S8 F s F I I T 1,79 38 ct SIMCATJOO’ i VERLOVINGSKAARTJES f. 7.990.' met schuifdak.P 'I >1 Camping „DE ROOMPOT” te Wissenkerke KWALITEITSSLAGERU RUISAARD 10 KORTING NET NODDYNUIS, BEVA-HDIS ENKELE BIJRIJDERS Waar is moeders PARAPLD? ep*/M55 KWALITEITSSLAGERU ROISAARD WEEKENDdlECLAME J. M. VAN RER WOUW, JAZZSANDALS ii Gebr. Doer N.V. - Goes „DE VOORSTAD” STRANDHDISJE NOREN op het strand bij Fa. J. F. Cssteleyn Zn. RAAMHORREN eea werkster H voor 3 dagen In de wrok te ton artaengozia Mevroiw KEMME, Beseestraat 3, Goea. telefoon 3090 „De Phoenix” 'L 4 CENTRUM ZEELAND N.V. ii S... I PEUGEOT 2-O-ct 100 gram ROLLADE. .0,75 mei 1068 7 Alleen 500 gram speklappen vrRdag an gr. gekruld gehakt1,80 zaterdag 500 500 500 500 gram Si- Hamburgers 100 gr. gek. mager MEEVALLER? Diolen - wol - Stiirka 189,50 t MiEL)ei»-aao GANZEPOORTSTRAAT 15 GOES, Lange KerkstrMFM - TeWoon 011004358 V BATAVETTE totokrat: volautomatisch comfort Automobielbedrijf SCHOUWENAAR U bent van harte welkom bij PIETERSE VerbReterand ruim, zuinig en eaeL echt Stenen. Veer bedrff ea lamMe. Denk ook aan do goede eervtoe die onee garage geeft - M n HU zit In haar tas aanMaMriseem m. Goes, telefoon 6063 KI Korte Kerkstraat 3 - telefoon 8117 Goee. op alle wandelwagens F i (liwaeod MEISJE voor huishouding en winkel ♦♦♦♦♦♦♦ooeeeeveooeeeoooooeeeee „POELWIJCK” een hulp In de huishouding M/ef beakaa poretuk ..DE BEVEl ANDER" 1 BATAVETTE '19,95-48,75 hooft deze week weer kwaliteitsreklame van: eooeoofooaaaeooooaooooooh» laditrliliiieia dan B.aMK rd i—wegceseaass—eeoeeoeeeeeeeeeeeseê *oik U kunt een e»e»oo»e»eeeeoeoooeeeeoooeeeeo»te»e< Voor Iedere klant 11 1 pak zuiver rundvet 500 gram (hosriijk voor bot bakkoa van o'e *8 fritssste). stoots Cl GARAGE Gebruikte automobielen f lL J. JtttW»****1 LoOOSOOOOOeOOOOOGGGOOOOOOGOOOOGteteG» U adverteert toch ook In - De Bevelander gr. magere stootlappen 2,98 gr. doorr. runderlappen 2,18 gg—ggg—e—g—g—aeear 1984 K i9M s e -19B1 1 - 1985 I 1964 'a f- 1965 1967 1964 gram aa procureur lapjes of stukjes v,W Vleeskroketten puur vlees qf z i I - -1 i i- I 8 A a s - A I I SCHOENHANDEL V Vraagt Inlichtingen, telefoon 01107-555 (I l' l! il b’ teMooa 0110M05 4 kleuren I, kleine -->!a, L. Wljngaardstraat 82. Gets, tal. 01100-5302 Weraeldtoge, Dorpsplein 8, tel. 01102-304 Ideaal voor gasten In de hotels, pensions en de bewoners van zomerwoningen M te kMaante mt, te teiMte eastoau aetee sf rat tete eM «brass k* «t ara- r' u: Jabo, so, fcAL, moli kamrad wT...« stel te te* tab* k «O sdssst te 1 teteMdji *4 a* ra ■Mdhrl naam die ere» eMb BATAVU8. 3P0R1NUM Keizerstraat 7, Goes Advies aan onze beste vrtessd I wmeunroien naar maa 1000 *O doktersadvies Alle Marconistraat 14. Gom. tel. 01100-5092 Lange Vorstotraat 1 en 4 I Mpe Verst 04 Goee vreagt wegens uitbreiding e ik.