i RILLEN DE KLEDINGBOKSER een STERK STAALTJE -ai f? tejrj’asevtt i!' DE KLEDINGBOKSER I GEHEEL GRATIS! I Firmmagel ‘s-Hear Hendrikskinderenatr. 33, Goes, telefoon 7874. T] b9^qi®rtp| KRU voor GER! TERNEUZEN HULST BIERKAAISTRAAT 30 GOES VAM DER GRAAF-GOES GRATIS! "AARDBEI” Weekreklame GAZONMAAIERS :V- GEBRS. DE JONG I Telabouwhuto HET HERT” I Grote Kade 36 -does - Talefooa 01100-83dS* VERFWINKEL NOORD Babyhois De Gonst Opril Grote Markt Goee. leerling-verkoopster 1W "SPRINGTIME” InmracMtondB frmlg dgZ te-üi S-ö KÏHWT* ■>«-»***«• f de probleemloze Wij hebben reeds een zig zag vanaf 225- UdL^-sLhA naalmachlno 0| meubel Miaf 298,- LLt .7 7 *-s I Zonnebrillen Polaroid I KEUKENMDimEK BADDOEK P ROD^NSTOCK METZLER r Dbm ■ii i I B-<- f Horenzakdoaken Goes - Opril 5 - Telefoon 5703 f MODIEUS DAMES MANTELPAKJE <r HHEUWSTRAAT 5-6 &b... s «6 33 Dowde .j 18 april >Wf GEES HOOI teTr ï**t '4 I ■I J., T-.;- tOOi— Vfcter/225,— DE BEVELANDER" GRATIS REIZEN I •wop^ WIJNGAARDSTRAAT 2 «ttM Pracht DAMES-VOORJAARS- MANTEL 1 In mm leuk, trte dessin. Nu Firma G. Th. Maijaring - Opril GroM Marlet 13 Goaa E f., v -• :-.-T T; .:-J;- GROSSIERSPRIJZEN! GRATIS REIZEN! Opril Grote Markt, Oom van «en prachtige zware 60x100om. Nomwis.oa A QM Nti per stuk £ayu X BBBB88BdjiDBese8B8B008eeeeeeeee>—èeeeeaeBeBeeeeeeêiiiöeodeeeeeeeeeeeeêeewBweeetpeëêeBeeoee—eeeeeeeeeeeeoeeeoeeeeeeeeooeeeeeeeeoeeeeeeeeeeoeeooeeoeeeee -•>- NAAIMACHINEHANDEL Mtoaretraet 3a. B—eweeeeeewww—eeeeeeeeoeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeeoeeeeoeee—eeeeBBeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeroeeeeeeeeeeeee—#w—O—<b—d—OOWMGliiW - i ‘if 1 *r 1 o DOUBLE ROUND ENZ. Spociaalbedrijf einde 1803. I BRO>DGBGDOOO*ÓORD0.00080D88BOBGBDeiÓÓ08*: p sportvelden. WOT - V y L -► Siebau kanteldeuren v.a id f r 4 WOL, TBRVDtA JMOLRN an*. m 13X- - 1 «t V, (A, eoiffui t f i.' V DE VLIJT koenasssn eon grate -- ■'.■.L* Ook v «wart Oratio ALLEEN WAT GOED M HUTT SUCCES DAAROM... of op kentoor. Hoge provisie Jlnl. R. A B., Postbus Rot terdam REGENJAS en I OVERHEMD m van'n HERENKOSTUUM I SCHEERWOL --van M,— IO,— I«8.— enz. I t -U,tu,i, I, - BQ aankoop voor 140,— P-P- ontvangt a 5.— REUGELD por persoon I e. KANTOOIMN8TALLAT1E3 Magdaleeestraat 4. Bü aankoop van een HERENKOSTUUM Vrijblijvend kant U om bedrijf bezoeken on onae nieuwe monturen possen. ,-V èjw» >L geheel gratis - TERLENKA DAMES- of HEREN- i^^SJAAL Zelfbouw centrale ver warming. Jac. Koppelen. Kamperfoellestraat 21. Goes. Tel. 01100-8257 - 7878. erkend C-V-toatallateur. Vraagt .0°* steneüwerk te gelijk onze uitgebreide documen- ---utJ# U voor een nuori Ma- Bijverdienste. Verkoop s kw. nylonkousen aan en kennissen, thuis ïnl.' R.