WEEKEND RECLAME 'rio iLli 0f3 dubbel blank Radio VAN DEN BROEK FIRMA J. F. CASTELEYN EN ZOON KLOKSTRAAT17-GOES-TEL. 7635 i OCCASIONS III 3 HENDRIKSE’S >- J. A. STOKMANS, Firm J. de Kok es Zoien GEEF ROEST GEEN KANS laat ons uw auto door-en-dooi TecTyJeren volgens de ML-metliode met originele TecTyl Gebruikte uteNobietea mmnmmmmnmm Hier de Modelvolksslagerij In do Lange Vorststraat 10% KORTING Mandag geven wj een VLEESSTUNT EEN JONGEDAME, F C. G. Verballen, administratieve kracht met Mulo of Handelaschool opleiding Boekhoudkundige ervaring strekt tot v.b. E. N. 0. van Riesen Dit is het beste wasnieuws van de laatste tijd Bq on: weer speciale aanbiedingen Sb PIK’S GARAGEBDRIJF Philips Incli-matic voor beter en praktischer wassen i iMI f Dm SO ..DE BEVELANDER" Donderdag 16 mal 1M| I 54,95 <*V 250,00 'GOES GARAGE, Goes W* 1 p p U adverteert toch ook In De Bevelander r Js chroom rek GRATIS ammk KOMPLETE bandrecorders ven 299,voer 139,00 199,00 G 1< Ei Pi Pi Pi SP MM VPUha^VMMmJJVWIDONZITAmSW „DE BEVELANDER" i»»»g»e»g»»»eeeee»eeeeeeeeeee»»»ee»»»r i Vóór one kantoor vragen wij A’-.- - Ine i»»»»—»»»»e»»eee»»eegeeee»»— .1 De Philips Incli-matic heeft een schuin ge plaatste wastrommel, waardoor uw was beter beweegt met een beter was- en spoelresultaat. Laden en leegmaken is nu nóg gemakkelijker door het extra grote, schuingeplaatste venster. Havenwerker* gevraagd M’vlS's^. nachthemden, pyamas wol, wtI Je tater werkelijk overhemden, stropdassen. partij bouwmateriaal C. Westdorp Zn letoteea 911094804 tl* '1 Combinatie wagon* r - - Philips wasautomaat Incli-matic ?99-- Voorwassen, wassen, spoelen en centrifugeren Het is de moeite waard om er bij ons geschieden geheel automatisch. De Incli-matic naar te komen kijken. Praat dan met- wast twee tot vijf kg droog wasgoed van elke een eens over inruil, want wij gevenT soort en heeft zelfs een speciaal wolwaspro- een inruilpremie van JL gramma! ■■■MMNMMMBNNMMNMBMMMNNMMMi Personenauto's 495,00 20,50 I. ELYSEE 520 Z j of weetmoeders willen Lang* Vorststraat 26, Oom Bi Peugeot 404, van worsts eigenaar 1965 1965 i TRANMSTOH RADIO v«Mf KOFFIEZET APPARATEN Electro Technisch Bureau >t> MMBMMB •M t DNMDAG ONZE WHMXMDC GEHAKTDAG f,48 per MM gram, de tweede 600 grana 1,28 Ook geldend voor voorkoop kinderwagens PHIUP8 DRAAITOP STOFZUIGERS E F 7 a it ■ii p i» .-.j i 3 KOPS 8CHEERAPPARAAT NU ZONDER INRUIL matras en tas of ALLEEN VRUDAQ EN ZATERDAG bij iedere kinderwagen Marconistraat 1 telefoon 01100 6938 TECTYL SERVICE-STATION Marconistraat 7. telefoon 5908, Goes Magdalenastraat 12. Goes, tel. 6977 VOLAUTOMATISCHE WASAUTOMATEN Telefoon winkel 6081. hole 727? en 7522. Goes ARISTONA PLATENSPELERS met versterker van '169,voer 144,00 Wij zijn weer rotan voorzien van best rond- varken»-, kalfs- en prima jong paardevleea Allee voor de bekende lage prijzen RECLAME: 200 gram fljne viooewaraa voor I kBe vet epek 1 Uo ameer Mkapek PW RBOWwtXJBB 8 stuks Verder ham, rookvlees enz. enz. In de kleinste winkel mot de grootste sortering - Oi •f die 'ais administratief medewerkster In hoofdzaak tot taak krijgt, het werken op de veer minder daa Inkoopprijs Magere runderlappen per kilo Magere varkenslappen per Mo Vet epek por kilo Mager epek per küe ZA 1 ^‘pnk^ ajjf.