r. Jamin biscuits kersvers uit ’tblik de magneet 89 F BESTELLEN H rijgt in Zeeland d« bestedingen, o vooeod-afdeling te Rotterdam vetpa* b«oro*n TlltiamriMor voor de bouw vm grsansllo'e V? (hOMlconstructio) la Goee f KOOUMARR.I NOOT-atWYAAUNBIMIMI KK WASSER» &- MES I 68 Kledibgpersersfsters) CHAUFFEUR SPEUR IRTERURKA.... 62,50 voor 10 volle oren Amtorischool „ATLAS” KOOP HET RU.... VAPOM-STRIP J Rebn. De Josp ISO gram 85 heerlijk - voedzaam - gezond certeebowts mokkabowls 1 penefa gebak 119 rumgebak boterkoek PPWWW waatarbiaciifts volkorenblscults goudgraantjes kokos idea Hollands glorie 300 gram 69 toffee mix noetfes toffees zachte toffees iso gnm H onderhoödsnroateiir Firma J. Boer Zn. ND Voor c *Bubv E voor f 9 •7M3 I 'Is KLOKSTWf 6. BOSS •P t 1 i0' I I WL OIW» «II kamen utt >t Mk ltta4«aril GOM :'”Oanespoe«4sMtiO Teiefooe 0714 V T I ->r«.(www| 139 met gratis kwertjesreop oaat gratie kwartjMraep ••n administratieve kracht met kontoororvering, In bezit van prak tijk -diplome boekhouden een aank. adm. kracht kt bezit van diploma M.UXX). of Hendek 8 vonrfachool ZU die examen doen tanmo ook tiMtilaron wn typiste - 1 a 1 ri Mmea Zeeuwse Landbouw M|| MMMM MsaWUAh h ajMi of cyclMM tsriode. OpMwsqkt door «Mts bMoe OS MMdMbdHfl» Mstantt tm. 110 waf 1M® Toriooka io gemaakt om er zorgeloos in te spelen. •- Omdat hot zo stork io on omdat het zich zo gemak- kplijk laat wassen. Fijn dat „De Magneet zoveel Terlenka in de kinder-kollektie heeftl Goee ieeeeseai Bevelanden rljeeholen SU alen Vamor gediplomeerd Opleiding veer alle rtjbewtfzen UZERHANOEl. OA. Bauknecht, Zauueel Er ree, Marijnen, Beech en*> bssgooeooe—eeeoeeseasisoeoeseoeoeeesê Wij kunnen direct plas teen ’I tmMMMl.we'M :r. Voort 730 minstens 3 maanden geen mug of vlieg, i1 met 66n Een Terenka regenmanteltje In beige en marine. Extra pittig door het staande kraagje on de epauletten. Met hoofddoekje. Maton 128 Lm. 164 vanaf 49.78 Donderdag 25 april 1968 „DE BEVELANDER” april 1908 VAN DER KLOOSTER Ij L-j 5 Goes, telefoon 5860 V I t -i 1 lm ,-'r k r V I' 1 - 1 I. ter meidor1 de witte ner Snij- Tel. 01103-223 Tel. 011004132 Tel 01100 340 die de task ki weke o* <v»e «HMk anmeeb* *a.» (OMraoOrf - «o. «MM»» ><iÓW*n MV» s*- k» «e— weegt voor spoedige Indiensttreding i (■MchtoehudnueriMr) Gebedea wordtneer ofwieeolond werk tegen een salariëring véigone de c.sx. voor de meteeMadue- the I I •Me Kade 30. Geen, Hf. 011004340 FÜMee in Zeeland en Brabant. J L I van de leppende t Een vrU aoNatsndige werkkring. Salade 182.50 bruto en f 5- keftlogeM per week AantrekkoUfke prnmle-ragellng en goede eoclale voorzieningen SchrifttUikt roUkitette* mat vermal, ding ven de lettere C. 3. ep de en. IVPP« e«n Ie bovendien nog pleats voor enkele of pennoen, dte daarvoor eggsisW edbea werden SOLLICITATIES EN INLICHTINGEN AAN ONS ADRES: WIJNGAARDSTRAAT 17. GOES. TEL 011007310 Voer spoedigs indiensttreding gevrssgd Gewaagd: Geroutineerd energiek werker. leeftijd 23-30 foor. Wooeaghtig to Goes, in het beaM Wp rijbewijs B-E Geboden: Gevraagd: J wv OsclEbsd^bwBB WB ^8 Wdngaardatraat 20. Gone u. u W PGSVWS4004,. ROTTUtOAM h. Ondortiaande (do enigeto wettgWke erkenning voor vak- maneehap) duai RQbesMs Ai motor sn eóooter |f Rijbewijs BE: porsonon(schakel)oMU of dtf Rijbewijs CE: vrachtwegsn RQbowIjs DE: bus A. Beuer. lUMar" Tol, 01130-1441 L van Damme, Goes Tol. 01 f00437! A. Dean, Kortgane A. dm Dekker. 'o4fovenpiMot Tal. 01T03- 339 1 Freeka. Kieetinga ToL 01100-7323 j. cran CTevwur, A ven Heee Goes C. Jeme. Hotikenezand S. de Witte. WolphaartedU onverwoestbaar binnen oen uur te monteren Compleet amt cylinderslot veritrtygbMr in 4 standaardmaten Levering uitsluitend via Uw aannemer k W i Roelkasten sta aerg vrijdags bolletjes j’ ’.if p •ebbsrij .-ml. MaMnoMdooWkaaantiMfobM taleloon 01330-2000 •Ir.: v leeeeeoeoeoeaaeeeeoesai H,‘ *n *uleb'«ngen Elke woonadag theodslot met kleurendia's 1 Juhonaetmat <4. Hmaweert. K 01100-1320 POIDtR-CMI 1 «éewmióMèe Veer de onkruidbaatrljdlng op tegel- en grint i paden, nader bomen, heesters aa struiken d i SHELL „PREFIX” vwMZMO wij- WkSi hii -hitMtr*. I-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 19