79 328 238 79 98 48 10 Jaffa’s 400 gran verse 55 55 Kïrs.rt'a'X’s: dragen. Breitnerstraat 3, Goes. .500 grm Magere braadlappes 98 0 linoMdegiazen 150 98 10 pessywafeb 98 98 98 RET SPEK per kilo 1 bakje aanlHes 8 chocoladerepee 98 48 100 ORAM 8RUW0RST L< 28 98 28 78 500 (M KARBONADE SOOgraaVARKEHSLEVER 238 VARKERSTOHQ perrtik 98 RUNDERLAPPEN158 1 kilo WITLOF 4 GANGMAKERS 98 aardbeieajaai platte ijsboaboM Paprika of Kerry-vinken per stuk sper 2 Biefstik-Tartaar 2 krop SLA riaarMsr 100 GRAM TOHGEWORST 100 GRAM RAM ssssrr-ï* S 200 gram gesu. soepgroente 500 gram GEHAKT 168 f |t ANIUVIE VERSE WORST 188 SPITSKOOL 500 gr. iets doom runderlappen.198 MARGARINE S?TX5SV*ÏÏ!‘» Isrssnsïfc »«- mef Voorts ook zalen be-p» fa autoshop I. r A W Donderdag 9 mei 19M ..DE BEVELANDER” F* VRIJDAG EN ZATERDAG I 1 am ltd 3 VLEESWAREN r* 4M4M th Sk r TUI I a I 1 3 K!ok3traat 15 telefc /er- beam. Kapalle, tal 91190-1790 X v’ maandag BOS graai E 0 Vraa«ti Firn Eaapak Panjse wafels BELLAIR jalousie 18a. korting Eaapot cooktail-aitjes tow flee Jas d’Oraoge .1 s n a SOO gram gerookt MAGER SP t DONDERDAG 500 gram doorrogoe Hierbij GEBAK - SCDff. GokHg tot 2 jral. oéoeeoooeooooooooeeoeeeooooooooooeood 290 gram WOENSDAG Hierbij v* BI lamel t Fa. I •O WMem b Telefoo» L Opvarz IriMri «oHbouw imOrale rnr- Jan. Koppijen [SmÏÏv-TwO.'erte^ -^^aa(ie''dêïuma» Start Sriiri^’ e. Lmmdom l||l voedingsmarkt Q keurslagerij i/a/i Subben BELLAIR qt. t-jm Voordeelprüzen. Beauty- jh 5756 Bj DNMDAN Hierbij 500 gram Hierbij 500 gram - 'T* -- - Ta Gr. triefoon aaaH-MS. ter Lente Zrif *n nieuw turkje maken. Als je bij ons C-V-inatenetew; Vraagt mm. ■Mjriisaide Czzr- trite. cJ.. innwMmRMMNM WEEKEND-AANBKDING VAN ONZE GROENTEMAN 2pwkjw koffiefilters Bij iniBVBring v» f 50,- SM RODE KASSABONS 1A blik, Frankfortar Kaakworat 5 «taks) voor VEROSOL kriSjirr^dertSii.’^^' -► Te koop: Oitekachri met ingebouwde tank, lage r J. de Grip, Voorstad 7a, Goes. ”iZ. 'wrietr MJZ VUtebtolAM f I4J0,'*Jmri»e gingen, tri. 01104J471. il'isïïiriotieri 0, Soad. Mern.de °°^- Soa, tategsoto^ SSmTwo Fteririraat 13 - AEROSOL zonwerende gordijnen 9 e SW ■- V f It <k i i. I» .telooon 7919 i da i k n« -re M V v c o broetramen. S ilenweg SO. La. 9r Voor moederde steker 9.90 tenkokers enz. liiiltoliii, jaar vaat 1. Arnberg NV.. Induetrieetr Goes. tel IV» per II laarzen Uw adres voor pri ma kwaliteiten Faase ataoeuwrvtoa. Koste Vssate O 9 fc di di ■n OM m» uitzicht MZUtH '.-■e Stenen ‘e-H. HJLstr. 13, tri. OMA werk Tsraerpsu door de 4' 49 wieg en uitnaam- jBELLAlR ato'-zle 10*hladrtta Venator Oenzepoorti Joea «taSedaan IBM bel ons Lll 4 _,L mnwring BCtbOTOO prtyMD 4 1 Ganzepoortstr. lit V snater, Ganzepoortstr. 18 t Venator, Ganzepoortstr. 10 t Venster, Ganzepoortat» 10 Goaa. teiatoon 7010 Qoea. triaova 1010 Goes .teleoon 7010 'Ion tapütteaels 1 i start, aetnsk rriatrirea i. w-w set ZLM. hasrtondeuse -* Frantzen. Oost- J MM ga! OS, MS. MMMM. broeiramea. I» 1 alenwag M. La- bare z-guun. 