Nieuwe Speelgoedzaak r N.V., Goes r SIMCA 1000 van Gabriêlse z VAN SABBEN lieeeeepeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeoooeeeoee 1 z^tbert/ GROOT NIEUWS ELECTROLUX SIEMENS KOELKASTEN OP VRIJDAG 26 APRIL van de Voor U heren en leuke vlotte schoen ZN„ I VERLOVHKttKAAITJ V i J. A. VISSER J. A. VISSER EN ZN. Badstof bamdeux Gemeentewerken Goes GEEN HUISVUIL KANTOORKRACHT Pik’s Garagebedrijf, Goes NETTE JONGEMAN Slagen J- Schuider, echter het PeetkaMeer. Goee wegees ziekte gesloten M «Maandag SS apdl m. „DE PHOENIX" Voedingsnarkt NETTE VERK00PST1 plaatsen Hoog loon. L machinestiksters en handwerksters V. A. HOPMANS, Schoenhandel J. M. van der Wouw, S U PR DUVEKOT-ROSET H.V. EEN ASSISTENTE Aatenobielbedrqf SCHOUWENAAR, Wauorfu^p,. biedt aan aan aantal gehuwde vrouwen da mogelijkheid voor een aantrekkelijke BIJVERDIENSTE LCT OP! 20 procent korting BU DeWolseecialist Phildar Op en top modieas... NET MEISJE Végé i'-t M M a Indien U deze heerlijk handige Shnca koopt dan koopt U niet alleen oen geheel volwassen auto tegen een lage prijs met oen blijvend hoge restwaarde. Nee, U koopt dan tevens onze persoonlijke service en blijvende aan dacht Slmca 1000, tienduizenden kilometers riloenot r april 1908 Donderdag 25 april 1988 „DE BEVELANDER" ■A -.1 4 :en uéêaoea—»...eeeee«e»M i 3' ■W Ntet dG laagste prtys WIL KWALITEIT De zonk met de greecrts MNM 1«M de dkekteur van gemeentewerken H ■NMUNU8U8SNMU8MMNUUUUU8MUHU8N Gemeenschappelijke Reinigingsdienst Oost-Zuld-Beveland 0 O—oooeeeeaeeeeeeeeeeeeeoeeoeaeeeeo V'| *-. 44 mieeeeoeeeeeeeeeeeeeeeieei Aanmelden PARFUMERIE WEMELDINQI, BmUIMn O Woon 411EMM. teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeepeeeeex eeweee—eeeeeeeeeeeeee—eeeeeeeeeeeee—eeeeeeeeeeeeeaae A OPENING 3 7 O 1,10 - .'■•0 9r t :,z ■-. r LANGE KERKSTRAAT 6 8088 i' Vlecht instap. Prima pasvorm. n v Zie tevens onze geheel gereorganieeerde afdeling huishoudelijke en hue artikelen. ren, >or agen Vlocht mollire met steun, zeer goede* pasvorm. In vele, vele kleuren De eerie i960 brengt nieuwe aparte modellen Aio extra openmgeattraktiee voor iedere koper GROTE SPEELGOED PRIJSVRAAG totaal plm. 850,00 au prijzen zowel In vlechtwerk, sportief en geklede schoenen. Bruin, aniline, zwart. I Loderzolen met vlecht spiegel. In verband met Koninginnedag zal op DMSDA8MAPML worden opgehaald De route van dinsdag 30 april wordt gereden op weeeedeg 1 mi Gevraagd aaai. of vrt. bij voorkeur diploma Handeleavondechool of dorgolijke opleiding. Ook aankomende kracht, doch met redelijke boekhoudervaring komt is aanmerking t M. A. de Ruyterlaan 35, telefoon 01100-6588 hoeft In de afdeling groenten en fruit plaats voor Sollicitaties dagelijks aan do zaak. Tel 81100-6713 ELBCTRO-TECHNISCH BUREAU Voorstad 11 Goes - Telefoon 5460 Het kuieren programma ven DINSDAG SS APRIL M. wordt GEWIJZIGD ate volgt Yerseke: maandag 28 aprilvoormiddag Hanswoert: woensdag 1 mal: voormiddag Krulningen; woensdag l mei. namiddag de Direkteur van de Gemoonochappelljke Roiniglngedlenst (J W. F. do Jonge) aan dé afdeling personeelszaken. inde 11 In onze levensmiddelenafdeling kunnen wij nog een Gratis bedrijfskleding. Mot event, vaksntieafspreken wórdt rekening gehouden. Aanmelding dagelijks** bij Voor direct gevraagd bekwame of leerfleg Afwisselend en prettige werkkring Goede beloning Vakantie kan met afspraak geregeld worden Lange Kerkstraat 18. telefoon 5360 Nleuwstraat 55, telefoon 5896 KUMKUNDUmiS, GOES e Lange Vorststraat 71 Goes - Telefoon 5067. Kom ze bekijken bij Lange Kerkstraat 40, Goes Appoistraat QOESZWD GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN Stationsweg 18, Krabbsndljke. Op onze verkoopafdeling hebben wij plaats voor Haar hoofdtaak ztfl bestaan uit het telefonisch kontakt onderhou den met onze afnemers en het faktureer klaarmaken van de binnenkomende orders. Voor deze, verantwoordelijke positie zoeken wij een blchaafde jongedame die over enige kantoorervarlng beschikt. Leeftijd niet beneden 18 jaar. indiensttreding liefst zo spoedig mogelijk. Met gemaakte vakantieafspraken zal uiteraard rekening worden gehouden? Sollicitaties te richten Wijngaardstraat 62 Telefoon 011004302 i.t /-.p MMMGB .4 Zij die een gedeelte van hun dag beschikbaar' hebban (bij voorkeur op dinsdag t.m.. donderdag) kunnen solliciteren aan ons adres: Wijngaardstraat 17, Goee, telefoon 01100-7310 - Lange Kerkstraat 12, Goee, telefoon 8154 eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeei Kiee een nieuwe tas uit de zomercollectie 1968. Past altijd bij uw nieuwe kleding. Alle nieuwe modetintee. Veie modellen* In skal vanaf 8,05 In leer Vanaf 19.80 Handschoenen van 2,95 tot f 19,50 PARAPLUHUIS Lange Vorststraat 43. Goee imillT" 1 1 8M«j88MG8G—R8d Gevraagd: voor de winkel. Levensmiddelen- bedrijf 08 JONGE Piet Helnstraat 10 Gobs - Tel. 8103

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7