BERCO s V 'yL&eiieil BAAYENS 'MS™ J DANSEN Aa Echtpaar i X M.M. Clarijs Swiit WBt n een baat stokje VLEES? inkomende kintoorkracht ,The New Black and White’ Mandig geven wij eea vleesstat J. de Kok en Zonen Een rijbewijs voor een motor? RIJSCHOOL >■^3^ GOEBHART tfMdetewgeeefrawt 30. BOES MaCeeaBNI. Ook Bw koffen en tassen Schoenmakerij HILLEBRAND af dclincj Pik’c garagebedrijf Roes nüddenstiM I woning Vogelzangweg 23 zeiss r „BE BEVELANDER” ^ORATIO woonrnMte Met kook- on weeoeleoenheM b ..DE BEVELANDER*’ ?.:7- V WOONHUIS LEUKE BADSTOF JASJES 26,50 29,75 37,50 Apart gebloemd* BADSTOF JURKJES 37,50 39,75 59,75 „Coi Falcon en Sturka sportjasjes getal REGENKLEDING Open hiel Is favoriet r-. 1 autobanden Geef ze PIEDRO MODEHUIS LANGEVORST 80-82 GOES ,SLOT OSTENDE* s r w L Fa. 0 MARWITZ 1 en modieuze kleding SCHOUWENAAR Laat ze „vast” in hun schoenen staan, moeders UMg Goe Vooi Tele b.g.( Giro i Den imr- Modelvolksslsgerti 49,75 59,75 69,50 Grote keuze sportieve PULLOVERS 14,90 16,90 17,90 19.75 VLOTTE BLAZERS Tbadtoetedaa J. P. A. Röesel zitdag dtatedeg ven 10 tot 8 m A L do tutarten 35, lei. 011084588 11,8,111 ■BÉÉI VAN SLUMS - I 1 a GEBRS DE PAUW ci-vi.., Schoenen en/of sandalen ZONNEBRILLEN POLAROID 1®H. 1964 1966 1964 y -1' «P Zuid- en Noord-Beveland TERSEKE IE PENSION tatofoon 0110D-7288, Vairireelotièto 19. :L*^" 32, W^^^toedoiff**'1*1^ 9 W' Ck f.' I. BAX. CAPE-RESTAURANT geeft ZATERDAG 20 APRIL I t Tot •f" x. vaart t V o» Te bevragen tel. 01131-1978 4- AaamaMan: telefoon 8308 5- voorjaarsmode f r* V 1 hAAAAAAAAAf 13. r ENKELE KOOPJES: 3 Sen verkregen, worden onder okm voL oon proeM nenwoalg. GenraBOeraaNeea M - Gom B «Bf april e. 5s. I. W hd combitex AUTOPARADE BERCO UW SCHOOI AD VIMUR Umoo VorstotrMt SS. GOES ra- van Donderdag IS april 1008 ^'„■1,11 ,'M,I ïl'Ua&.Uhll voor hoéve dogen. Itetet kunnende koken. Advert woenec AAN ADVI ..Del brilmonturen. da sterke schakel tueaen mode en kwaliteit voor de moderne vrouw Lange Vorststraat 14, Goes L GARAOB Goes, WVeeMrdMr. tt. ttl S3O2 Wrmaldtape DprpapM* I, Ml M BIEDT U: DE NIEUWE BADKLEDING TWEKAeaU .t y Da epocteetaak veer Uw bril Ook ’e maaadapa GEOPEND Voor spoedige Indiensttreding vragen wij met medewerking van Aanvang 7.30 uur. Rund varkens en prime jong Paardevlees.' Alles voor, laagst mogelijke prijzen Dinsdag als gewoon Gehaktdag S - 1,48 per 500 gram, 2a 500 gram 1,10 - - *•»- T icllo rundvlees mager 5,50 1 kilo varkensvlees mager 5,50 1 kilo vet spek 0,80 Goes. Tel. winkel 5081 Tel. huis 7272 on 7522 Dan ook rijles op oen motor bij VA.M.OJt- ee A.N.WX- repareren wij keurig Geeiepeortetreat 17. GOES Telefoon 6071. Erkend Gildo-meeeter Reparatie vee RUMSMEMNSM Oik 0OUdiB tSR^e weer U ep kent DE LANDGOUW Grote Martrt 38. Geoe. e—ee we oomïm«» Tl KOOP: «AiAAtakann» mal WfVQRUBIw Wwl schuitje jtiigen Wverotraet 7, YERSEKE. (mnl. of vr.) voor lichte kantoorwerkzaamheden, typewerk en bediening telefoon. -► WJj vragen flinke Mie jet om aanearield te worden ala strijkster. Hoog loon, vast werk. Reisfcoetanver- goedlng. Dames regenkleding atelier .JttweU" N.T_ Oostaineel 8. Goes, telefoon Vóór de vrouw, die ar ook in naabtkledtau uit wU aien/l desa dubbele B verochiUenda tinten, in de maten waal, medium enlarge veer