- *P en ak P« In het Hervormd Bojaardencantrum te 'e-Heer Arendskerke - .4 wordt gevraagd wegens huwelijk in- of extern Zoekt u nieuw, vloerbe dekking? Wij hebben voor Tabo, Parade tapijt. Dee- Tretrord. Lena. Heuga- felt, Tap team, Beltax, Mar- leum enz. Allee wordt vakkundig gelegd. Woning inrichting Franse. Kwaden damme. I Nauw of groan: vanaf fStV V 1«| JmUkp**** De practische OPVOUWBARE PARAPLU in modieuze dessins, prijzen Lange Vorststreat 89-71, Goee telefoon 5067 -> Hotel Ockenburgh Goee tel. 01100-4SM, vraagt leer ling kelner of serveerster erkend leerbedrijf. -► Voor de jongelui roeda- le afdeling tertenfr. young knetmune in modme, ge. tailleerde modellen. Mem Voor zakelijk drukwerk Drukkerij J* phoenix" óv88e8»8e888»»8849O8»0»a4S4 Vogelzangeweg la Gees. Ko°PJ* k«» bad- eer etrandaokken van i 4,S6 voor MA Inter Viola, Lange Vorstettaat 47, Goee. ->■ Koopje— prachtige grote maat Stork eea %ors buüa- 4 kene ven U30 voor LM la ter Viola, Lange Voretetraat «7, Goee. ->■ De eetete Noorao daarna sokken van 4,50 Goes, telefoon 01100-0910 Gevraagd MEISJE (in- of extern), pten. 18 Jaar in Cafetarla-bedrijf Ford Cortina Bedford. 3-züdlge kipper. 8.5 ton j «RUIL Lange Vorstst raat 28Goes telefoon 7823 >eeeooee»»ooo»ooooeoooo»eooo»eee»»«t| De Batsvette ia zeer gezien bij do dames. HIJ hoeft een lage Instap, oen royaal xwoof- zadei 5n alle technische snufjes die do kleding tegen vuU worden beschermen. De heren bobban adaashlas nog hot Menweeet waards- ring voor de Nederlandse 40 cc Anker motor rm« auto matische koppeling. Komt u b(j ons eene konniasiaken met deze meest bewonderde en begeerds brommer. Om het comfort, oai do tech nische perfoktio oa oa» de >0»e»»0»e0000000000eoee»00000e00004* om aanswtMd t. worden vumui ■■n.rwi •trijkster. Hoog loon. VAUXHALL BIDFOWO l|vast^ wwk. Relskoetenver. VawchaU Vlva VMixheü Viva VeuxheN Vlve VauxhaM Vhra Opel Kadott caravan Opel Rekord Opel Rekord J Shaca 1000 GLS Sknea otoBo Renault R 8 major Daffodil do luxe o Plat 1100 Ford Taunue 12 M bl Orl)«- O o Inlichtingen bij de direktrico, tol. 01100804 -- J WR ’■"7" SoWdtatiea te richten aan de voorzitter H. den yy» r f Hertog, Slotstraat 15. •e-Heer Arendskerke Oxford H1UN- BH JONGENSKUDING ->■ WU ontvingen de nieuw ste modellen bankstellen Komt U geheet vrijblijvend eens kijken, de collectie is inrtehting Fronee, Kweden- te mms. -a- Veor een degelijks eet- kamerstoel te modern of Oud-Hollands, met skai of stof geheel hout, trw adres: Woninginrichting Franse, Kwadendamme. Tafelkleden Desao in klassieke en moderne des sins, zuiver wollen hand- weef kleden, halfwollen ta felkleden vanaf f 175, Woninginrichting Franse, Kwadendamme. ->■ Ketkamertafels, met