Kostuum 4 Steutel’ poiey Regen jassen Juist nu steun zo belangrijk is 1 1% 49,75,69,00, 79,00 1,98 De Gordi:nea Specialist I FILMEN W. DE JONGE, p- Linde, poiey 109- tot 249,00 De werkende gehuwe vrouw wordt onderbetaald De Gord"nen Specialist J. H. Nonnekes v.h. G. Verheule GISPEN kantoor meubelen 26,75 PMJS-STDNT t 'Nylon jupona mat rijke kantgarnering LOUISSE - GOES N.V. 5DR00M- LINGERIE vqoy ssn wakkara prijs STURM’S kantoorinrichting J. Hamelink l wisse; r k A. van Doorn, Zomerstraat 27. Jongens keetuum* blazers pantalons pole’s I - 1 TT gDs Landbouw' t Voor zuiver wollen dekens, brelwol’ breigoederen" H. S. Drijfhout Wijngaardstraat. Goes. SSI 1 ..DE BEVELANDER Donderdag 9 mei 1909 'xj kort en lang model JI 9 k I i'll I lehiite e klekatraat 2-seoa I - .-it voor 3 dagen in de week a hereïiïdi OANzcpoorrent aat goes Lingerie/coraetterie speciaalzaak i Goas, hoek L. Vontstr.- Papegaaiatraat 15-17. Tel. 6783, b.g.g. 8207. f 1,25 Franko thuis sweaters jacks Leverbaar 21 mei 5)Weekse hennen /230 in zuiver scheerwol, terlenka 1965 1961—1964 1964—1967 1963—1966 5-weekse haantjes Plet Helnetrast 10, Goes. Tel. 8103. U vindt dit alles bij Boek hendel Papegaaistraat 6, Goes. Rekenen en tellen, niét verder lopen, bij Drijfhout kopen Zeadhandel- Boomkwekerij 'i H. S. Drijfhout Wijngaardstraat, Goes. Gevraagd: dienstmeisje en werkster Alg. Boekhandel J. de Jonge n.v. GOES Lange Kerkstraat 33. Tel. 01100-5309 Grote Markt 38. GJoes. Iifafcins7962. HET 4Kires voor vsrtrowwds gebruikte auto's Westwaf 25 Goes Telefoon 01100-6210. M9M Beha wn goed watten, antepepik. n—H oe baby koafortaM te voeden. InvteraqaaaiaiC^O Om te dia m'graam'0WM en te dnga en aaaptetete jatete cadwataning. De lengte na het vaorpate'gndi ■ee'naar de etoaa dte tet venataMte flgsnr stett. De daataeett* - atevig es ftaatteeh-gwiateerteta ongekende Ellewoutsdijk. Tél 01104-344 GEVRAAGD: 5-daagse werkweek 's Zaterdagsmiddags - vrij. Levensmiddelenbedrljf Végé r Ye keep aaaigebMoK metaal draaibank 1250 mm. holle spil 35 mm, geheel in goede staat. Diverse boor machines tafelmodel van 1 tot 23 mm. Grindweg 61, Yerseke. Telefoon 1852. Voor moederdag boeken over kamerplanten kookboeken handenarbeid TV-receptenboekjes Leuke hobby Reeds prijzen vanaf f 98,50 Ook de goedkope filmcamera „DE NEDERLANDSE WOLFEDERATIE G.A.” Kruiden, zaden. I 30 soorten „KOOPT NU, DAN SPAART U” Een keur van goede gebruikte wagens staat ongeduldig te wachten tot U in één ervan gaat rijden. Komt U er eens een proberen, al was het alleen maar voor een vrijblijvende proefrit. ■Opal Retoard, 6 cyl., 4-deurs ■••■•eeeeeereeee Opal Rekord, 2- en 4-deurs Opal Caravan 3- en 5-deurs Opel Kadett 2- en 4-deucs Opel Kadett Caravan 19641965 Ford Zephyr 12 M ee 17 M 1960—1963 VoUcewagea 1200 ........a..;1963 Inruil Bovag-A.N.W.B.-garantie financiering loopwerk, lakwerk, plaatwerk Alles van de bovenste plank. Dealer voor Zealand: Korte Kerkstraat 2, GOES Telefoon 01100-7651 .Voor direkt gevraagd: nette jongeiT of meisje 1 voor het bezorgen van melk Melkhandel Dorpsplein 4, WEMELDINGE idoDRfi voor moederdag luxe postpapier fpto-albums kookboeken boeken over kamerplanten I LI 4? 