A.M.Z JAPONNEN !&T” uw vakantie QUICK SHOP L C. van der Weele ■eegoewwmrtfwmweowteiym»1 RALSTON VHV EV. U1BECHT of bij uw Ralston-dealer. wmjss to IVOftÖL DeKwalF'^^ tandpasta «-•nntet duurder dato aoodtora loedesooosio o o o i~i oooo—o—o—o—o— SI. THIERY - GOES VOOR EEN TAXI NO 49,05 w RWSiTlOIN Wj braagM mi grote kollektie to AUTO SPRAY Blazers h regeiMMtete BE WILBE Ganzepoortetrsst IS. teletoon 011004376 GOI prtblemen „De Phooix” Beu-Püces HAMMOND was, is en blijft de eerste de beste! 4 Huur de elektrische Hoover shampoo-polisher voor f.2.50 per dag 0UPU-COLOR PAINT UP MUURVERF MttMTtWOM iat... it ie jerfekte lieiwreiaigiig Saède damesklediig id venven 15 Snel- nleuwreinlging In 24 urun B ruimteverf .SX BEVELANDER*' MIMUiwmseji kzchamsbtsml. -i’ r> Taxlbadrjjf J. von Sabban Met W gMAANDAMMODAOS ÖEOPEND In PONY 68 PRINCE PAREL II I 15 5 Adver woent 2l.( UW YAKAHTIE ^A in vertrouwde honden I w e—eeeeeeeeeoeoeeeeoeeoeoooo da. tMoonratu „DE GAPER** Uit Fa. Go Vo Tel b.Q Gir Donderdag 25 april 1968 dWBpeeaaaooeoegoggdaaaeeaaaooeoo Cotfp. Zeeland KamperfoeÜestraat 85. Goes, vraagt winkeljuffrouw of aankomend, leeftijd 16 17 jaar. Scnriftelijke sollicitaties aan kantoor, van Diahoecketraat 40. Vliasingen of monde ling, 'o avonds na 6 uur, dhr. Bal, van Due- seldorpstraat 146, Goes. vasKagsnAAsag* „PRENT” VLIETJONGE oen vr. adm. kracht AUTO MIJ. ZEELAND Sterke jongOM willen sterke schoenen, maar ook sterke sokken! 4600 HUALBN OVBI D^HELE WEROJ De volmaakte verf voor uw muren en plafonds - eischaal egaal dekkend, schrobvast - f heet nog altijd RALSTON ‘.-gs In 34 kleuren, van het ha gelwitste wit tot het diepste zwart. In bussen van 1—3 en 5 kg. Eenvou<Mger, doeltreffender èn voordeliger dan gewoon schoon maken. Vraag de gratis kleurharmonlka aan: **<>*^FKLIX JANSSENS” ta^Aj^vta^teuwe teerlteged P« stetoa iaadndteto is otno omt aar tot itin gto II kastwordan TAFlJUN^'tuw' GlOW^'UtfR! KLEURI^ door Shampora! tapijtshainpoo Wacht U sist tot vlak vóór sw vacastis I teer natote art L I rjfljriUË- tatatoem OEM I B- I Dsate voor VAN WEEGHB-goetertsoi j| MilMaAMNteteteMteiBteoeiSSeGSiOMWPIteMMW^ Mee eensf Dat vakantie eeesd.e VAKANTIE moet dJn? I Genioten-en-verwend worden* en-’t geweldig Aebben en alleeT Zoals HOTeLPLAN-vakanttoT B»l of schrijf ons dan oven, of fy beter nog... kom mH langs an* 2, kies uit liefst zes gratis var x schillende Hotelplan-Vakantte 1 programma’s boordevol ver- r rassende Ideeön. vliegrelsvakanties per extra vliegtuig Hotelplan-Expres, treinreizen per eigen auto, Autoplan bungalows, appartementen Ité-vUegreizen per lijndienstvliegtulg Hotelplan wereldvllegreizen zomer 1968 en folder speciale aanbieding Canarlsche Eilanden f t 1 A Bosms. i.. V 1 Art. ««MN HOON SPCdAALm ONÈI >ïf4 i rt Let L •004 H n l s IO N I r m eftortei prtjekieeeee MM1MI17JS Mart 31-18 MM MwiJHinM HOTEL PLAN f Telefoon 01100-0671-52M Fmm dan HaUandartoan 7. Gera Art. M Maan epeetart MaMaaaJaaaaanrt.il i teer amt watosdtoht b In U LÏ In boeo< I AAI ADI kamp an da L; op pracht kwaliteit Vpo* al <Jw zakahjk drukwark drnkkerii .H Fa. I ,,D« ,i I meat 77-32 IM atoat 33-36 1.71 maat 37 40 IM vote madaNan an klarnan in DMen. Tergal. Tartanka an »RRRR Wastsingel 1. Goes Tat. (01100) 7000 Weststrate, i Textielh. C. Mlnnaard, «I OOCHTOOtnN op HUVS AUTO'S to ii«rw«. l.'w MOTOCHnN Par eelieer door Nedertaad, M iwiwurnsi X£r vein, vttegMg, Voorstad 7a. Goaa. tai 6462 Kampii I capelux ■mNirmmni Onxe agentschappen te Kapelle: J. H. C. Poley. Blezelingaestraat 48 Gaea Textl.lh Meulbroek, L. Kerkstraat M Yarseka: Textielh. Snoep-van Willigen, Noordsandstraat 8 W.—.Ul... w p I WUhelmlnastraat U WatohaartadUk Kerkstraat 48 ■aaaweert: Textielh. Bogaert, Lance Gam. ■a-llear Arendskerbe: Droglstartj D. van dor Maale an Zn., Kerkring t Een bUtonder bagagewagen. Praai aan Bnenktoor. WMf Vraag end gratis an vrijblijvend advies over allo uitstekende vakantiertiogelljkheden van Hotel plan internationale Reisorganisatie bij katte uit honderden in praaM kvraBteftee aan epaciaie pritna U, dto aan elektronisch orgel wilt aenschaffen. wordt tert toch wei moeilijk ge maakt Otoeda meer merken dringen rich een a eg. Bk met hun eigen karakter, mat gahaal vanehManda mogekjkheden Ate u vertrouwen «telt in hot vakman schap van Goidschmedmg, orgeikenner» bij uitstok sinds 1872. dan piekert u niet tenger. U komt naar area orgeizsal an vergelijkt alle bekende merken met Hammond. QnverscMMgatMeetrek of populair speelt. Hammond vervult volledig uw wensen. Wij zijn pr zokar van dat uw houze «nat garneert is: Htewnond, de te 1 MCI UNS. ■ri L/ - AinOCAaaatZM C.bvto. toedteer, eonpo I kw i IX, fatetel torn vuooaatzt iiuX' i v Rb Cmtood TOBMNmN Hciltelt» F.TA. OOOTTOOnM aeHheeMoeartBedwgisIda* JWOH AUTO Aeteptan wreMit tort uw hetote AMSTERDAM, N Raadhuisstraat 46 50 2 GOES, Langs Karicstrast 41 I HILVERSUM, VMrtwsg 13 I HAARLEM - ROTTERDAM 'l n L3 B n LI ta de originaie kleur. Ook voor uw arte. Uw garagehouder ot onderotaand adree Voorster 1 Goes. Ediaonatraat 5 Goes vraagt Leeftijd circa t7 Jaar Uetet otdge Jaren MULO opleiding Kunnenda typen E Schriftolijke sofficltatles aan bovenstaand adres R Stevige frogstMadhsM ven gapent maart teer. aw Mart M1MB Mart 3640 t«M Roiagidsen op aanvraag vorkr^gbaar Hj Art. 20 Lsey Boy UeMbratee eeMe derby tweBtes otet brode wreek- bood ee geapol' itlng. Boigzamo crlpo aeeL Moat»Mt7J6 Maat 36461AM “Olympic Lugano moot 21-24 IM mart 27-32 maat 25^26 1.7S meet 33-36 50 mart 29-32 I M moot 37-40 2 75 avast 33-36 2.15 mart 37-40 2M gam* «m«to QataaaabaM tot tot vutoijpa van inlichtingen en aanadbMtoSMi t Oeeet •yws aart vjn. Goeee Lyceum. Joachtasi- tevde 8, iedere vrijdag van 17X» - 18 00 uur en satêrdags van IkM - 16.0e uur Karaite Btaaeltage; ver. Ortutavr Oostotnmt Ieders wisnsilsg van B.00 - 30.00 uur Talalbowvebi liaaiditlagin ra Inlichtingen: MMS4M0 Art. M Late RW Mda.dEwmwevaómtfteaSBtas*^W aXa»i£ ‘mmbMM 18.85 te^ Mart 364610.98 ff» ilA Een ‘**°nd«r "MÖtoteR. llQ\V begagmvagra«.maivtei|| Bh sa Weer, Keizerstraat 3 Telefoon 01100-0670 SPCCIAAL VOOR PACNTIMUf MMBA80O VAM VORDMMMMN RICWTBZAKIN Mgdoh WL T.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 20