Lingerie 3WS met onen poley ZIET LAAT HET LEGGEN! ws WIE HET BREED Renaissance w 1 Mwibboppm jr BREEDWEEF-TAPIJT EN KIJKT EN KOOPT 98,50 159- Wat zal ik aantrekken (ik. 83,- .De Phoenix” „De Vlijt” HMM DRUKKERIJ ,DE PHOENIX’ Voor jou, m’n zoon voor jou een Certina PtQzmi Inkluslef l«<loon r.j L Y certinaQ voor sl die momenten hot grootste advertentie- Is H. S. Drijfhout Wijngaardstraat, Oom ..DE BEVELANDER" Donderdag 18 april 1968 Dom '-L 74J* I -1 o^a *.7* 1M Bö: L n Ti x.2 f Gekleurde slaat. Jarretelgordels KtuMnL «eden. 30 soorten. H. S. Drijfhout Wijngaardstraat, Goes. Lange Vorst 85 Goe* eoeeeneoneonnnoenow F. 13,59 in zwart blauw wit f t t oplaag 23.000 ex. $>l J HlllHHIHtlINniHiBHIiimilllillllllHllllllltiniUHnilimttMIiaiIHMMNaH Een rotst u Int Je voor Iedereen tinten, ca. 380 breed, p.m. omdat jc met glans door die lastige studie bent gekomen. Omdat ik weet dat je heel wat pleziertjes hebt moeten missen. En omdat moeder en ik gewoon een beetje trots op je zijn... f t f I f blad dat op Zuid- on Noord- Beveland gratis wordt verspreid De Bevelander befaamd nylontapijt in 3 prach tig* kleuren, 400 breed, per m. tf'ÖBd&inoeerd - gemêleerde fchouderspuitjes tankje S liter 30 gtó Voorstad 24, jfioes rwteLta...«> WuteAw' A. van Doorn Opdat jij jc dit succes nog vaak zult herinneren. En weet dat we altijd aan je denken... Jap „waardig” tapijt van 100% wol BIJ... ^5 met ton-sur-ton effekt. Extra F zware pool en In chique, sfeer volle tinten. 380 breed, p.m. d -—^2 FANILON 2000-Enkalon tapijt 'W’E"A - -=sti dus ijzersterk en aemakkelijk r 1 ■'■■■'■ig schoon-houden! Met leg klare t wafeirug en in ultra-modeme e r t 16,90 IBM 49,95 25,78 i». i t» i 3.7* Edeldoublé f 169. 4 LINGERIE CORSETTER IC-SPECIAALZAAK Petronella Johanna, 28 jaar E. I .ax ■l o 4* A BREED VssrdsBgi LOVABLE CORSETTERM *ET i Op de Wij weten handige oplossingen om op Uw drukwerfckosten te besparen .everbaar 30 april 9-weekse hennen f3,70 franko thuis GOES VlDüf Iannevorst f-4-9? N H’ VOOR IEDERE VROUW EEN MODEL NAAR WENS VOOR IEDERE BEUR* EEN RAMENDE PRU* dit je het beste wilt geven. Vtrdo spelen Wannei heksen donken loof aa •n ao'i dat me niet z< lachen niet D Wij m over d ohxe b er and< der ooi Zo ken ..Hekse en hen et sp Deze n heksen dige oc er vrtj aantrek de gre den ge ter ene geleefd waard! In de cessen Ts keep kinderwagen te- vwns i slewing Rntjadaelstr- M Pees. I ->• Zojuist ontvangen de ■f nieuwste Grundig draagbare idio’s in Hebt noten kleur n f 188,— weer t MBf-_ "o v. d. Braak. KI Waks I Goes. -•>' Juwelier Horioger Koib Kerkstr 12 Coes Tel.5094 Zomerstraat 27 Ellewoutsdijk Tel. 01104-344 Gazonmest en gazonzaad bij H. S. Drijfhout in de Wijngaardstraat -► Voor persoonlijke lening of financiering per post in 12 18, 34, 30 of 36 maanden naar Bemiddelingskantoor .Alfa" Scheldestraat 14, Le- wedorp. Tel. 01106-285. StUur deze*" advertentie aan ons in en U ontvangt nadere gege- vena Model 72X Stretch-bra Rugpand en sebouder- bandjee van Lycra. De voorgevormde cups zijn overt rok ken met fijne kant Maten: A 32-38 B 32-40. In wit 4.05. Model 7410. Zeer ele gante, goed corrigeren de Lycra step-ln. Dubbel voorpand. In wit en alle modekleuren. Maten: S-M-L-XL 7J5. Birma G. Th. Meflering OpeB Grote Markt II OOM Onder komt t naar G ganis Fodor gehoud Grote materiaal kunnen we kleine rolste nen, oude bakstenen en trottoirtegels