poiey poley KELTUM BANIvPLAN Een moderne mamer om inéénkeereen edde Keltumeassette tekopen... 9 9 ii SmillUME^SHOPj 4750 I i IcPoiiöbopprrtir urosw TERMWKA .TREVUfo Bouwfonds Saftmatie wsss-. T' n fttanb 12 MEI MOEDERDAG Bouwfonds SHELL SERVICE KOK Voor electriciën zelfstandig kunnende werken. 13,75 ZELF EEN KOUDE BAK MAKEN PRACHTKANS waterfitters k Goes, Voorstad 24, tel. 5915 II Ui Fa. Butler, Nieuwe speciale aanbiedingen 2 camelplaids voor 129,- HOOFDSTEUN_ NU VOOR 17,50 Él"'' B Èfe. kies een charmant LINGERIE-GESCHENK I TREVlRelOO^/ I Monsanto her p 6W JSKMMNOe«Mri< SRRtit KNlPPBTRoN»>l aWffPiSJWAfMMKT l rhodèh stiasarjas PROCENT GOEDKOPER it» Smrei&uPERMWur BUMMMSSiÜSnï MEXicml.UXX.Lm*.»! li Jk. J. Sandee, Kapalle I .^*-**»**»L*<**<***rW******»**-**-w-w^w^w< Alg. Bond van Bejaarden ii AfddlingGoM speciale aanbieding In katoenen jurkjes 1O AUTO RIJLESSEN L V Prinses -j iVl Rooe.wir.Auww NOPNUf.NARMiETEli. 3CSSIHS p FantlIlB J. G. Damen, van Beethovenlagp 289. Maassluis pirn. IB min. van Rotterdam of Hoek van Holland J -\ Don JX BEVCEANDER** Dondonfag 28 april 1968 IETS BIJZONDERS' 4. Smokkelhoek” v Da» week j f A beter drukwerk Ata I 1 Il II I ,,DE CENTRALE Si J Ganzopoortstraat Goes - ƒ682,50 GEVRAAGD: par half mel - Gevraagd elektriciens niet beneden 18 jaar. 5-daa^BR|prkweek, werkster aanwezig. I Service-station »»De I C. J. TILROE ZN.. VRAAGT VRIJBLIJVEND ONZE TARIEVEN „DE BEVELANDER Smokkel hoekweg KJ, Kapelio-Biezelinge. Telefoon 01102-1636. Phoenix drukwerk. togen ongekend lage prijzen Dorpsstraat 20, ’•-Heer Arendskerke I Telefoon 01106-253. H. S, Drijfhout Wijngaardstraat, Goes. Speciale aanbiedingen van autoradio's. PYAMA'9 van 8.M tot NYLON NEtMJQE SSTS (aocMhemd met .ROjftSSR GEBRUIKTE IKDSKt ROKXR Qf PIJP ZELFSTANDIG meisje off vrouw T» ‘koop- VW IMO. keu- P. J. ELENBAAS, Polderweg 12. 'c-H, Abtskerke. Telefoon 01103-298. B.G. Kantoor, Wilhelminastraat 33, Goes. Telefoon 01100-7741. bcleqqmq voordeUge umT -■kvwfondeooupeueehuld- brtmmn. mete 8K1. BOUWFONDSHUCEN met de wM» •eek oto gemeente. i Bieden wij vast wérk aan, met voet afwis- V aeNag Een extra verrassing voor moederdag Laden van genoemde organisatie hebben VRUE TOEGANG tot de toneeluitvoering op xaterdEg 27 aprH «3., e«n 8 uur In het Schuttershof om zelfstandig te worden WWC JONO MEISJE wil graag bij Jong p echtpaar komen voor dag en nacht, om ij voor zoontje van 2 Jaar te zorgen -Eigen kamer, centraal verwarmd P Geen huishoudelijk werk u -* Zaterdag en zondag vrij *rne* n. v. Lange Kerk- H-”. Oras. »eL «ll»e. 5888, na 4 3836, na e uur 61104-874- j ll I 25,75 f 47.56 De prijs is mi verraMlng 89 et.alle maten i ivr Uk I' I i' V I» •V’ 1> IfO .JU 4 - I i taMMaaWKiaaiwr SN RXA1E 8AMSMMM Pl .1 1 i> Kleetingeeweg 74 - Goa. -Tel. 01100-8150.’ GANZEPOORTSTRAAT GOES LINGERIE/CORSETTERIE SPECIAALZAAK TEXTIELHU1S Gamapoortavaat 23, Goes ven van aan Als üw dochtertje in da leeftijd van 2 tot .14 jaar is, dan hebben wij nu prachtige- HELANCA SOKJES voor haar in uni kleu ren ee mot randdesein 1130 f 18.80 40.08 vawouL toast traag» f KMOUOBIM V.W.O iOOUVM SaOOAMO OMK 1’ 1* ■P ▼an f 59,95 nu voor Stroom N. V. - - straat 1140, g__ 1 uur Ó11N474 -- -*■ Leuke kindertulgjes ------ Nauw ot wit t 1,96. Faam bMhateL SL Jacobstraat 10, Schoenservics. Kort. Vorst» straat IA Goes. Krulden, zaden, 30 soorten. Gra, II Adripanstraat 8 TeMeen 5545 Ook voor grote beurten kunt U terecht, alsmede veiligheidsinspecties. Langs electronieche weg kunt U uw wagon bij ons laten controleren. TONC-UR. Smeren en olieverversen klaar terwijl U wacht, enz., enz. ->Wegena verhuizing te koop: DRU Jupiter aardgas kachel met thermostaat, I seizoen gebruikt. .Bindje de Rondte 14, Kruiningen. JUPON8 van 138 tot ONDERJURKEN van f 3.88 tot DUSTERS vao 14,78 tót NACHTHEMDEN HU f 4.SS tot de bevolking driehonderd |aar Ung haar maat V*n trliche apparaten van kof- jflemolen tot wasmachine •Stroom N. Lange Kerk- Mraet 1L1Ï, Goes. tel. 01100- :p«as, na c uur ouoo-074 I» klasslske kostuums brengen wij nog steeds flin- - - ke keuze ,ook met iets wij dere pijpen De beits raad en service In t Beva huis, L. Vorst 04, Goes, -► Autobanden. «Ue metea, gratie gemonteerd en uitba lanceren, bij leder, band IwMkeodtas gratis. Garage Wouterse. Dorpsstr. 3. Kwa- dendamme. tel. 011M4M. w Im. astralon polo's, fl7.lt. De echte motte as- 1 Itnüoh fX.Có. f».W. fh» ■eWMh<K: i1* JS?**** k*“* t rl| onderhoudmi. ollrrrSj^ II WILIEK HORLOGER GOES, furie Kcriitraat 17, telefoon 5094 VLISSINC EN, Waktraat 8ö, te', loon *400 Goud, werd Nederlands pijpenstad, waar brood perdiende met het maken van pijpen. - Ouk al rookt nu nog slechts een deel van stenen ptjp, toch zijn de Goudse stenen pijpen nog steeds beroemd in de gehele wereld. Nu zijn het kostbare, breekbare als typisch Nederlands nemen, die lange of korte Goudse oijpen. Vooral de lai--- trek en dat J M h es, vmise sp >«t «w4d Ost ESE?.3^£S val h tT ;-sij» kswótsst r >m gesrakSf bsNt ae Saari*, seme v« om hals asasskaf I m hwssul Dasrsss Is hst KMms- J Bmejtm as gsMkhsNkt O MM —gors ar ma kwart soa Os M8s.lt.' war Msaot wrtwwiMIgaisiir, AoMarif, H Awskmkl Bsarrae- Eg vM a aMf W» MO* am Msh Firn toy s vair. MamUgeiB zABsseewhal j WA UW f,m fSousÓt -► Bosch koelkasten tegen stertoi verlaagde prijzen. Stroom N. - V? Lange Kerk straat 11-17, Goes, tel. 51100 1 SM8, na e uur U10M74 -> Opel Rekord '04, 1700. 2. d.. met radio, aua.; Opel Re. ketd '07, 1800 L, met pook, veren.; Opel Rekord 1700 KI Ld.; Vauzhall stationcar VS. Flat 1S00 S4, 0.000 km. prtjr fXTN,—Oarvge Wouter* tai. eiiH-at of tiioe-esc: -> Te koop van particulier Ford-Anglia 180; opnieuw gespoten; geheel in goéde st. goed onderhouden; redelijke prijs. PasteurKreat 1. Goes, maandag tem- donderdag. -► Elektrische grasmaaims- chi&es vaW f 870,- nu f 300.- van f OS., nu f 300,- Stroom N. WO Lange Kerk straat 11.17, Goes. teL 01100 M90, na 4 uur 01105474 Te koop een brommer merk florett 1005. Te bevragmi I Wsetatngsl M. Go*. -► Voer de jongelui Rweta- 1. afdeling terlenka roung I kostuums in moderne, ge. I tailleerde modellen, IMM kolberts en vlotte heuobro». ken Scherp, prijzen, in 11 R un Nets, Weet IA a. begrijpelijk, want hZtnïdde^ >gen lange pijpen -u2-_ - zijn het, die door onze gróte schilders Uit de zeventiende eeuw c, J_ werden vereeuwigd en die in het Isuiten- land de indruk vestigden, dat alle Neder landers uit dergelijke pijpen rookten. Zeil weten we. d.t dit niet het geval is en dal de huidige Nederlander voor ro- ver hU een pijp rookt vrijwel geen ire- bn van een dergelijke pijp zal maken H«t is overigens vroeger wei anders ge. wrest. Het was de Engelsman* Richard -•.