-JfW;- Accountantekastoor Korideao 24, Kwadoedamme vraagt voor oen zijner relaties in de omge- 'ving van Goot een jeugdige mnl. óf vrt. Brieven aan bovengenoemd adres nistratieve werkzaamheden zal verrichten. Ruime Inwerkperiode Sollicitaties aan:, N.V. ZeeuaM-Brabaatae Houthandel Nieuwe Havenweg 10, Goes i J uur of zaterdag. U kunt nu de gelukkige bezitter worden van een - --- -p stofzuiger - leerzakken f 4,75 het behoud voor de prijs van f .116, Stroom N.V Lange Kerkstr. Faase Seboensèrvlce. Korte 11-17, -Goes, tel. aiMO-aw VoMtataMd K Oeéa. V eer SS >66 664 1966 1904 1963 1965 1963 1964 1963 6.60 6.60 0.70 3.— 0,76 136 .03» voor Rotterdam. Van 21 tot 43 jaar. Inlichtingen na 1SJS uur btj; P. KUppeL Van Goghstraat 4S. Goes. taL onoo-soes. Csee.tMgeVBHMMteMC-TsLcm. sokken, n; doeken. te veel om op te noemen He.Te koop: uttt^ hötstès^^ 4 -X o. r asbestcementen golfplaten. M. C. GuUjam. Baarland, tel. 01113-344. ->■ U kunt nu de gelukkige bezitter worden van Te koop een van het ruethuis ...Vrsdelust" in Yerseke Partij balken, planken, deuren, ramen, kom piste c.y., betontegels. partij dakpannen enz. Te bevragen op het werk a.s. maandag 20 mei Haadele- en Aaaaesnersbedrijf Zaterdag a.e.' TOMPOUZEN vaa f 0,36 veer ƒ0,25 BAKKERIJ JACOBS, Kreukelmarkt Goee - -• H. i Wij hebben steeds sen aantal keurige gebruikte wagens in voorreed Komt U sens vrijblijvend kijken, het verplicht U tot mets '-M Ford Teunus 12M Sist, eer 40 000 km 1964 Ford Cortina Stat, eer, 60 000 km 1963 Ford- Anglia Stet car, Kchtgrija I 1962 Volkswanen bestelwagen, blauw .- 1963 Peugeot 404, injection motor, radio, slechte 27.000 km gelopen, iets bijzonders Peugeot 404 diesel 1965 Peugeot 404 diesel combi 1964 Ford «2 M 1906 Peugeot 404 1964 Peugeot 403, diesel 19Ó3 Ford Cbrtfna Stationcar 1964 Ford 12M TS. echulfdak, keurige wagen Fiat 1800, echuifdak Rat 1800 B. „Familiale" DKW 102, ale nieuw DKW F 1-1. in zeer goede etaat Vauxhall Viva, ale nieuw dec. Morris 1100, 4-deurs. weinig gelopen Autobianchi - Primula, slechts 16.000 krp nieuwe etaat 1967 Voftswagen 1600 TL, 27.000 km 1966 Peugeot 403 zeer billijk <1957 en 1962 Simca Aronde, koopje, motoriach goed - 1957 Goes, M. A. de Ruyterlaan 35. tel. 011004668 Vort: Hr. G. Vermalre. tol. 01100-5706 BCRU1L EN FINANCIERNra M0GUJK Ford Taunus 20 M, 8 cyl., 2 deur», wit".. 1965 Ford Teunus 17 M, In 2 daurs en 4;deurs uitvoeriiig, bouwjaar 1964 .1966 Ford Teunus 15 M, 2 deürs. 30 000 km 1967 Ford Taunus 15 M, 4 deur*. 20.000 km '1966 Ford Taunus 12 M. coupé en 2 deurs uitv. bouwjaar 1963. 1964 1966 Ford Zsphyr Six, kleur blauw 1964 Ford Cortina. 2 deurs, 67.000 km ^-1965 Ford Cortina. 