SUN POCKET KWAK SSSfntTER SES ra Sm/fOO HOLSaHOLS van uw ïtuisdittrfln ^H5T lAPPc 'm vnotee bt UIS 7N VERLOYINGSK AARTJES ZM0.H6I TM I TM 7M „K PHOENIX” 8 B4AGege rxrvKL? ss^.»-.ëis?sirïsi "bE REGT INE I MEUU/f SW/T BUS ■r ier, ver/eng h»t Iflvn VLEES Ti VLÉÉS vJRlgB wl| geniet op ew X - POND* BAAL BUNA pril 1969 Donderdag 25 april 1968 „DE BEVELANDER*- NU 34, f-J 9M 4,15 3x 1.19 JU>* NU 1.78 lap w-W - <w - Vil •aeaaaaaaaaaaeaaaee* .96 MMMA i /WEMCVf /V/EUCU.' heerlik P’fe NU 7M NV NU TERMINUS uttzendbedruf ParfumerMn Toiletartikelen veS/Kornans eot. ""TB Stroom n.v. Laups Kesbatr. -I administratieve kracht TERMINUS >w RECEPTIES OMRS tuis Sx U.I0=44» NU 1_4T opnr 9,76 1,76 AELLAIR zonwering scheme prtjaon VEROSOL onwerende gordijnen A. do Jsgor-Tolhook »-v. TERMINUS RESTAURANT TERMINUS CAFE 1.60 1.7» 1.78 1.60 HULP In do slagerij B.90 8,00 7.50 1.00 NET MEISJE Kloosterman TERMINUS HOTEL Firma Gdjon on Zn. Lang* VoraMraat 62, Gom TaMooa 6S28, b<g. 6S47 eeeoannonnoenaneeeoeeannneeeenoeeeeooae SPORTHUIS PIETERSE ■ELLAM "bKÏSsEOTO'S *e«SF,<’W* d D€ NAAM UM4 DE FABRIKANT Ji MOGEN WU NIET VERKLAPPEN J| MAAIL...U PROEFT HET DIRBCT. kL 8LXKKCN ZI3N ZONDER BOOT ETIKET, ■BeI MAAR VOORZIEN VAN PLAKKERS VOLGENS Mm VOORSCHRIFT VAM DE «AREMKT SOEP'foHOOSSK KVMAÜJBU Uw dtofWMpddtaatahak AbbA 1 V' i - ------4erne „mltjitlnf van ,t JantR VEROSOL COPY’S WW r •NT.. Lange Vont - Goes Tal 01IflMMO j *to» j 37 april a. F stars. Kwadéndasuaee den op aanvraag franko ««■zonden t ..Fata” Postbi kuaeens. .ratte TV en of >i clubstoelen te afleg aan klaaaa apart - 4 t i r( 2 mat akal. Ook t o Station OOES nu». aim-Twat U-Jf oml h, uiimm .“tos. kasten: t 4AM. Auplng Cle- vérap- i te beko- van ge- Min. MULOwpletding an event typaMpiaam onze uitgebeelde documen tatie. -►Te ko van Gurp. wedorp. tel. OHM Mg in. niet Drijfhout jen»”. Tel. 7374. Lange Vorst- straat 36. Goes. broei ramdh. lolenweg to. La. Tevens voorradig een ult- -► De Mtoato sawwortag: Luxaflex Ahuutaium fotoe- - sM*. Erkend Luxaflex dealer - Woninginrichting Franse, Kwaden damme I te Hein- latraat 4g een Haren aarden b« speosn, be- bafvan Voor ona kaarteer te Goea, Nieuwe Hevenweg 7. vragen wij oen |Hnke Tsptoom. Una. Heugatalt, Berin labo enz Allee wordt rak - kortstraat M. Geea, tel. taeslkundig aaiend. - r Deskundig adviee fleer gediplomeerd (STIVAS) schoonheidsspecialiste Originele verpakking en xHvonegeié Brieven onder no. 174. bureau ven dit blad SchrtfteUjho eoBottetto» aan Poetbua 2. Geaa 4 •boden legen D e Zak van goechlkt intoor of invaarden ngon 83-372 zonzaad bi| Jfhout rdetraat M&HERMANS KOCHT nkwekarij fhout Goes. Enige bekendheid In het vak verslet -► Te koop: 2 gebruikte en bank, f SO,— l. Yerseke. Mt I •at M, 170 277| LKOPDfG Nootjer te op vrijdag middags 2 De Taver- 4, ten ver- w Wed. J. O Te koop Flat 1100 IS02 l.gst. f 1000.— pok rullen Goe» -> Sclmenzakken handig vpor op reis S.2S Faaae Scboenservtae Korte Vorst- straal 12, Goea - slaapkamers. Geiwel eoeapl eetaard vanaf f 0B.— «e Woninginrichting Fraswe, Kckhardt. Kerkatr adendamme MWMndktg BAKKERIJ Hoofdetraat 2. Blezelingo JH. H. Timmerlieden, stMbei ar horten, het behoud zonder -> Te koop: grijze kolanka- •hel a.n. tevens butagaeka- -bel. Veerweg 0, Heedekene- Gevraagd mnitfaur •wHMFwUiRNWwr - KntanantrMd. 