I iHEMA M. v. d. KREEKE M voor moederdag E wat geven we moeder vnnr mnAdArrlari O I AANBOD I R.V. De Write Fabriek r J ADTOVERHRRR ïGSöj It I 8 DE WILDE DE JONDE-DOES Ax zondig is het MOEDERDAG w f I h l Tm Maehielse, P.' Het kopen van een naaimadrine vereist BETROUWBARE en DESKUNDIGE vooriWiting! WeaAt nHhinneofcGeteoinlunn, n>M|atwwn lanrtiiriinnt^nvnm volledige Mnktien vole grate MB%nnrvfc» VAR DER DERDE, 62,50 voor 10 volle area mSIm* H,t a*M*M m thuiabrengM lyivte InbaorepM Aatorqsehool „ATLAS” I. '4 7. 4." 2 9." MIL 2.” 2“ 4B E I I I I I 9." I 1l I SIS» 19." 4 gagoBtat steef voor anus «MdojSte. S.n I -1 DMMagOmol ISM ,JX BEVELANDER** toet 4 t I d I P T OOK VIRHUUR MOQCLMK 7 t 8.” 1 TUIN-ARTIKELEN l seed* p 1 verven I j Firma 4. Boar Zoon - VOGIL - GOES //o//bs/b//b n»K I ‘1 q Tai. 0007 m 7708. TeL 8007 m TTOO. Tei. 0007 m 7788 Nu ook witte trouwcoupé oatewWk I ■RWWBWWW 4l/ioo •iiJ tailboArllt TeL 8807 m 7786. Tol. 8607 M 7708. Tof. 0007 M 7700 Firma Galjon •n Zn. Gevraagd CHAUFFEUR ■mobmM A als ar nog een ’klein’ kadoeftebij kan rometetoche oMeluron, keuzo uR 10 reproductiM vm oude meeotem In Weel bronzen or- o ts nament, por stuk 3. Voorlichtingscentrum 1 Huishouding on Gezin 4 als het een ’groot’ kado mag zijn Fa. Reijerse on Zn. als er 5.- tot 10.- In de spaarpot zR tagaiM weeoackMOK M* on decoratief. Ook omcMM VAN 109.- NU i t F A A‘11 f -V 4 hG rJ i^jj” I A .1 ^••••••••••••ggwwwwogggoGgGMOMeee» fi. t dubbel »lf: 11» z:.- 7 XONMMCHMimKt tso tel. i ■v- ■- 9 r r i Ar •3 Vraagt prOecewant UZStHANOCL OOCS tot ttn- jt- ek p ■- 3 mat MU mlddelburg, malebaal 6, tel. 01180-0181. poetbue 1 rwe 0M rij» >te I -'i Ml A. Jonge dames '■-• z cite dit j^r hun MULO-dipioma zulten behalen :i Jac. Valckepleln 1, telefoon 0110Q-7062 Vgesgt U vrijblijvend Mkhdagm aaa T main I mm raai I - Gem Tai. (01100) iM4W hoeft In diverse administratieve afdelingen vapatures voor er- rf.t Ganzepoortetraat 18. telefoon 01100-6370 Patfjwwsg 180, teL 61160-6508-7060 uw ca. het origineelste geschenk voor moeder bMjft om mooie plant of bteemM W, leveren U roads een Iftemdbidiiir na 188 acnp. wor f 4M,— SERVICC STATION I 84 VESTIGINGEN Lange Vorstetraat 104. Goes, telefoon 6221 capeiux 48/100 40/100 'rb Spaden, schoppen. hariten, schoftete, gras maaiers. blsdharkon, cetttvators, hegge- scharen, waterslang. aprootertlhelM enz. NI8UWI A Etectrtech» graemaalmachine compieet met graovangar slechte 180,—- 4.’ -► USA-Canada. verlagteg voer uw te en kinderen tueeen 2X laar. ItetourvHecreb voor derne omlljrtiM van *t Jantje de prij» van een enkele rei»1—••-- -■ --••• Inlic* ‘Ineen btj Wm H. Mül- v«.nd prijsopgaaf cr Ier Co.. Boul. de Ruyte: EUveriegela. „Korte I.'™. 