Het I w II I I s I Polydor neem die verf ...NIEMAND M .Optica Ij verhoopten medewerken GEBR. OOK N.V., GOES GOES I - TERNEREEN I C. J. TUIDE El za, 3 TEST DANSEN The Everly Sten” i; jongste bediende (vr.) ii Fa. Drukkerij ,De Phoenix’ Voorstad 24, Goes. OUDERS, LEERLINGHANDZETTER. ““tEZINSIELPSTER Seriewedstrijden v.v. „RILLANDIA” GEZELLIG DANSEN bij kaarslicht Hotel „De Korenbeurs” te Kortg. STOFFENFESTIVAL het stoffcnpaleis vcuv *5 - TTOJYt WRZar S5! umta. 10 GROTE SUCCESSEN VW.4HWIZO». 1 S^TJ. km. st 12000 GÓC5 Nog eon wook eon i Ltd i 3 and his Rising Fbur eaoeaa Ne||m ADVERTENTIEBLAD V O C R ZUID- EN MOOPD-BEVELAND K 1 I 9,90 STICHTING OPLEIDING VERZORGENDE BEROEPEN VeatagraaT^ !N T LIADTJt VAN DE LV0D5TSTD. GOES 1 9,90 HEEFT T V.V. LUCTOR en V.V. HEINKEN5ZAND gebouw Gebr. Nieuwenhu^e Toegang vrij en Norman David en zijn band MEN KIJKT NAAR U EN UW BRIL F ELECTRONISCHE ORGELS g( iklsch milling is verkrijgbaar bij: Telefoon 01100-5915. eeeeeeee»»eeeeeeeeeeeeeeeeeee»peee IfffiKl Mr 5: ';-.u v getuigschrift Assistunte-opleidlng? Dan kun J«: en in de gulden regel Arden: - reinigen - n - voeden. Pas I dadelijks toe. L* seeeeeoeeeepeeeeeeeeeeeseeeeeeeee—ee seoooeooooeoooeeoeoooaooooaaeoeeooooei A. van Doom, Zomerstraat 27, EUewoutadljk. Tel. OH04-344 Is Delta Marina Kortgena Gevraagd per 1 juni Werkster van 8.0012.00 uur. Ben Jei 9 mei 1961 f J j t- T c- 0-7253 4 i* I 37 ■t It Mt 9,71 Mt mm KLOKSTRAAT 10 GOES CÜ •40 1 i YDCmLHUM Steads vecrMgsr dMr ZBwasosis k v>-i I A jwsch Advertentieblad waarm .S' 3 CPTHK Lorcie Vorv$fro<it 57 5 4 mg thk wagen Meir SMAAKVOLLE KLED ING VOOR DE MODERNE JONGE VROUW Uitgave en druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix", Goes Voorstad 24, Postbus 5. Telefoon 01100-5915, b.g.g. 8399—6034. Giro 3 26 37 - V- I” Koop modieuze, nieuwe stoffen met veile digs kwallteltegnrantie COTONSATW 90 cm breed 3,90 toe aaaa grate caRnctfe MMBBRIII—IETEN Beter zien met het beete brSefllM FRMMA-KMKRRS CONTACTLENZEN Moatetaeg.JUUAMA" Toieteoa 7299 DRALON 140 cm breed 9,90 OOTON COUTURE 90 em breed 9,90 FLOWER POWER 90 cm breed 4,90 V1VATERLENKA 140 em breed goedé d ko la) Bes. voor muren en deuren „Concertgebouw", Vlisslngen. Tal. 2287 Dagelijks gelegenheid tot inbrengen nette Inboedel Heeft U overtollig huieraad enz.? vraagt vrijblijvend Inlichtingen. J. LOOM, erkend veilinghouder Lange Voratetraat - Qoea L- -mi.i i-a mirffah; .11^ TREV1RA 9000 ISO cm breed 19,50 ZATERDAG 18 MEJ met medewerking van Peter FOTO FILM T i. 0 1)00 - 7251 F ZUIVER ZUM 90 cm breed TRICOT BADSTOF 90 cm breed 5,90 ink en ia COSTA DRAVA 90 cm breed 5,90 7.7» 0.09 M» 4,99 430 MS ig: wij lérkrij- lamp, r vóór egt, nstraat aeeooeeeeeeeeeeeeeeeeaeaeaeMi VHMneaveed 17 mal apertvald Kapala danes-voetbalwedstrijd ten bete van het Rede Kraia G.V. Ohrmpte Ken. Zamdbaadai Aanvoeg 19.46 uur Scheidsrechter Jaa Luyk Café Flora Entree 0,60 leeeeeeaeeoaeeaaaoooeeaaeeoaaeaaaaoeei Voer onze afnemers mot eetaeenbedrilvee in Walcheren, vragen wij en Sollicitaties aan Fruitteen 30. tal. 5301 (dhr. Verbeek) Aanmolden tuaaen 9 en 9 uur 'e morgen» i «llesMU ■-; Zondag a.s. Aanvang half drie Leden en don. vrije toegang als U iets bijzonders zoekt I •- MODERNE KLMDBtQ VOOR VADRR Dl ZOON- I |C 10 10 |Q I Genaepooctstraat 23, Goes y 4 ♦♦♦♦eA n prach- af 8.75, et 5®,50, 15 wind. k hierop van H. te Helnkenaxand, ten bate van op donderdag 33 mei aj^ aanvang 3.30 uur vrijdag 34 mei *4., aanvang 7 uur zaterdag 35 mei aj., aanvang 3 .uur VILE ATTRACTIES EN PRUZEN SCHUTTERSHOF - GOES Zaterdag 19 mei ea. DANSEN Muziek ~i ma koop 1 i Ï100,- f250,- f f200,. iet» t f200,. Hkim., 58. :oop: 1 i jaar, Regt, nstraat ij stalen s goede i prach- ihagt u n en op regels. 