4 I o I - i ....I... verdiend. ■ver deze beleningen van werkende gehuwde vrou wen omdat da i kerr arbeid. Voor ing niet coulant. db£; i, Oudelande lijkt IMS Te k jaar oud. Gees. Aparte vitrage en overgordijnen koopt U beter on voordeliger In een Speciaalzaak Keus uit meer dan 100 verschillende ven- stervaHen vanaf f 1,35 por meter Nieuwe Ploegstoffen.. Ploeggarantie UUUV-tkWü VAKANT1E-HULP voor bediening café en ter ras. i Dubbel nylon nachthemd met bijpassend négligé, met beeldig gekleurde brodigarnering en ruche boothals, in vele mode '88 kleuren. Maten, S, M. L. Als set- t DONDBBDAG M Mn ISM M irtsdijk Heer Arendzkerke -■ -/ Goei -> 1 biedi Brau H.V., Goei uuz 1 blne Jeetr sri Fa. Patij V i beau fum, Drog zandt -> 1 len n Kerk 01100- V hand eters, telen mans Groep Greep in in Hoek Lange Vorst Ganzepoortstraat, Goes Telefoon 7814 van 8.30— 9.00 uur van 9.15— 9.30 uur 9.45—10.15 uur i i: Mangel 300 "Mtataaal 184, Groep in 3 kind t t 299,- 4 203,- A3 van van 10.30—11.00 uur van 11.15—11.45 uur van 1X00—1X15 uur van 1.09— 1A9 uur van 1.452.00 uur van X15— 2.45 uur van 3.00— 3.30 uur van X45— 4.15 uur per jaar per persoon verdienen. Ook 1 blijkt uit dit interessante cijfermateriaal. inkomen van van deze vrouwen een gemiddeM~jaarfn. komen behalen van plus minus f 8251 Wannserwtjnu met deze cijfers van de en vrouw gaan rekenen, dan komen tot i deltjk aantonen. "dat deze groep door de Wordt gedupeerd en dat .-staatje maken dan zien M. anhnnrrla «rvwvssnrAM 4w« TT a 1. VERSCHILLKNDI AANBIEDINGEN e-a. Katoenen kinderjurkjes, prima kwaliteit, vanitf f Urr>' Terienka kladerjaeks. veer 4 Laa. 14 jaar. vanaf UJS Nylon% M denier, naadloog, ilechts 95 eest Wij adviseren U gaarne gratis voor de juiste kleur Luxaflex zonwering en plaatsen deze (K«tis van MO— 8.45 uur van SAO— 9.15 uur van MO—10.00 uur van 10.15—1X45 uur van 11.15—11.45 uur van IMo1.00 uur van 1.15— 1.30 uur van 1.45— X15 uur van X453.00 uur van KSO3.45 uur 1 kind 3 kind f 477,* f 378.- f 299,- Xinti ih—ro Greep H - kind Ink. bel. van f 9978.. f 1889.- Loon bel. v. f «1^ meer bet belaating "ei winkelmeisje t Da wWwtovtP kaant ap WOENSDAG 15 MEI 1999 hg M. Minngard, Sinoutskerkse zandweg 3, 's-Heer Abtskerke Dorpsplein. Nlsse D. J. Dees, 's-Gravenpolder Bij de Muziektent Baarland □orpsplata. OnfWsnda H K«at"' VW N,e'nr^Bhuyien’ Iz. Smallegatige. Kr»bbendr"-~ Veilingsterrota, Krabbgndtjk, „Bithpolders”. RIllarid-Bath J. de Jager, Biiaelinge 'T Ring, Oud-Sabblng< Parkeerterrein, Wo J. D. Lindenbergh, Mevr, van Damma, Hainkaaazand Marktplein. 's-Heecsr*o«k Plein, .Borssele V W. A. Bieren», Nigwdiup Dorpaplafa, Niauwdarp D. SiT Itouw, ‘s-Heer Hendriksktnderen DorpaMs, WHbabaimdorp .-|VBUDAGIT2BEiMM*||:. Bij de Muziektent, Kattendl&e' Gebr. de Bourgraaf, Wemeldlnge J. Wlsse-Nijsse, Kapelle .- J. D. Lindenbergh. Haaimate, Schor* Kay Munk, Hansweert Iz. A. Wisse. Kruiningen' Parkeerterrein, Oude TorerWtraat, Yerseke f MA- f 948.