Altijd raak bij de Textiel Super Zaak PHILIPsHI 2,50 MANNEN ROOVERS ook voor Uw paardensport 'i RMBBORKEN s SINDS 1870 PEELS I Dolle streek van de week i Herenzwembroeken Wilt u een best stukje ÏLEES? VERKOOPSTER -V ’t DEVAHUIS J. de Kok en Zonen FIRMA C. ORANJE - GOES vaste medewerkers VASTE VLOERBEDEKKING De huisvuilophaaldienst ’s-Heer Arendskerke C.A. Verkeersongelukken zijn een belaugryke sterfte-oomak Maandag geven wij een vleesstunt DE BEVELANDER" Donderdag 25 april 1968 Dondai 9,95 ■A 5,00 PEELS geeft U raad!! v. tot 40 jaar 4 4 4 4 Wij zoeken voor onze lampenfabricage N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal c Gc R« Oc Firma «I. Boor Zoon Slijpen, schuren, polijsten -• Gel jon en Zn. 1 a1 22.90 r b - Voor de tuin ij. -p 6,00 4,50 1,00 0,98 1,50 2,50 1,00 1,00 2,50 1,00 1,50 1,00 Damesrokken in terlenka. diverse modellen 12,90 3,95 Mo- 11,90 7,95 hotblcaftrestaukant 14,95 I Lichtwerk Goed loon Gratis bedrijfskleding Gratis busvervoer Goede sociale voorzieningen Inlichtingen: iedere dinsdagavond 10,00 zware rib- - 1,98 mousse, In diverse kleuren. t N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal, afd. Personeelszaken, Zwaanhoefstraat 2 In kinder-, dames-en heronmatan Modelvolksslagerij 4,50 6,00 Sollicitaties schriftelijk aan 3 stofdoeken 3 washandje* Perfecte salt ea afwerking Concurrerende prijzen. Kinder jacks in nylon. terlenka, enz. vanaf 12,50 '.•V VU88INGEN 8CHELDE8TRAAT 20 TELEFOON 0754 A La Inwoner* van Goes en omgeving i beeft ze i fUoe< I i? ALLE SOORTEN VOLOP VOORRADIG. Beziet onze etalages. G S F d b Het 'sya. Herensokken, par paar Heren slip*, en shirts in de kwaliteit niet maar zo warm geweest In APRIL. VOLOP lemerss dagen in de LENTE. Laat U bij ons oriënteren IJZERHANDEL, Goes V i< L ii h S S GEVRAAGD: 5-daagso werkweek (om de week; zatardag en maandag vrij). Reiskostenvergoeding. Lange Vorststraat 64 Goee Moltondekens, 1-persoons 2-pertoons 1 kilo rundvjees lager 5,50 1 kilo varkensvlees mager 5,50 1 kilo vet spek 0,80 Goes. Tel. winkel 5081 Tal. huls 7272 en 7522 Yen Ham Kruii Panty nylons Oogjeslular* Gladds slopen Theedoeken Schuurpapier, schuurjinneo, waterproof, bruin keper, korund, carborundum, polijstvet voorlooppasta, polijstpasta, lappenschijven, schuurzolen,- slijpstenen voor alle etaslsoor ten Unieke soi ligbedden. tut CL-LZ elektrische gazonmaaiers. Ook uW adres FIRMA Lange VeraUtraai 82. Gom. ToUfooe sazz. saw. Maak nu uw keus bij woninginrichting Voorstad 3-6 - Goes - Telefoon 5766 (2-ploogandionst) Ruime keus in b.v. nylontapijt. mooi on sterk, op kamerbreedte, vanaf - 78,pet Meter. heeft dit seizoen voor Hein en greet een overweldigende keus 11 Lange Vorstatraat, beek Pepegaahfreet Voor ere remorse dag in de tental Hier one adviea. £en Anita aohoentte te mm acht Betea teder vervaardigd an dua voorzien «M een gladde Bnteh met antetete effect. De atffteofe voerbieduitanfdingen en de ronde 4 cm hak maken dk Anita-achoentte extra chique. maakt bekend dat op dinedag 30 april a.e. H. 'Sloestraat 13, Lewedorp (koninginnedag) geen huisvuil zal worden op gehaald ..I Bloembakken in Eternlt, eikenhout, hard en zacht plastic in de maten van 40 Vm 13* cm. Tuinkabouters in vele aoorts*. Vogel voedertpilaje*. Spaden, hakken. schoffels, harkaiiS^{i“t' - wiecvorsje». irtaring tuinstoelen, len. tuinparasols. Dtverue modellen hand- en ■p tel. 01196-665 Sollicitaties te richten etrr AFDELING ZEELAND DER NEDERLANDSE WOLFEDERAT1E GJL Papegaabteaa* 18-Osa*. Te koop duivenhok z.g.p.n., dubbelwandig, geheel uitneémbaar 4 x 2 m Inclusief duiven. Boho-fast overhemden In alle maten slechte 10,00 Terlenka weekenders ih prachtige dessins Werkovsrhemdsn, enorm assortiment, oer- Heren pullpolo'* in Mtraion. alle kleuren en - mat». 