7 Goaa bij een goed bwL W|f hebfan voor U voorradig te CMga en Pullman: binnen vering, po lyether on achulmrubber Op alle bedden U laar garantie Wcnlnglnrichtteg Franae met cd nsk ■nat tw uw werkkleding f 4,73 Ischulftiaden. Vanaf f Mr- Wonln nlrchttng Franae. Kwadendamme. FethnekBtoelen, enorme on of -Kol- -W Wij kopen konijnen, dui- -► One riancllwerk is gelijk vost, wild enz. J. v. d. Bliek drukwerk. Laat Uw stendj Pr. Julianastraat 12, Goes, werk verzorgen door de Hond*a Copieerinricht. Goee. Schengeefraat 41, tel. OHM- 1044, -►Voor 1 vegen der schoor stenen gelieve u zich te wen den tot Hopman’s schoor. -► Voor persoonlijke lening steenvegersbedr. Goes, ‘S-H - - telefoon 5237. -► Zelfbouw centrale ver-, warming. Jas. Koppelen. Kamperfoellestraat 21. Goes. -► Voor een mooie eoQoetle overgordtjnstoften en vttro- FJLSJSïr-- Kwadendunme -► Teakhouten en mebonle «en goed nacbtnaet T, ZT bj. luidspreker J. van Brabantatraat 1. ‘a-H rieteetraat Hendrtkaktederen. Tel. 01100 U10. -► Te koop: Een metejae Sportfiets 10 a H jaar. to prima en een antiek klokje C. Dronken. L. de Coilg- nylaan 41. Ooe». bij ter Valke -► Tom» ligatoelkuaaans m. prima voren en moote be kleding. Vanaf f Bk— Woninginrichting Franae K iilinite—o Te koop in pr sti «ta len motorvlet mei 20 pk b.b ■ent Pr. Bemhardstraat 11. Kloetinge. -► Te koop te Kruiningan bureau van dit blad aan de rijksweg, geheel vrij- - staand landhuis ep 000 m2 r grond, blijvend vrij uitzicht ■eer degelijke bepw. inheud Rankertetraat 415 m2. Ruime gelegenheid voor, bouw geraas. Binnen filter en t muur- kort leeg te aanvaarden, tel Mak. kantoor de Blaey. KteflCiMM» *hio SiiMhSNSs lalouzie W* korting t Venster. Ganzepoortstr. 10 t Venator. Genaepoortatr. 10 3oee, telefoon 7010 Goea .teieoen 7M0 -► Wfl bobben aUe bontrtj- dingsmiddelen voor Uw tuin Tevene voorradig Aaef kor rels Compost Koemest. Ton kinstokken. Tutegereed- -► Upper Ten pijptabak, de «ij bette, de fijnste. Slgm .Centrum" L Keriutr. 0. Persoonlijke lening per Goes. -► Te koop: wandelwagentje W. Havenstraat 21, Colljna- plaat. «■"SM* K adendamme Wilt U nieuwe vtoesbe- - - ortwagen tekkteg» Vraagt U dan oona K’Mfmdimmi Kapelsewev |B|khtlngen Hj: Woning!» richting Franse, Kwadsts- --damme, tai. «IIM-MI. Vfl -P Te koop Puch-btomlets h staat van nieuw, met ga rantie en verzekering M,— Mj de brom iet aepecialtot Je. reasteeee, Goea. 7 Brouweragang 1, Goes. -► Te koop: Tafeto. stoelen i°x 1^.% ssr^oo^ wandmeubeto binnen. Tav» aaabouwmsubtle sn.Qufl- 'lotlandM kasten Woninginrichting Franse. Kwadendamme BB wij kBBBtB kflt WBtgB WBBt Wty blikkaa dagelijks vtrt «Isaa la eadsr sMtrale vbb fla vlaasketirlagafllaagt Te koop een prima ko lenhaard ..Etna” selfvuller Wr MJM WW Moote sulver wollen handweeftafelModen. Desao tafelkleden te moderne en -klassieke desein» met btjpoa- MNMG MlMteteHopGft|M Ml halfwollen tateUüMten vanal k Woninglnrictitteg Pr nee. twedsn desems Wij bieden U bet l jaar vast en goed betaalt. Werk op ons atelier ato naai, ster of leerlingnaaister Am berg N.V., Industrieetraat 