ri 3.75 I GESCHENKENDAG I 4.15 SS §§^6.50 Sz.125 DE VLIJT" p 6.50 ËaSjsr Moederdag - ERMERIHS be b *MZ- MTOBUSDIENST- CHA8FFEDR Tuingereedschappen SPORTHUIS HETERSE, 5 Firm Geljoa en Zn., MODERNE BRILLEN -WEMELDINGE SETTER-Sn 1,98 per paar WILLY ENGELFRIET, MEI IMEfir^nH ïoor .onwilim —.1——. EVTIA Tainbouwhais „Het Hert” Gebrs. da Jongh. Weekrectame Firma Vleugel, 's-Heer Hendrikskinderen- straat 33, Goes. Telefoon 3065 0 B 0 e ..DE BEVELANDER” Donderdag 2 moi 19M Dondi i! 4 Mf 8 r i 2 5. e I. C f 481 l A 4 -K naaimachines van f 290 r 89 r i' TUI (OEI P P P P. f P P Townsend Car Ferries Ltd Aanmelden: Scheldestraat 78. GOES. TERMINUS TERMINUS St Ki .KRIJGER TOURS DE REGT - GOES s-Heer Hondrlkskinderenstraat 20 P P Ha de R. Baardwijk» Wie hoeft er plaats voor oen herdershond NOORD” 's-Heer P P 4 ewm elektricien A. van der Linden N.V., Sparta Grand Sport f 1149,00 p ;P TERMINUS De Telegraaf vraagt voor het agentschap te GOES 'BEZORGER (STER) flRMAO. TH. MEUERtNG, Goes, Opril Grote Markt 13 ^oooooooooooooooooooooooooeeoooo»»»^ KIJKERS 50 Jmt NMliMchlntehMdel OgathniB, ftaadhaiiapMi* 4, teL NB1S Gom» Opril Gn Markt 7-< teL 7»«2 MMMbMBB. Lan«a Datft 58. teL 21Z7 Taraa«»«a, Noordatraat 97, teL 2POS ONNEBRILLEN - man Polaroid, Zeis» Rodenstock -m*- "^3 TERMINUS i »6»898844*»6oe»»eoeéooooooooeoooooo6Ve»eoo~'rr<6r»e»906g -► Spaart u zilverzegelsT Koopt dan uw Brabantla, Tornado, strijkijzer, mixer, koffiemolen, broodrooster, weegschaal, strijkplank soa. bij: fctete.88KHMMBT.tess EVTTA OBBCHBOMeT.«stf. oheramr» desem «ee. amtaMHo e» Mee - doekeet .ROTONDE",-- ZX SX-2.75 - zx. 3.95 De nieuwe Anker uet de WONDERKNOP Van dor Graaf - Goes KANTOOR1NSTALLAT1ES Nadruk ratboden ♦6 ,"f .4 OPRIL GROTE MARKT 4 6 SRAMTA GRAND SPORT iMtHl stencilwerk naar J. J. ♦******♦6 I' 4' Tolofoon 6140 Groot» assortiment i» i' Hainkansxand U slaagt altijd bij GaaaMM war ml boerderij -*■ ▼«■huur 9 i MOEDERDAG I Blssmpottss, kaas aK 2000 stabs i' P -4 -► Voor uw elektrUehe naai machine hebben wij nog rui me keus in speciale meube len. Horizon Prisma, in ieders prijskleeee - 2-5 jaar garantie Ir aNea aan klaaaa apart 4 te. Station GOES TUF. tlttMNI BEHANG Nu ook Fablon, Voor vakkundige repa ratie aan uw naaimachine een deskundig adres Bij overlijden schuMvril Telefoon 01106436 Agentschap: Passagier on auto W| vorwerfcoa shaWtaed Sara* martiezeedook aa .WCBtO* detaa wyleadoek CAFE UITZENDBEDRIJF TB o Beestenmarkt 12Goes Tel.- 01100-7253 .TKtNO’ maHdaseedoek ie werfceNJk Meer» ebt rat aa ecNmmelvrij, aea .TICINO’ markies af zoeoeecbena kant U daa eek la de «starter roetig befte» lataa haagae I Verras haar mot een talapareeai Eea zoaaig Hgbed Eoa haeriljk zfttsado Eea bloembak veer kamer, serre of tuin vaa 40 tja. 120 cai Eoa ekee teak of .plastic piaatkuip Voer aieaw aa raparatto b Zate- aa Noord-SevotaeU aaar Zeilmakerij ZoeteweQ - Yereeke Teiefaoe 01121-1200. b«g. 1000. Wij hebben plaat» voor oen MoUwmut 4. KhMrosr (Idoin soort) V1RFW1NKEL H.kinderanstr. 