22,90 •k Herenpyjama's in zeer fraaie strepen, 48-56. maar t Wapen van Rilland KrabbendUke Da Koephandel Da Korenbeurs De Zwaan De Landbouw* De Goede Verwachting Verbeek Moussesllpe in heel veel kleurtjes slechts Mitulia slips met badstof kruisje in M on L Nylon nachthemden in charmént model nu voor Nachteets. nachthemd en duster samen, nu Dusters In «rg mooie dessins, diolen gewat- trerd i <15,00 I.v.m. M april volgende weck woenodagavMu! 1 mei. ADBKS Hoofdweg 40 18.4S-1S.13 nor DorpMtraat 8Ï Markt 8 Kerkplein 4T Markt S3 DUkalraat 1 Kerkplein 1 Te koop een tweelins kinderwagen ZuidvlieUtr. 815, taL 8837. Goes. 'bralontapijt (haast nletvan wol te onderscheiden), - 139.— por Motor. AcrflantapijL iets duurder maar zeer fijn. Zuiver wol In diverse prijzen van Parade, Bergoss, K.V.T. on Bego. •- verkeersongevallen. Dat zégt toch wel leta! Zij vormen een belangrijk deel van de doden die vallen onder voetgang ers, fietsen, bromfietsen en automobi listen. Uit dH allee blijkt, dat dese groep van jonge mannen op de een of andere wijze zich niet voldoende houdt aan de regels volgens welke het Inmense verkoenspel door de deelnemen moet worden gespeeld. Bij hun groep bestaat neiging om grote risico's te - nemen. Voeringrokjes In satijn in wit on kleuren-.' - - Jupons in leuke bloemdessins, normaal 6.06. nu 2,00 Huishouddusters zonder mouw in pracht kleuren .->.*• 5,00 Huiehouddusters in geweven nylon, niet mouw an garnering 9,95 ywtwttwtteesoeoooMWMsoswssMii PEELS Damesslips. met en zonder kant, bij ons msar Recente onderzoekcljfers hebben aange loond dól verkee1 «onaeli'kken een be langrijke sterfteoorzaak zijn, vooral - bij jonge mannen in de leeftijdsi <-P van 15 tot jaar. Niet minder dan 30*/» van het totale aantal doden door vac- keersoogeiukken en 48*> van de ernstig gewonden hoort thuis in deze leeftijds- groep. Dat betekent dat deze jonge mannen een belangrijk aandeel nemen in dese trieste cijfers Van de jonge te ster* de mannen in de leeftijd van 15 tot 34 jaarr <i‘e «terv» i. sterft bilna de helt» doof f»r»ww»vwwywwvwyvwwwwwr aantel 4436. i RIJLAARZEN rubber en Mor a—t 3836. RUPETT1N k aantel f 8836 RM8I0KJB* t 6.96. SPO6EN LAARZENKNECHTEN Lange Vorststraat 77 Goes Textielsuperzaak Meulbroek 0016 LANGE KERKSTRAAT 28 TELEFOON 6637 Dan naar Rund varkens en prim*, jong Paardevlees. Alles voor laagst mogelijke prijzen Dinsdag als gewoon Gehaktdag 1,48 per 500 gram, 2e 500 gram 1,10 Damespyjama’s in elegante modellen venef Kindernachthemdjes, apart en mooi en niet duur venaf 5,00 Damaajumpere, uit onze enorme kollektio Is het fijn kiezen, antron jumpers In slis mo- dellen en kleuren 11,90 Terlenka modelletjes, bijzonder mooi 12,90 Astralon in fantasisbrei en prachtige kleu ren vanafi 14,90 Sweaters, ds grote mode ven dit voorjear. Voor do dames in alle kleuren. 12.90. 9.95 Voor de kinderen, zeer mooi, 9,75, 7,50 Damesvesten in heerlijke terlenka, In kleuren en wit 19,75 Prachtigemodellen met revers en ajour 25,90 Kinderblazers, het mooiste van hot mooiste,, vanaf 24,90 - i Koninklijk Kweekhedrijf en Zaadhandel jD. J, VAN DER HAVE N.V. b Kapelle-Biezelinge Tel. 01102-1441 Voor werkzaamheden in onze magazijnen vragen j wij: Aanmeldingen overdag aan het kantoor, 's avonds bij dhr. A. Kerstanje. Dljkwelsastraat 54. keept luchtige aoiofocbsonse. Kinderbadpakjes In 98-134, ongelooflijk 5,00 VAN-TOT 1SJS-M.M uur 20.13-8045 uur 10.00-10.80 uur IS.45-30.1S uur 1e.eo-1e.3e ur tS.48-ae.lS aar PLAAT* BlUaud Kralnlngcn KapeUe Gom Lewedorp OvMaade

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 6