De collecties zijn weer aangevuld NIEUWSTE CREATIES I 1 F In zo’n compacte auto royaal plaats voor 4/5 personen? FBI I K MANTELS MANTELCOSTBMES JAPONNEN NOLLESTEtLE N.V. Geef moeder een koelkast voor haar moederdag OCCASIONS PHOENIX DRUKWERK I, A. STOKMANS B BIKINI’S EN BADPAKJES Pullovers - rokjes - Nosses >eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeaeaaeaaeeeeeeeeeee KLEIN CONFECTIE PIK’S GARAGEBEDRIJF - GOES VLOTTE BLAZERS VERDIEN DE BENZINE VOOR OW VAKANTIE PIK’S Gangebedrqf, Goes REGENKLEDING I Mooi geHoeari jwkjo I I DE JONGE j KINDERKLEOINOS RACIALIST Aczav k »el 1968 J MET DE 5 niet duur «••oeeeeeeoeoooeeeoooeeeoeeooeeeooooeoeeoeooe - J 3 3 O EEN SCHITTERENDE VERBINDING De collectie O o o o o o o o D’ D D 0 KIm koala heren- en joegeM- TWEKA - BLEYLE EN UNDA-LU biedt U een schat van aparte DE AFDELING PEUGEOT met schuifdak f. 7990, een nieuw wonder opwistoni M. A. de Rwytorlaan 35. Telefoon 01100-6588 Vert de beer C. Vormaire. Telefoon 01100-5705. TRICOT - POPLIN - MELTON WQ weten HANDIGE OPLOSSINGEN om Uw DRUK WERK KOSTEN te besparen mS >1 Uw dochtertje mag gezien worden Voor moedor een paar nylons van Ten Cate 30 den. wandel nylon, zondar naad 1.45 30 den. wandel nylon, zonder naad 1,95 20 den. namiddag kous. zonder naad 1,95 Stringion crepe mous wandelkoua f 1,95 Extra fijne Stringlon C. J. Tllroe en Zn. Leuk-apart en.... Vliegtuig— VAN lelSSELDIelK- SNOEP Ue <4^ KOMT* U SENS KIJKEN LANGEVORST 80-82 GOES ontvangt regelmatig nieuwe voorreden. MODEHUIS Donderdag 9 mei 1968 Tank OK Super-OktaaoBonzfne voor IM U spaart elke koor ruim om guidon I Volledig gegarandeerd U vindt 14 OK pompen op Zuid-Bovoland in een gewone 1965 Do afdeling koeikaetaa. f van f 209- TV 11-17, DUBBELE ZILVERZEQELS In de kleinste winkel met de grootste sortering Electro Technisch Bureau maateteaM» sa. .S*. trekhaak nu verchroomd! Haak in en vraag inlichtingen hi OK tanken betekent ALTIJD PRIJS voordeel voor een moderne, hoogwaardige benzine »eOO»OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOeOOOOOOOOOOOOOOOM 'tagdalenastraat IJ. Goes, telefoon 6977 ie woor bijzonder goed peeoeooooooeeeooeooooooeoooeMoeoeoooeeeoeeoM witte H. U ziet vóór een KOELKAST groot of klein moet U beslist bij STOKMANS zijn LANGE «»KST*AAT5J GCTS^^B bij: .Gracia" Kloe. A. Mlnderhoudriraat 1, WU- voordellg, truitjes, kleine jurkjes. Testjes, zonnehoed- jes, sokjes, kousjes enz. irate aard raun Re- oom 11-17 0 Kloe. ■t en - usen. at er wall- As. vrijdag en zatydag geven wij op alle ver lichting* artikelen zoals stsande schemerlampen, wandlampen, hanglampen enz. enz. EIS VEILIG HEI» EIS UITSLUITEND neder room ranaf Jinr- tel. 5.674. Goes, I. voor 199,00 R Die leuke kleding 'van DE JONGE on derstreept hear móói-zljn nog I Ja, boe klein ook, ze ziet het In de aptogel zelf ook al. In Uw klnderkleding-opociaalzaak hangt toch véél moer en vaker het aparte I auto innemen. Bij de Peugeot &4 Is dB totaal andess. De aluminium 1) meter to dwars geplaatst on drijft via kort aamengobeuwde versnellingsbak on differentieel de voorwielen aan. Er ia dus gaan tunnel, meer' oen vlakke vloer. Hat grootste deel van do ruimte blijft over voor de inzittenden on OM flink» hoovesBwid bagage. Ontdek hoe royaal dia 4-doun Peugeot 204 van binnen is. En hoe cogtpect van buiten I Voordelenenorme wendbaarheid in stadsverkeer en geen parkeerproble men. Maak'n proefrit mat deze grotakJoino Peugeot2041 -► Modatads ..Grada ting». Op had ww tl zet IS korting, wij rijn hierin zeer uitgebreid, ook .op het gebied van ds baby