BAAYENS J lucia 9 J 09 Moederdag Bloemendag Polaroid zonnebrillen reeds v.a. f 14,75 .Wij zullen ze u graag demonstreren. Lm- SNIJBLOEMEN KAMERPLANTEN I F- Geef moeder een POLAROID ZONNEBRIL c SANDALEN 4,95 BLOEMEN- ARRANGEMENTEN v.-vwvww Pptica^^/Ülfijmpinan IN TMADTJE VAN DE LVODSTSTD. Kwekerij M. H DEKKER I BBRerieleetagel 34-38, TèWeoa 01180-8283*, MIDDELBURQ. $1 een ?io«eoes? Va daar hoort Pontiac bij autoshop eën Pontiac van: Zat moeder zondag 12 mei In de bloemen als blijk van grote waardering voor haar, die U steeds met zorgen omringt Kloosterman ZaHbedionlag ij iLOFTl'fcJ M Iddenstandswoning J. Th. Goedemondt, In- en verkoop onroerend goed te Rllland-Bath teNBteMI MOEDERDAG JA Aannemers- materialen «I. P. A. Rössel „DE BEVELANDER” Donderdag 2 mei 1968 ij, T o.w Kloosterman tcbeMhindcl 7 I-Middefcerg - Tetefooe 01180-8253 I 4 zt 41HH Adi wo< I 1 1 1 I 'La J-y WERKELIJK IETS ANDERS Zie desa koEektte bij N6 'J' Maar dan 8000 m3 intern, ter U vrij kant toeven. Kloosterman GOES KWEKEN Openbare verkoping HUIS HUIS Yeroeke ■- aan hun Tandtechnlcus J*-*-* i -J I de maakt J. da apactaaiuMk veer Uw MIL Vlotte service ZEIM PUNKTAL GLAZEN Reeds vanaf 7” Ganzopoortstroat 21 - Goes ZILVERZEGEL8 s 7. ver legd i i 's-Heer Hendrilukinderen- 1 r •I L. •9' r J5 Jt y: n> e e’ Uniek ia Zaaiend. - ■■t 2 ji r J/ -:> «s niolen OPTIEK FOTO FILM Lange Vorststraat 57-63 - Tel. 0 1100-7251 - Hierbij betuigen wij 1.7» 0,85 1 Merle Bende» bun 40 jarig huwelijk te *- «- -■ W- '■r'*-» beëindiging bedrijf 8 contant te verko. langstelling, ondervonden bij ons 45-Jarig huwelijksfeest Alom bekend» J Ruime sortering monturen in de eenvoudigste als in de meest luxueuze uitvoering Prima afwerking 1 liter sperciebonen 1. liter extra fijne doperwten van 2,28 Perziken, groot Mk J. Bad-Grim Vereeke, mei 1088. Kerkhoeketraat 63. Te koop of te huur in Ellewoutsdljk Mlddenstands- woning ongeveer half juni Leeg te aanvaarden Te bevragen P. J. Oele, Ëllewoutsdijk, telefoon 01104 281 TULPEN ROZEN ANJERS IRISSEN GERSERA'S ZOMERWOUEREN ETC. Gevraagd in Goes braakliggend terrelntje van ca. 500 m2 Brieven onder no. 18-4, bureau van dit blad Zoals: ANTHURIUM8 HORTENSIA’S GLOXINIA’S CROTONS HANQSEQONIA’S ETC, ETC. seeO VW-WW GEOPEND IEDERE DAG, OOR ZATERDAGS DE GEHELE DAG Ate - HOUTEN GEZONDHEIDS- AANGEPLANTE BAKKEN ea/af SCHALEN, OPGEMAAKTE KOPPEN M SCHOTELS, VAZEN SN SCHALEN Huishoudster gevraagd ▼oor Antwerpen bij bejaard Vlaaihs echtpaar van gegoede stand Beslist seer gunstige ^eerwaarden w.a. vijf dagen werk inlichtingen te bekomen btj F. F. DB 8OOMEK, Lange Vorststraat 20, OOBS 2000 m2 tatecontrom. - --.y. J is- oxsrr jo Ton Dash nu Zak Radion Dixan Skip J' hoeft aHos voor uw VAKANTIE Uspoodor 3,10 par kg. Goed voor 5 liter ija. 10 Ijabekjea ƒ0.38 Conserven - Delicatessen t_ IET Kanaalstraat 56 Telefoon 01183-1772 -► Jongensblouses, warm* effen tinten en vlotte, friss, ruiten en strepen Vlotte jacks met capuchon of leuk helanca boordje vanaf leen jaar Beva-huls. L. Vors M. Goes. Notaris van Dissel te Goes zal btj inschrijving verko pen: Het hui, met erf en tuin aan de Tweedeweg A 1*6 te Rllland-Bath, groot 5 aren bewoond geweest bij de fam B' k-Hirdes. Ontruimd te aanvaarden bij. de betalinv der kooppehnln. gen. behoudens toestemming van R. en w. Bericht.: op z.sterd f mpi '68 f van 14.00 tot 10.00 uur en in biizondere