14. teL im VUeaingen. er «raat U-MC Wte—. teL '«8 dto te SteMWA Stto k>e- M- Lange Vorst 34. tel. 01100-7821 te. Papogaotetraat Heeft «eer om nrime sortering te gtagtea. Mooomo m gteateokaaMlM ••••••••••••••••••••ooggteeggMeggggM taato riartml h «ter zutewo deoofagM k Op verzoek voorlichting aan huis NiaatuuaMtenjM» ■■MRIBMIHD ....i Verder yorphengels. molena. vtomandM. foudraals ent Uw hengoieporthute sinds 1836 Lange Vorstatraat 62, Goes tel 6623 te». 8247 - i -► Voor *t vegen der schoor-1 stenen gelieve u zleh te wen den tot Hopman’! schoor, iteenvegerebedr. Goes. ’aJL H-klnderenstr. fl, Tulpstr. 44 ♦"hebt u belangstelling, belt u dan eens op (telefoon 01180-6151) om een afspraak te maken of schrijft u eens aan hot.hoofd van de afdeling personeeie- zaken (postbutfU, mlddelburg) Vorhute m traMportbedrijt - Iedere dinsdag ven 10-12 m van 2-4 uur Landbouwcentrum, kamer 221, i 7* Westsingel 58, Gms telefoon 011006440 telefontecho afeprakM iedere weriuteg ven .1O11 uur VeerOcbteesr Maj- C. O. ReMfcnM. landbouwhuishoudleraros Stichting Huishoudelijke j Voorlichting ton Plattelande Tarief». -► Vernieuw uw iaSo, pleet. m>- M. tegel, aoMMeootefc et ■rfborduulWMfc met so*a mo ven Alle»' Vtnast vrtjbïlk en gratis Noord. 1 Koop vdte weinig gtid gpede J vtaRR. Vraag om het Merit l -te Bagerl - Beproefd op rok- en trek- kracht 36/100 100 meter oió 40/100 100 meter f 1 100 meter 1,25 75 meter 0.85 75 meter 1,10 36/100 1000 meter f 6.— 40/100 1000 meter 7.80 Longe Veretelreet 80, Oom r - heddoeteet met modefflon- of mnedsMln. Beddook kleuren en dseoine. Ptaatio of w textiel. Vanaf «0 e tot 4bZ* SeTIICX iR knue. met „tootioo**. Joeealyno krtotel of JoeMlyne wandei- nylona, pjx 1.78, 2 peer NU pedMoreeNto kaam mot zwart ntetelen kaemhoudar anedam oipM hapje van fijn porselein. Grate keuze voor maar kMBHielite sin ook zonder deksel stapolbaar, vanaf 71 O. 3 modoOM naar heuzo van fc- NU nappa beurs met sukdo 8^ voord. Solide «lulling. Zwart bruin, rood 4>f marine 4 ]i Spreekuur: MB UMi USB HBS BBi UB» SBB BBS HBS RBB MBB SBB SB I GRANDIOOS royete tetegarasci In fraaie I doeoine mot witte franje. Voor moeder OO.- Vierkante etendaard 1&78 modtoijnkaotjo mot clot - duo veilig! Verstelbare Indeling. I axtra rulnrts In da deur, y* Onbreekbaar plastic 19. foudraal, elegant model, be- drufct nyton in veie modieuze n IT^bGdgbb daiiNBfcóulOGOt Vol* anker. Inca-bloc ocbokbe- gsatfasr1^ 34? ‘ICnffg hmtKirtMu pr-vxr-v’-te-'te’W' Voer om neer agert m awel braMAeotot Oliieil.rtrsMf Willem ZeOewog 33. Gom ‘1 Telefoon 011006120 Beiers poreolebi met roman- bach medaillon decor. 3 top en schotels In verschillende 4 - kleuren. Santen in kadodoM O.- 8 top m ecftotetev van fraai porselein, model mot voetje, fleurig bloemdeoor In 3 kleu ren. Samen In kadodoM Bb|dgdgr ofecfcoGoUQe^ oud— hollands, zeer decoratief, ook 0aeohjkt voof ^wwoSTvak voor Zittel raod, Mok Elks woensdag thoerietee met wwwvwnuitev* JuOanaetraat 24. HanewMrt tei. 01130-1820

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 13