37 Showroom: Keizerstraat 3a. tel. 01100-71074188 Reparatie aa oadorbood mod naar baar 49. het-; ti Keizerstraat 7 Goes Telefoon 5706 Lange Vorststraat 62, Goes toL 6823 b.g.g. 6247 ►wwwwowwwwwwu Onze koopjes van deze week zijn een prachtige roestvrij stalen pedaal em mer voor 15,75 an een schit- erende roestvrij stalen brood trommel voor 34.75 en zilver, zegels. Frans van Vredegem Turfkade IT, teL 0528. Goes De betere soorten tuin meubels vindt u bij Zuidweg stoelen, parasols, sonnebed- den, windschermen enz. Stoelparasol van 9,95 an sfl- verzegels. Zuidweg 's-H. ILklnderenstr. X Goes. m. aiioouaaoe. Nu een Bogaert koelkast voor 228, Zuidweg 's-H. H.kinderenstr. X Goes. teL 01100-6806. Husqvarna naaimachines Levering door geheel Zee. land. w Naaimachinehandel Bogaert Opril Grote Markt X Gees, teL 798X charwam daaain, mr- - naahand o 3 -► Onze prachtige sortering tuin en strand stoelen is ge weldig groot. Tuinstoelen vanaf 8,75. Stretchers 24,75 Grote tuinparasols met voet 59,75. Windschermen 20J6. Campingmatras met kussen 5 dellg 13,75. enz. En ook op Frans van Vredegem. Turf, kade 17, tel. 6528, Goes. ervaren .4 e^ VEV-dipieme Hij moet in staat zijn motoren, schakelaars en hulprelaia in te bouwen en tè bedraden. Alle elektrische problemen op te lossen, welke zich in het bedrijf voo^ doen. Sollicitaties, bij afspraak ook ’s-avonds aan: MACHINEFABRIEK Nteewboew vaa heetbeweridagswarbhn Fruitteen 20. Goes. tel. 011004938 1 of financiering per poet in 1> 1 18 34. >0 of 36 maanden voor RECEPTIES en DINERS Dagblad S*X»p i:.- T- 1-M weeedeu /LM, aBt weerd seeer /M4 M veeraMbetaltag te veMoee. Veer betevea eeder aau LM eztra. Bewüaaa. /I P' i79°. Bergen (i -► Voor al uw type- en of 1 stencil werk naar J. J. v. d. - Berge-Mfamaar, J. Rogge- j veenstraat 28, Goes. P Persoonlijke lening per P oost, afloesen in X IX IX P en 30 maanden opsturen naar **p kneepegaMn Naaimachinehandel Bogaert Opril Grote Markt X Ooee, tal 1ML broeiramen. -iolenweg 20. Le. wedorp, teL 011tL38L Voor *t vegen der schoor stenen gelieve u zich te wen den tot Hopmsn’s schoor. steenvegersbedr. Goes. 's-H. H.kinderenstr 67, Tulpstr. 44 telefoon 5257,. -*• Te koop gevraagd: grote en kleine partijen slachtkfp- pen. Pluimveeslachterij de Konlng en Zoon. tel. 01644- 3730, Bergen op Zoom. --r Voor persoonlijke lening SoWcftadss AJdX. WsMsingei 1, Geen. MtofoM 01106*7886 L Hekken, harken, krabben, pootlijnen, spaden vanaf f 7,80, panschoppen, mestvorken, aard- 2, Goes. tel. 01100-6808. -► En voor een wasmachine slaagt u toch beter bij Zuidweg ’s-H. H.kinderenstr. 2. Goes. tel. 01100.6806. Voor zakelijk drukwerk Drukkerij Phoenix'' swnooooonooooeneooaooononoooonaoooonooe U shi0t het best door de grote sortering in otue zeek Persoonlijke lening por -------- - -- -- en 30 maanden opoturen naar Assurantiekantoor A. Hulj- cen, teL 334, Ellewoutsdijk. -*■ Wij kopen konijnen, dui ven, wild enz. J. v. d. Bliek Pr. Julianastraat IX Goee, telefoon 72M ->■ Ons stendlwerk is gelijk drukwerk. Laat Uw stenciL werk verzorgen door de Bond’s Copieerlnricht. Goes, Schengestraat 41, tel. 0116L TOM. -»■ Te ko van Gurp, ♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦a Op maandag 27 mal bestaat er voor de inwoners uit Wsmeldinge weer gelegenheid om bloed af ta staan voor de bloedtransfusiedienst van het Ned Rode Kruis. z De aanmeldingskaarten hiervoor zullen een dezer dagen aan Ruis worden opgehaald. De donors krijgen tijdig bericht waar ze zich op de afname- dag moeten melden. Vul de kaart nog heden In. Uw bloed kan een men senleven redden. Ned. Rode Kruis -► Anker lichtgewicht naai machines (8 kg) v.a. f 518, Botert met ,b“lu"‘ “«ravrti* 8^-77“ PortbS' 43“vel«io^' Naaimachinehandel Bogaert p^r Mn ]uweel van een - e Opril Grote Markt 8, Goes, naaimachine teL 7I8X Naaimachinehandel Bogaert Opril Grote Markt 9, Goes, i' WIJ gavan db hoogste prijs voor uw ousie i' bromfiets. Zojuist ontvangen de nieuwe zomerkteuren van -»■ Gaat u nieuwe pannen