i J metschuifdak.fi al half weg bent u heianaal weg van Peugeot! nn NIEMAND MEER L De Gordijnen Specialist w DANSER f c u Zondag 5 aai SOLEX - PUCK - RAP De Gordpea Specialist PEUGEOT jSGHIMMELS ^PIANO'S |MAAR.....— tot u. die Mij hoort. LOUIS PNIUPPE PARFUMERIE ÏAR DIEMEN PIN’S GARAGEBEDRIJF - GOES wedstrijd der kanpioeoea GOES - BRESKENS P c - 1 MiAMÉr op wielen! I iii F i ÏYl, J. jeremias$e~ §oes «ut f PEUGEOT 2 0l f.7.990.' met schuifdak.0 - ’J r CONTACTLENZEN D 1 ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- EN NOORD-BEVELA ND 3 tem MB IMS •,v v 7J6 KM non, 185 I0.M •n modieuze kleding BETER ZIEN en er beter uitzien 13 W. VERBURG Gazonmeat en gaxonzaad Ml H. S. Drijfhout PRISMA-KIJKERS „Tho Now Black /Ud White*’ Op vrijdag 3 mol a.s. zullen onze administratie on technisch do gohelo dag GESLOTEN zjjn. ^raeeeoeopeoeeoeooeoeoooeoeeoeoeooeoeei 13 0 El ■11 INTPADTJE VAN DC LVODSTSTD. GOES één wook COUPON SI linnen, zijde, katoen, kamgaren, jacquard, tergal trevira ^COUPONS! S Kloosterman'» Do Guidon Candolaor WUzUn VERHUISD •1 JEUQDHOEVC RECEPTIE KAMPIOENSBAL Op Vrijdag 10 mei Prln» van Oranje** o Jong» dulvan-varkoop ril 1968 i legavsn sard. b f ■«r—i 'ores evuMo Kicks treat 10, Goee. jMbNl j s «I, s uwtei CHARMANT - ELEGANT - STERK •AMVOorrmuATS Lange Vorststraat 14, Goes In alia uitvoeringen, met taa. oaBtaW f! OOK VOOR FOTO KN HUE .’f »r .V i ■SSi 7 f en uwera» wmsu *4 FILM FOTO OPTIEK 5? lange Vorstitra'-t 5'*-6 3 ll.M la JDR MMNB VAN ORANJE" BOBS Medtome eesten owt veledlgo teoBteitoaaroatel Gebr. v. Boxtel, TOoa ■rtiau 1 m roatote penobtim 50 275 Geer, van der straat 00 straat M «en. GOES, LANGE KERKSTRAAT 41 TELEFOON 7250 f tT'OllbfiOPPi J H II H U H i ■ML veer ito modems vrouw N00,-> af UtraqM 14 i i voor haar aast i I sieraad on. L ringen t I hsngwe Retenes on teNea, Met vaster topon. M| DiWbirl Uitgave an druk.: Fa. Drukkerij „Da Phoenix", Goes. Voorstad 24, Postbus 5. Telefoon 01100-5915, b.g.g. 8399—6034. Giro: 3 26 37. tB oaa veie leuke kleine Keltum «eochenken Knippatronen t BUROA. VOGUE, SIMPLICITY en HERBILLON (met de veilige, gratie, knlpverzekoring) W| odvteeroa U gaerna gratie veer te juiste Hour Lwmtex Beswering on plaatsen deze VoMagiaal „Concertgebouw", Vllssingan. Tol. 2287 DagoMJks gelegenheid tot Inbrongon nette Inboedel Heeft U overtollig haiaraad enz.? waagt wtjMijvond InHchtingon. J. LOON, arfcsod vaMafbeadsr v BROMFIETSEN Merken van Stokvis, due van klasse Alle modellen on kleuren voorradig óók voor de handel Wij ruilen gaarne uw oude bromfiets in en regelen deegowenet ook de betaling voor U Ganzepoortatraat 28, telefoon 6003 Hoek Lange Verat Ganzepoortatraat. Goea Grote Markt te Goee CONSTBUKTie In da Wijngaardstraat - heeft wat U zoekt in x.db J-1K— Voor het onm kantoren soebao wfl een WERKSTI veer eatea «mn per week. DrMtrf BoekHaderV G W. PfSTKM A TOIfKH Beeeteianarkt 1, Goee SewoldM wet oen am- dometeeneMI kan doen I Je onidaku hoe totaal on dom )e kant aRk Madw- ner, wfer. aaNbawoaaar. MaeMs ak k daMa» aM beo ar Inaam haal andere neer»je gekeken waak. Ak Je WOOL dot Je d» kakte amds Hat ara VOWMIlwiBIMBQMD. I *BdtoOMdebdPBowee)L f 8JM t 43» t 8.71 f ME Een grote keuze in onze moderne zaak, met de beate aorvice en anello levering. K^^^N^et^e «kbtoa eaaSSN^nut^- vra t MK- aw f SM.. V» beo» TrabewS M. ferwtooerde reoter aw 14 volte mdalMa aeo* v. Ooshotreat T, Goee Te hoep: IM traMtoAb F v. Overloop, WCMdRMB aewos Sa. KepoBa 7 Aparte vitrage en overgordSncn boopt U beter on