1, Turf. >es. koop: 1 Batavus e EEG, obylette n vanaf i. t X, SAMTTROPRZ per japon 5,90 -brilen wmarcwBr gesproken wordt Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. r et,, Dtraaea Borde. SbepErR,. Vogee HorbEtee (met de veilige, gratie knipverzekering) KwaRteR Neem geen genoegen met mid delmatige, verouderde stoffen, 't hoeft nietl Zaal apen 7.39 uur Hammond, Ahlbom, Eminent RkHa Seflra. Sollna. Themea, PhMpa. Vto- count «4. venaf f1J9tL—(Ook oocaaiBna) bank li uur - S-. »r te onder ad. kin. met kind Goes. g te. r (4 clubs HEMELVAARTSDAG DELTA BLEUS Aanvang 7.30 uur —S999SSee999»S—999S9S—999SSS9E Op ons kantoor is per 1 juli a.s. Iplaats voor een Leeftijd .16-17 jaar Ook meisjes die dit jaar van school "o komen kunnen solliciteren. o o Met vakantie-afspraken wordt reke- ning gehouden. Mondelinge of schriftelijke sollicitaties .o aan is Uw zoon 15-17 jaar en komt hij binnenkort van school? Als hij een normale intelligentie bezit en redelijke rapportcijfers kan over legden is er in ons sterk groeiend bedrijf plaats voor hem als Aanmeldingen mondeling of schrifte lijk een FIRMA DRUKKERU „Dt PHOENIX**, Voorstad 24, Goes. Telefoon 01100-5918. I 20e Jaargang No. 20 16 mei 1968 Oplaag v d. bl. 23.150 exemplaren NNbFhMWn 1 |MT worden opgeleid tot dbg prektijkopleiding in de gezinsverzorglnc en ]>4 deg ichoolopleiding. Beloning f 80,— per mi8r>d- Ne het behalen ven het diploma talaris ruim f 300,— per maand. AANVANG CURSUS HALF AUGUSTUS 1968 Inlichtingen en aangifte dinsdagavond 21 mei a t tutten 1900 en 20.00 uur op de Vakschool voor Muitjes, Bergweg 6 te Goet. GOES. LANGE KERKSTRAAT 41 irJ TELEFOON 7269 «1 HEMELVAARTSDAG. 23 MEI 1908 h Deelname van acht teams. Aanvang tournooi: 12.00 uur. li Rilland-Bath,. sportveidencomplex aan de hoofdweg. Leverbaar 21 mei 5-weekse hennen /2.50 5-weekse haantjes f 1.25 Franko thuis Aangesloten bij de Nederlandse Huia-aan-Huiablad Pers. Advertentieprijs ZO ct. per mm. Voorpagina dubbel tarief. Contracttarieven op aanvraag. Voor fouten in tol. opoesevon advert aanvaarden wij oeen enkele verantwoordelijkheid I I hili li t I uiterst plorihoudénd, vanaf I Tarianka ovargoolcrtjat I la diverse modellen, vanaf 1 I Wrienka kindersokken van 2 tot 12 jaar I taada vanafGJS I Khaki broeken voor jongens, meisjes. I dames en heren, roede vanaf I Spijkerbroeken voor jongana I Spijkerbroeken voor haren I Helanca kinderbroekjes Badstof sweaters In diverse kleuren Gekleurde kinder shorts (broekjes) vanaf Badstof kleuter pakjes ideaal voor het strand r I jT - •-'L Tuin overalls vaar kMaraa bngte 92. Sf vanaf 6,3« Helanca kinder eweaters\vanef 9,10 In verband met HEMELVAARTSDAG zal one blad a.s. week 1 dag later verschljnan. De alkgeeETS- GAAT DAN... verkondigt heden, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid. oen do mensen, dat dj aRoa overal tot bekering móeten komen. Handelingen der Apostelen 17 30 o.v. Inzending VEZA. Vosmeerstreat 6, Goes Zondags vrij. Telefoon 01108-315. Zondag 19 mei dansen in de Jeugdhoeve m.m.v. Now Stack and WWtau Aanvat 740 war. Door inruil te koepi 1 Berinie 2 v. km. oL Div. Solex-Oto's Alle bromfietsen in prima staat Bromfietshandel P. Melse - Gees L. Kastatoaat 44, tri. 9909 15 jaar*

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1