1 4 D SINGER sleutel I KOELKASTEN VOORJAARS- EN ZOMERCOLLECTIE (jjp Pasvorm en kwaliteit M K! Door zorgvuldig selecteren iH diverse aaabiediagea konden wij een ZEER geslaagde collectie meubelen samenstellen, b.v_- BEEKMAN BOES Te hoer winkolpud We hadden een sombere, natte winter L. 1 ..DE BEVELANDER" Donder Donderdag 25 april IMS in onze I 9 - EETHOEKEN: - - BERGMEUBEL! THEE KASTJES: f Dit I» weet een MntrvMkaBbo wroriip voor Iedereen, die hoge kwaliteit togen t——eeeoi Telefoon 01100-5172 bOeeoeepoeoeejaeeoeoeooeeaieei -20 P* QKVRAAQD: kamermeisje KmiKSBaMHOfTl Z-Ttl 1114 GOES oeeeM o her i NUüROW'JK Maaasr M MMf A- Dl 82,50, 87,50, 92,- J^ffodshuls klokatraat 2-g«»a. Op Koninginnedag zijn onze 3 zaken DE GEHELE DAQ GESLOTEN H. Sa Drijfhout Wijngaardstraat Goes. ttOIRer nrogaat onder ft Geef Uwautodak oen kunstleder effekt Wijngaardstraat 47, goes Ook in de woningtextiel zijn wij groots gesorteerd! deer da eaige roBef paveads OterSng’i VINYL TOP GORDIJNSTOFFEN •norms sortering vanat-'t 8.—per aroter (120 breed) laaaaaaaaeaaaaaaaapaeaaaaaaeaaeaa VITRAGES stroken vanaf f tJOO per enter ABe gardteettee voorraad COSTUUMS COMBINATIES REGENKLEDING wooooooeooooo—èoo—ooooooooèóMi „De Klokken winkel” JANSf van «lekstraat 7, GOES Telefoon 7103 NEEM 'N ECHTE SUKM VOOR UW GELD! ’ïmg^Tiiïin ma Mu' 180 Kdt W7MM —t—r MM Mfcr MMC 80x80x00 w39&- SURPRISESMER «we M. WWW. wnMta Ao«ttaMM;«8 tB—Ètottetnotm mttteKond xllneledo boroemdo SINGBR BMlmmnftln— Dat MM vootuaegnot MM ftWtaftfaMWMUMapniMis. MMnMrzvf Bankstel en eethoek „GOES” compleet f 495,— Stoelen in skai en stof 37,50, 42,50, 55,- gering kunt bekf/kon. SINQBI biedt kwaliteit, o—doe, garantie on eventueel ge- B makkelijke, (n eigen behoor ^nde tertognbotaJIng. bOe^t er jgggft eee^neoel dOe—m—wg—e—oeeoh—O^ Adreeeeer aft rolgt: SINGER AntwvOTftssMMr 1857 Qetne toe—Mng geeenet rag O» gb oebfeMe SIMBH i—Mdet. lego prlja op prge aten. Of u nu 1246^ wilt uitgaven ot t of u nu met tn tw—tjee bont ot mot zevenen... SINGER hoeft voor u do Ideale koobtaoL In allo SINGER vrinMa vindt u oen ultgobroide oollectie, die u In oen matige om. pt as? 9 Regenjassen Groninger 5 rog ff* I vanaf f 7,50 per meter erna K f 'j M aM Ook sla* 1 Got t I EXKLUSIEVE KLEDING VOOR KWAUTEITSKLEDMG, IS 7 TOCH HET VOORDELIGST MJ 85 braad met 2 achuKdaurtJaa an 2 laadjaa frfeeroft (erorMM» AroedhJ MMCf 89x88x88 Ml MU' -270- Turfmolm in zakken van 80 liter. Zaadhandal-BoomkwakarIJ Onze grote collecties maken Uw keue gomakkelijk --1 Nieuw Zijn de kleuren on doeaina. licht en soepel de stoffen Klootingeewog 8. telefoon 01100-7883 kenmerken de van de moderne man »OokU kunt naar .de laatste mode gekleed gaan In da Lange Wratoteaal. app. 40 ast OoeeMtot roer aMsaMM. 8m8BM Mft, Inlichtingen, tetofooa 0008 dMMnSMRSMMW Voor HU9OAAM44UM PROFITEER DEZE WEEK van onze speciale elaepkemertepijt <Deeeo) aanbieding - Nylon (200 breed) In zachte tinten 10,per m2 DESSO MIRANDA DRALON tapijt 300 breed 120,— per m. CARMEN NYLON TAPUT 370 broed in 3 kleuren voorraad 7Bt— per meter Pracht tint beige in 380 broed nylon 88,—por meter C. Herteck - ftebe Lange Verotetraat 35 -*■ Philip* Icllmatic wasau tomaat Nu f aas. Stroom N. V. Lans* Kerk straat 11-17, Qow, tel. auao. I De afgstopen winter 1SS7M zal in de i geschiedenis genoteerd wor- somber» en natte winter aote winter van bet soort, dat Sinke-de Graag maakt. Uiteraard hopen we allemaal, dat de aseser die nu komen gaat otu teto wfl vergoeden van deze ..winters»" el- tonda. slag meer was dan normaal. Bijzonder nat was het in ZuicLHolland, Brabant en vooral Znid-ÏJmburg- En hiermee stoot daae winter zich keuris aan Ml de voorgaande zachte, natte winters van de afgelopen jaren. Ook war bet aomber. Nederland Is in de afpefopen winter heel wat aan te kort pektenen In het midden van het land, so rond het Veelmeer kwam