0® (3 lijnen) - L t. Vanaf heden is ons nieuw telefoonnummer 1 nieuwe soorten zonnige zomer-zuurtjes woninginrichting - axel I hGoes^^ Cl Goed geknipt? a Raiffeisenbank Nisse Weinig tijd »no 55 - W KAPTEIN TJJobif/effe vanaf359^- ga meer naar... i?L VAN DE BERG, Firma J. Boer Zn., Goes telefoniste/ receptioniste priRJin bJüul KOOPT UW SCHOENEN bij de man, die ze ook repareren kan. FAASE SCHOENSERVICE Sinds 1808. Nederiands meest verihoebie brommer E.E.GL 10: 419.- PLANTSOENARBEID N.V. BETONFABRIEK HARINGMAR BETONWERKERS en AFWERKERS -x'-l i gevukfe framboosjes abrikozenzuurtjes festhralzuurtjes citroenzuurtjes mandari jnzuurtjes Moemenzuurtjes f VI V s§3 r ISO tram 85 250 gram 89 k I fwwji koffie cognacbonbons gev. mokkeboontjes ISO er» 85 advocaatbonbons 250 graai 85 niet duur we! heerlijk goudse stroopwafels boterkoek kokOMnacaronen Tp C^MOSSUIE-nMICK^- -41 „debevelande/ z V 1- I-"' z 4 I.'C. DE REGT GOES OK •an Voh 3 0 O o Oost-Zuld-Beveland koooooe 1 Zeei Ven Bkx sam SnC Ut< de< Kon ks K Dond .X c VERTEGENWOORDIGER GEBR. WATTEZ N.V., Zuldvlietstraat 78 - Goeo. Bel eerst de specialist ook voor verzekeringsschade QCF •/- 1 k 1 GEMEENTE GOES Bij de dienst van worden geplaatst een 4eeee eeeeeeoeeooooeeoeeeeoeeeeeeeeeoaw r> TUIN-ARTIKELEN Firma J. Boer Zoon I atr-oen„4urt TERMINUS UHZENDBEDRtlF TERMINUS »ocr RECEPTIES m DINERS i ’4 Donderdag 16 mal 1968 E. I EteteBD ja. A i V t 2010 V POT VOOR I I, GOCS. •f J ‘■s /Oj ’Z Good* I IOOOOOO ’*-H*«r H*ndrik*klnd«r*n*tra*t 20, tai. 01100-6350 Vraag hat ook uw handalaar Ud Mat ingang van 20 mal a.a. wordt da zitting van da bank fa Hainkanazand gahoudan In hat Var- enigingagabouw dar Ned. Herv. Kerk 'a-Maandage van 12.30'1.30 uur HnumeaeeRRnHMRiiMiMiMRmHWitiMiiuiui.xiininmiiHS Gemeenschappelijke Reinigingsdienst Hot huisvuil-programma zal i.v.m. Hemelvaartsdag, donderdag 23 mei a.a. als volgt worden gewijzigd: Krabbondijko, woonddag 22 mei voorat. Rilland-Bath, woensdag 22 mof nam. WemoMinge, vrijdag 24 atol voormiddag Waarde, vrijdag 24 mei namiddag de Dkekteur ven de Gemeenechappelijke Relnigingedleaet Loope Verstekaat 79 Telefoon 01100-55SO. 1 ■- i i gemeentewerken kan I .Aanmelden op kantoor werkdagen van 8.0012.00 uur envan 13.0018.30 uur. Zaterdag van 9.0011.00 uur. IAMIN o Maak een afspraak bij KAPSALON o Voorstads Goes-Telefoon 01100-8389 i Gevraagd aankom sud magazijnbediende IJZERHANDEL Binnenkort komt in ons ziekenhuis de vacature vrij van Minimumleeftijd 18 jaar. Sollicitanten mÉt ervaring in dit .werk genieten de voorkeur. Sollicitaties te richten aan do diroeüe Kloetingseweg 47, Goes. Alia morkan beschadigd* auto** kunam In ons moderne gaapacielieeard* bedrijf alt gedeukt, vernieuwd en In onze dubbele overdrukcebine gemoffeld worden AUTOSCHADE hersteld in een bedrijf betekent: SneNer klaar beter afgewerkt i' Korte Vorststroat 14, Goes. X GEVRAAGD f JONGEMAN* S om opgeleid te worden als assistent o- v?n d* bedrijfsleiding voor inkoop, planning etc. Ulo- of gelijkwaardig diploma ge wenst. Militaire dienstplicht vervuld heb- bende of daarvan zijnde vrijgesteld. Tovons gevraagd: voor 't bezoeken van de verlichtlngs- detailhandel; in het bezit van rij- bewijs. Sollicitaties te richten aan: GLASINDUSTRIE Telefoon 01100-8240. "i Het beroemde E. E. G.-tje! constructie. Alleen tanken op z* Niet voor niets de meest geïmiteerde tijd - verder niks aan doen! brommer. Uniek door z’n simpele ^ij' uitvoering, z’n onverslijtbare Haal de foto-folder! Mfet alle informatie over: de E. E. G. 15 dat is een E. E. G. 10 met voervering en trommelremmen (469.-), de E. E. G. 16 - de grote broer van het E. E. G.-tje (489.*); de Gady - het handige - lidite brommertje (359^-)} de AV 55, de laagst geprRsde dubbel-geveerde bromfiets (vanatyog.-). z 0- n - Salaris per maand 301,34 (18 j.) tot f 706,30, maximum ts bereiken j R Op 25-jarige leeftijd. Vakantietoelage 6 ‘A van het jaar salaris, terwijl de premie A.O.W./ A.W.W. voor rekening van de ge- meente komt. J I- Van toepassing zijn verpfaateingskosten- 1 verordening en premiespaarrwgeling. Sollicitaties binnen 10 dagen na het ver- schijnen van dit blad te zendon aan de [burgemeester. t d .x 1 Spaden, schoppen, harken, schoffels, grasmaaiers, bladharken cultivators, he^gescharen, waterslang, sproei- NIEUW! Electrische grasmaaimachine compl. met grasvanger slechts 199 Vraagt prijscourant Mzsr handel - Geee - Oosthavendijk 6. Goes, vraagt met spoed wegens uitbreiding abrikozenzuurtjes I A -.1 1. URERTY Uw epociaalzaak met do grootste sortering ZONNEBRAND-ARriKÈLEN o a. - Hotene Rubenstein Rovkxi Piz Buin -Hamof DeHal Lawcêpie Moridel Ambre Solair Bron Fix Nlvoa TÜ»Im GR JlirOINI Koop de crime, olie, emulsie -of lotion die bij UW huidtype past. Wij geven U daarbij gaarne advies soooooooo^oooee*SSSl TERMINUS HQTEL TERMINUS RESTAURANT - TERMINUS 1 - 1 I CAFE '-V In «Hm een Hene apart ta.BMtonOOC8 TCLCF. 01100-7001 loooooeooooooooeoooo

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 14