F KLASSIEK a of MODERN.. oley V Verf met EL-ES voor blmisn en iMdten ELECTRA I .1 I DeGoeseVerfhal '^El WEDE GESNIKTE AUTO •f WERKSTER Aifomobielbedriif GARAGE NOORD Th. P. v. d. Week, l I g I iix” Nu 29,50 por strekkende motor oeeeee»eee»e»ee»eeeeee»eee»ee»e»e»se»»eo»o»ee»eeo»oeee»e 20,25 VERKOOPSTER BEDIENDE „DE BEVELANDER" Donderdag 8 mal 1968 9 mei 19M Hoe U ifeh ook wih InricM^, U wH taker atagw HJ vanaf 44,50 Interieurverzorging BANKSTELLEN: 225,— enz. VKUCHWP9M vanaf 39,95 »ooooooooooooooooooo»ooooooo>oooaoeoóo»»o»oóoooeooooooao v h Speciaal slaapkamortapUt - itles in 3 kleuren (200 breed) slechte 20, i op »rij 25,50 mix’ TAFELKLEDEN: 7 vanaf 39.95 MOEDER ga l tem A •MunïmjKER KOmSMOUMr Onbereikbare hoekjes schoonmaken perst moeMóo. M .Ml Turfmolm in zakken vanl 80 liter Zaadhandel- Boomkwekerij H. S. Drijfhout WijnoMfdatroat Goot. I AUTOMATWCM KOrmFILTCR MM KOMT U VRIJBLIJVEND LAMOS EN OVERTUIGT V ZELF VAN DIT ALLES EN NOG VEEL MEERM NU vanaf 49,75 v.a. 135,- 185r (met TV-ruit of klep) Pracht teak-meubels, 200 breed, 2-delig 325r- met A.N.W.B.BOVAG-GARANT1EBEVVUS. CONDITIERAPPORT en bewije van herkomst geven U de hoogst mogelijke zekerheid bij het kopen van een gebruikte auto. Maar ook do prijs is belangrijk met open handgreep witte uitvoering EET KAMERSTOEL EN: met skai bekleed vanaf 27,50 39,80 42,50 enz. pracht collectie handweef en pluche vanaf 20,- 27,50 onz. H. S. Drijfhout coRscmmc - «hoaalzaak Klokstraat 7, Goes, tel. 7103 I VRAAGT GRATIS ADVIEZEN Wijngaardstraat 37, Goes UITGEBREIDE COLLECTIE - COMFORT - VOLLEDIGE WONINGTEXTIEL - PRIMA VOORLICHTING I TE KOOP: polyester speedboot 35 pk Johnson, met afstandbediening en div. accessoires met trailer Compleet f M00,— Grindweg 6, YERSEKE Tel. 01131-1479 TE KOOP van particulier, wegens overcompleet Renault R 8 in prima staat f 2280.— Nachtegaallaan 41, GOES TaL 011004904 theekopjes De groente sneller gaar Gazongraszaad bij: H. S. Drijfhout in de W.ingaardtaem Maar ook de pdjs is belangrijk. FIAT 500 D met open dak, 2 leuke auto’s, f T500,— en f 2380,— FIAT 600 D frU nu zeer aantrekkelijke aanbiedingen, venaf f 1800,— Fiat 850 de ideale auto in de kleine serie f 3180, Fiat 1100 R. slechts 19000 km. gel. Ie eig. 1966 f 4800,— Fiat 1300 en 1500, interessante eanbiedingen v.a. f 2880,*— Daffodil de Luxe, prima staat, slechts voor f I7ML— Citroën 2 CV, zeer mooi en in jSrima staat vanaf f 1400,— Ford Anglia de Luxe 1966, 1e'eig/, schadevrijf 3380, Volkswagen de Luxe 1963, carrosserie doe het zelf f 1780, Renault Dauphine. *n betrouwbare auto v. vakantie f 7B0,— Een steeds wisselende voorraad Ook *e zaterdags do gehele dag geopend Nkuwsfraat 8042-18-21, GOES. Telefoon 7891*7782 PHIUSHAVI met drie Verende scheericoppen nu met 20.inruil 65,00 zondertondeuze 15.—Inruil I 54,95 v.a. 375r- 450,- 525,- enz. (alle prijzen voor 3-zits banken berekepd) H U I S H O tr D W E N K E N. Meer sap uit de sinaasappel Bruine aanslag in P. d« Gruyter en Zn. N.V., GOES Schouderspuitjes, tankje 5 liter 30 gulden BERGMEUBELS: SALONTAFELS: wa. 35,- 47,50 53,50 enz. (vast en ook met keerblad) .4 •g jT* I z- mot Gratis voorraadhui i V A, JL, Jhdh A AAAAAA RMpe 3 «eeOedM MOOR ■■-401.