~ket I inderen. n *i e r I FLORENCE Bescherm uw ogen in het snelverkeer met een deiigdelijke zonnebril! i cs j.L M8H BLUE GRASS GEZELLIG DASSEN b|) kaarslicht Hotel „Do Korenbeurs” to Kortgene fNKA GOESI- STEENBERGENI NIEMAND MEER... .Optica Kampman WONEN MET T BELLAIRI 't Venter I In de au to... a Indiea gij in Mij blijft, en Mijn woorden In U blijven, vraegt wat gij m**r wilt, en het zal u geworden. Hierin i* mijn Veder verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt Evangelie van Jahaaew. DANSEN Universal Delight BAZAR van de Sportver. Hoedekenskerke STOFFEtfESTIIAL In h«t STOFFENPALEIS Mt* II GROTE SUCCESSEN H RDAG Z oort op BELLAIR ZONWERING n iac «*1 ntiac i-. Morgan begint «mi van dlt ooteoon k a 1 V. Contactlenzen ij i 7 - B I man 3,90 ATTENTIE! sabtAromz per japon 5,90 GROOT BAL THE MYSTERIOUS HEEFT T G. C. do Jager VOOR AL UW GESCHENKEN P. P P P P P P P P P 1' II IN TWAQTJt V^N Dt L.VODSTSTD. coe g BETER ZIEN 199 er béter uitaten Prlsma-kljkers in aHe uitvoeringen met ta* 9,90 „DE GAPER” 41 eeeeeeeeee*eeeeeeeeee.eeeeeee*eeeeeee II t* OPTVCIGN Vakantlehulp gevraagd C« van Wltzenburg, rman ns 4 I P 2mel 1988 I «*3 g L- 8 I M 5 L KastetNMt 44, «*L 89S0 M z i •t i w»~ b«MK-44i .(I I' beets service Ml snail* levering. - - Oak voor foto on film -» 1» i. OOfS Tango Vorstetraat 47, Go** Goo* V TOEGANG VRIJ i t: 7 r. OPTIEK FOTO FILM 4 J t. Koop modieuze, nieuw* stoffen mat volledige kwaliteitsgarantie le Jas met ;er t 2,4» de Gaper, Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. w COSTA BRAVA 00 cm breed 5,90 VIVA TERLENKA 140 cm braad 9,90 SMAAKVOLLE KLEDING VOOR DE MODERNE JONGE VROUW MODERNE KLEDING VOOR VADER EN ZOON Veer MOEDERDAG presenteert ELIZABETH ARDEN een speciale eet FLOWER MIST licetessaa oc COTON8ATM 90 cm breed Late de kHatfee elders In dit Med van TEXTIEL SUPER TREVMAaOM 160 cm breed 19,50 VeiHngzaal „ConcertgebouwVlissingen. Tel. 2287 Dagelijks gelegenheid tot inbrengen nette inboedel Heeft U overtollig huisraad enz vraagt vrijblijvend Inlichtingen. J. LOON, JenearM SedMsk Mde BeveieedM*1 zondag 12 mei 7.30 uur in de „Prins van Oranje” MwBHdk'mdAMa Sfeervol, intiem en gezellig iet „hele d betaald r als naai. ster. An- iestraat T, ZATERDAG ff MEI met medewerking van (een licht* en heerlijke parfum) BLUE GRASS ZEEP BLUE GRASS TALC slacht* f 9,75 FLOWER POWER 90 cm breed 4,90 I *1* U iet* bijzonder* zoekt I i' COTON COUTURE 90 cm breed M4 TRKOT BADSTOF 90 cm breed 5,90 Klokstraat 10. Goes Erkend elektrisch SCHOORSTEENVeORR Vegen bflaNe weereometandlgheden Buya Ballotatraat 10 KlootkiQg i* Tetofoon 011004117 F Coemetic* I Zondag*.