- f «7.. f814,- f 408.. -- 7’1 ->■ Speciale aanbieding Bosch koelkasten. Geef moeder zo’n pracht Boach koelkast. Stroom N.V.; Lan- ge Kerkstraat 11-17, Goes, tel. 91100-5855 na 8 uur 01105- Vooral wanneer de werkende vrouw ge. veelal geen volle dagtaak werken be. huwd is," doch zonder kinderen, én het scheiden honoreert, terwijl vrouwen die gezin dus voor de belasting valt in -.zelfstandig werken en geld verdienen - -• «je categorie waarop wij juist hiér doe len) dikwijls bereid zijn hun arbeid voor een schappelijk, honorarium te le veren, omdat het voor hen toch maar aen extraatje is, dan is het wel duldejijk dat dese vrouwen maar een karige be. 1 *8r- richtê arbeid wanneer de ongeveer OS"', van de fiscus er af is. Het is iets, dat vele zelfstandig werkende gehuwde yrou. wen nog niet beseffen, maar de eeuwig loerende demon, de fiscus, is degene die wel vaart bij haar werk en inspanning. Zelf verdient zij nauwelijks hét zout in P«P- Vooral wanneer de werkende vrouw ge. i gezin dus t groep II, dan ia de verzwaring heel erg en bedraagt de te betalen meer belas ting ongeveer M*/« van het jaarinkomen van de werkende gehuwde vrouw. Het geen betekent, dat zij er rekening mee moet houden, dat zij van elke honderd gulden die ztf verdient ér vijfentwintig loning ontvangen voor de door hen aan de belastfag mag afstaan, hetgeen betekent, dat zij in werkelijkheid vóór d< door haar verrichte arbeid voor dit bedrag, maar vijfenzeventig gulden ont vangt - Waaiasar wn daartrfj bedenken. dat de toch al teet aan de hoge kant zijn, it de WVittever deza Krochten die het Centraal Bureau t bWfct, dat van elke vrouwen in Nederland sprakevan werken. Ongeveer de helft I in locnddenst en verkrijgt van de inl Irikomsten uit atelatandlge - - - deze categorie ia de leloatin Uit de bovengmeoesuda cijfer» blijkt, deze vrouwen gemiddeld ongeveer 1 1 per jaar per peraoon verdienen. 71 71 1_1,1 dat over het algemeen de echtgenoten «rau B'->o><wwwoen komen behalen van plus minus f 8251... gemiddelde Nederlandse werkende man T— Ï2Z27 tzz. 7._^> we merkwaardige uitkomsten die dui- ,Jr aantonen. J fiscus ernstig 7 7 __7 dese werkende gehuwde vrouwen l_ w«en sterk werden onderbetaald. Niet talen, maar door de te betalen belasting komen zij op een bijzonder laag leen te inlcontfit teu x I ste van da wereld. Dat Ie ep zich al iets IjWaarover wij Nederlanders nu niet be- jfpaald verheugd kunnen zijn, maar om Vin weerwil van deze forte belastingdruk I toch nog enige welvaart te kunnen ge. I nieten, zijn er een groot aantal gehuwde vrouwen, die ook trachten er iets bij te verdienen, om op die manier wat meer financiële armslag voor het gezin te kun- II 1 huwde vrouwen is toe te juichen algemeen waardering moeten t Maar de fiscus ziet er gaen been in, om hiervan extra te profiteren droevig. Dat geldt speciaal gevallen waarin de vrouw arbeid, dat locngirt zaam is en inkomsten heeft uit arbeid .i gthottesn, Uft cijfers voor de te 100 gehurtd 18 zijn, dis (9 *A) isxii van E8p 9.00 uur van 9.3b10.00 uur van 10.30—11.00 uur van 1.001.30 uur van 7,09-X15 uur van X45— 3.18 uur van 3.45— 4A0 uur - - en vrouw, waarvoor zij belastbaar zijn in ds. inkomstenbe. lasting gaan berekenen, dan ztea we de vólgende cijfers: groep groep Til met 1 kind f 883. mte 3 kinderen f ~N.