*^ iden f» «Heen Spiar lang Öte met 1 pateer 1 rw&M Control G. PMr.acLI ekmiUu 11 erg mooi bovendien. Maten 60-W. temet ndlflo op Uw HAAR08008KAP Lange Vorttetraat 39. Goes, teL 01100-8070 Sinke-de Graag Danste maakt ijzen. Haar- 44,96. vloer- tafelstatief el, Kloetinge, weg 94. enault Daup- ar en banden lichte schade 1 Solex-oto warte koleiv- Vogelzangs- 5. -► Voor moeder de nieuw. Wte haardroogkap me* regel bare warmte. 1 x wtwr jdan de meeste ander, kap pen. Prima Dutte fabe. 4C.90 teef 1 jaar garantie en ttj. delijk met gratis tafelstan- kiaard Jaê. J: Sandee. R«- |dio Peetra. KJXtalie. tal teren vlet S k motor met andpomp en Maas, msweert bieding ten. Geef ■acht Bosch N.V., Lan- 11-17. Goes, Uur^MlM- andelaars tenig. De laken en t parool, - •n en of hebben, 1de wor st in een 1. Fraaie' t parool, en voet-' 1 te we- he!»maal >et loopt >e tenen kunnen En wat voorvoet schoen - hierdoor len. Da’ in loper irzoTgér' e staan en lik leel wat voeten kade df>- jevoelen vóeter het ge r jarer zesiet er cdraag* aten te lijd* ouder vat ui* kampe >de mc neer r ilzltter mzaam en M- De tweede xoodM ia d. c_ ^^M^rda^jMtamaa^ Bri i» inderdaad «m> ■DririnirSjT dag, nog met ptexiar uttemn Mkl JEn wMrom vlndan wé dat dan zo touk? Wel, het wordt natuurlijk vMwatand hnMfg.>«t, mww in de mwits gevallen Is het de werkelijkheid. D.- -- zulke keiharde materi h«.tgb|u. plekken ia imerhuiaje. Iweg 1, Goe. M, rord Taunus Te bevragen: es. tsrdag eea Ijkijaer tie. Jac. J. dealer PUNnKMLKAOT 140 liter 199,00 PMVs KOOJCAtT 1M liter 265,00 feta KOOJCA3T 170 liter 360,00 Als huisvrouw worden we nu en dan wel eens geconfronteerd met van die kleine, bijna onmogelijk bereikbare boek, jea, die toch ook moeten rirorden schoon gemaakt Hoe kom je er bijt Det is inderdsad dikwijls een heel moeilijke zaak. Hier is een handige tip die u van nut kan zijn. Hebt u houten prikkers in huls?'Prik hieraan een propje wat ten, dat in bleek water is gedoopt en u kunt hiermee in de kleinste hoekjes de groente en u zult zien, dat de groente komen, die zo grondig kunnen worden gereinigd. t-.Sr'l - }...S 7 /F weken, doe dan een klein beetje schuur, kopje, dan vliegt de aan- maar u moet zo’n kopje Ig naspoelen. Ook hj/ heeft zijn spaarpot omgekeerd om rij. noedeg op „Móederdap" eens sites te osnsenMn. Trsu kV mat t^n inkopen near hui» «3 wtetav Mhan Mgf Voor als ér weinig suiker in d. thee wordt gebruikt is de kans groot, dat men later in het tegé hopte Wnins aan slag van de thee vindt. 't Is een nare aanslag die met gmroon afwassen niet verdwijnt Wanneer u de kopjes even laat weken^ln een bakte met lauw watec, waaraan wat ggljn is toegevoegd, laten ze zich daarna gemak- kelüker schoonmaken. Hebt u geen tijd om ze eerst te laten middel' in het slag ook we®, wel nauwkeuz In dees tijd hebben we als, het er op aan komL' allemaal weinig tijd. Het een zow41 als het ander moet vlug en dat geldt zrffs oek voor het klaar maken van de maaltijden. Groente kan niet vlug genoeg gaar zijn en z^er wanneer We wat laat zijn, doordat we nog even met een vriendin of de buur vrouw hebben staan praten, of wat laat van het winkelen zijn teruggekomen. Doe dan een klontje boter of margarine btj 7 dan veel vlugger gaar is. Het. te maar een weet) Voor het schoonhouden van bnze kantoren zoeken wij een voor enige uren per week Drukkerij Boekbinderij U W. HETSM AEONBN Beestenmarkt 2, Goee Voor velen tz de sinaasappel de grote •gezondheidsbron. Elke dag wordt zo’n heerlijke vrucht genuttigd en inderdaad is dit