Altijd raak bij de Textiel Superzaak van den -II II :A 12.90 s polcy Niet meer naar school...? Maar wat dan II STENOTYPISTE met oen gedegen opleiding OOSTERBMN L£ COINTRE LV. MERISON N.V. - SOES ALGEMENE VENGABERING i o Tijdens de verbonwing VOORDELIGE KOOPJES ABTONULES 10 rijlessen veor 60,- Unieke theorie curaua ÏAMOR-RIJSCHOOL „SRCCES” LM.HEWBOER DUVEKOT-ROSET N.V. EEN ASSISTENTE Tips nor MOEDERDAG MODERNS VAN SLUYS JONGEMAN GARAGE NOORD H 1,50, 2,50 5 1 h mol IBM „DE BEVELANDER" 11,50 5,00 6,95 39,75 9,95 17,90 11,90 59,50 19,75 5,00 2,98 4,50 12,90 2,50 10,00 8,95 10,00 6,95 11,90 22,90 •j V •4 izen UM6B VOW$TI9.6O-C(MS 7 vrije tijd! rijf y s GOES W. GEELHOED n >ten 27,50 35,00 6,00 6,75 4nT i- miT Rokken terienka rokken in strak on paraplupliesè Heren pyama Pyama jasjes Moltondekens Hulshouddusters mouwloze duster in strijkvrije katoen frisse kleuren tricot-nylon duster met mouw In pracht detain, geweven nylon modellen met contrast garnering Nylon nachthemd fraai model met petje Badlakens Naadloze nylons abeoluut eerate keus. steeds dezelfde modieuze tint, 3 paar JUDOLESSEN te Goes 13,90 14,90 n, of is en ver» intlo v»r- Damesjumpers zeer mooie modelletje, in antron (co gewassen, zo droog) terienka jumper, In alle kleuren bij ona al voor aatralon modellen in alle modetlntA fantaaievolle jumper, In vlotte modellen on kleuren Damesvesten 24,90 25,90 14,95 17,90 'r'Ia eoeooeee*ee»oeeo*eeeeeooooooooooeo 4,50 6,00 62,50 eeeeteeeattrtttatttttrtarattr■mbmmbbbbsmbbmbmbbbs /oooeooooe»*oeoooeoeeeeeeoeoooooo»p KENNISMAKING Overhemden workoverhemden in mooie ruit, oeraterke .kwaliteit Vauxhall Bedford Ingerullde automobielen Garage Centrum Zeeland N.V. voorjaarskollsktls sjaal en handschoenen EVERSDIJK-SCHRIJVER, Donderdag 2 mol 1968 Japonnen i Doux-Plèces charmenta modellen zonder mouw In diolen loft - - •♦♦♦♦.♦♦♦♦oeeoeoeooooooooooooooooe»» Mte aa uur MiaSXM. iaGroafflr.34 •Tal (7,4 ■Tal. 7«0 VtaMM, icAnliilfl M M. 87R4 28, tolefOM 6837 Qooea, Lange 4 1 o.a. Single* E.P.’a ding 4t X» BIJ Mere BLAZER Ma goed eateMaerande vlotte paatalin Kom vrijblijvend pauw b| I Oom, Lange Korketraat 36, tot 011008386 k -■ ik 9 i 8PORTBCHOOL ralle otel- •M... De leerling ontvangt een aantrekkelijk aanvang* aalaria met halfjaariljkae verhogingen Tel. 01102-1884 Schoor», Bredeweg 9. Schor, Aanmelden én InUchtingen zaterdag 4 mei a.e. van 1.1 tot 1 uur in de gymzaal aan de J. P. Coenetraat modenleuwa bottle- green. Kamgaren of wollen Barathea. Do mode die *t doet I Voor vlotte mannen I Vereiste vooropleiding: zeven jaar lager onderwijs en/of enige jaren ULO of LTS. fantaaie modellen in zoor modieuze uitvoering. courtelle rok in pracht ruitdessine. Een Jongen, die zijn beat wil doen om straks iets te preatoren. wordt de kane geboden In one bedrijf een grafische opleiding te volgen P. van Niwwtnhom, 434 Seunerieh W. Duitsland Poctfach 14M WWMMVVMhAAAAAAAM Kbs KOALA