kopen. Laat u zich dan des- kundig voorlichten over alu- minium roestvrij staal ge. J ëloxeerd Alu emalile, Tefal enz. Div. merken o.a. B.K., Lagostina, Skultuna, Edy, Alho enz. en zilverzegris Zuidweg 's-H. H.kinderenstr. o *ai niinn ftaniR 4 I Voor.al uw tuinbenodigdheden 'i' i' i’ JGoes Opril 5 Telefoon 5703 ->■ Als U werkelijk een grote sortering roestvrij stalen n—m u wen waar imj zauo- keukensets wilt zien van al- weg, keus uit 90 modellen le vooraanstaande merken 2 of oen prachtig opbouw ser. Zuidweg 's-H. HJdnderaastr. vies of glasservies komt U 3, Goes, tel. 0UM4B06. dan ook eens even bij ons-----j' binnen en U krijgt- een zeer - _2T deskundig sdvies en op alle machines te koop. artikelen krijgt U ook zil- hand of trapnaaimachinoa verzegeis. Frans van Vrede. Naaimachinehandel Bogaert gem, Turfkade 17, tel. 6538 ---- - i Gees. over enkela dagen it hij leverbaar da mooiste sportbrommer van de gehele RAI met 4 voetversnellingon Opril Grote Markt 9, Goes, ooes, wi. teL 7982. )n(M(tnil)l(tt1tttttt"^t--"^“*“>****‘****“**,*‘*t****tt**M*>*U*****Mt**>*U**tflT*<1tW,<r*******>*****<******M**UU><**ttM**H****t>*****H IwllaLUIIVwfc Voor onze montage afdeling zoeken wij een WWI ee eAmbUmm raiechenBM TERIVIINUS HOTEL RESTAURANT GOES o „EEN BRIL VAN FOCUS fS EEN SIERAAD" Zuidweg ’S-H. HJdnderanstr. X Poes, teL 0110(16806. -> Gratis schotelwaiiuei tsr waarde van 9,90 bij aankoop van een Tornado psraonan. weegschaal. Prijzen vanaf 34,95 en sllverzegela. Zuidweg ’s-H. HJdndeesnsir. X Goes, tel, OUOO-SKM. Ta toqp gevraagd: grote en klatne partijen «iacMklp- pen. Philmveaelarhtertj de Konlng en Zoon. ML S4M6- i op Zoom. 4 o 1' XMtewwrmisr ani.Wnss a TH—tI MiIn HiiiTiIUiiii naar: Grote Kade 36 Gom - r 250 gram amandelsprits 90 cant an 250 gram bit- tarkoekjas 108 cent. Fijne sortering gebakjes on kmLjea Zaterdag 5 gangmakers 115 cent en 4 slagroom- moorkoppen 13$ cent. 5 roombroodjes 89 cent. 11 artikelen zilveraegels E*v*«av«a wam Vmrtacmvn TSiv-T Kwaliteitsbrood, prima rozijnenbrood. Thee en' anijsbeschuit ouderwets en lekker. Brood en banketbakkerij Berin! f 419^— f 488 Batavatte f 419, Mobylette f 419,— f 469,— J appehrarkan, bladharken, snoeimessen, snoei ;j> scharen, slang vanaf f 0,50 por meter, steng koppelingen, slangklommen, waterdief jes, go- i aomiproaiei i, snelkoppelingen, graskantste- I fcBg plantschopjes, schrofteis, Wvoteren, tuinhandaaheanen, enz. enz. Een mooie collectie bloempotten en bak- ken In hout en steen. Tuinfi$uron in diverse maten uibroo- Grosmachinte vanaf f 41,75, elektrisdie en motorgazonmaaiers. neer Bemlddelingskantoor ..Alfa" Scheldestraat 14. L*' wedorp. TeL 01198-285. Stuut deze advertentie aan ons ir. en U ontvangt nadere gege vens. -► Bij verdienen is willen en weten. Internet, sanbledln- «en. Zeer lucratief. InL met antw. zegel: Bureau Incora- -*■ Te koop te Kruiningen: aan de rijksweg, geheel vrij staand landhuis op 800 ml grond, blijvend vrij uitzicht, -eer degelijke bouw. Inhoud 415 m3. Ruime gelegenheid 136 Itr. Bosch voor bouw garage. Binnen^-- kort leeg te aanvaarden. InL -TL Mak. kantoor de Blaey. Kloetlnge. tel. 01100.6965. 4 ->■ En voor «M gaskachel slaagt u toch beter btj Zuid- eigen plaatsing en reparatie vies of glasservies komt U X Goes, tel. OUIXL6806. -> Steeds machines te koop. Elektrisch artikelen krijgt U ook zil- hand of trapnaatmaditnes Opril Grote Marirt 9, teL 798X VOOR COMPLETS kantoorinrichting

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12