-* R. Pootbua RoU OuMtelwarwi anoden w«Voor sfeer en geralligheid IA OoeoT JDeHScheidê^ I Cora, telefoon’TWt'V Colljnoplaet, toL S11W-23S --L- Speclallteitan verse paling, tong en mosselen, zo uit dejworden door ons zee. V-1_‘- Z schikbaar voor partijen 250 gram carreetjes 0,M sn 250 gram cocoemacroontjei Kn toch sis koelkast van wmi, ase- rljnsn. Bosch en ZUverzegels beter bij Zuidweg ’sH-Hkln- derenet raat 1 Goaa. -► En toch slaagt een gaAschel keus a»o4eUaa beter Mi 'aH-Hklndereratragt A Gons. tel, «uw ma- -► Tuinstoelen. Zonnebed- ihennen, parasols, enz. vindt U in lortering met zil- 4 Zuidweg s-H trast X Ggea. tel. drukwerk. Laat Uw stencü- werk verzorgen door de Bond's Copieerinricht. Goes-p. Verkoop en reparatie ra- Voorts' ook zalen be- verzorgd. A Boonman Ove- Schengestraat 41, tel. 01100- dlo. Fa. ■te 7P44 I' Verhuur gedistingeerde, gelegenheidskleding in koi- in raad en beige f 122S— berta an pantalons Ook in jaquets. Geheel komp. met vest-hoed-das. ,Oe.Magneet. Lange Vorstpuwat SM1 GOas T -► Gevraagd leerllngnaal- ?oor tuindersgias. van sters. Gehele laar vast werk Arnberg N V Industriestr. 7 Goes. tel. 748# w- .r-.,.. .Tv:-..;. TT 4U r'^ - In praehtkleorea en steMen bij aankoop van een HERENKOSTUUM v X: GEHEEL GRAT» I pracht DAMjCB- VOORJAARSMANTEL M CnHEBLORATIB! JgA^tTgrTAUWDL GEHIXL GRATIS I PANTALON Alleea wat feed te heeft soeeee. Diaram fi; DB KLBDDVGDOMaEB. de sank met de aseesS tevreden klaaten GEHEEL GRATIS I HERENDEMI of AUTOCOAT t GEHEEL GRATÏ8I Fijne sortering koekjes an gebakjes. ZatarJag: '<r 5 chocolade oublies f 1,11 en 4 slagroom moorkoppen - St 5>Deons luxe f •J»- M.MmWftoAA-UjeirLfJ- 9 Prima rozVntetbraod, 9*Mdt j waekend-brood. Spaam brbod. agn heerlijk gekruld koekje met amanda len, IM par 250 gram. Theo- aa anljebaschuit. ou derweta enJakkef. ■seed ea haaksAakkerij 1 A Bij aankoop van een ■EBENCOSTOUM in de bekende kwaliteiten TEBLENKA. EUIVEB SCHEER WOL. TMV1BA JMOLBN ens. van 138.-MS^- 14fc— - U»^- eas. ontvangt u: w De grootste sortering I pannen van Lagostina. B K. Skultuna. Edy, Alho. Tefal I enz. en ZUverzegels .vindt U bij Zuidweg 's-H. Hkinderen- I straat L Goes ML 01160-48M I Enorme keus Tn de nieuwste voorjaarskleuren en -modellen ta DAMES-, HEREN- en KIN- DERCONTECTIE tegen.. specialist n» -4 BETERE DAMES- EN HERENCONFBCHE J(-w Wij bieden U het gehele Genatbar** Grate Marlet laar vast* en goed betaald I MO,—. Te bevragen Ver werk op ons atelier als naai- beem. Kapelle, tel 01102- ■ter of leertingnaaistar. Am- 1780 berg N.V., Industrieetraat 7, v BN aankoop veer 148^- p-p. ontvangt w<>r— ■■■GBLDperpergyn ■.