«■jon. von Virginia,‘die in 1005 een uit klei vervaardigd Ubaks- I uje uit de nieuwe wereld mee naar.* Er.telend bracht. De tabak die toen ook een gloednieuw produkt was. kon men ütt dOrgelijke pijpjes roken en aang>-z.ien dit toeback suygen In de mode .wam. *7 <rot« vraag naar de pijpjes. Aan het eind van de zestiende eeuw ontstond rrwds in Engeland ais eerste land in Eu rope hulslndu-‘rié voof stenen nijpen - - en in 181» ontstond in Londen een pij- en kinderen werk vonden bij ongeveer penmakerogUde en daarmee was dit werk -- een officieel ambr -ht geworden. ’Pen* oie in In het begin van de 17e eeuw waren er ook in navolging van Engeland In ons land al diversepijpenbakkerijen én wel In Amsterim. p---> Utrecht, Gouda, Groningen en Alpheri aan de Rijn. Reeds spoedig had Gouda .een bijzonder goede naam als pijpen. stad. Da oorzaak hiervan moet voor een be langrijk deel worden gezocht in. het feit, dat deze stad het voordeel heeft ----- i 11 i' r';’. L .LV VesrAssIge LOVABLE FOUNDAPONB MT6 iJtSt Of goof baar PM MODEBON. VOP VERZOEK GESCHENKVERPAKKING Eén dubbeJ-nylon NACHTHEMD met ruche- I garnering en gracieuze pompoen-sluiting in I 5 prachtige lingerieklouren Voor deze luxe uitvoering is 17.96' heel normaal., nu het ie niet te lang wachten duo achterkant is hoge, dan de vóórkant, een verschil van ongeveer 5 tot 10 cen timeter. Ook de aarde in de bak loopt mee a£ van. achter naar voren. Wan neer wt hout voor de wanden van de bak gébruiken, doen we er uiteraard goed, aan, dit hout vooraf grondig te impregneren, zodat het niet gaat rotten. Datzelfde geldt trouwens voor de- om lijsting van het raam. Hiervoor Sljn - diverse goede middelen in de handel fh U kunt het best advies vragen aan uw leverancier. Is alles voorbereid, dan kan met de bouw goed ingagraven en we zorgen er roer bak goede aarde komt De oude aarde die we eventueel uitgraven, kan gebruikt worden om als een wal letje apzij tegen de bak te worden ge legd. om de gehele bouw goed af te 'sluiten en eventueel tochten te voor komen. Voor het kweken van mektenen, kom.' kommen e.d. hebben we een zogenaam de, warme bak nodig. Die kunnen we -even gemakkelijk bouwen als een koude bak. De zijwanden moeten alleen wat diéper in de grond, want de aarde in de bak wórdt ongeveer tot zestig centimeter uitgegraven. Die aarde gaat ook wear otn de bak heen aan de buitenkant In liet uitgegraven gat komt eerst een leeg stro of bladafval. Vervolgens komt ér een flinke laag verse stalmest bovenop, ongeveer M centimeter hoog. Daar boven. .- op Uiteraard weer een flinke laag goede aarde, ongeveer 80 centimeter dik, aL lopend naar de voorkant van da bak. De onderste twee lagen dienen goed aangestampt te worden, want daar moet broei ontstaan, waardoor warmte wordt geproduceerd. V De ramen komen erover, afgedekt Biet rietmatten en bet geheel wordt enkele dagen gesloten - - laten ontstaan. Ie rand van de overdag wat luchten en na twee weken i kan men in de bak saaien of planten, het raam. De HewelflkBaanaiftea Moerman Reinter Leendert Victor 22 jaar te Wolphaartsdijk en Verrijzer Neeltje Maria Maatje 21 jaar te Goes - Goedego- buure Laurens 3» jaür té Go* en Ridder- hof, Janna Hendrika Catharina 18 jaar te Kapalle - Beaufort, Gerard Adriaen 33 jaar te Goes en Joosse Catharina Louisa, 21 jaar te Goee -IMjerse, Frans Adriaan 22 jaar te Goes en de Kok Johanna Maria 23 jaar te Goes GnOBOl OOB8 Gehuwd: THdvak IT *- «1 .