w DE VLIJT Ir» Centrale Volksbank d »r 10?5 13.95 MODERNE BRILLEN voor VRIJDAG 26 APRIL 1968 r tpk EWTA TAFELGOED het allerbeste DRIE GULDEN CABEAR AARDIGE ATTENTIE VAN SPAREN MOET HET KOMEN!I KRIJGER TOORS voor al Uw reizen eiUP DEZE KANS Taiaboowhais „Het Hert”; Grote Kade 3B -Gooo Wij ziin ruim gesorteerd ia SLAAPZAKKEN LUCHTBEDDEN VELDBEDDEN STOELEN SPORTHUIS PIETERSE f Keizerstraat 7, Goes iLneeeeeeeeeoenooonaeeeeeenennnenenenn Weekreelame Vogelliefhebbers! Nieaw!! FIRMA JAH GONST - GOES j Pdieare-behaiideliBg ZUNDAPP 1968 BOSCH KOELKAST t Zoek Je zoa op met tuinmeubelen van ZUIDWEGi fans! .1 Xma mv+41 A S E F - prodakten Firma Weagel, i1 's-H. H. Klnderenstrsst 33. ytnkpp -rm «Msjw Don Donderdag 2S april 1MB A—A. A ftfaaaa—Bóooioaaaiiptw——a»a—I Fa. Q. Tb. Moijortag, Opril Ore|t Marirt 13. Oaaa taaaa>aaaaaaaa»aa»aataaaa»»aaa»a»aa fui.Hin.icImies van f 290. f 890. De nieuwe Anker met de WONDERKNOP V li i s ooooHOOOOoooaoooooo—oee—gooo! VERFHANDEL „NOORD” Van dar Graaf Goes HOGE RENTE GRATIS VERZEKERD ie—aadeaeaeaa—aeeeaaaaaeaeaeaaeaaed 4aaeaeeeee»eeeeoo—»»8g»ee»ooe»eeooooeooaooooeoeoof Willy Engelfriet Geplastificeerd vol Hire*gM* ♦oooooooooooooeeooeoeooeeewweeeoooooooeoeeeeooeooeo» Jacquard dessin voor EVITA ONTBIJT/ LUNOi LAKEN EanvorMBcgeadHrit Specteai ontworpen voor Evtal 130x160 cm BO jaar Naaimachinehandel OMtbssrg. RaMdhstlgpMn 4, tei. 2012 Go—, Opril Gn Markt 7-9, tak 7««2 MMMbasrw, I an— DaM SS. taL *127 Tarnawzan, Naardotraat 97, tal. 2*05 NU een 136 Hter „Den Soeten lrtvalM AM. Breodbahbsrij j' aeo—eeeeeeaeeaaeaoaaaeaaaagaaaaeaaow Hst Ssrvlezsnhuls” I .eeeoeeoeeeeoee—eeoeooeeeoeeeeeeeor ZONNEBRILLEN 228, nieuwe terwijl u «mcht ft 7 t ■.'^9 11 GelegenhsM vow deeds easafatM 1' Vatenm— teaMcfit aanwezig Grote 50,75. I 8.06 30.33 "s-Haw Hendrikskindarenstr. 37 I. NMUWE 8FAARDER8 - OVERIGE SFAARDER8 (aetang de voerraad etrokt) Deafer vaar Heard- aa X»W Bsvslend DE REGT - GOES 'a-H. H. Kinderahatraat 20. tal. 6358 Ook voor onderdelen an reparatie Waag eek aw handelaar om Zundapp Baeatonmarkt 12. Gom. telefoon 01100-7263 MIIUW „FRAPPANT vteefcare piaateameet 'S-H. H. Kinderenatraat 2. Goes. telefoon 011004808 4.60. rozenmest vanaf f 1.—. graankooper. gazonmeat. moadoder. Insectenpoeder, al- goadodor KANTOORINSTALLATTES VOOR COMPLETE kantoorinrichting Magdaleaaa Haat 4 Gom Showroom: Keizerstraat 3al tal. 01100-71074188 ^NB tMGR^i^Rf^RlMGR^^ -■ - o SPAARD AG - - -•••• de spaarbank van 6n voor de werknemers 11 Al doos Aaof gndoaSaa rijs aMjd vaarrndh b» 'I OOM. M JONGH. Set 8388. Filialen’In Zeeland an Brabant. Verder sorteraa «*B gepteotMcaerd harmonica gene en ster arana gaan, kfgga ga4» enz. KEUKENKASTJES GA8COMFOREN KOKLTA8SEN CAMPING BAS' VAPA ENZ. 0 D- i - J- a' Corset Speciaalzaak Gedipt. Corsage CgraotMra 250 gram apritejM SO ct I.