b s P‘ Noeptrito Stin"’* M.bori.ricrtis „mfRor geeft op vrijdag 24 mei haar O AM,ia— umo—6 pot AXEL TuMssaOtt— 30IO(3Nbsb) L. C. van der Weele t I V P Wij kntMwwrW* •en geheel nieuwe zending MODERNE REGENMANTELS JAPONNEN ZOMERMANTELS P/itica^^^AlIfofDpmon IN TPADTJE VAN DP IVOOSTSTD. Eigen service-dienst - H.S.DRUFHOUT KARMAN’S WENSBEDIENING tanga Vor*t*traat 10S, Goe*. TRAAT17- GOES -TEL.7636 GISPEN kastoor- STDRMrS ^•Bhpwteif'idstiBg’ SUEDE MANTELS Saeedwssh IEL TA” - Een kasboek, meneer De KAASDAAS ONIEKAASÜÜ JT DE JONGE KINDERKLEDING6PEC1ALIST Wt J.Jeremiasse “wrw-ggVM» w. Tob niet langer. Ruü uwoude naaimachine in. Schaf u de moderne Pfaff aan. i 649.- gBO-1. N£NI»-1V ■tV km oó o 6 Camera Inruilaktle f 15<- of 1 BATAVOUW de ktoM» v—wfMt het groctsto g—uk U NEVENFUNCTIE - - Foto radkwmJ^&i fraaie klasslake meubel- expositie op ouzo komt u ook.... fijn gezellig FAMILIEMUKWKIIK drokkerij „De Phoesix” in noten BATAVOUW geschikt voor dames, heren en I kindoren. Vanaf f f—.- 22 mol 22 mei hand enge seen ACTIEVE MEDEWERKER f 7,50, f 10r-, f2Or- terag veer Uw eede eeswre I Wij weten, dat Uw I eisen hoog zijn ..06 BevsLANoar - I Donderdag 16 mol 1666 UOAO V Bij u V •1 1 -» I X w - 4 t .J. 1 f. lliill! I|ll| sPROOK H SACK I IG ‘Ol WP Ho t I p p p p p j; <r: wortehi •itvoeri Or««M sortering MERKARTIKELEN mM vaei GRATIS ZEGELS I1 Donateur* vrije toegang op vertoon van hun baart Nl41 donateur* 75 cent entree Pi 6-1 Zi Zi ■2-1 ah IANGC KEMSJRAMto Aft** t ^nna <4 4 AAJIMVN LXvwS* —BH» v^e ttrefOOel Uil W*^HfUw n Of- ’j iet* meer belegen maar het blijft UNIEKAAS en dan steed* kersver* geeaèden II in velerlei prijzen en kwaliteiten Ook onzyAFDELING ia weer aangevuld met leuke vlotte modellen een geweldige keur in allerlei prlj*kto*aen - Telefoon OPTIEK FOTO FILM GOES lange Voritstraal 57-63 - Tel 0 ’.100-7251 grootbeeld voor 719.- - hAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAr h| KapoUowog 35, ^lootings Tol. 011Ö04127 Oak «sar hei Nijpen an fW|MMrOfWOR VBR UW lesseoeeoe—eeeeeeoooooeeeeeeeooooeee Gereedschap veor de taie' Horken, hakken, schoffelt, euitivatore graakantecharen. heggoachare -. fDiverse soorten opuiten Vogelnetten 10 motor lang 2.3,4, S meter bread t Zaadhandel Boomkwekerij ia—aeaaeaoaaaaaaaaaaaaaaaaeaaoooa W^eoooooanaaaww ZWITfAL BABY SHAMPOO Baby wrijft niet in de oogje* maar moeder wrijft zich do ogen uit ate ze de •troom GRATIS ZEGELS ziot bij Zwitaal babyartikelen Maar dan*gekocht in Z Radio VAN DEN BROEK J Korte Korkatraat 2. Gooa. t.leleoa 01100-TBS I j r ji Zomermaanden zaterdag* na 12 uur geeioten j 1 's wffh dijk iWLtUwe weifcmmimremeimmre' I zoorgro In Juliana, Beeetanmarkt la Goea Aanvang 0 uur. zaal open 7J0 eur Donateur* op vertood van hun kaart vrij entree Nlot donateur* f 148 entree. Kinderen beneden do 15 jeer op vrgdag zbnder geleide geen toegang Op zaterdag 26 mei grote kinder- en familie 26 ent klein. Het „fieta- pakkeT past In de kleinste autokofler. Toch is de Batsvouw oen solide en uitstekend afgewerkt rij wiel. Dat spreekt trou wens vsnzetf; de naam Batavus staat erop. Mogen wij deze tover- flets oens voor u demon streren? Stevige, kunstlederen I opbergtas f M.