a Flymo nu vanaf Philips Haardroogkappen Onze speciaal opgeleide verloopslers weten alles van pasvorm adviseien ugraqg fijn,zo’n jack! N«:49?5 RAMO VAN BEN BROEK, AOTOMONTEBR 2e aatomoatear Garage Schouwenaar, BE JONG EN SNOEY N.L ttu:59’5 G. Hoogstate :i 7 i: DE JONGE j W- f 114 ..De BEVELANDER** Donderdag 25 april 1MB Dond TUIN-ARTIKELEN 1 .i V 1 *1 4 «dc-BJaar vj» I - I DRO A iV Laat nu da hittegolven maar komen! F i' de zwevende J grasmaaimachine Firma J. Boer Zoon J, -SnridTMa •mm* eopo ma zjte- Laat ze „vast” •n hun schoenen staan, moeders wc- Schoenen en of sandalen P PHILIPS radlogrammofoon-F 7 x 31A KWMrwt 17 - TdiafeMi 74M KONSTRUKTIE-BANKWERKERS ENKELE HULPARBEIDERS AFSCHRIJVERS Geef ze ps Een meet ideale dracht is niet dankbaa voor een joch van om en nabij de zes. Eer leukere ook niet. Komt u gauw eens zien, ■J hoe 1 hem staat En hoe 't- u iénstaat om kwaliteit en prijs. Overigens: we hebben IP Mtuori|k «en hele koiiektie. Er z|n immers vM JonoiM, die zo‘n fijn leek willen wa^^W ^www*eew SMw 00 evj’1 vwewesw eiziivio U ziet bet op het eerst» giricht: zo’n Philips htardroogkap is kwaütolt, juweel om te zien. Praktisch geruisloos, nooit tohMt,aWvoifig. [gj QANZEPOORTSTRAAT GOES CQRSETTERIE/UNGERiE SPECIAALZAAK i vw GARAGE RIJK Q I Bastunette I V| I i I I V V I K t I I t- 95 •I I V t i s. I M Veratetraat 64-66 Gone r 3 4 poley Sf’ROL I 'v I4.V;*-. fe’’ KIN0ERKLE0INGSPECIALI8T lANGt «HSIIAMM Vraagt prijscourant IJZERHANDEL - GOES - Laat 'f‘maar zomer worden mot machtig voel zon. Laat do kinderen maar die leuke kleding van DE JONGE drageh. En zon of geen zen: in die vlotte kleding zien zo er altijd „zonnig*2 utt 49 Spaden, schoppen, harken, schoffels, gras maaiers, bladharken, cultivators, hegge- acharen, waterslang, aproeiartikalon egz. MEUWl Electrische grasmaaimachine compleet met grasvanger elechts f 1M,— I ."Stretch’beha «et gegarandeerd 1/ vormbehoudende, kanten eapk. Perfekte pasven, ri zatianaTéél vaam. I BngpaadJamadioafer- baadjes van daan—s elastischKlecrre: I wit, await, naturel I ta vijf esjmten 10,15 UdrtepsatyvandraraaK 4 elastomeer* (zijpaadjes dobbel) wekte pijpjes, neembars jarretels. Voor- pandje nét fraaie kant L j Kleurenwit zwart, L naturel 16,95 Philips haardroogkap met hendrogeiaer. InachuWbore I rand. Zeer korte droogtgd 1 door effectieve warme- f luchtcirculatie. 'STRETCH’beha van l elastomeer* en net rem- 1 behoudende cups, zelfs na 1 véél wassen. Scbouder- bsadjes dsstiseh;prectes goed, dt heerlijk... Klsnrm: wtt, zwart. In vier cupmaten 7,95 Panty van elastomeer* en jQdon-taft vet kantgame- ring; slip-model Kiesren: wit zwart.il 99 «RM. UMBkMdlfM- wrm, eek na vé£ wanen, fiastortesr* ia de zij paadjes, een EXTRA pias- yaat... Ktom: wit j swart. I rijt MgMta 7M Gate van daatoemt*« gyion-satijn met kant Perfekte flguorkorrektie én prettig om te dragen. Deern: wtt, zwart. 1235 Beha vaa aa«te jacquard idnrtimi8i*eenyfce- aaajaaetkanLDecnps voergevemdeaawt platte beugel Elm: wtt, zwart In vijf eupoMtea U35 <Hm van Basie jaiquart etaztomeer*met vaRpand van nytawantiji art kaal Denree: wtt, zwart. 15,99 ■rttyB.8ohoMtertMndjeeen raóaadjea van duarzazM idailiantr*,zoflja aiartiath...Klem:wtt, zwart hvttrevMtelH Mao vac M mooie elastomeer*, voorpand van nyioMstijametder- stiksel Op de juiste plaats dubbel cdsstosiBtr voor EXTRA korrektts. Denree: wit, zwart H,M Philips haardroogkap met 1. inechuifbare rand. Effectieve J perahiur. kan tijdens het drogen geregeld worden. r -1 Pas dén büjvan hun voeten gaaf an gezond. Verkrijgbaar in vier wijdtematen. Alleen bij: 1 f •- c p Wetens plaataaebrek TE KOOP aangeboden Attn. Ma X aja x tn staat van nieuw en voonion van alle techn. mn—itjlrtieileis Schitterende ontvangst en weergave. Adres: k QBii wmiHiniaig Ui rinetiage TrtSoon (na II uur) 874A Wg hebben plaets voor een Meet zelfstandig kunnen werken Wij bieden, goed loon, prettige werkkring SIMCA DEALER Dorpsplein 8. Wemeldinge Veer ene bedrijf te Goes NET PERSOON voor onderhoud bedrijf, automobielen, ben zinepomp. enz. We denken aan gepensioneerde WUNQAARDATRAAT 82, GOES Machinefabriek ea keastruktiewerkpiaato Havenweg 3, Goes, telefoon 01100-5028 i vraagt voor spoedige indiensttreding Fijn, die rits fijn,die boord Af W}’?16 zakken Phikpa inschuifbare heor- droogkap met regeMare temperatuur. I netelt eer tot U» C. Eenvoudige beves tiging aan muur of vloer- Kapelseweg 35, Kloetinge Tel. 01100-8127 Ook voor, bet slijpen on repereren ven uw mooier. UW ttCHOENADVIAEUR/ Lange Veretetreat 88. GOES i Wij bieden voor geschikte krachten goed loon en goede arbeidsvoorwaarden i* Sollicitaties dagelijks aan bovengenoemd adret óf na bezette tijd. Kastanje- p i* straat 96. telefoon 01100-8589 ’LYOUAwiaaMr 4JJ 1 Audi Super 90 4 d. 1600 km .1968 V’ -L.,-. .’1966 1962 1964 1966 i' 1964 1981 k 1 BMW 1800 1 DKW 1000 S 1 -Ford Taunus 12 M 1 Slmca 1 BMW 700 LS Off. BMW en Glat-dealer □ara's Pad 22, Heinkenszt. xt Telefoon 01106491 ->■ Te koop 4 clubs LgaLs. te bevr. W. Barentzstraat 21 Goes.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 14