voerdMiser M. een Speciaalzaak Keua uit moer dan 100 vetoaMSanda van- atorvoBeo vanaf por meter Nieuwe Fietgeooffon. PteoggaraMio I Maak 's oen proefrit en u begrijpt in 10 minuten al waarom u steeds meer Peugeott op de weg ziet I ‘n Allerplezierigste, comfortabele zit. perfecte wegUgging en de flitsende kracht om u veilig uit elke verkeersartuatie te bronóen. Hol is wol een AUTO, die Peugeot I Fa Drukkerij „De Phoeolx" |C1 Vooruitstrevend in alhsl De meest im ig verkochte duftao piano. Coupons voor rokken en Q blouses, coupons voor japonnen;! N LANGE KERKSTRAAT 44. taiefeoa S3M Voor oh aooHCk Kernbom, Bluefort. Boursin, Moncbou. Parmeaen, EmmowteÜr. Dom wook 900 gr jonge koot MS. koM ie lodar do book Zaadhendei - Boomkwekerij H. S. Drijfhout WSosoordetraai. Goee. b zaterdag 4 mei a.a KanMardkeien. aadeko kkMraaeoo. van Vooratraat naar KndMtraot 8 vX Fa. DingemanM. Cdiijiwplé t boa» o***.: Houtblok, baa veae apee haaad. ^MM11 Zondag 8 mol bevrljdlnasbal m.m.v. 2 orkesten Aanvaog 7.30 oor i El Aangesloten bij de Nederlandse Huis-aan-Hulsblad Pars. Advertentieprijs 20 ct. per mm. Voorpagina dubbel tarief. Contracttarieven op aanvraag Voor fouten in tel. opgegeven advert, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. 20e Jaargang No. 18 2 mei 1968 Oplaag v. d. bl. 23.150 exemplaren zeg ik Heet Uw vijanden lief; doet wel degenen die U haten - zegent wie u vervloeken! bidt voor wie U emedelijk behandelen Lucas 8 27, 28 Inzending V.EXA. Voemeerstraet 6. Goee waarm opqer Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. I roeeeeoeooeeeeoeeeeeoeoeoeeoeooo AAN ONZE DRUKWERKGEBRUIKERS EN ADVERTEERDERS OOG MAKE-UP Een bijzonder goe^g kwek tort, nu ook In Nederland verkrijgbaar. Oogschaduw Eye-llner Msscsr* Meacara-roUer Wenkbrauwpotlodan MS Penselen f reSaodac mat ta van t/DDSRROF-- Oaae wvldtee duhrea laar i '.rL A rlvHi»nt>hlod Ta koop prachtloa witte mutsen. De WarreCJee M, KapeUe -te PhUlpe draattnpatefrtok - «ere vanaf f Ito,— Stroom N.V, Lanae Kaak «treat luit. Ooea. tel aiHS- MM, na uur 01IOAOH. -te Te koop: VW da huw met aetmiMak M. *S1 prite f UW,—Renault Dea*bmo bj H prtje f toe,—nechtor vnorepatborT Opel vaa SS-*81 prijs f M.— on divene ante, re onderdelen. Te bevraaaa: Honay Dunantotr. A' WeC- phaarteduit. te- UrewMaae to hoop: wJi Awrte. ao goed ato nieuw, y_ «Hapasi. weovne MMabaS vaa auto. J. A M A te Rwrtartaea M -Teieteoa 011004SM - r. - - <s - dhr. C. Va ree tea-Teiefeea 0110M7M a I I V,,tbai..r.alatoo ..OOET* •t.g.v. het behalen van het /Jpf kampioenschap van do 4e klaaeó G. en de promotie naar de dorde klasee W op vrijdag 3 mel a.a. van 10.30 W 21.00 uur in „Het Schuttershof" ff Aansluitend op teza receptie organiseren wij vanaf 21.00 uur een Entree 1,80 Loden en donateurs hebben op vertoon vea haart vrije toegang Zondag a.a. Kampioen 4a klas G t Kampioen 4e klaa H M» Aanvang half drie yf Leden en don. vrije toegang A 3aBaeaap>BSsaaaBSPaaeBsw—s— DANSEN mot eiedewaïWap vea THE NEW BLACK AND WHITE georganiseerd door R M L.T S i eaaaaas—aaaaasasseaaaaaaaaaeasas—a uV- Op L‘ c. a di -uit De Been arete Oman, Mr p. j «e toter roepan voor bat le Oonevate Keespisrn schop een 4e C. C. Nteow yoomeer en eawOreteen. Itaseon: Sutver Jan Aartioi toren, v. ArtamH •treekso de Baero’i ipsn kamen er.' uw bene etst veeoMI rirMlpm van S ter tot a uns. teams vaeteap cote H OUmmoteTtoah hij Ovmande. Hunch koel kasten*4*dl** Stroom NV. Lanps Kerk, jrtraatjil.n, Ctoea^te^UNa-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1