1 Heftruckchauffeurs Mannel.arbeidskrachlen de magneet de magneet Medewerkers VERMEÊftSCH - uOROOS^"* r is. Jl x Ma Br Een man die van beweging houdt wil deze levendige baan. I VAN GEND LOOS de magneet TAMMINGA C. OOSTROM’S Conserveatabrieke» N.V. is waterdicht - maar wijdopen voor lacht 1 Uw nieuwe mante? nn uXuiver scheerwolI 718 tinnerfiehs voor de bouw ven graamltete (howtoonetructie) te Gom KOOUMAR Eï. PISBtzand b. j. thnhpm* Telefoon 01103351 Gravenpolder ZEE ELECTRONICS 2 meisjes of jooge vroswes I Start met pgpilles- en junioren-afdeling voor jongens van 8 tot 15 jaar T: INTERESSANTE COLLECTIE GROTE MATEN I t* KAPELLE-BIEZELINGE wegen In veste dienet oooeeMoeoeeoeoeeeeeee*oMMWMee*M k' kl klewtt U goed en billek MODIEUZE KLEDING aantrekkelijke prijzen 1 Lokerse en van Damme 1 'J estate deeiete SPORTHUIS I" tatfnoè du,ÏXdl das in do goederenhal bii Van Oead GLooe. Dat betekent: een echt MMMSbsooop hebben en oen oeeeooaoaoaaoeaeaeeoeoooooeeoeoooe< oaeeoeeooaoooooooeeooeoaooeesoooo» Goes» zaterdagmiddag voetbatvGTGnlglng „SAMEN SPORTEN VEREENT” (48.V.W) Dondert ..DE BEVELANDER** Donderdag 2 mei 1968 J I H .1 k daarom slapee NI Mi Da Magneet WH vragen nog s» ••*i B. o 'O V ■w Meek veer U geopend f 0 I Ooeteingel 164 - GOES Telefoon 7868. T I Aanmeldi n«6uur Lange Kerkstraat 12 e zfc^'s» KMM8TRAAT» Alleraardigste jurkjes In Teriehka on katoen in zonnige kleuren, in effen en in leuke dessins (van 13,50 tot 34,75) Moiejoo wGm iets aroeb ea do moeders lottea eg kwaliteit on praktisch nut ervaring hebben Mtietaadig kunnen werken bereid zijn, verantwoording te dragon Off. dealer voor Zoetend Vakkundig erkende aanleg. SsMaMhe om om» aast Ml de boer C. Ooetrom Jr. of schriftelijk, of na totefonieche afspraaktel. 01ÏÖ2-1661 die in staat zijn meer of minder technische appa ratuur te bedienen Wantte MS. s 1 F t VOORKEUR genieten zt die Mrg 'r voor Noord- en ZMd-Govolaad I 1 an O enten treat - Stadaaastraat - Sas vaa Goat - KDMSTQSaifflM- UPAKATIK8 geedkeper Ia Ook gouden tandao in kunstgebit Boreakapoaloa B. SCHUSTSB. Koningstraat t, Ooea. Eventueel halve dagen gen aan bovenstaand adres, Nefoon 01108-346. .i; WMMMMWV» Bent U boven de II an wilt U meer weten? Win dan zonder enige ver plichting meer informatie fat. U kunt hiervoor alle werkdagen - behalve ’s zaterdags - terecht op óns kantoor. Desgewenst kunt ons ook opbeOen of een brief schrijven. Sportlef ralamodel met sRpceintuur an Merctikada. Licht, toch warm. In de charmante tinten, die u dit voorjaar Heet AHe voordelen wb sulver acheensef voor aiesMb I Os* c - Schattige bloesjes In effen, maar ook met kleur rijke streepjes en bloemetjes (van 5,75 tot ie.75) Sweaters on jumpertjes In vele kleuren. Bij zonder leuk zijn de modelletjes met contrasteren de randen (van f 4,80 tot f 22.50). De Magneet hoeft een grote sortering rokjes, ia effen, strepen en ruiten. Zwierige modelletjes In Todonka sa Ttemeroy (vaa AM tot f Jedero moeder weet dat haar dochter er graag mooi uit ziet, pf zij nu tiener, aub-tienor of kleu ter ia. Daarom bestaat do Magneet-colloctie uit prak tische en sterke keding die er leuk en kleurig uitziot. Jl llMINMGI dêfWSt piSRtBSII I laSeMtageo dageMIka aas om» tebotek tiieiiM oisooeeos HOUT-m METAA1MDUGIME •stebewodUaBunl t, OudGoGtelMd teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeodFI Phildar sokken' Abeoteirt krimpvri Goes Telefoon 81A afwiseéiend werk, want er gaan steeds meer andere goederen door üw handen. En knoop ook in Uw onn, dat Van Oend St Loos een tariff K dat aor* draagt voor z"n «Maan, aoale U tarnt Men aan der aekartieden: Waterstraat Z GOES. Tel. 011004896 ij vraagt zo spoedig mogelijk voor montage en fabrikage van traaMg|p^^ Beltoon ea Rekt werk ------- VRAAGT VRIJBLIJVEND ONZE TARIEVEN „DE BEVELANDER” - MBoGtodeHtaeNMTerfMMhBotcfvMr aOaganSa regenasoda. Laat geen drappot water door, maar wM veel kicht - Ie ademend, ventilerend. Bovandtan IsdR tnodel verkrijgbaar In (bRna) ale Usuran vat de repenboog. r nn iii niiii zaar OpesMMh D. Pljpeling, Kaetanjeetraat 78, Gom l P. vm Nljnatten, CouwervMtrast 35, Gom f L. Rozendal, ven Goghetrsst 63. Gom W. M. Slebbekoom, Naesaulaan 25, Goee Bh Toeslagen b(j nagiirigiH' dien- sten goede pensioenregeling vrjje bedrijfskleding vtye zater dag eik jaar een aantal binnen landse tretanism (ook voor Uw vrouw) tegen half geld waar nodig reiskostenvergoeding. El Blazers in Tinneroy, Feltine on wollen tereoy. In rood, marine, groen en grijs (van f 14,75 tot 47.50). - Vrolijke jacks en regenmanteltjss In ijzersterk Terienka. Bijzonder moois collectie, w.o. veel Hun- ter-modoilotjes, (van f 20,75 tot f 50,75). a

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 4