„Hl ia* Belsiue, Bract Ronald Frenclscus 31 Jmr 17 •pr" -te Gp* en van Laere Maria Louise Sidonie Oeb*m II jaar te Goee - Lemellng Adrianus Ja cobus 23 jaax te Heemskerk en van da Marinus Plater, zoon van J. L Verbeem Plasse, Maria Jacoba 19 jaar te Heems en J. Qoense te Ovezande - Pieter zoon kérk - Overdulve Adrianus Cornells 38 van J. C. Llndenbergh en J. H. N. Ver- jaar te tlsgAsss ea Qulnten, Johanna burg te Goes - Willem Frederik Come - - lis, zoon van C. M. van de Linde en W. W. Roosdorp te Goes - Boudewljn Vin cent zoon van F. D. Bonebakker en K. Gosschalk te Goes - Alexander André Jakka énen van M. van de Welle en C. I A- D. Molhoek te Goes - Marianne doch- I - ter van C. van der Poel en M. P. de Jonge te Yesseke - Willem Edmundus Ja- cobus zoen van J. F. J. Boone m E. j. M HPeüer te Goes - Saskia Jolanda Ma ria dochter van J. C. Weetdoro ca M. A. Verbeem te Goes Radio, T.V. en Electro p IN HUIS EN TUIN Ongetwijfeld zijn er veel liefhebbers die grasg een bak willen hebben, waarin zij wat kunnen experimenteren. In zo'n bak kunnen bepaalde gewassen worden ge kweekt, w ardoor ze of fijn vroeg zijn -of gekweekt kunnen worden, aangezien dat bulten de bak niet kan. We den ken Nerblj bijvoorbeeld aan meloenen, komkommers e.d.- en wat het vroeg op kweken betreft aan aardbeien en diver se eenjarigen planten. Afhankelijk van de ruimte die de lief- hebber daarvoor beschikbaar kan stel len, kan zo'n bak groter of 'kleiner ge- I Liaakt worden eh ook wanneer men worden begonnen. De zijwanden woi i slechts een kleine tuin heeft, kan. zo'n oakje worden geplaatst. dat in In dat laatste geval maken we natuur lijk een kleine bak die zo moet worden geplaatst, dat hij op het zuiden ligt, dat betekent, dat de aflopende schuine kant van het glas naar het zuiden gekeerd is, - Wanneer we daarvoor een geschikt plek je hebben gevonden In onze tuin Kunnen we gaan bouwen. De opstaande rand kan van hout of van een betonnen ring gemaakt Worden, der. gelijke betonnen ringen zijn in de handel verkrijgbaar. Ze zijn weliswaar kostbaar, der dan hout, maar ook aanmerkelijk duurzamer.' Bij een glashandel kan men speciale rui. tan voor dit doel krijgen dié ongeveer 150 centimeter lang en 80 centimeter breed la en om die ruit komt Mn houten .nesting. Heeft- men eenmaal zo’n ruit met omlijsting, dan kan' men beginnen met het opbouwen van de wanden van de bak. Neemt men een betonnen ring, dan diént natuurlijk met de maat van de ruit rekening te worden gehouden bij het kopen.' Aan de bovenkant, de pchterkant de bak, moet het yaam op de rand de bak rusten, terwijl we het raam de onderkant iets over de i2 bak laten uitsteken, hetgeen handig la bij het oppakken van het raam. Tel. tueeori 8 30-1830 uur 070^888783 ouden om broei te de broei er U’, dan kan men in de bak aaaien of planten. noot vw* A. Israel - Boon Gillis, 70 jaar te Kortgene, echtgenoot van N. A. Kra mer - Bruljnzoel, Pieter^78 jaar te Krul- Hsadrik, 41 jast te Yerseke, on- - Koopman, Adriana Cornelia, Wclele aanbieding fnl-»- Philips aT f*M9ö pri*len v. - -► TB koop: Zeer mooi tku e-.