gevalen in óver leg met mevr. J. J. van I waarden-Blok (tei. 0113U41) Biljetten in te leveren ten kantore van de notaris vMi of op 0 mei 1000. alwaar nadere inlichtingen verkrijg baar zijn. Te koop BUNGALOW met garage Pr. Baatrixwag 29. Wamaldinge Leeg ta aanvaarden Inlichtingen Irenestraat 6. Wemeldinge eeteaat te vRvar aa flamlnga’a, waar --T-' Op Vrijdag M te a^. ho. FOB te geliefd» oudar. Jas Monte Goes Lange Kerkstraat 35 Telefoon 01100-5355 P.S. Bezichtig ook onze „badehop” a. h. Kerkplein. (Singetat&at 17) VRM PARKEREN I. Spruit- op pe te aanvaarden 0 juni mede^tete^apj^ «ak Opril Markt I heeft overgedragen 'Wij kunnen U hierbij helpen en brengen U juist deze week aan nog t GROTERE m MOOIERE koilektie Ta koop Nachtegaallaan 15, Goot Thans nog verhuurd aan Mevr. Hoekstra, Prijs slechte 20 000,— Te bevragen bij Goes. Lange Vorststraat 2, tol. 01100-6050 Notaris W P. de Nooijer te Heinkenszand zal op woens. dag 6 mei 1868 des middag» S uur In het Café van de Beer H. Knutt te Hefnkens sand, ten verzoek van de Beven Qebrs Ntlaee. in het openbaar verkopen: a. Het onbewoonbaar klaarde huis met schuur erf en grond te Heinkens zand. Dorpsstraat 14. ter grootte van ongeveer 2< aren 82 centiaren. b. Ben strook grónd gelegen achter het sub a omechre- vene ter grootte van on geveer 5 aren 64 centlarer In eigendom te aanvaarder bij de betaling der kooppen ningen. Nadere inlichtingen te beko men ten kantore van ge noemde notaris. i. Voor elke leeftijd de ge- Bosch' koelkasten. schikte kleur en model van- Stroom N.V. Lange Kerk- af t 49,— tot f 120.t Voor straat 11-17, Goes, tel. onoo- dellgst adres: Bevahuls 5855. na 6 uur 01105.674. Vorst 64. Goes. -* Voor verlichting Stroom Goes. Keus uit meer dan - 1000 modelfcn.' Stroom N.V. Lange Kerk, a straat 1L17, Goes. tel. 01100- I 5865, na 6 uur 01105^674. e- Spijkerbroeken, ook v- 'euke visgraten in cognac ■vhiaky. met vlotte zakker prijzen 112,90 tot f 10,90. Oe o specialist: Beva-huis, 1.. Vorst 64, Goes. -» Te koop: 2 pers, eiken ledikant met spiraal, kolen, heard Vulkaan, Staapkamer- tafel, nachtkastje, stoel en keukentafeltje. Leliestraat 89, Goes. -► Voor verlichting Stroom Goes. Keus uit meer dan 1060 modellen. Stroom N.V. Lange Kerk straat 11-17, Goes, tel. 01100- 5666, na 6 uur 01105874. Wij gaan nog steeds door met onze opzienbarende aan bieding In nylon tapljttegels Dit betekent dat voor dit 100*A volwaardige ny- lontapljt, hetwelk wij onder volledige N.I.C. garantie verkopen lijdelijk minder dan de helft van de normale prijs hoeft te betalen. Alleen verkrijgbeer bij de rTooning Parallelweg 6, Lewedorp, tel. 01196.470. -»■ Reinig Uw suède jas met i suede reiniger f 2,49 per fles. D. A. Drogisterij de Geper, Voorstad 7a Goes. -► Wij bieden U het gehele jaar vast en goed betaald werk op ons atelier als naai ster of leerlingnaaister. Arn berg N.V., Industriestraat 7, Goes, telefoon 7686. -> Regenjassen, regenjassen. 