- BiJ de Batavns-doalor .loopwerk, lakwerk, plaatwerk Alle* van de bovenst* plank Korte Kerkstraat 2, Go.» •ietoen 01100 7851 -r-- Rosmai 20 mei 21 mei 24 mol MAMMACHBMBBMMF A. C. Bootteen**. Papogaaiatraet 4. Geee. TOiefeonOHOO—7476 ONS ZMZAfH’WOQAAiaaA LOOPT VAN ELDOMBCk. COMPLEET MET KOFFER Modems, ondiepe kMt met nsturel notshouten motief. Scherpen centrest- rijk beeld zonder hinderlijke reflex donk zij M cm DirociVision bseidbuis. Geschikt voor de ontvangst van do Nsdorlandso aa Duitse zenders. Veel automatische funkties. Zendorkauze lm.v. druktootWB. Philips. Aua supe- risure techniek. In de buitendienst van een groot concern is plaats voor een Zijn taak omvat het voeren van ge sprekken ton behoeve van financiële, regoNngeh in de privé-sfeer Voor deze nevenfunctie, die speciaal in de avonduren moet worden verricht, komt een representatieve kracht in aanmerking, wiens leeftijd tenminste 25 isar is on die drie of vier avonden per week beschikbaar kan «tellen Na een korte Inwerkperiode bieden wij de mogelijkheid oen aantrekkelijk extra In komen te verwerven op basis varf provisie. Schriftolilke sollicitaties te richten onder no. 20-1bureau van dit blad. NEEM EENS BÉN KIJKJE BI ONZE RUWE FOTO- EN FILM SHOWROOM LANGE VORSTSTRAAT S3 FOTO - CAMERA S venef f 16. AGFA RAPID instemmetfc vanef f 26>— KODAK ln«t*mmatic vanaf 25.— Uw adree veer de beete eéfvtae I Ook voor klein* *dmini*tr»ti*» Belt U een» op. .of komt U een* langs SS* En onze nog ateeda aan acherpó prUzSn Komt U rustig even binaes U slaagt zeker Ml Laat ba uw deken* waeeae bR j SPEED WASH D€l,TA. Za werden apart geaase- •en ow/ef gedroogd - W«j halen en bezorg» Ml U aan hule BINNEN EEN DAG KLAAR voor atoebt* f/ien gewaaten. f 2.50 gewaaaen on gedroogd BIERKADE 3. GOES. TELEFOON 7333 11 11 m ^BB— p' on U hebt gelijk I Of U nu Uw kinderen IA wilt aankleden voor school, voor een bruiloft voor een weekend aan zee of I voer In do tadn. ele dan sorteringei* leuk. modiZu*. practiach, *tark goed. Voor U ie er echter maar Mn mogOhjk I held: aan Uw eisen kan alleen een spo- ciaalzMk voldoen. Ga du* kiezen bij Rr Natuurlijk hebban we dat voor U Ongelooflijk J RadioVAN DEN BROEK ]<00pt een subliemePhiüps Mtuurgstrouws kleurenbeeld U Maar.. weet U dat er tegenwoordig heel 1 handig* door*chrijl*y*t*m*n zijn Partje da lichtstad zeer vereerd Binnen haar grens geconfereerd Hoe of de vrede oen* zal dagen Nu het probleem met vele vragen Een vraag to echter ook niet mis Met oen antwoord dat ai sekar to Wie to on blijft der kazen baas Dat to voor altijd UNIEKAAS I f BQ aankoop ven 500 gram UNIEKAAS een flea lijne druivoneap nu 96 et .UMBnr ruia^** -**M*BB goudae maar ook komijn etoede volop voorradig Heerlijk zachte jonge kaas ^B

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16