-: groep kinderen f 502,-: groep III met 4 kin deren f 341,- per jaar. Als we van deze cijfers nu eens een -.1„.1 we duidelijk in dat in groep H, maar ook.nóg In groep 71 HI met 1 en 2 kinderen ér niet minder dat hun werkgevers hen ta weinig be- dan Mjna dubbele belasting moet wor den betaald, doordat de vrouw wat bij- Groep m 4 kind Ml.- 336- f ms- TrokMngaigst verlating Geona Atlatlak Vareniglag l le petje, bugalowtant, lot no. NöO.^Sporthuls Francken, 3e prijs, fototoestoL lot no. 1825, af ta halen bij fotohan- del P. v. d. Linde, Papegaais- atraat 15, Goes te prijs, dameshorloge, lot no. 3383 Overige prijzen 8834 8131 9161 0179 9194 0199 8902 0240 0313 0317 0838 0382 *9408 9419 0433 0546 0873 0880 <133 0988 8983 0973 1198 1394 1211 13R 1399 1835 1881 1484 -1454 1487 1478 1532 1551 1577 1583 1641 1643 1869 1741 1644 1879 3917 3949 MM 3984 3195 3149 3833 3441 3884 2587 2590 3658 3877 3087 3799 3739 3837 3967 3908 3089 3133 3133 83M 8824 3418 3473 M97 3891 377# 3782 3799 39N 3893 4994 4054 4089 4099 4141 43TI 4378 4383 4303 «331 44M 4437 4443 4869 4571 4081 4633 «839 4673 «798 «764 4848 I Derde en overig, prijzan I ,Wet ee* te halen bij Schoenenmagaz. Goes ■-. staan in verhouding tot het werk dat I zij er voor hebben verricht. ,u Wanneer de gehuwde vrouw, waarover I we bet hier hebben nu' eens niet zou I werken en er dus geen sprake was I van extra Inkomen, dan zou de man I I alleen een inkomen binnenbrengen van l| f 8251- per jaar dat in de meeste ge- II vallen verdient r waarvan dus k betaald. De te be draagt dan: groep II, f 546.-; groep til met 1 kind f 437.-; groep III met 2 nen krijgen. Het initiatief van deze ge- kinderen f 378,-; groep III met 3 kinde- -*--■- A- f P en xou ooa - oogsten. en dat is voor die de vrouw inkomsten heeft uit rrlfstandlfi arbeid, dat wil zeggen, dat zij niet fn kxxidienst werk- van f 1427,- dat' opgèteld dient ”te yte— <w ^abn ..lé A U -a_- waarvan geen loonbelasting wordt ~ïn- van rdt in loondienst en elasting zou worden len loonbelasting be- met 1 kind f 457,-; groep -S --- A OrVö vw ren f 299,-: groep Hl met 4 kinderen fll 236,- per jaar. H Nu verdient dé gehuwde werkende vrouw 11 van deze man uit zelfstandige arbeid 11 per jaar een bedrag van f 3131,-. Een 11 derde mag daarvan worden afgetrokken I en is ^belastingvrij. Blijft over een bedrag den bij het inkomen van de man groot I f 8251,- en dat wordt samen f 9678,- I dat opgegeven dient te worden voor de inkomstenbelasting en waarvoor ^het in- f komsten belastingtarief geldt. Nu is er Zr~- v-n een ernstige verzwaring, want over het algemeen is hét tarief ikomstenbelasting toch al zwaar. der dan dat van de loonbelasting en wanneer men daar ondêr valt, met nog een top er op vanwege het inkomen van de vrouw, dan gaat dat veel geld kosten. Wanneer we dit bovengenoemde i man r- belastbaar zijn in de. inkomstenbe. Ink gaan berekenen, daa zien we vólgende cijfers: groep II f 1060..: roep III II met 3

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2