ge- 12j een en ander op een artistieke wijze wordt gerangschikt. Zorg er voor, dat de ondergrond wat poreus materiaal bevat, zoals wat pot scherven, kapotgeslagen stenen e.d. zo dat er een goede afwatering ontstaat De plantjes die we voor zo’n tuintje kie zen moeten zoveel mogelijk van laag- wlijvende soorten zijn, zoals bijvoorbeeld het kleine bol ge was je Iris reticulata, dat prettig vroeg bloeit voorts prtmulasoor- ten die laag blijven, die overigens niet in de volle zon mogen staan en verder diverse andere kruipers en laagbltjvers die te kust en te keur te koop zijn en die met hun vele kleuren ons rotstuintje tot een lustoord kunnen maken. Opbouw en beplanting van zo’n rots tuintje hangen uiteraard geheel af van de beschikbare ruimte en van de overige 1eplanting in de tuin. rokken steen of grote steenplaten. We werken dan met aanmerkelijk kleinere stukken, zodat het rotatalntje niet uit de toon valt Er zijn veel mensen, die een rotstuinfje ep bijzonder leuk en-attractief onderdeel nen, oude naaste n een tuin vinden. Natuurlijk te een rots wa*rb,J tuin van flinke afmetingen in een grote tuin erg decoratief en een en ahder komt daar goed uit. Dat is de reden, dat er liefhebbers zijn, die geen rotstulntjie ne- nen. omdat ze van mening zijn dat hun dn daar te klein voor is. Dat is overi gens een verkeerde opvatting. Ook in een kleine tuin kan een beschei den rotstuintj worden aangelegd, zodat ie tuinliefhebber daar wat van die spi- ciale plantjes neer kan zettab. Het enige waar we rekening mee moeten houden bij de aanleg van zo’n rotspartij is, dat dit met de’ rest van de tuin harmonieert en dat er een goede verhouding tussen rotstuintie en de rest van de tuin -wordt ’eschapen. Het materiaal dat we voor .zo’n beschei den rotstuintje gebruiken moet dan ook laar verhouding zijn. Geen geweldige Verkerk te Goes. Adriaan Pieter, z.v. P. A. de Kunder en E. S. Mierss te Yerseke. HuweiVksaangiftsn: Zwemer, Jacobus Marinus, 20 jr. te Wis sankerke en Slabbekoorn, Johanna Ma ria, 19 jaar te Goes. Gehuwd.' Westdorp. Jan Pieter. 28 Jaar te Goes en de Regt. Adriana Sophia. 25 jaar te Goes de Feijter, Izaak Abraham Cornells, X. jaar te Goes en Corsianje, Johanna Adri ana, X jaar te Goes. Prince, Abraham, 24 jaar te Middelburg en Geensa, Petronella Johanna, X jaai te Goes. Overleden; van Oeveren, Maria Elizabeth, 83 jaar a.v. A. J. van Liere te Kapèlle. Paauwa, Jacoba, 88 jaar te ’a-Graven polder, wwd. v. P. Braam. Begthel, Hendrik Mattheus. 83 jaar é.v N. Schrier te Wlsaenkerke. Corstanje, Cornells, Abraham. 77 jaar te Goes, wadnr. v. M. J. SInke. JtlpOflS van f 1,98 tot Onderjurken van f 3.88 tat Dusters van f 15,75 tot Nachthemden van 4,98 tot Pyama's van 9,95 tot3B.7* Nytoa NsgBgs est (nachthemd m. bijpassende duster) van 20,96 tot Helanca aRpe, Noemdosaina Mwtch Beha’a Natuurlijk Balarina van GKMKENTE GOE* Tijdvak N tot en met 16 april 1988 Gebovetu Erie Laooardus Maria, s-v. J. C. de Bn*n, ah P. M. Lende te Goes. Jaoak Robertas, s.v. P. Nonnekena en L. M. Zepers te Goes. ErwtaS Jakob, s-v. J. Mijnsbergen en M. de Camink te Goea Ceettwua, a.v. J. Faaaee en C. M. van de Klooster te Goea. Denote Johannes H:ndrik, J. Bou dens an A. Broekate te Goes. Adriaan Paulus, x.v. A. Voet en Knapjes te Ooae MaNa Jaeoba, d.v. J. van Keulen en M RODWDRIKWERK P

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8