baren- en jongens- ondargoed Mj: In prachtige meerkleuren deealno, royale paavorm, 48-56 voor dames en horen In zeer mooie deeaina, allo maten zware blanke kwaliteit, 1 persoon, 2 pereoone GEVRAAGD: Mulo. M.M.S. el H.B.S. on kantoor-ervaring Kennis der moderne talen la vereist Voor deze Interessanto betrekking betalen wij OM goed salaris Gunatige sociale voorzieningen oen geheel nieuwe aortering franae modellen vanaf geheel met kant afgezet S.M.L. In fleurige licht geetreepte deeaina, royale maat begint met pracht terienka veat met ronde hal, in wit on kleurtje, aatralon veat in alle modekleuren, mooi on modieus terienka vesten met revers on mooie ajour Kindarswaaters In heerlijke badatof en vrolijke kleurtje, vanaf stretch badatof mooi on ongelooflijk sterk vanaf antron jumpertjea in div. modelletje, va. DRUKKERIJ Goea. Weatwal 45, telefoon 01100-7688 De blazer Lange vorsisiraai ro, lomuun en Jan van Brabantatraat 2, 's-H. Hendrlkaklnderon >eaoooeoooeaoeaoooooo*ooooooe»a»»** Sollicitaties mondeling of schriftolijk aan Ediaonatraat 3, telefoon 01100-6310 Kom een, lang,, vraag of je het bedrijf mag zien en al, je wilt, geven we. Je in lichtingen over de diverae opleidingen Bpaolale aanbieding Bosch kosUcssten. brim N.V. U* •trast H-1T, Oom, SUL M 8 uur aiMRAH. 1828 40 Jaar 186< J o 1 De leden worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkae op zaterdag 11 mei a.a. dea voormiddag, J 10.15 uur In Hotel „De Koronboura". o Grote Markt to Gom Agenda', en beknopt jaaroverzicht op het kantoor verkrijgbaar 1 I 'r De agenda bevat o.a. wijziging van do atatuten en het huiehoudelijk reglement on verkiezing van leden voor de ledenraad fa wrbend met Mt 40 JAIUQ BUTAAN 1 ven d« vereniging recipUert het beetuur op «teeal/de datum en plaat, van 1 uur i tot 4J0 uur n.m. aatralon de luxe In modieuze combinatiea 79,50 Desa opleiding, weke onder controle van het nijverheldeondorwija eteaL B vier 8agon per week practiach en Mn dag theorettoch oe algemeen vormend. '2 Aan het eind van de opleiding wordt hem aen diploma uitgoraikt Zo’n blazer hoort bij de vrije man al, de zon bij da zomer. Variatie,blauw, zwart, camel of het Texiielsuperzaak Meulbroek Gooee, Lange Kerkatraat 28. telefOM 5037 VReeh^eo. frÉlMuMM 20. ML 6784 - Zoekt U kanniamakiac' mot het doel Huwelijk Wendt U daa tot taadarataMd adree, dat U pwuowiltfk ia contact kan brengen met duitae dame, uit alle Man den van bet platteland alo- ook uit de atoden Bij nlot ai4«M 0gM wwg! Wij verhuren: hot URWTOR APPARAAT dat binnen EEN maand gsnssst Vraag Wkhtlngen b| t Drogiatertj H. J- VM Uere lover. Voorhout, 18. KruMngan. tolofoM 91180-1688 aA-’t’ medeheeM Votoalgtag voer Ziekoohutovorpieglog la Zuid- m Noord BavoiMd Kantoor: Heemiaaewog 188a. Qoee. telefoon 01100-7803 en 8271 Bel-O-Faat overhemden in wit en kleur maat 36-44 - terienka weekender, in effen en gedeeaineord heren polo pulls in heerlijke