men nog het minet toten rt, maar elders Hepen de tekorten fors ep van rond twintig __‘2_ *--1 rnneia ZuddXlmburg. waar een droevig record werd gevestigd met slechte 90 scnuren, tapen normaal 197 zonuren. WMilir w* dan bedanken, dat ditzelfde Tld» Tied mg ook al hot natst wee. dM heeft dit stukje Nadert en il wel een Mfoonder atesMo winter dosage weerkundige geschiedenis 1 den als een anctete, eoml WllllM, MFB WUXWK VMM OMB ttwvar ntat betoeft EcM winter te hrt nauweUJk» geweewt. L. - 7 tot U januaH, dus gedurende evn vmekjo 13 januari een hoogtepunt wei met roer ons land extreem lau retoren^ ktoer titanen slechts 48 wm x procent tot vijfenveertig procent tn het ataTwaa Btmten W W» ntot Mndêr teM^^aMtono^Do%rooMte*Sl^ fr-jgS-T* -t. heowei ook te done psModen de neer- SINGER'S 1 I -> Regenjassen, regenjassen. I Voor elke leeftijd de ge i I schikte kleur en model, vsn- I af f 48,— tot f 1»,—. *t Voor- I dellgst adres: Beva-hui» L. Vorst 84. Goes. I I Te koop: z.g.ajL geh. ult- I neemb. kinderwagen. Hur. i I gronjeetr. 30, Heinkensrand. lleL 01100-309. I Te koop AEG langzaam. I wasser met wringer 's Heer I Abtskerksezandweg 1, Kloe- I tinge, tel 01100-8331. I -> Voor verlichting Stroom I Goes, keus uit maar dan 1000 j I modellen (alle nieuwste mo. Idyllen v. de voorjaarsbeurs) I Stroom N. V. Lange Kerk- I straat 11-17, Goes, teL 01100. 5855, na S uur 9110U74 I Op verzoek worden u ver. lichting folders toegezonden I -> Uw huiskamer, slaapka. i I mer, keuken en gang belegd I met deze nylon taptjttegels geeft uw woning een luxu. I eus en rijk aanzien voor een I prijs die U ongelofelijk voor. I komt Schrijf ons even of I bei ons op onder no. 01196- 1 470 en wij komen U gaarne I geheel vrijblijvend met de j I volledige kollektie bij U aan J I huls offerte maken. Beleefd I aanbevelend: de Kooning, I Parallelweg 6, Lewedorp. I [tel 01196-470. I Wij gaan no| met onze l_. I bieding in nylon tapljttegels. Dit betekent dat U voor I dit 1000*/. volwaardige ny- I lontapijt, hetwelk wij onder volledige N.I.C garantie I verkopen tljdelijk minder I dan de helft van da normale I verkrijgbaar bij de Kooning, prijs hoeft te betalen. Alleen I Parallelweg 6, Lewedorp, I teL 01196x470. I -► Deze nylon taptjttegels I zijn uitermate sterk, gemak- I kelljk in onderhoud, dir»kt I te stofzuigen en bijzonder I mooL Wat echter het meest and ■- rr de (bestaande uit. royals 3-zits bank. 2 cluba. salontafel, eet- kamertafel en 4 leuke stoelen) handige meubels, fraaie uitvoering 120,— 180,— enz. I sanschaf bijzonder attraktief I tnaakt .is de prijs. Gegarsn- I deerd meer dan 60 V» voor- I deel in vergelijking anet elke andere nylon tapljttegel, -de I Kooning. Parallelweg A La- I wedorp, teL 01196x470. -► Autobanden, alle maten, I gratis gemonteerd en ultba- I lanceren, bij iedere band I weekendtas gratis. Garage I Wouteroe, Dorpsstr. X Kwa- I dendamme, teL 01194-724. I -> Zwembroeken, zwem. I broeken. Helanca en «nylon. I Reuze keuze in alle prijzen I en nieuwste modellen en I kleuren, toeft 8 jaar vanaf I f 3,40. Herenmaten vanaf 115,90. U slaagt prettig m I t Beva-huia, L. Vorst S4, IGoe’ I De laatste week gaat in I t.m. dinsdag 30 april kunt u nog de gelukkige bezitter I worden van een AEG Tur. namat wasmachine. Prijs If 998,— tot psweemde datum I voor f 799.— Stroom N. V. Lange Kerk- I straat 11-1T, Goes, tel. 01100. 5856, na 4 uur 01105-674 I Koopje: Modern bankstel en kloostertafel. Lewestraat 65, Kloetinge. enz. Tafsls met tuimelblad en vast 60,100,—r enz. (is rond en langwerpig) Doe dam ingeruid» boe In —n enrelop. Dit betekent dat U ta MS tagto vm hst nteu we Jaar van hééft ~list srot~iawiMord, waarbij ró Z J hoogtepunt werd bereikt met roer aas land extreem Ugsjiitepi vond een formidable Sa'tmm tapw/'weren er overal een

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 4