bevordelijk voor de gezondheid, want bet lichaam krijgt op die manier een dagelljl portie vitamine-C. Nu ztjn sinaasappelen niet goedkoop en het is begrijpelijk det wij huisvrouwen. greag bet mexirauan rendement uit dit fruit willen halen. Wanneer u voor het persen, de sinaas appel eerst even in warm water legt en daarna met ds hand flink murw rolt, komt er het maximum aan sap Op onze Super Lange Kerkstraat te Goes, kunnen i wij pissteenp Leeftijd vanaf 15 jaar Zij zal ook tot teak krijgen de huisvrouw bij in- kopen te adviseren z 0 Leeftijd vanaf U jaar P Na een Inwerkpertode zal hij worden belast met de goederen In magazijn en winkel p Na gebleken geschiktheid tal hij in de gelegenheid worden gesteld opgeleid te worden tol een hogere funktie Wij bieden een goed loon, terwijl de overige ar- 1 beidsvoorwaarden uitstekend lijn 1 Voor aanmelden en nadere inlichtingen kunt U da- i gelijks van te-M tot U.00 Uur terecht óp boven- J genoemde super, alwaar U kunt vragen naarde bedrijfsleider - de «ssmH meMs een aparts, Mtenndsre dM, dte ons sTlswsl peld en het is ao, det wv dat geld -±7 L.? voer oen cadeautje voor Moeder. Det klinkt mkneseet, maar in de meeeto gevallen is het eoste mensen zijn diep in hun hart heus niet Itetati als hst soms lijkt en een van de meest Het gaat hier om de vrouw, dte op meer of minder euccesvolle wijze haar uiterste best heeft gedaan om haar kind of kinderen zo goed mogelijk groot te brengen. In al die moeders vinden we heel wet variatie. Er zijn er die aio moeder een succes ztin en anderen die v“ *<reeht trengen. Maar cte* noemt niet weg. f, dat vrijwel iedere moeder op haar eigen manier probeert een goede moeder te sips. En ia hst juM niet die moeder, die het zo moriWk afnat, die weinig aanleg hoeft voor dit bijzonder moeilijkewerk en die toch hang uiterste bost doet, die een extra pluim verdient. Ajj moet veel grotere moeBijtebodsn en problemen overwinnen den «wdare moeders. Hoeveel tranen zullen er door deze vrouwen niet rite «•■•iilii b I. Waarneer m het weer eens goed hadden geprobeerd en toch faalden. Hoe hard, hoe keihard is dat ntetl .riie hteteein, et ze nu jong of al wat ouder flJB, te waarderen wst moedor voor hen doet, ook al wordt bet niet altijd een succes. Kinderen voelen namelijk heel goed aan ef de goede wU aanwezig is. Bn softeer onderscheid grijpen ze aUemaal die ene dag in het jaar aan, om moeder eens een keertje echt te verwennen. Die tweede zondag ia mei te haar dag. ze krtiet dan on word vei n end. De waarde van zo’n cadeautje doet, «wreder niet toe. want voer haar ia het bescheiden geschenkje afkomstig van de opgespaarde centjes van het kleine kind even dierbaar als het mooie, dure cadeau van het andere kind, dat zich de weelde kan veroorloven. Het gaat moeder om het gebaar. Die kleine blijk van erkentelijkheid op „haar dag” maakt een heel jaar zwoegen goed. Dat is ieta, dat ook de kinderen voelen en daarom geven we met moederdag We geven niet alleen, maar we verwennen moeder ook. We voelen, dat «Hes maar een kleinigheid is In vergelijk met wat Zij voor ons heeft gedaan dag ia dag uit. jaar in jaar uit En dat maakt dat we zelf zo gelukkig zijn met wat we op die dag voor moeder doen. Daarom is moederdag een goede dag, oen dag soels >r eigenlijk Mi la oen jaar moesten zijn.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9