aatralon alle kleuren Vauxhall Viva 1987 Vauxhall Viva 1966 Vauxhall Vhra1965 Vauxhall Viva 1964 Vauxhall Victor atatloncar 1962 Opel Kadett caravan1967 Opel Rakord 1700 t. t1964 Opel Rakord1961 Simca 1000 GLS 1965 Simca 1000 S, 1964 Slroca-atolle 1961 V.W. 1200 1962 Reijault R 8 major 1965 Daffodil met vouwdak 1964 Ford Taunua 12 M. 1965 Ford Cortina 1967 Fiat 1100 1962 Fiat beetelwagen 1964 INRU1L FINANCIERING Marconietraat 14, Goea, Industrieterrein, telefoon 01100-5092 Vertegenwoordiger B. RUK, Provincialeweg 6a, 's-Gravenpolder, telefoon 01103-405 van onze grammofoonplaten afdeling Vanaf heden kunnen zich weer nieuwe leerlingen opgeven voor autorijlM 1 r—- Ona tarief ia nog eteeds - - 1 Lange Vorototraat 46, telefoon 7067 an Dames, heeft U onze al gezien 7 Wij brengen U een zeer mooie collectie Ir atro en vilt o.a. Flechet. Angell Ook voor een bijpassende zijn wij ruim gesorteerd Lange Voratatraat 73,-Goea GROOTHANDU. IN LKVMSMIDMLEN. Statfonaweg 18, Krabbendljka. Op onze verkoopafdeling hebben wij plaat, voor Haar hoofdtaak zal begaan uit het telefonisch kontakt onderhou den met onze afnemer, en het faktureer klaarmaken van de binnenkomende orders. Voor daza verantwoordelijke posltfo zoeken wij een beschaafde jongedame dié over enige kantoororvarlng beschikt. Leeftijd niet beneden 18 jMr. iodtanMnding liefst ao spoedig moyaHfk. Met ganwakte vakantieafapraken zal uiteraard rekanlng worden gehouden. Sollicitatie, te richten aan de afdeling personeelszaken. leeeeeeeoeeeeeeeeeeeeoeeeeeooaaeooaot Dolle streek na de week DamesvesteR pracht leacdl voet met ronde hale la wit stoppage, ladder» ophalen, •toflmopen en ceintuur» maken, mantels, rokken en onderjurken inkorten. ,r1ta- sluitfngen Inzetten, over hemdea zeearerun. terienka Japonnen in diverse modellen en kleuren diolen japon met boothale In ajourbréi trevira 2000 in verschillende modellen zeer mooi terienka en trevira in diverae modellen met mouwtje Speciale aanbieding vlotte jumper, dhr. kleurM 11,86 strakke trevira rok 16,96 schattige nachthemden f 4,96 8.96 Leuke duetara. fraaie onderjurken on Jupons, zakdoeken, baddoeken, laken, en slopen (te Mdoav verpakking) enz. enz. HEINKENSZANO ♦- Autoverhuur aooder Siebau kanteldeuren v-a. chauSaur Alrlak. vore. Vlo-t SM,— te bevr. Verbeem. lanatraat n, Ooee.Kapalle, teL eiiQZJTao. Wj| hebbM plaat, voor om I van ca. 16 jMr, welke Interesse heeft voor i’ het autovak la onze epec. afd. nieuw, en gebruikte auto’, hebbM wij dringend assistentie nodig voor het J afleveringaklaar maken. Aantrekkelijke werkkring en voorzieningen Kom geruit ovm kijken on een praatje maken AUTOMOBIELBEDRIJF Th. F. v. d Waele Nleuwatraat 89. 52, 19, 21. Goes. telefoon 7991 - 7792 o «tUtoa^baardroogknipM Kaait. Stroom N.V. Lmmo KOrte. •1180- etreat ILlf, Ooae/W. SltST Verder vele koopje, in OMRITTE OPERA - POPULAIR

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 15