Ze MANNEN de magneet de magneet pmans BOBN ROBN Voor twens die van het leven en de lente houden! s PHILIPS 1 a T a I I 'K Finse J. Beer Zi. 1 11 i Phil dar sokken Absotaal krimpwi) 1 'Stas RALSTOII WERF M.Ï. UTRECHT of bij uw Ralston-dealer. VERDIEN DE BENZINE VOOR ÜW VAKANTIE a I PIET HE INSTR. 3 -GOES C Ver. Openbare Leestaal en Bibliotheek De algemene ledenvergadering RALSTON -<<1* WA* 1 ruimteverf Déndsrtisg 18 mol 1968 JX VEVELANDOT I moi 1968 z -. X op 87,50 J» £- ~- Phoenix drukwerk. beter drukwerk L, 79,50 - at® tu 7* M I- Klokstraat 9, Goes I I x uis dit X.'- üa tot40Jsar herreuwbaar ind Goes, telefoon 5860 Ides Fabriek Roosendaal, sfd. Personeelszaken, Zwaanhoefstraat 2 ondoraB» ooMtamflghodM votaMMktlnlMdw Modieuss Meding, «nntrekkel||ke prijzen N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal 'AUTOM. BEDR. v. FRAASSEN N. GO9B v.m. mei i 'öj I BLAZERS COSTUUMS war dsaudMiwuete uessw Standaard Kanteldearsa WIJ zoeken voor onze lampenfabricage 1 Cswfilsal nlijMailiulot vofMbbaar la 4 standaafdmatoe UZmHANML N^aoooooeseesseoooeeeeeoeioooooooaoaoe Zeeuwse Verwarming» Unie N.V. voos aai cmddmn C. V.-ADVIES MANTELS Lange Kerkstraat 12 Goes Telefoon 8154 CZAV Bloemen! Bloemen voor vrolijke twens. Een heel boeket, semengebun^eld in dit jonge en zonblije Jurkje van katoen met dacron licht ate een vogelveer, kreukvrij én geheel gevoerd. V-hate met rits aan de voorkant Lat op de wijdet wervelende rok met ruime voorplooi, dto dit fleurige model zo extra zwierig en plezierig maakt. Kom gauw k^ken hoe leuk het u staat I 49.75 Wijngaardstraat 3, Goes Tel. 01100-7472 zal worden gehouden op MMMM4S1 MB 1968 Is X gebouw van de bibliotheek. Aanveng 21.00 uur. HCT aCSTUUR aannemorsbodrljf Licht werk Good loon Gratie bedrijfskleding Gratis busvervoer Goede aodale voorzleninge Inlichtingen: iedere dinsdagavond Da volmaakte verf voor uw I muren en plafonds eischaal i ,1 egaal dekkend, echrobvast - I heet nog attfd In 34 kleuren, van het ha* gelwltsta wit tot het dlopata zwart. In busaen ven 1—3 en 5 kg. Eoovoadigar, doeltreffender èn voordeliger den gewoon ochooo* maken. Vraeg de gratie kleurharmonlka aan: TihlMs 01 tsi-fwo, ha* isee. i^wp. uw g piMfcir8rf fr sok S4.S0, SS.7S. 1440, 4240 ea I. 39,75 I-'-3 Sollicitaties schriftsNfk sm N.V. Philips* Gloellampsnfabrlskeii O» I .j. 4 ft :-•■ 'C 4 t i 0 i i 4 T A i r. IIIHMM1 i? - T f *7 M T —3 7 RALSTON OOK MAAND AGMOOAS VOOft U MOPSNDI I en In It stt ibbeie Volledig gegarandeerd U vindt 14 OK pompen op Zuid-Sevelend I Dekte grote ■Ma f .Muuevew eee Jaaea uteda, dte iedere vrouw aatSanafaat «gekt - ADBDB Hoefdwe, «a sarr—v Kerb,! te, *1 Markt M Dlfhetraee S KirkaliM 1 Levering uitsluitend vla Uw aannemer Mr. F. J. HeanMMrac S, Taraeuoa W. S11S0-SS4I*, S11SD4ST1,S11SS-SS3 s Goeda flaancteriasamogeNkheden aaawadg aaaaaaaaaaoeaeeeeeooaaeaaaaèeeoaeaae vee jeugdige «Aar tat sarafflaaartb ***V“K* Evan gevarieerd ate da modellen ie bat ma- toriaal waaruit de maateto zijn vervaardigd. Jeugdige flannele, sportieve tweede, scheer wollen kamgaroM la uni on ruiten en het zeer elegante Trevlra 2000 >1240, IS»,—. 12S40, tlSr- 00 PoetbaaL telefoon 01IS2-34S V ANTOT K4B-M.M a. is as tg w 18.M-MI5 bm' IS sa |M M BQg Wil vanrarkM uMUuHmW Sara* ■iririinstiih se ,nCM0' Mau sricuSesk .T1CMO' marMuMaSesk la warWIjh MaaracM - rat aa acHmawlwé, aaa .TICmO’ auridaa af aaaaaacbana kast U 4aa aak la 4a wkrtar raaSg Wtsa lateabaaesal Vaar aiaaw aa ragaraSa la ZaH- aa NaarOaueiaaS aaar Zeilmakerij Zoetewejj - Yerseke Plezierig dragen en fija te combineren met de reet ven Uw garderobe. Er zija er met .een rij, maar ook mot twee rijen knopen. h. «Ig.fliWMl en ja jersey Jn Uni. sa met krijt- (rood, fleesengroen, havana, grije en marine) *1 x AN V awasm beat IngooWd, suft U h dto Uitgebreldo ceSectle maatetoeatMums van de Msgaeat. pleziorige varraeebigM beleven. Nes MMt wsren coetuume zo aonwre ea aeoit «aa oen collectie zo veoMMW. U vindt ar Haesieke modaftaa, maar ook vrolijke coatuume vee eea epvaftead Jeugdige SOSMe C Donegel tweed, flannel, kamgamn barathea - In uni en gedietingearde rultan. 1FS40. 1S0.7S, 12S4S, ISSr- aa Taak PK Super-OktaanGenzino voor SM U epaart eka kaar ruim aan gulden Opdeca. ofte IS.OOOtan «o U rijdt. betekent d‘t det U 1000 km rijdt zeedor bonzJnekoeten v*Xr»rv .OK tanken betekent ALTUD PRUS voordeel veer een moderne, hoogweardige benzine PLAATS ■OnL-CAPB-SBSTAVBANT Wegen vea SUtaad Kiwbkea4||k. O. Kee*baaM -1 De Kereobouro De Bweea De Landbouw De^Geede Tun eik Ma,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 15