KaertiU ook eene MtaB naar onae andere - naodaUan 1 MótNflnna Charmant pumpje In eoepel 29.SQ PastheerlUk W| brengen dtt eckeeetie tot Wemv en zwart Bhroomioor. Te koop of te huur in Goe. GEVRAAGD: schilders en/of A constructie schilders BckMeraberM» H.aeweert Tdefoee 01130-1380. nbau vasuLopim; I V. F A Nooiier te anssand aal op vrijdag I ia«. deo middMB 3 l bat Cafo ..De Taver- Hatnkenaaand. tan ver een Mevrouw Wed. J. Stance 1000. reed Simca 1000. wM Stance 1800 GL. wit Simca Etoile. WdUw Ford 12 M B M W. 700 L Mouw Trabant 801. wU Trabant Ml Pat dén blijven hun voeten gaaf en gezond. Verkrijgbaar In vier wljdtematon Alleen bij: een weldaad voor Uw ogen epOedi verantwoord oek tai de etorkta van Uw glazen reeds In voorreed 10* 1986 1966 L 1963 BkedeOkSeeia DAF660 OpelRekord Beweidt 4 L heeft wat U zoekt In^ heren- en/ Jongenskledfng la Geee of emoerino- i Brtovooondervee. 18-2. ber. ^VMdkbiad. GEVRAAGD: Notaris 3. C Kram te Kapelle ia voornemens op dinsdag 23 aprtt MOB doe namiddags^. 2 uur In hotel „Nolet” a d £e- POiMraat te Teneke. krach- teaeart. 12» B.W. publiek te Mrieeew Vee Meean. *e lieer NewdiOtakliuloieii- dei22,Gooa. .1' i' Oraal taSBBBBBBBBBBBmO Raketten reeds In de 16e eeuw r.’Vrijii denken we, dat de moderne Iketten een specifieke uitvinding rijn Ideze eeuw, want een raket, dat is toch lieta hypermoderns. I Niets is echter minder waar. Vanaf dat de mena explosieve stoffen, zoals btjvoor- I beeld het buskruit had ontdekt kwam hij lal tot de vervaardiging van een raket. We weten dit van de oude Chinezen, die I reeds ver voordat in Europa het bus- was deze man, zoals zoveel andere ultvin- 1 kruit uitgevonden werd, over dit explo- I sieve materiaal beschikten, doch het slechts aanwendd&k voor vuurwerk. In die ude tijd kenden zij ook al een raket die in vuurwerkvorm gewoon een vuur pijl Was. Wat beter passend in de stijl van onze moderne raket was echter de raket die, naar uit oude gegevens bMjkt, gebouwd ---- wordt door een zekere Conrad Haas en Oliao-ms wel in 1529. Uit de tekeningen blijkt dat -. deze uitvinder reeds werkte met een 2^1'- echte en liefst meertreparaket die MJ- ^w,OBe ^7?, zonder veel gelijkenis vertoond* met onae moderne raketten. “X Maar zoals dat zo dikwiilj la gebleken, W— -« w fiers zijn tijd ver vooruit en de uitvin ding verdween In de vergetelheid. a BAiroam taak «-JnriB kuwslffliafilil te vieren. ren. Gelegenheid tot feliciteren na HM tot 1349 uur b „De Haven” ■e» woonhuis met tadiEfo- rWBte a.d. Kerkheekstraat 2. •roe* 1 S. a M (laatstelijk ate eefeterta te gebroik ar- ■SmètaL W Bek. toost B. en W. bndb te aanvaarden '1 teNag. Veer bezichtiging zich in ver- btndlng te stellen mart de neteria (tel. 91103-12X0 te wiens kantore nadere inlich tingen te verirrijgen zijn. Heer. 23 jaar aeokttaGnee - of dtaekto emBovinp Zaterdag/zondag niet aanwezig j" fo"; 'i~7 '!j ntajimnloa naar maat o8k op Bohtaieedvtae Alle \oet- kundlgo advieeen >rder i gratte verstrekt. Martin Wij- I deMM medtocb gedl voet- I kuadbge Bchoenreperatlebedi vJl?Ka Uiteet 1» Voratatr I -W 'v 'V'-. V p Aenrr ♦■■Te koop: LgjiLg. kook. Te koop broottaBMn. S. i- van Ourp, Molenweg 30. Le- wedorp. tel. 01190 M

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 16