j.f.hopmans HISTOR Nu ook de TV-programma’s haarscherp by u thuis I' I I HEM* VERVEN ALTIJD GOED NETTE TASTE ÏERKOOPSTERS 5-daagso workweek 3 wreken vakantie Inlichtingen tijdens de openingsuren. EER WERKSTER ■7 CABARET PEHJK DAG EK NACHT WÉ aXel Tdefooa 01155-1224 of 1525 BOONMAN I ^'7'4 ^«72 MM. Clarijs 3 PIET HEINSTR.3-GOES C. da Jonge, Ovozande I h 1 i Tl irll 1968 KLOKBTltAAT 11 OOCt VO<M UN MMMN C. V.-{AD VIES J DA, DROQKTPttJ „DE GAPBR", Voorstad 7s. Qooo |.- I z r Vraag onaa I - ntematioMl MMI A I k A. indei auto A V Donderdag 26 april 1968 te I oooooooouooooooW Mot OOo Mtlvoraele TV-ontvangor on do PNRpo anlmmo- wraterimrjMMr ale FM hattdon, ^s orjra«M|ON ook Boigbobo programma's. Vraag one ooor do oiih sngataiogs Itykhadan H| u «tob. k- vraagt - ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo» Firma F. Jansen G Zn. r. Mn i I u ban SM SPOesm voor em DM AAN POPMIirri— •O O oei wol aja. s»eee a. aanOotMMPtmd voor me M« pmOt. Dom Ptr t-dmm tlemmtv^ 43Zr UHU'V Hotel „Ockonburgh” tulkiiïljf Burg. Andriossonstraat 2, Ovozando. tol. 01196-395 ,jx BeveLANoeR” Zssuws* Verwiwmlngs Unie N.V. aannwmwrsbwdrijf -. - OF» 8 8 8 8 0 0 0 0 0 000 0 8 8 Pt k A** j H+tepMWNy* Gaat U alch vsrtevan ooaaaeeoeeopooooa—ooooooooooooo— Goad voor do huid het gehele Jaar door m pa i U adverteert tech ook te do .4)1 BEVBLANOBT y<rÓFW War aan naar apart aaaoaai beaM«aahat raWh*a'« iRrullbedrsgsn voor Uw oude W^- Fa. RoQeroe en Zn. n ffc - 6187 - Oto j ïtWWWWIllllllllHimMI hMM wef TeL 0007 M 7700. TM. 0007 an 7700. Tat 8007 ea 7700 W V id waar 1S; 4 s. f S’. 4 A 1 I- •M S I •&L, r •tdtet» Musterring antvervete ST team I i «M Mnmerteb W. DuitalaaS PMttMh MM WINKELCÓMBINAT1E LokOTOO OU ven Damme -.200440, h’-'f BELGISCHE v w - *00000000000000004 Gevraagd aan de „De Caeetebreetecbeef*', Beukenatraat 2. Gore, telefoen 011004400 SaJarte vatgane rijkaregellng Inlichtingen aan het echeelgebeuw 'i i i i eoo i Jeweler Herleger SNPOwr M Minne». 11, M. OOM. «OM >eo»Orm»cieringemogelijkheden aanwezig oooooogg^o (Dovtedoaler) tel. 01100-230403 Fa. H. V. Gijseol, Womoldlnge Oroeieboemotraat 3. «et 01102478 ii Tel S007 oo 7700. Tot 0007 08 7700.1^ 0007 eo 7TM Nu ook witte trouwcoupé aetmriUk I <MN woedm V JeaoMgeoal Boretei Vw arQe mot CHaae Mar VetmaeM «NttaMik. Ook vorkrtMtmar in dtagewart Oratie folder totf uwste rt- -iS-'1 7 dromen TE GOES SAMENWERKENDE CULTURELE INSTELLINGEN Maandag M apri De Frtne vaa Oranje Gaee - 20.00 var met zijn nieuwe programma Medewerkenden Ueaiere Qarriteae FaM vaa Wat Ford. Hvsaa en Reb van Kreevaid. Riaee TONEELCOUPONKAART en CJP geldig Loeee kearten 8.— zijn op 20 april verkrijg baar doe evonda aan De Prine ven Oranje r - DOt ■et etaat o, aw veerbeaM te leave I Biameto torna oewabiddaUfk aan dat C meer bent 1 Maar voor de uren waarop 1 koraL voel» daneen, vtette en echouwburj. 3eowv eameaeteUiaa. dte vooi langer boMbate Prtje flacon (voor vele maanden) ATI Oratie folder bij Gaas, telefoon 011004303 of 7227 vrMot: «l aashaatead beriwepar (wad. of vr^ - b. bwfMbadtoade (nnd. af vr.) e. bmenairitoilije Betrekkingen eventueel Intem Doekt U kannian hot doei Huwelijk T Wendt U dan tot ondoaetaasd adree. dat U pervoetüljk b* contact kan bre—en met -5 duitoe damee uit alle etafo- den vaa bet platteland a|p x ook uit de etedea M atet etapaa. eoM terug I Br. BemiddeHnuburMu r *'.U ■r. F. J. Nnarataawog S, Temeaaea Tak 011004041 *,011004071, 01180403 Wl| kurntea o de HDX ringen leveren. Op de fraaie bandgravure kant u doegewenat wschtek. ADVXRTERSNT MAAR DAN IN Dl BTVELAMDllt ll trk- Y. Kén t»n de maakt uwr WMem ZeOewag 33. Gaae TeMeaa 011004138 Opsemeek' i NitOno met brte wdromen ■■dloiii^OdJ aiXNiien V

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 13