'e-H. H kinder» éöSSmsm?. j* - luxe een- uxe ctgaret- Gummlwaren zenden wü|Kr0aer- Kreukelmarkt, gebetm- f MflB. Fa. Driel, Doe- naaister wordt, leer je no ting tri. W70. Pntanweg OS- vendien J - tgedlipl- lErtrcs coupeuse, m i ons atelier heetst *n pret, ra- ttge adeer. zodat je je da- da deltjk „thuis** voelt “~t Dames-- b Vlotte polo's met leuke ran den VJL f MO. t Beate adree- Te tax vast Gurp, wedorp, teL 011MJM. Acculadera voog 0 an U volt y s arax* -» Raganjaaeen. regenjaaaen. Voor elke leeftijd da ge schikte kleur en model van af f<- tot f 1M.- t Voor deligst adres: Beva.huis L Vorst OS, Goes. Moederdag Ook voor een geoehenk voor Moeder kunt U slagen bf, sigm- „Cen trum". V Kettatr. 0. Goes. Sigarettenaanstekers, kokers. -85 95 45 -» Te koop: maaetef eiken boekenkast .hand bewerkt, work btipeeeend bureau en rieri. et r 7 enkele meubriea <a> C“ cmnfeor 1 laar aud. Heer- nteeeweg 100. Goee. Werkschoenen, rubber- r. _2Te koop: kinderwagen m. afneembare bak. hoeg model -» Motel Café-Weatanrant i IiRWsit voor partijen^ -*■ Op reis naar tondl Alle biljetten voor Zolden op asmvraag franko toe nodig direct Ben ANVR, gezonden! „Fata", Poctbue M --FriKrir -: Wm H. Müller Middelburg. Dauo- a CO.. Boul de Ruyter 14. --- VUaetngen. ateede door -» Te koop: laage «ritte tapUUegels betekent dat U vooi dit 100’/» vol waardige ny- lontaptjt. hetwelk «rij ordei volledige N.I.C. garantie verkapen tijdelijk Hinder dan de helft van ae normale prtjs hoeft te betajeh. Alleen verkrijgbaar bij de Xoonini» Parallelweg S, Leera^pgp. ttl. QllMAW. atriter als nkal. onA t Am- rieetreet 7 O MOS. prijzen. Bij een r '"jen koelkast |èadeau Fa v. Driel. Doe- tin«e. teL WM. FatOnweg 08. irrenstraaixio. Ooe< Bwsrisrs mar da jonpe- Qoea. telefoon 7014 VsurdiiWrOasB Bnel- strtMjaen mneffM.* TeL y. Driel. Kloetlnge. tri. 7076. stopp Patljnweg #4.stofk -» Wie heeft mijn geelbonte ^d«-jurksin lijk verongelukt Gaarne Ud»( -a- Voordeelprtjzen Reming ton. Braun en Philips scheer, app. InruSpremie f IS.— tot f Fa. v. Driel. Doettn- ge, tel. 1070. Pattjhweg Pt -► Te koop aangeboden: wieg, kinderwagen voor f 30 fauritmtraet 8. Goes. - - -Faber kolenconvector it.uuü caL. grijs beige, nieuwprijs f 545,— nu f 190.—. A. P. de Back, Slngermtj. N.V. Goes. Wijngaardstr. 47. tri. 01100-3171. Te koop: een kinder- wagen. I.pr.st. Te bevr.: Voorboute 13. Kruintngen. -► En voor aandelen uw adres Faase Schoenservice. Korte Voretstraat 13. Qoea. -a WH kopen konijnen dui ven wild enz. J v. d. Bliek Fr. JwHanastraat U. Goee. ieletoosi TWO Te koop gevraagd- grote en kleine partijen alachtkip- oen. Phrtmveeslachterfl de Krmtag en Zoon. tri. 01040- WB, Bergen ot> Zo<<n- WK repareren televisie en radio deskundig en snel. A. "’nonman, Burgm. AruMe^- «enztraat Z CtaeemdK ML ■’""V308. -► mnri keepfee Tuanue 17 M *00 en Renault Dauphine von Gurp, strasit ai, GomT teL 740t ‘nStet^M. Btaeellnge -► Te koop «regens aanschaf aardgas Zpits I compleet met flee ca - M* Kl^rtlnge, iet OlMQ-in. ->■ Electr. slijpmachine met 3 verstelbare steaten, Duits febr. m~. Me- J. Band”. Kapalle, tri. 0110Z1300. -te 3 Minuten ovenr»ü__— maakt uw oven weer tehoea ï00*- f MS per bus. D.A. Drogis. Spat, terij De Gaper, Voorstad 7a. Gom. -te Ze ztjn er weer 10 sigaartjes voor f 1,— Siga renmagazijn van *t Weetein. deJCnopjes. St. Adriaanstr 9, Goes. teL 3640. atora<O<XSe volle garantie van ons TÓr— Aristona dealer Jac. J. Sendee, Kapalle. E H.B O -eets va. f 4,05, vanjkampaaeen te stofzuigen en bijzo >der neet Wat echter het meest doorslaggevend la jn de aanschaf bijzonder Sttraktief maakt ,ls de prijs. Gegaran deerd mger dan 90S voor deel in vergelijking met e’kr tedere nylon tapijtteget. -^de wedorp, teL 01106-470. 