-.•F Wil brangan de adamteuwste mode. TOONAANGEVENDI -> Lente Zelf *n nieuw jurkje maken Als je bU ons naaister wordt, leer je bo vendien dit ook nog. 0-l.v. gedipl. lerares coupeuse. In ons i LZ1 1‘ Z- - - tige sfeer, zodat je je da delijk Ihuls" voelt 'ames regenkledfngatelier .Fltwell” N.V.. Oostsingel 1. Goes, tel. 01100-701S 4 Dectrtecke- ea Tere. Atce, Suffolk. Oravei,, Qualceat. u ziet ze rijden van het kleinste gazon tot de i sportvelden. Eigen technische dienst die altijd vóór u j Idaw etM. Deze keur-collectle vindt u natuurlijk bij: i Filialen in Zeeland en Brabant. i1 - (i It- *e4W Hendrikeklnderewtroer 37. Goaa. - miiNsii 01100*87* BEffAHG FOMLON PLAKPLA5TIMK NCZON-KWASTEN ee PMSTOHJUX awtolak epra, Groot aaeortimant VM Driel. Kloetlnge Patijnweg •C’tel. 7078 Aanmelden dagaRks aan de zaak I Telefoon: 01100 7107-6188 I QMMUKTE TILMACMN5S I Handmodei: I Totaüa 160.— I Victor mot zegel telling f 300,—Everest /260.—. Olivetti 37a—Adwel 260,— I GEBRUIKTE TBUISKINMACMNMB I Elektrisch: Addo f 150,—Adde-X f 200,—Addo-X m. debbol tehrark en groottotaal f 476,-r- Pra- dea f 275.— an f 375,—. Dixi 326.— en 376.Odhner 325.—. Odhner met ver menigvuldigen 500,—. Everest mot venna-I I 'nlgvuMigen f 475,—. Totalla, volautom. ver menigvuldigen. f 500,—. Totalla, volautom. I delen en vormen!gvuldigon 800, BQ aankoop van een DAMESMANTEL of MANTEL PKKtt. In de nieuwste voorjaarskleuren - pracht?, stoffen, zoals DRALON, ZUIVER SCHEERWOL enz- van 68,—, M,108,— enz. .ontvangt u GEHEEL GRATIS I Pracht TERLENKA DAMES- of HERENREGENJAS in de nieuwste vnnajaarskleuren -modellen In de wereldmerken Qunlcnet, Folbate, A.B.S., Unknot. Husqvarna vanaf f 41,78. Electrlscho ea motormaaiors de boete zoals: +- Alle elektr. tnstelliöea u deskun dig zande. tel 01195-386'' -> De nieuwe JCreldler Florett met voetschakeling Uit voorraad leverbaar door de bromftetsspeclalist atelier heerst *n pret- Jeremiasse, Goes wFmmv- wrwimi 4m <m 4<A. fT -- t Is -SO t was vim Ourp 5urp. Molenweg 30. Lewe- dorp „•..V y Opril Grote Madtt 8 Geee - franks eater strikte pibiira bonding. Drag. _.Oe VQzer. hoofdweg ex BeHlngwolde. Gr, telefoon 88P72-2M 1 stalen en 1 aluminium beet, tag U Ml U .meter - Diverse motoren Peugeot en Mil 'Hll Ger. Sommelier OW an 111, ML 01186-2S Beestenmarkt 12. Goee, Tel. 011057253 -WW’X-'i '.Fflte

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 4