verzorging rijn wij gerpecia- 1967 Volkswagen 1600 TL. 27.000 km 1966 195? en 1962 1957 1967 ra. van unm. Kioeunaa. Patjjnweg M., tot WtK Te koop: ala nieuws grij ze kolenconvector Ktna, slechts 1 seizoenen gebrand. - helmin* dorp. *n Mixer voor moeder^ komt u dan eena bij Stroom N V. kijken. Prijaan vanaf *JPs koop: judopak leeftjf, Stroom_N.V„ Lange 01100-5*66 na S w SlÏMSri Te koop: broedaaer Bato- vus, Zwartapoorte, Bcaarwaide M. •e-CIrsvongel- Ter overname waamai lilas met wringer sa dompelaar ean 1-vtaats graatat. Koopje. CniWir uliate beige O®* oud. A. 3. Waverijn, Kam- boten tn versehUlende ma ten. Gunstig» prijzen. I. W. Fluyt. Wemeldlnge, Juliana, straat M. Ta koop; groene geruite Bra^^fntmSa2^SSweS Wij hebbes de dohekeedoM Op de ca. elke 15.000 km die U rfldt. betekent dit dat U 100S km rijdt seeder benzinekoeten o Msra sets rijs sigwi trekhaak net nasar vsrchrasario ksfd r M tefalstaog, das «aas reeriip Mak maw echtw im aria A e Um dtai asta am apacMa tnMmk - 4MMetaNs e EB» kathaak 1* da MMdaUStoadMdl V m leader erlaverbaglau w. da Peugeot 20 meter ia dwan M. A. de Ruyteriaan 35. talofoM 0110048M Vert da haar C. Vermalra, tal. 01100-6708 ItrtUIL IN PBfANCmiNG MtMCUJK Peugeot 403, zeer billijk Simca Arende, koopje, motorisch goed Peugeot 204, 33.000 -km Peugeot 404 diesel stationeer De Luxe f 2.95 30 Den wandel nylon met naad f 2,95 Zeer fijne crepe mous met naad f 3,95 Naadloze crepe mous 1 x 35 den.,/ 2.75 Panty nylon kousen, broekje en kousen aan één f 3.95 Textielhuis Goes Zflveraesais KUNSTGEBITTEN^ BEPARATTE8 Sneller, beter era goedkoper Ook gouden tanden in kunstgebit Herenkapsslsn M. SCHUSTK*. Koningstraat 8, Goes Luydcs productsn N.V vraagt in geheel Zuid Bevoland augurken telers Teeltgegevens prijzen eri opgave bij C. TRAAS Dorpsstraat 75. Helnkenszand, tel. 01106-647 Philips draditop stofzui ger nu reeds vanaf f 13*> Stroom N.V-. Lange Kerksti 11-17, Goes, tel. 81100.5855 n- S mar aiM»474. MO jaar. Karei Doorman- Kerkstraat 11.17, Goes, tel strest M, Qoee. Speciale droogkappen- •snbledtng van Stroom van - t 7S.M nu f «.ES. van f K J» prtma. 3. -Ty**- nu f «JS, van f nu - - r Stroom N V., Lange «ter. tel. MS. - Kerfcstr. 11.17, Goes, tel. 011EO-8SH na uur S118B-S74 Koelstr medei. ‘bm: periand, tel. 01107-WS. -*■ Philips dreaitop stofzui ger nu reeds vanaf f US,— N V., Lange Keritotr. Modehuis „Gr-v. .fÏÏLÜ tinge. Kinderkleding 8 uur 0118^874. vnnrd.ll» truitias 1 -► Te koop: mooie en Lx* st.*, kinderwagen. Wetnel- dlngaewag la. KapeUe. -fr- Te koop: teer mooie en i.z.g.st*. DKW Junior Fll de Luxe bj. ’64. Wemeidtng- seweg la. KapeUe. -► Te kc of zonder Molenweg Oveaande." -► Te koop wegens vornnde- ring: prtma Jaarama toé» convector, S jaar end’ voor teb^t rs; ScheldeatraM W, Wanwwaert. u. Three*» -*■ Flnllec plakt en powipl Ganzspoortstrsst Lepelstraat 1, Yeraeke tetofoon 01131-1639 Peugeot 404 van eerste eigenaar Peugeot 404, Injection motor, radio, slechts 27.000 km gelopen. Iets bijzonders 1965 Paugeot 404 y 1964 Peugeot 403, diesel -. 1963 Ford Cortina Stationcar 1964 Ford 12 M TS, schuifdak, keurige wagen 1966 Fiat 1800, achuifdak 1964 Flat 1800 8, „Familiale'' «4. 1963 DKW F 102, als nieuw i 1965 DKW F 11, In zeer goede staat 1963 Vsuxhsll Viva, sla nieuw dec. 1964 Morris 1100, 4 dsurs, weinig gelopen 1963 Autobianchi, primula, slechts 16.000 km, nieuwe staat van 349.voor 269,00 van f 268,voor 220,00 en nog vele andere aanbiedingen Speciale aanbieding van deze week: vlot model BERCO

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 5