7, Goes, telefoon 7880. Hotel Café Restaurant -- --- ---- - .De Schelde”, Havenstraat 1 Venster, Ganzepoortstr. U T Venster, Ganzepoortstr. CoUjneplaaL tel. OHSe-223 -- -- - Specialiteiten verse paling, tong en moeaelen.ro uit de zee. Voorts ook zalen L. schikbaar voor partijen. -*■ Wij repareren televisie en radio deskundig en snel. A Boonman, Burgm. Andries eenstraat X Ovezanda, tel illM-MS. -► Te koop: 2-3 Bourke par kieten *87. GepreparoerrM en .Noordzeekreeft 12B,—Appelstr. Iff, Goes. -► T» koop: wegens Over. kompleet graamaatmachlne Haakweertoeetraatweg 41, HaasweerL -► Te koop: Lange witte Te koop: Honda-brom- aingen gedragen. Te bevra- gen Violenstraat W te Goes -► WH hebben venchlllonde Gaarne na It.M uur. nieuwe teodeflon betj- en -*■ Uit voorraad leverbaar brociraiMn, tuincWraglM Ml vGrdGFG bcnodiEdl>G<ftoN. R. J 17M Oroel Nw. Rijksweg 22. INC, koopje. j._de Lm<. ArondatorW TeL 21WLMB2. ?er>aBr VW eender -ebeuftodr. AMah. vers. Pto- uit- lengtraat M. Ooea. -e. Te koop: want daring, keepje. M bankstel met teeor -► Te koop transporteurs. vertraging» en reduktor. motoren. J. de Visser. 's-Gra VOnpolder, tel. 01103-320 -► Gummlwaren aenden wfj franko onder strikte geheim houding. Drag. „De VijzeT' Or. telefoon 22071 -► Wfj vragen flinke meto- om aangesteld te worden weten. ato Strijkster Hoog toon. - vast werk. Retokostenver. i feeding, pemea regenkledij 77. Postbus «2. Veldhoven. atelier „Fttwell" N V.. Ooststngel 2. Goes, telefoon •1102.7011. -► BH al onsa bankstellen menie bijpassend» salootateto vanaf t O,— WwMandwanke><' 4^ LU Vin v tnech t.gxt., te rook standaards, radiotatato borstethangen. poufs: Woninginrichting Franse. Kwadendamme. ■0000 BUIK» SOEP Poly Color Creme shar ó2 A Draatote •'noratadTSaóJn Goes, telefoon 7»12 Prineeasenboomjes wm. behappen enz. Fa? Bsrrarane der draad, 40 cent per ons ButobaUotstr. X Ktoettoaa -► Te koop: In red. at DAF «M _- --2--.- t.a.a.b. Merietiistreat tt. 'e-Haerenboek. bsoilramon. 8. kleur blauw met schuttdak 2e mooi en goed Inrull. finan cieren -F. .1. de Iaat. Ban. „Speedwaah Delta” k...— Bierkade X teL 7312. Goes zeekrab tekens wassen L 1.1B. deken wassen en drogen f. 225 -► Voor sfeer en gezelligheid „De Ganaebar’’ Grote Markt 1*. Of»- -► Bij verdienen is willen en Internat, aanbiedin gen. Zeer lucratief. InL met Fa. van DrieL antw. zegel: Bureau Incora- - •0» De grootst gesorteerde «aak in de zak van Zuid- Beveland. Wtt balen en bren gen U aonder enigs ver plichting. Woninginrichting Franae, Kwadendamme, teL U1M-M« Te ko< g a n ttn Op ratel vliegtuig, w- Te 1 1 trein et eohlp raas wantte, lea t_. taken, emigratie of ouder, rreeont. bezoek aan emigranten. Het - reisbureau voor geheet Zee land; Wm H MtUter Ce.. Boul. de Ruyter 14. tel. 2322 Vltosingen Ook op de week markt te Gees. Faaaa Behoanearvice. Korte Voretetraat IX Goea. -*• Ta koop: Kinderwagen Koetotra, hoog model geheel uttneembear. kleur blauw f a «es e^1^* mms. Woninginrichting Franse, Kwadendamme Wfj ontvingen zojuist weer enkele nieuwe model len in bankstellen Ze zijn weskeUjk boel mooi, komt U ««heel vrijblijvend een» Woninginrichting Franae Kwadendamme -► Te koop- Mooi eiken - vlak buro. St Jaeobstraat I» Goes. 1 -► Te koop: Haardkachel selfvuller. Oude pingel IX Ooea. - -► Te. koop Austin MVOR K apstokken. Kuseena. bevr^P de Jonge HÖofdstr na leisbanket f__Ï2»~k£ffte^ O***""** Wi. «11M-2M TV koop: s.g.a.n. aan. hangwagentje voor achter luze auto. Heernlsseweg Hl. 1 722» -► Te koop: 1-gxLz Ford Anglia bj. I«M. voordelig» prijs. Mindertsoutetraat 12. Wllhelmlnadorp Te keen: prima Wtpeton Meeriandsi bevr. M. Gratis kapmanteltje bfl ig Huitobasnhertrs Te keep: Sportwagen et* Florida. I- a- Té koop zeewateraiiua- rium M s M s 22 incl ko. raai, pomp, filter en steunen. Merieteetraat 12. MPtrenhesk of financiering per post in 12 HJzinderenstr. 87, Tulpstr. 44 12 H 30 of 30 maanden .-lae—««n Mar Bemlddellngskantoor „Alfa" Scheldestraat 14. Le- wodMp. TW. 01100-322. Stuur deze advertentie aan ons in en U ontvangt nadere gege- vens. Berini M S s. ----m «elopen, olektr fornuis AEO km kg toten, - gasstel (aardgas} 2-pita nieuw tel. 01100-0000 -► Geen laat meer van lik doorns. eelt en wratten als U pelpasta gebruikt 122 D. A. Drogirterij da Gaper, Voorstad 7a Goes. -► Ter overname, kampeer aanhangwagen, merk Star light. Lg.a.n. Marflkeetraat «7. Gpes, 1st tol M l uur. -► En voor gymschoenen. BadretbalschoOfwa. mandi- sUppen natuurlijk naar Mo se Schoeneerviee. Kort» Vorststraat 12 Goes. ÏBSfl—•BBBBBÏB— - 't WH vragen voor zo spoedig mogelijk een flets, model sport, In staat jeugdig model alléén te Vila- van nieuw, met garantie en M I*. veraetooring f ut.- bH de L bromfietaspoctoltot Jeremlaa se, Ooea.^'., program, etektr. «pp Fa. 'van Drie! -fe Te koop VW bestel 1021 Banfcartsteaat 22 Goes, TeL 72M. -► T» koop:. Wieg en noembare ktnderwacen en bedje. H. Wijs, 's-H. H.U» derendljk 25, Goes. -► Te koop: Pracht Hseran kolenhaard on stel overpor- uek, 2 duimt butsen Br. 220 dfjnen. J. Klaayoenstraat 30 m. EL JacobMr. 10, Goee. C;:; Sbiex te koop. Zeer w»T 1 alg gebruikt, ia uitstekende goed staak Prima onderhouden. zonder gebreken. J. Meijer*. Beatrtxlaan IS, Goea. -► Verkoop en r Fk van DrieL 1 PatHnwog te,, t. -► Voor al uw 1 op 30 kg prinoea- stencilwerk naar A. Moelker, Vijver- Berpe-Mlnnaar. X Boggs Kapefle. veenstraat 25, Goea. -► Fijn» brood en Banket bakkerij C. P Vereehooro. Voorstad 10. Goes IN gram j- e e -O e-a - broodjet“van vóör~N'êt 1 reuze pak Noboeprits van 00 voor 7* cé.: IN gram dtacolaadjte N ct.; Special!- telt vtoerbrood van Uw war- me bakker. efe Te koop 20 Mateieve deuren. Zeer geschikt voor schuurtje of garage alles ren maat St Jaeobstraat 10 Goes. -► Verhuur gedtotlz. gelegenheidakledlns in koL berts en pantalons. Ook In jaqueta. Geheel kotnpl. mot vesUhoed-das. De Magneet Lange Vorstatragt 52-21 Goes Te koop: eoanpl- zwart, wtt en kleuranfotnontwtkkel en afdrukuitrusting (kXb.) IncL vergrotingsapp. «4A ook los te koop Merieteetr 2 's-Heeranhoek. Ta koe aebonen. straat X 1 Vernieuw Uw foto, plaat. T» fa*» L»Jt |<tetael «n jl jiggende koak- °mo van Alles! Vraagt vrtjblif vend prijsopgaaf! Korte Noordstraat 11-15 M*burg. tel. 37» Voor een prachtige col lectie dahlia's naar Fa. Ser- rarens Brouwersgang 1. Goes gebreide sortering groente en bloemzaden. Te huur