7,95 6,35 10.60 8.95 Conserves - Driicatessen Kloosterman Beleed aanbevelend. J. Bliek Notaris J. C. Kram te Ka- pele is voornemens om op dinsdag 14 met 1968, des na. middags 2 uur. in hotel No. let a.d. Lepelstraat te Yeree- ke, t.v.v. de erven van Me. vr. C. T. Joossen-de Smit publiek te verkopen: het woonhuis a.d. I straat 9. groot 1 Beh. toeft. B. en W. bruil ax Bezichtiging zaterdag 4 en zaterdag 11 mei telkens van 2-4 uur. Op de MARKTEN kunt U ons vinden te: - Hulst -‘'Brssksns - Gms - TenwuzM Oostburg Middelburg - J ZJorikzse - Sluis - VNssingen. p •OU»»** -*■ Uw huiskamer, alaapka mer, keuken en gang belt. met deze nylon tapijttegels geeft uw woning een luxu eus en rijk aanzien voor een prijs die U ongelofelijk voor, komt. Schrijf ons even of bel ons op onder no. 01196- 470 en wij komen U gaarne geheel Vrijblijvend met de volledige koilektie bij U aan huis offerte maken. Beléefd aanbevelend: de Kooning, Parallelweg 6, Lewedorp. tel. 01166-410. -► Deze nylon tapijttegels zijn uitermate sterk, gemak- kelljk ln__ onderhoud, HrH' te stofzuigen en bijzonder mooi. Wat echter het meest doorslaggevend ia en de I aanschaf bijzonder attraktief maakt ,is de prtja. Gageren- u deerd meer dan 68*A voor deel in vergelijking met elke andere nylon tapijttegel, de Jeks sué Kooning, Parallelweg 6, Le. per fles. teL 01196-47B. -> Uw oud scheerapparaat H is nog f 15,— tot f 25 waard bij aankoop van een Braun S, Philips driekop of Remmington Seectric. Stroom N.V. Lange Kerk. straat 11-17, Goes, tel. 01100- 5856, na 6 uur 01105-674. I -> Speciale aanbieding Stroom N.V. Lange Kerk. -► Tg koop: Xjarige Duitse herder, prima geschikt als waakhond. N. C. Hellegere, Spoorlaan 8, Wemeldinge. Compl. stel plaldhoezen f39,90; kokosmatten VW f27,klnderstoeltjes vju f 14,96; wasborstels f 6,90; shampoostaafjes p. doos fl,80; stuurhoezen f5,50; ca. ravanspiegela f27,60; trek- haakdoppen fl,70; 2 bussen VALMA wash and shine van f7,56 nu voor f4,95. TB KOOP WONING te Hansweert 2 ruime woonkamers. 2 slaapkamers. Douche en tollat, ruime achterplaats met schuur. Billjke prijs. Binnenkort te aanvaarden. 1> bezichtigen iedere zate dag van 9 tot 16 'uur. Maartenbroersweg 19; Hansweert. Te koop gevraagd een boerderijtje of alleenstaand huls Vr I w maakt hier. hartehjke dank voor de b»- te Goes. -aan Fa hwtelljk dank zeggende voor net jarenlange genoten ver. trouwen, en tevens hsar op. volgers beleefd aanbevelend Hoogachtend. Mevr. 3. M. Steketee Boddingiu» xxxxx op bovenstaan Bliek bekend dgt hij de Chocolaterie an nex Tabakszaak Opril Markt Z.^..- tee.Boddingius heeft o ver ge nomen en deze op dezelfde voet hoopt voort te aetten De heropening zal plaats hebben op zaterdag 4 mei 1968. omgeving KapgUe-Biezelinge Brieven onder no. 18-5. bureau van dit blad Notaris J, C. Kram te Kapal le ia voornemens op vrijdag 3 mei 1668 des voorm. 9 uur in de werkplaats a.d. Oost- straat 34, te Kapelle tv.v. de heer J. A. J. v. d. Velde, wegens publiek pen: de aanwezige aannemeretna. 'erialén als; Betonmolen, zaagmachinë. electrische lier 800 kg., lad ders. kolders. profielen kruiwagens, speciekulpen ramen, deuren, partijtje nieuw hout, tegels, stenen.' stelgerhout, touw, staal draad, kelderwind, divers»’ timmermans- en metse laarsgereedschappen enz enz. r Te bezichtigen een half uur voor de verkoop. -► Philips draaltopstpfzui- eers vanaf f 139, Stroom N.V. Lange Kerk, straat 11-17. Goes. tel. 01100- .855 na 6 uur 01105.674 pF" JRMMM MM» MM en kleinkinderen. Receptie van 4.10 tot 5.30 u. in café de Toelast Heinkenszand. mei 1008. 11 - In aansluiting Zitdag dinsdag van 10 tót 1 Goe* van mevr, Steke- Reparatie van KUNSTGEBITTEN Ook gouden tand Waar U op kunt wachten DE LANDBOUW Grote Markt 38, Goes te i onze

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16