-a.- a w__._w. _s Goea. T* ^ool>: klnderiedUmntjw. wij repareren alle elee- MeUairtraat 7, Goes' gehad, dat enige EngelM pijpenmakers, die in Gouda bleven hangen, nadat zij als huursoldaten in de noordelijke Ne derlanden hadden gediend, daar bet vak gingen uitoefenen, of in dienst traden van een Goudse fabrikant. Deze Engelse invloed is nog merkbasr in de betiteling van de onderdelen van deze Goudse pijpen en van de diverse i bij de fabricage van de pijpen, waar we voortdurend op En gelse namen stuiten. no< bestaande pljpenfabriek do0T Wllem Stevens den Jonge, met korte stelen en kleine koppen en tien jaar later overging deze te ver- vangen door pijpen met lange stélen De klei hiervoor hij uit de om trek van Keulen Ikfi T.nilr 4® grote fabriek werd tussen i van •richt Uit het betrol - ---- csn vrc-xri venig de rokers een pijp en dan vrijwel geen stenen pijp, toch zijn de Goudse stenen pijpen^ nog steeds beroemd in de gehele souvenirs die veel buitenlandse «oertalen als typisch Nederlands mee naar huis zijn erg in 4eboeel1 lange pijpen Uit de zeventiende eeuw op de doeken te Gouda werd op 4 decéntbèr 1638 g»^ opend door Wllem Stevens den Jonge, die( begon met de fabricage van pijpjes tien jaar. later overging deze *te en ’grotere kóppen. De klei „betrok hij uit de uw.n« v en later uit Luik én Brabant. De eerste l 2_2._2. 1650 en 16M met geldëlijke steun burgemeester Govert Clnq opgei' 2* dankbaarheid hiervoor zorgde het na. geslacht voor een blijvende herinnering, dpor op bet hieltje van de pijpekop het C'lfér 5 (Frans: Clnq) te plaatsem De grootste bloeiperiode van déze in dustrie lag tussen 1720 en 1751. toen zo’n. 15.000 mensen, mannen, vrouwen ovens en in Gouda pijpen maakten, ipen. die in geweldige aantallen in zeer handige en praktische pijpemandjes •ook naar het buitenland werden ge- exporteerd. Haarlem, Schoonhoven. Toen de houten pijpen in de mode kwamen, nam rond de helft van de .negentiende eei.w de bloei wat af, maar toen In het begin van de 20ste eeuw de sigaar en later de sigaret furore maakte, gerai'.te de* stenen pijp er helemaal uit, ^totdat.de souvènir- industrie er .eer nieuw leven in blies. Gehuwd: Bolstua, Ernst Ronald Franclscus 31 jaar te Goes en van Laere Maria Louise Sidonie cobus 22 jaar te Heemskerk en van da Plasse, Maria Jacoba 19 jaar te Heems kerk - Overdulve Adrianus Cornells 35 Cornelia, 21 jaar te Goës - Westrtrate Jaeobus Johannls 34 jaar te Kattendljke en van Liare Elisabeth Geertrulda, 21 jaar te Gom Overleden: de Regt, Marinus 73 jaar te poes echtge noot ve* A. Isreal - Boon Gillis, 70 jaar te Kortgene, echtgenoot van N. A Kra mer -' BraQnzoel, Pieter, 78 jaar te Krul- ningen, echtgenoot van Karelse M. - Lin denberg, Hendrik, 41 jast te Yerseke, on gehuwd - Koopman, Adriana Cornelia, 78 jaar te Wemeldmge, ongehuwd. stoomstrijkUaer Kerk- 01108.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2