een lira •J axel BOLA I 4iKW<tt i ssaasiê" w grote mcile^ ONTBUTKOéK grógga beetje voor binnenhuis architekt AMlC w bentu nummer VAPONA-STRIP drukkerij SPINAZIE 5 A.C.Bastiaim f Mé „De Phoenix” Goto. De dough TMnbemubMa „HRT HERT". VISITEKAARTJES lli HA^ERMWJT I I KOOP HET NU l Polydor neem die verf VOOR AIXBS WAT ig MUSTEÏÏRTNG 3 3 SeXZTt «f te eevelór- 0 o il j j w. MDFRCMeyc e<I? J Donderdag 18 april 1968 11968 HET ÖEBN T. Zoon II L <1 0 f o.M te international r. MIDI 1 i II l’cr Au tnj\rin^er AALTJESVRIJ ZAAD Zaauwsa Varwarmlngs Unie N.V. ueeu INI OF i 4 rl uherlonk tb .nerecMeeur t r.«o PbffNniMiHrt* Papegaalstraat 4. Dom tel. 01100-7478 TERMINUS «oor RECEPTIES en DINERS VOOR EEN OEDEQEN C. V.-ADVIES 4 950.-1 en Zn. Zoveel hoofden - eoeeel Mnh»l Zoveel Mn>wn- zoveel mewMmopMfkAeden dn de internationale MveterrinQ-koltektle. Meubelen <n AUe stijlen en materialen. Qm toe eigen MnnenJude-areMteU mee te r[i> Toor one geeelekteerd door 600 vooraanstaande Puropeee me«Moa*ML Die grote, NMii’RrNiORteNM— •MftstaatoaC prestee het interieur «f Manen, dat poet ba wmjeontng Boen ooitUeets^ ^Sun^^SvoorSeS&ett, - gomror^ p^rretM arwtrmg. Xneé^ao^abeie praeenl TUIN-ARTIKELEN SHELL „PREFIX” Voor f 7,30 minstens 3 maanden geen mug of vlieg, Ji mot één -nfeeAöTtk- A1 BOLA te bolrond en vroegrijp BOLA te duurzamer BOLA hèeft een forsere groei BOLA geeft zeer hoge opbrengsten BOLA Is huldvast en geschikt voor machinale bewerking BOLA een solide eeWdte H. S. Drljflmut TERMINUS TERMINUS TERMINUS TERMINUS Hengelaars Firma Gel jan „DE BEVELANDER” GROTE SHOW G. Hoogstrata, 4 HEEL POND 11 X 9 t Goed» financieringsmogelijkheden aanwezig DE BEVELANDER UW A DVERTDmBUU) DRUKKERIJ l> 7 I ’H 1 I Inteb t: A pot 5 I. 1 A ■iy w Voor al Uw zakolijk drukwerk DE PHOENIX t.o. Station GOES Telefoon Of 100-7001 Mr. F. J. Hearmauweg 5, Temeeree tm. oi 1504*41 eiiae-aari, 01155403 ZUlOVRUCHTetM »N 09 pawbblm» worwl». tutti Rum^y o^Apraxms Wt j rit origineel t IJ» ME In alles een klasse apart Moderne strakke wandkombinatle. In stijlvol wit lacqué. Met de aanbouwele- menten kunt u talloze variaties anken. Zoals afgebeeld 1476.- PRm ontspanneade fauteuil kunstleer, weetotof, of randleer op S ehrooa Maaivoet. Moderne eigentfldeehoekbankkomMnatie. Past periekt in elk Interieur. Kesnpieet noMa Mgebeeld. 1375.- Lange Vorststraat 62 Goes, tel 6823 b.g g. 6247 S-: Fi 1 AXBL- ill -► Te koop: Rlememma kinderwagen swart-wK H utVKdSr*^ 41' Verkrijgbaar bij; Grote Kade M, Oteee, TM. 011004340 Filialen In Zeeland en Brabant. Spaden, schoppen, harken, schoffels, gras maaiers, bladharken, cultivators, hegges.he- ren, waterslang, sproeiartlkelén enz. NIEUW-I Electrische gras maai machine compleet met grasvanger slechts f 1W, Vraagt prijscourant Firma J. Boer IJZERHANDEL GOES Voor de onkruidbestrijding op tegel en grint paden, onderkomen, boosters en struiken voaaf f 2.06 Ext zeg ik. de Fftff-nsm.u! Ik ken geen groter vel- doenMk, dan n aBes wvev- attWover nsainwchinrv Om n perwóo^k een aMMse IS demonstreren. ,2» Om penoonER te Mbsi weken over de machine dte U bij mij kocht i Sinde jerenvericoop* Pbff aan moeder en doekte* aan verioofcira en breiden. Omdat hst mijn j iiiiiMWM, overtuiging ie, det iidteO VMM r«±t heeft op de beste V neiiirhiniindeweeMd. Komt eens beansMopaa? MaanaoMte VdM f-ka knatarawateMn* Rtkanan »n tallsn, ntet vordor lopon. bij Driffhout kopan. Zaadhandsl BoorMtwMwrli Wijngaardatraat. Soa*. HOTEL -K RESTAURANT CAFE UITZENDBEDRUF speel —eeeem Koop sen betsrs werphengM.? Vraag ooa EWREKA boegSE Ksuza uit 300 stuks In Tete* kin, volglas en holgiee. Werpmolens la 26 eeerta*. Franse nylon de echte RKo* dia. onzichtbaar in ‘t water, onverwoestbare irekkracht. Duitse vislijn Bayer" eau merk mét naam: 35/0Ö 100 meter 40/00 100 meter - 45/00 150 meter 35/00 1000 meter 40/00 1000 meter 45/00 1000 meter Hengelsporthuis met ruim 30 jaer ervaring. RUk-klamdeke kasteelbank. Met neee klapbare zijkanten. In ateerrol velourwunttek 1Q90.- h Zaterdag 20 AFRIL aanstaande 4 van hand- en motorgrasmaaiers In het J Vereniglnpgahoirw, Nieuwitruet 1, te 4 Kloetinge van 13 tot 20 uur 4 04. zal worden geshowd Flymo, de 4 zwevende maaier, Roberine en da nleu 4 we Qua least accu Kapelseweg 35. Kloetinge. tel. 01100-8127 4 lONze su/xcxeR bieot I VARKENSLEVER: 1 cm te k»kKer> of te keken r

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 13