achuifbladen, fiiimemtwten of geheel vast Vanaf f 5e,— Woninginrichting Franse. Kwadendamme -»- Teak- en mahoniehouten slaapkamers, geheel compl vanaf f 835,—. Woninginrich ting Franse, Kwadendamme -»■ Een goede nachtrust be gint bij oen goed bod. Wij hebben voor u voorradig In Olga an Pulman: schuim rubber blnnenvertng en po lyether. Op alle bedden 15 jr garantie. Woninginrichting Franse, Kwadendamme. -► Fauteuils bekleed met •cirt a*«i m pnji vurwrwKj van f 57,50 tot f 187,50. Wo- ■'•nginrichttng Franse, Losse ligstoelkuasens v rookfauteulls vanaf f 44.73 p stel, rookfautauils f 48,75 p. stuk. Woninginrichting Fran se, Kwadendamme. ->- Oventordijnstoffen. zeer gevarWerde collectie. In prij zen v»n f 4.55 tot f 15.50. Woninginrichting Franse, Kwadendamme. Uw adres voor Luxaflex aluminium jaloezMn: Wo ninginrichting Franse, Kwadendamme. -o- Wand- en bergmeubels tn teakhout, alle maten, met en zonder glas. Vanaf t 188,—. Woninginrichting Franse, Kwadendamme. De grootst gesorteerde zaak In de zak van Zuld- Beveland. Wtj halen en brengen u zonder enige ver plichting. Woninginrichting Franse. Kwadendamme, tel. 01104-348. Speciale droogkappen- aanbiedlng van Stroom van f 78,83 nu f 50.R), van f 08,05 nu f 50.03, van f 38,03 nu f 40.05. Stroom H.V., Lange Kerkstr. 11.17, Goee. tel. 01100-5083 na g uur 01108-874. 5 ■»W>* wij tevoren de materialen en kepen dé latten 1 l' voor U in - 11 AStautte—* wó hM iaveel betalen, komt bet la I ^tota halen. Lange Vorste» <7« - Extra goedkoop zijn nu M JonottM baddoeken. Dodhandjes, keukendoeken, i jwedoeken per 3 stuks enorm voordeliger. Inter v'iola. Lange Vorststraai 48, Goes. -► Treffer heren en itemso pyama’s enorme koUektte inter Viola, Lange Vorste» 47, Goes. -► Treffer lakens en slopen sinds 1903 de beste. Nu extaa voordelige aanbiedingen ook In gekleurd geborduurd. 1 Inter Viola. Lange Vorststr. J 47, Poes.- Stork sea hors strend- doeken, badlakens de groot- ste sortering van Zeeland. Inter Viola, Lange Vorststr. J 47, Goes. J -> Alle soorten kousen, sportkousen, sokken, de grootste sortering van Zee- Uand. Inter Viola. Langa [Vorststreat 4?, Goes. L>- Voor moederdag breng* wij enorme sortering ver lakte tafel en ontbljtlakeng tagdoeken, keukendoeken, zakdoeken, badhandjea, stad- doeken ea aoeaa maar op. later Viola. Tanga VeMt- straat 47, Goes. -*- De mooiste nylon onder jurken ook anet reads bate maar M8. Inter Viola. L. Vorststr. 47. Goes. -> De mooiste dubbel nylon damMpyama*a van 1838 v. 9,96 bij Inter Viola, Lenga Vorststraai 47, Gaos. De mootete daroaa ka- mientee prima kwaliteit v. maar 1,58. Inter Viola. Lan ge Vorststr. 47. Goes. -► Hat mooiste wit gsribt heren ondergoed in slips en singlets maar 138. Inter Vio la, lange Voratotr. 