2 deurs, 65 000 km 1965 Autobianchi. Primula, 2 deurs, 50.000 km 1966 1966*5' .1966 -”06 1964 1962 .1962 1962 -► Bankstellen enorme sor tering. Komt u geheel vrij blijvend eens kijken. Wo ninginrichting Franse. Kwa- dendamme. ->■ Zoekt u een nieuwe vloerbedekking? Wij hebben voor Parade Tapijt, Desao, Tredford, Lena, Jabo, Heu- gafelt (altijd in 5 kleuren voorradig), Beltex, Tapisom enz. Alles wordt vakkundig gelegd. Woninginrichting Franse, Kwadendamme. i 11 -> Pracht collectie overgor- 1 J dijnstoffen en vitrages. I Overgordijnstoffen varié- i Trend in prijzen van: 4,85 tot lijf 18,95. Woninginrichting Franse, Kwadendamme i j Teak bergmeubels, met of - 1 ,i i| zonder glas, alle maten, fakturaermachine, en daarnaast andere admi- 'I Vanaf f 130,—. Ook Oud- i i| Hollandse broodkasten. Wo- 11 ninginrlchting Franse, i 11 Kwadendamme. V j->- Eikenhouten ladenkastjes I in twee maten f 119,— en I f 143,50. Woninginrichting I Franae, Kwadendamme. I-► Eetkamerstoelen, geheel I hout, met skai of met stof. I Vanaf f 29,75. Ook Oud-Hol- I lands. Woninginrichting I Franse, Kwadendamme. I -*■ Eethoektafels met of zon- I der tulmelblad. Ook met I schuifbladen. Vanaf f 88,—. I Woninginrichting Franse. I Kwadendamme. 4 I Uw adres voor Luxaflex I Aluminium jaloezitn: Wo- I ninginrlchting Fzease. I Kwadendamme. I Teakhouten tweedeurs I linnenkasten half leg, half Ihang, alecbta t 147,40. Wo- I ninginrlchting Franse, I Kwadendamme. I Beddeepreien 1 of 3-nera. I in chenille, acryl en gtans- I katoen. Wnninffinrichting I Franse, Kwadendamme. |-w Zuiver wollen handweef I tafelkleden, Deeao kleden m I bijpassende salontafelloper- tjes. pluche kleden en balf- I wollen tafelkleden vanaf f 17,35. Woninginrichting [Franse, Kwadendamme -► Teakhouten en mahonir slaapkamers, geheel oorapl. vanaf f 825.Woningin richting Franse Kwadendam me -► Houten divanledikanten met teakhouten hoofd en voet bord: f -54,Cleopatra divanledikanten: f 75,— Woninginrichting Franse. Kwadendamme. -> De grootsl gesorteerde zaak in de- zak van Zuid-Be- veland. Wij halen en bréngen U zonder enigeverplichting. Woninginrichting Franse. IKwadenitamme, taL 611M taS Trabant, type 601, 23.000 km FiaL Type 850, wit, 57.000 km Dal, Daffodil, rood. 4k6oo km Fiat, type .1300, blauw Fiat type 1300, 46.000 km Triumph Herald met radio, nov. Citroén. Ami 6, wit BAUKNECHT CENTRIFUGE 129,00 25,00 KOELKASTEN 140 liter vanaf -► Ben je 15 jagr of ouder lakens stopen, enz |Hden Jr op tot volletrd MACHINESTIKSTER -Je verdient goed en de rels- „K,Fl'‘len worden b.-taald Het "TÏ.2?-.is prettig werken bij „Ftt- well" N.V., Oostsingel 1. Goes. tel. 01100-7*13, Te koop: meisjesfiets wviwcii van een jr. meisjés- Philipe draaltop stofzuiger fle9 ,7** Jr- 8i«none- voor de prijs van 13»,—Heinkeneaand aa 8 Stroom N.V., Lange Kerkstr. 11-12.. Goes, tol 01100-5855 na 8 uur 01105-874. -bezitter -*- 'H.H. Timmerlieden spij- Philips draaitop van uw werkkleding Oeea

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 10