gevraegd: klehv woning óf bovenwoning Goes. Brieven onder no tfr 1 Ooe*. -► Koopt uw rollend speel- d Ml de man dte het ook repareren kan. Grote keus uit rolschaatsen, steps driewielers, trapauto's on skelters Mi ds twoésHetope- cialtot Jeramtosee, Goes. Te koop kis^erwagan Rembrandtlaah 22 Goes ‘e-H. H. IL efepat >0 «Meaa -► Houten divanledikanten mot toakhuoten hoofd- en vootbord: f M—fltai* todt- matrasasn teek: f -► Te koe van Gurp, naar de Canariache wedorp. tel. 011' Verkoop en reparatie^all* W|F|P4i W«al Patijnweg M. Kloetinge. teL Wij kopen konijnen, dui- Fr. Julianastraat IX telefoon 7238 -fe Gevraagd lecrhngnaat stars. Gebele jaar vast werk Ainberg N V., Inductrisetr 7 Goes, tel. 7886 rrbrielBELLAlR ’rtaairt |alo, korttnt n Venster Qenzéooortstraat 1' raT' Opoe .telefoon 7»1< zonwerende gordijnen Goes, tsdeovn 7V12 -► Te koop Opel Rekord 'S'* b*. VW met roldak INt i.g_st Westeracheldestraat N. Borsaele. -► Te koop eornpl bruid» toilet, maat 40-42 3 «reken oud. Koopje. Keraestraat 1. Goes. -► Vacantia voor f F73,— 15 dagen naar eil. of 'rtmto, vliegreis incl in vitrine. Julianastraat t7 IhotaL Ook voor andere rei. Yerseke, tel. 1267. ran vraagt onze program Ima’a. Wm H. Müller Co. Vltoslngen. -► Prima kwaliteit Hygié- en gratis proefmonster sror- J toe Postbus -► 1 Is «o ’t was van Gum Boul. de Ruyter M. teL 2322 W«- voor tulnderaglaa. 8. van Gurp, Molenweg N, Letse. pas echt -► Verkoop en reparatie TV M Middelburg. Kloetinse, Patgaweg M„ tel. N72 jspeedwaah Delta” J zfln geopend maanden dlnadag. donderdag an vtfj- dag van 3 uur m tot uur nm. woensdag en zater dag van 2 uur vm. tot 4 uur nm. Bierkade 3. teL 732X van Brieven, Diploma'», etc Het adres foto. „D. Speet, jens” Tel. 7274. Lang» Vorst. Hot adres foto. JX Spe*‘ straat 38, Goee. -+■ Te koop: autoradio (Philips) met ingebpuwde en antenne. 32e- 12 's-Heerenhoek -► Te koop: 12 winketotep- fleesen met plastic schroef- iesfleasen met klapdekseL post, aflossen In 1, 11 on 36 maanden opsturen naar Asaurantiekantoor A. Hulj- ■en. tel. 324, Ellewoutsdijk -►Steunzolen naar maat, ook Voor ep doktersadvies. Alle voet- eorrectora in voorraad. Voet- kundige adviezen worden gratis verstrekt. Martin Wtj- uamana. medisch gedl. voet, kundige Scboenreparatlebedr -► TO keep DAT 7N. vJi. van Unen, L Vorstetr 12, Goes -► AUe etattr. installaties worden door ons deakundif -- verzorgd. A. Boonman Ove- verandering keurig onder, sande. tel. 011223»., -- <-~~k -► Lente Zelf ’n nieuw ■aalster wordt, leer je bo vendien dit ook nog. el v eedlipl. lerares coupeuse. In naar - ons atelier heerst ‘n pret. Sigm „Centrum" L. Kerk- 'ige sfeer,, zodat je je da. èeltjk „thuis" voelt Dames Regenkledlngatelter Jttwell” N.V., Oostatm Goee, tel. OllOO-'Ml» W- 1 Is'zo t was van Gurp voor tulnderselas. S. van Ourp, Molenweg 30, Lews. .- -► Ta koop: kinderwagen z gan. C. de Graattotraat life houden Taunus 12M Qoanbl Vierstraat 2. Yerseke. met gorev motor bj. 1066---- ■w Lente een Graaftetraat l»a, teL tvrkje maken. Ato je M ons ongBjwT. -C-E E a— |V Ie rel raai 8, Voor al Uw rookarttke speciaalzaak str Goee. tel. 7230

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 17