7—7-.te Uw huiskamer. -w uswmi ww w su»y pgag, keuken en gang briegd tul, alle kleuren, div. model- dese nylon taptjttegris ten. »x f 1M0 tri f<Mft uw woning een luxu- ------ eul w rijg aenzien voor een - prijs die U ongelaMMk voon BevaJiuls. L. Vont 04. One*, komt, schrijf even ri 1 op ander no- 01106- wfl tasmn Ujmariw kollèktte hHU aan lüste maBan. BeteeM amibevriend'. da Koentng. Parrilelwag 6, tnwedorp lel 01100-479. O- Te koop: Pueh brommer fee OeeuMoteec* 90e, Goes. 1, Goes. C0*" Voorstad M, Goee. tel. 01» derdag Taartandag. Ook rijn w« ruim gesorteerd in luxe doaen bonbons. Vloethrood ven uw ww fc***T' -te Te kpop: Opri Coupé *0KKo Stoke. BSCBM esp: Renault htoe ML Ke State. straat 9, BteaeMnae- -te Te teop:_BMW 199 «y stoppage, todden stofknopen en maten, mantels, rokten en inkorten, rite- sluitlngen insetton. over hemden rwatere*1 -te V«* al uw type- efl of stencllwerk naar J. 1. v. d butagasstel ^^Mtonaar. J. Rogpe- «u* nedi. re—Utnai Goes. -te Wij bieden U bet jaar «ast «g - weit op ons I Ster of leerlingnaaister berg N.V_ tadtetrisetr 168 t- - ft??. wrüagtoao en nduktor. motorSTX de Vlsser -s-Gr. venprider, tri. 01199-039 -te Persoonlijke lenli post, afloaeon to 9, en M maanden opsturen naar Aseuranöekantoor A. Hufl- ssn, kt M KBew -te Ou elanrnwertt" drukwerk. Leurt Uw Hmri*s CÖpièortorieM. Gms -te Te koop: Jaguar MK Z 1990. Werrflaan T3. •teHee- renhoek. -te Te koop: 4-pers. bung. staand landhuis of S^^degéïSe^bouw. toboud <19 mZ Ruime gelegenheid voos bouw sawa. BtanjM kort teeg te aanvaarden. In! Mak. kantoor de Blaey. Klnettaps teL 01JI8.MM Goes, trioova 7916 WUwm. mat auaa apati ophalen, bieding in nyl ceintuurs Dit be |-te Te W K. J. de Laat». Bankart-fwadorp, tri, 611963 --,Z Te koop: UMi Artes ni dtsiagtere radio dee lM met «L ri - t lek har h teen 109,— bij Yerseke, tri. Oi: -te Te koop- «en goed on- Goee, of tri. 9697. darh. bankstel met Mjp. ta fel (teakhout), tevens UM ZM nummary kolenkachel zelfyuDer Pr. UW, breedte- trenestrast 1, Doettoge -te Tb koop: LgMju Opri franko onder strikte Rekord *99 t 409, C --~- Graaffstraat IMa, Qoea. -► Voordeelt - f 1M0. i ÓMZ Fa. - Prima kwaliteit hygit. het buiten, nische gummlwaren. hand, ie m.wU.1 voor schoenen enz. Prijskourent trein of schip, uit en gratis proefmonster wor. Postbus M -te Voor persoonlijke lening of financiering naar Basniddeltogakantnor „AMa" Scheldestraat llte- wedorp. Tel. 91199-0» Stuui - -a dbaa advertentie aan one to met bflaonder goed geluld an an U ontvangt nadere gage- vana. - -te Te koop pevr.: poctzegel- verzamelingen of partijen en eerste-dag brieven v_ - diverse tanden. Fa Verboom bordranden f luchthooms f M.78. caravan- optepris f 3ZM. trekhaak- doppte f 1,79, stuurhoezen t S». imperiaals f M,— hengelklemmen f HM. kn- tsmg kosmatten o.a. VW f f jgt' alle VALMA onderhoude- mlddelen.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12