-'- Jan 250 gram banket- allerhande tOO ct Fijne sortering koekjes an gebakjes Zaterdag 5 appelgebakjes 118 ct 4 slagroom moorkoppen 136 ct 5 koffiebroodjes 80 ct KwaMtelts brood, prima rozifnenbrood Spaans brood een heerlijk gekruld koekje met amandelen 130 ct por 250 gram Beeatenmarkt 8, telefoon 7261 8173 ♦frooaaaea+ooowoo—oooaoaoooooooeaooooooooaoe— wordt waHicht de mooiste sankoop van uw laven •- t Kom song jrrijbl®end een mooie kleuren- folder halen ;1 1 - Wij ruHorTSv ouds bromfiets voor de hoog ste prijs en financieren indien nodig uw En toch goot er niets boven brood van do i* warme bakker, brood met die fijne knappende ,i korstjes weer een heerlijks smaak In zit. (h j Kent U onze grote sortering? o.a. Zweeds witte brood, Boerenmlk. Zeeuwse rondjes. Wener Snij T 1 ars, Tijgerbrood enz. enz. p Ook ene Weinbrood wordt met de meeste zorg p bereid. Iedere dag verse Jlkkemienen on vrQdags i' ui on zaterdags Franse stokken, krokante boNetjes 11 en paneer broodjes j 11 Opril Grote Markt 4 i Van Mellestraat Hoek Kamperfoollostraat. Goee i >^**^***>*^w**<*^*^m^^^»^^*^*^<. T-'-^- 1 5 tuin en st-rsnd s^ien U .«T - PtoaaalB vaaaf 3336 C weidu Tuinstoelen Zemmboddoa vaaM 3636 P ertimeet ee»oooooooeeooooeoooooooeoooo360oo< Het NIEUWE GERO - Model Marcanti J .no. 740, uitgevoerd in ZILDURO, hebben wij ir. 1 (i voorraad p _Komt U sens kijken ?y' O. M. BMMK8TRA oGoes. Koningstraat 6 Door tnrull te koop en- kele Heren en Dames sport. rijwielen. Dé Regt, Goes. J 'a-H. H.ktnderenütraat 20, J taL noe I -► Door Inrull te koop 1 Zundapp ÜC. kleur rood tan. stand 42M, 1 Oazelte Grand. 1 Berinl als nieuw dtr. solexen vanaf f H-, 1 mobylette. De Reet, Goes, J 'a-H. H .kinderenstraat 30. o -► Wegens ruimtegebrek t ruimen wij op 1 Batavus j Super Sport f ITO,-1 Bata- J vus Con forte f 100,—. 1 Ava- roe t TO,—, div. Sparta's t 300,—, 1 mobylette Super f 130,—. De Ragt. Goes. 'sJL ,._T H.klnderenetraat 3K i' (i Woensdag 1 mei vanaf 13 uur in Restaurant ..De 1 Opril*? Grote Markt 8 te Goes Stretchers Ji.TSt i met voet irmen 3SM 1 VS. enz. Kn ook op Frans van Viedegeua. Turf. Speciale aanbieding tiet, ten. Een mooie sterke sport, fiets met lamp slot en jasbe- schenner, goed merkrtjwiel slechta f 147,00. De Regt, Goes, *a-H H.kinderenstr. 30. I; 1 1 1 1 i - i -► Onze koopjes van desa week zijn een prachtige roestvrij stalen pedaal em- mer voor 10.7* en een schit- .1‘erende roestvrij stalen brood 11 trommel voor 34.TO en xUver. p zegels. Frans van Vredsgem Turflt*d* taL 0838, Goes Onae prachtigs sortering groot. vanaf RTO, 8 tulnjwr—nlw Windscherm dras met klissen al deze artikelen zilvrraegela Frans van Vrvdegem, Turf. kade 17, tel. 6533. Goes. Ala U werkelijk een grote sortering roestvrij stalen keukensets wilt zien van aL ie vooraanstaande merken of een prachtig opbouw ter. vies of glasservice komt U dan ook sens even bij ons binnen en U krijgt eea seer deskundig advies en op alle F artikelen krijgt U ook zil- OPRIL GROTE MARKT GOES K U eiaagt bat baat Baar <M grata Bartering la eszo zaak KIJKERS Hortzoo Prisma, in ieders prijsklasse 2e5 jaar garantia Buchman Polaroid, Zelaa Rodanotock zoals; potgrond vanaf f 6.M. kunstmest vanaf f 1,10, kamerplantanmest poeder en J vloeibaar, stalmast vanaf f 2.50. compost Deze aanbieding is tijdelük 'a-Hedf Hondrikskinderapatraat 2. Goes, telefoon 01100’4806 GOES NOORD GEZELLIG WINKELEN J’ Oaoa, tel 7674

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 18