*. Aanvahg half drie Laden en don. vrij* toegang LANGE VORSTVTRAAT4S.eOGB. TEL 01 fdfrMM (ZM.VERZEGELS) CHARMANT - ELEGANT - STERK Een grata keu» in on» moderne zaak, met de ZUIVER ZUDE 90 cm braad 9,90 rige Duitaa ïachikt als Mellegera, neldlnge. Ihoexen tn VW ttjes v* doos f5,90: ca. ,80; trek- 2 busten shine van M. genjassen. 1 da ■*- idol van- t Voor sluis L. Langs Vorststraot 57-63 - Tel. 0 1100-7251 i I rtMMERipg - ti ll tl I Verdraaid handig zo'n B*l lair jaloezie U regelt zalf licht inval *n Inkijk. Een ver I rassend sierlijk* zonwering volkom*n doordacht. Dit geldt ook voor onz* bijzon dar mooie aluminium zonne I schermen. Bellair zonwering, S een formidabel stuk woon I plezier. Ontdek Bellair, ont- I dek de prijs I Laat U eerst voorlichten door N.V. Zon- wering „Eindhoven”. Garwepoortstreat ig. Goe*. I j. telefoon 01100-7918 JE 1' i' i' p u. DRALON 140 cm breed s— D.A. Drogisterij Vooreted 7*. Goes Uitgave mi tl ruk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix”. Gosa. Vooratsd 24. Poctbua S. Talafoon OUOO-ÖG16, b.g.g. 8399—6034. Giro: 3 28 37. Ksbpitr*.*.; Bwda, Miii*Rrtt,.VM I ft HmMRea (met de veilig*, graft* kriipverzekering) Scturttarebot - Gee* Is «en goede zonnebril onontbeerlijk. De zon kan Irritenter in Uw ogen schijnen dan felle koplampen. Det maakt Uw ogen moe. Daarom moot Uw zonnebril een hoge optische eisen voldoen. Voor Uw eigen veiligheid. De glazen mogen geen vertekening geven. Zij moeten de juiste hoeveelheid licht tegenhouden. Zodat U allee duidelijk kunt zien zonder Lhjr ogen te ver moeien. In onze moderne kollektie Is er keuze uit heel veel modellen. Bo- vendion wordt elke zonnebril gratis perfekt afgepast I DRAAGT U NORMAAL AL EEN BRIL? Dan het voorU wnewsg dahaata npln wjag em een zonnebril awglaaan op MartM te Hasan. Of misschien h nu het Mate momaatoni een tSsuwe, normele bril ts tepan. Om km Uw «Mn ver trouwd* bril geidauM woeden. Voor een Hein bedrag eotm* heeft U den awam oen veilige zonnebril met glaaen op atwiaa. 33E OOK ONZE PMAROMMtOmmM Aangesloten bij de Nederland** Huls-aan-Huitblad Pers. Advertentieprijs 20 ct. per mm. Voorpagina dubbel tarief. Contracttarleven op aanvraag. »r foSton in tel. opgegeven rert. aanvaarden wij geen iele verantwoordelijkheid. 20e Jaargang No. 19 9 mei 1968 Oplaag v. d. bl. 23.150 exemplaren 15.7.8 Inzending V.EXA. Voemaeretreat 6. Goe* KwalHoit Neem geen genoegen met mid delmatige, verouderde stoffen, ‘t hoeft niet I om a.*. zomer met bestelauto mee te gaan voor beetahverk AANMELDEN:. I Kloetingseweg 17, Goes, na 19.00 uur j 1 - Zaterdag 11 mei a.*. Muziek: I Aanvang 7.90 uur ■eeooop—eeeeoeoesaeeeeeeeeememmeee te houden op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei a.s. in het Verenigingsgebouw te Hoadekenefcerke Zaal geopend op 17 maf vanaf 17.80-23.90 uur t op 18 mei van 13.30-23.80 uur oor uw Ier r kg. liter ija. Ja* i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1