47, Goee. -► Prachtige kwalitett du- mee panty's kxitee maar M8. Inter Viola, Langa Voratotr. 47, Goes. De mooiste brushed ny- - Ion damn pyama's, aaaar 1,16. Inter Viola, Lange Vorstotraat 4? Goee. ->■ Koopje 108% peru garen dames dips te alle ataten met en sender kant maar ),96. Inter Viola. Tanga Vorstotraat 47. Goes. -4 Da mootets Trattar btek stof jongens en meisjes sweaters met korte en langs mouw vanaf MA Inter Vio la, Lange Vorstotraat 47. Qoaa. -► Enorme sortering mets jes sportlcoueon in wit en -rd vanaf 1,4A Hater lange Vaaatetoaad 4T. j Maak zalf uw i1 i' l» - en beren i voor 33A Inter Viola. Lange Vorstotraat 47, Goes. 1 i -s- Koopje.prachtige bed- stof heren en jongens sok ken enorm aantel 12 grote maten 1.M, 1.» 1 maten L08. Inter Viol Vorststr. .47, Goes. Prachtige Tima en 3 b< sterren nylons maar EHM GOLDEN per paar.Inter Viola, Lange Vorstotraat 47. Goes. 1 o -*■ De mooiste Treffer bod- stof dames en heren swea- tors maar 5,50.ainter Viola. Lange Vorstotraat 47. Goes. I K°o»J«-keus steun kousen fn hixe doos verpak» i king van 16.56 voor 6.85. Inter Viola, Lange Vorststr. J <7. Goes. I Enorme sortering Treffer 1 polo's, heren weeken- ders. heren overhemden extra voordelig In prtjs. In- ter Viola, Lange Vorstotraat Goe» SW* droo«k«ppen- aanbieding van Stroom van 79.95 nu f 69.95, van f 69 98 JU f 38,95. van f 58.96 nu f 48.95. Stroom N.V., Lange Kerkstr. 11.17. Goes, tel. 01100-5886 ne 6 uur 01195-674. Wtj vragen flinke mei»- ---W^—v» wwswwaA' Is strijkster. Hoo* loon. I xoeding. Dames regenkleding atelier ..FltwelV' NV, 1' Go**• t*’,,oon 71100.791A ♦■■teuosolen naar maat, ook - xvoef- 1*85 2*™**®” fr, voorread Vooto -tundige adviezen worden ’ratte verstrekt Martin Wti- -.-dl—h voet. rundtge Schnenrenaratiebedr vh. van Unen. L. Vorststr '6 Goes "’«•«Wteerde •elegenheidskleding In kol. Mfte au pantalona. Ook In '•«niets. Geheel komrtl. met ^»t-boed-das De Magneet. 1®82 ’enge Voretetraat 38-61 Goes -- "t Ia so n waa van Gure roor tulndersglas. S van 2?urp' Molenweg 36. Lewa. - - o *>n>' I^Varboop au reparatie af.e M>P. F*, vaa Drie! K laoetini». toL 7V7®. - 4 ^Ockenburth Goes hulp Vr. M Mnl ra karaat HO bj. H wegena aanerha* J grotere auto. Na 8 uur of Saterdag. Heerateseweg 148. 10B4 a 19B7 medisch sedi 1961 RNANOEMNQ Gevraagd: ->■ PhOlpa draaftop rtsfsufr ger nu reeds vanaf f 188,-4 Stroom N.V.. Lange Kerkstr. 11-17, Goes, teh 61100J6M M 1 1 6 uur 51185-674. J TtjdetUfc iMbod: 16 Sw norites no. 5 f Ir- profiteeg hiervan. Rtomag. J. Krijg* - - -»• Penna jalouzletn recht- i 1 st reeks af fabriek, te bear. Verbeem KapcOe, tel. 01102. kolberts en vlotte heuobroe. ken. Scherpe prijzen, te 1 Beva-huia, U Verst 64. O*

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7