sa w MIHHIMKAimMflH H TROOi 77OTO E I GABRIËLSE I van F PHIIPS OTWJSPERS JMll natuurlijk... Verkopers Verkoopstere Leerling-verkopers I EN Bi»!!!! i Vroom Dreesman N.V. ’EFSË2 Wa PA Wh vragen voor direct* indlsnsttrsding voor Middelburg en VWealngen SCHOLIEREN kinnen na reeds afspraken maken voor vakantiewerk =t BV Leerfing-verkoopsters Veerliaz-kok 5-daagee werkweek werktijden 8.30 tot 17.30 uur psrscnsuHcorthtg Holp-verkoopsters ^Gel Usi 1115 n" MOEDERDAG CADEAU iTU; 1 ijm: JE ï'-i 1O AUTO RIJLESSEN 4750 ■^1 ..DE BEVELANDER” Donderdag 9 mei 1968 4J «uwa 1 li M ee 1 Philips» I v i Mi: S' I I K -4 i» A. r 1— 1/ 'k st 84-92 GOES Lar. jevc 1 .V. VLlSSINGtN Lange Zelke Elektro-Technisch Bureau Voorstad Ik Goes. Tel 5460 i| I n machtig mooi ‘djp I ■r •M Vf. IMweestmliM g ^rtti^ ,DE CENTRALE” O - r Er zfjn mensen die menen dat wMdmeubeien per ee tegen een wand horen te slaan. Dat is niet helemaal juistl U kunt zo’n wandmeubel ook gebruiken als afscheiding tussen woon*, werk- of slaapvertrek. Weer kunt je het eigenkjk niet voor gebruiken? Dat je er onnoemelijk veel In kwijt kunt Is bulten kijf. Waarom komt u niet eene kijken wat u allemaal met wandroeubeien taant doan? -4 Voor moeder i oen praktisch geschenk C. J. Tllroe en Zn. verkoopavond GOES LANGE KERKSTRAAT 11-ü TEL «100-9855 'e avonda na ISA» mot. teL 0M05-S74 IJW' Ft Het handige keukenapparaat, dat vooral In de Zomer dagelijk- I wordt gebruikt. Perst op anelle en eenvoudige manier ainaasap I puien, grapefruits en citroenen. Maximale sap opbrengst. Geen I pulp of pitten. Groot sapreservoir met handige schenktuit Gemak I kelijk schoon te maken. U scherikt pure gezondheid met de Philips I citruspers. Kom kijken, kom drinken in onad zaak. IM| flE I Ja, gééf zo'n moederdaggeschenk van Philips. Dan geeft u iets moois, iets fijns, iets waar zij echt blij mee zal zijn. Voor het huishouden, voor persoonlijke verzorging. Kom bij ons naar hartelust kijken en kiezen .Wij hebben al die fan tastische moederdag geschenken van T' i vo 4TM s f I X 48.M l' MENSEN I’. .6 /l» X 'u' SS .1 I D« pr in mo -•■ Voor x* E vraag Aanm I r 4 .4 A‘. L I r Gm, St AAriaawtraat S Te lef aan 554* Maait mmt karna adiaraa aa arnaaa aM 0a PMp* aoaaaaaOjpar. Wr- sdMp fa's haaftsinWasiMaprMkjdi «aéaaa 21.99 TwaaatnfkaninMn: »yi*i nauiiistnjkar. Vaar rtaaai tataar <88 - ■- i SollidtatiM aan de afdaing Porooneelaxakan. MaJuMrouw Atewümu, lange DMft, MUdetberg 5-dssgs* werkweek pereoneelekorting prima aecundaire arbeidsvoorwaarden hoog salaris enaïssance Wwe-fiii aa^ 2 N laaeahoe-ttnjktr at JM ■mr eeeit 0t we*. Gweiwte Mti- »taa. 38.25 Leewtateatetnas. 39.99 VWW0U5- Bt Losse LZSSEN: fl»« fonkelnieuw» V.w-a* Damas, die enige morgens en/of middagen pro ductief willen maken, kurnen op onze afdeling Personeelszaken. Lange Delft Middelburg met Mejuffrouw Alewijnee een afspraak maken ■-l *W* IpersMMtoaecdw)^ NVMErZMINRUtHMK ne GRHOTSTf COMBINATIE VAN A lis H Ol )U 1RS IN NEDERi AND H«v*| koffw inU> aM PM** weaSkaffiMwiM. Kmr m 9 MMffip- kedsa. Ladndfpt rutrvair veer 400 (MW beMikiaik. Mat ad* naaiwerk W.9B L r I J Hka PHipa kpHiamalw wafarvadt naait afcea aM saWaaaaSaioaL Alhat eraan MdtkahariM. Mmataratiavenwefthn. 39.7» wa <rO*W ER ZUN MMM *»a a e Cocktail schorten resds vanaf f f.M Fantasia schorten vanaf 3,69 Duster nylon schorten mooie bloemdessins zonder mouw 9.95 met mouw 15,35 Luxe geschenk-verpakking in zakdoeken aan vele prijzen Nylon kanten dames blouses vanaf 2,98 Flexo tafelkleedjes f 4.25 Over handdoeken in vele dessins f 4,15 Badhanddoeken reeds vanaf f 1,79 Sneldrogende theedoeken 1,15 Jorzo theedoeken, grote maat f 1,75 TCXT1ELHUIS Ganzepoortstraat 23. Goes I Zlverzegels Donderdag 16 mei hoopt de vrauweovèrsniging .nOOSA” I VM db Ger. Gsmeente te Goee een I te houden van half acht I - tot ba» tiftn - .1 Daze verkoopavond vindt plaats in het vergadsr- lokaal van da kerk aan de I Beatrlxlaan. I Allen zijn hartelijk welkom I -* -- WR hnbben nog vw«l menr prnktincho nn gaanSvw PMten moodardngcadoauo inonMawk. Nut kaafthMaSean. Vtanas knM raadbaw vsorftMpnMaf ftnda haer- «sgm.lammisM. 24.9C «M OaertMa am Mtadto dn» te Br I. »OTH1 k.u. ia oua MM dra. Iax.mla«r-aa4kaa< Baoa. amktMk: PMMaa ■aak: Dit ia kat aiaawu. allae ftMB: raawkoai haardroogkappMt. Me< te*- PklUpa koHUTUter. Hwrlijk uüjd.n. m.n«.a. parana, parat -^«.Ua( n„—t-i- ssr^"^aa~S n N

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 6