naar is ion, o BOONMAN VAN WUIJCKHUIJSE 999 Voor TUINMEUBELEN 649, 649- 5 919,- r: h OVEZANDE I I representatieve verkoopster iSl lllllllnli „DE PHOENIX” F„; ’t BEVAHUIS Ziterdigix allemaal om een GRATIS BALLON -I ph i I 1 WTïïi Philips televisie sfaat vooraan in techniek, het beste beeld, het mooiste geluid, lage prijzen, prachtige modellen en zeer goede service. Kom daarom eens kjjken naar de allernieuwste modellen in onze zaak. Oonderdag 18 opril1968 r I T 5 i- i •MMONMNOOONINMMNINMMNMeMiNNNNNONe^^ w vw^ww^v^ w 1 I ;tS I J -i II 1968 s HENGELSPORT GEREEDSCHAPPEN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN •OEB, Lease Vsrite traaf 90 M 00. Teteteea MM VLIETJONGE •en vrouwelijke administratieve kracht W- „DÉ BÉVÉLANÖÉïr 'Iliu l. x. 'imiÏi Tavern: PARASOLS. STRETCHERS, LUCHTBEDDEN en SLAAPZAKKEN Lease Voreeetoaal 04 Gaaa Hulshoudwenken RFvSX op, maar ook da mulzegeur weg. iMfiM «arMriag IVein»** sain .rfi; Lik» S? 01 UQSEEfl mr SPEELGOED - - ii - -■ JL, Q 4* 1 I 1 •M *J MUM tX 1 *•- iwi - i- t 1. r? ZU ETALAGE* GRATIS RMGZEQELS y wat ervoor uw L«uUJUf geld té koop is 4 i lb. Burg. AadrteeeeMtrnat TMWi 011M-NS. week wordt ververst, dan io ar bleem, want turfmolm neemt op. maar ook da mulzegeur Geen ai go uit da koelkast ZU ETALAGE» PHILIPS \tele visielj I Edlsonetraat 8. Goes vraagt Leeftijd circa 17 ja*. Liefst enige laren MULO-oploiding. Kunnende typen. Schriftelijke sollicitaties aan bovenstaand adrea. IHI BKM Gwraaod vsor aa latOT Kwattteite caetaaad neem het best^ HimmDMBHHMHHHHHHH VERLOVINGSKAARTJES :erder maar j hebt, Niet meer zoveel bukken Het mankeert een huisvrouw over het algemeen niet aan voldoende beweging, want de diverse bezigheden in het huis houden vergen dikwijle nog al wat gym- nastleche oefeningen. Zo zijn er bijvoor beeld heel wat werkjes, waarbij we ons diep moeten bukken, of zelfs wel op de knfeên moeten. We denken maar aan het schoonmaken van onze plinten en al die andere laagbljdegrondse werkjes. Voor aanstaande moeders. zijn dergelijke werkjes een ware beproe ving. Wat het dweilen betreft kan men het bukken voorkomen, door de dweil om een luiwagen te slaan en zo zonder bukxen de vloer te dweilen. Het schoonmaken van plinten e.d. kan ook zonder bukken gebeuren, wanneer we de stofkwast vast zetten op een wat langere steel, zodat we gewoon staande kunnen kwasten. Muizen houden Vroeg of laat komt het moment, waarop onze kinderen zeuren Om muizen te mo gen houden. U zult wel net als de meeste ouders daar weinig voor voelen, want muizen geven stank. Toch behoeft u uw kinderen niet teleur te stellen, want eer lijk gezegd behoeft u van de muizen die zij houden helemaal geen last te hebben. Om te beginnen moet u er natuur.Ijk op jtaan dat ze ze zelf verzorgen en als het even mogelijk is op hun "igen kamertjes houden. Wanneer U de «heren dan. in een glazen aquarlurobak doet, waar op de bodem turfmolm ligt, die keurig elke Geen ei go uit de koelkast Bewaart u uw eieren in 4e koelkast T Dan moet u er rekening mee houden, dat u bij het koken van eieren de exem plaren uit de koelkast niet zomaar in het kokende water kunt doen, want dan bar sten «ie schalen prompt en gaan ze uit lopen. Het temparatuurvasgchil is te groot Eerst de eieren buiten da koelkast i op kamertemperatuur laten komen. Natuurlijk vergeet u tijdig de eieren bui ten de'koelkast te zetten. Daarom doet u er goed aan, een aantal eieren niet in de koelkast te zetten, maar een speciaal plaatsje te geven in de keuken. Die eieren zijn steeds op goede temperatuur en zo te gebruiken. Na gebruik de voorraad uit de koelkast aanvullen. Wordt. uw zilver gwert f die" sis gevolg van da de'haai Vast staatwel, dat hterblj zwa- t een of andere manier op of In uw huid zit en het zilver aantast De oorzaak hiervan kan zijn een bepaald schoonheidsmiddel, een parfum, of medicijnen die u aobnatki. Wanneer da oornMk niet weg tto halen 1 aan aone mot «w ow iiinbsliir langs kan de sieraden een ■tot I potten «tor- MIJNSBERGEN na* do zaak waar U altijd hot boete daast voor al Uw J Voor Iemand met Intereeeo voor huldvorzoesfno én o make-up bestaat do mogelijkheid een leuke 1M- etandlge baan te krijgen bjj H i Uw depozitaire: Lange Kerketraat 40, Qoee. Telefoon 011MMM. i iéa»aoaae>»»aoae»ooao»«a»44oe>*4ke»« MOMNUIS van I JsseldUk- Snoep Lepelstraat t Yeneke. Telefoon 01131-1630. x -■ x ...neem OM Wanneer u zilveren voorwerpen draagt, die als gevolg van da aanraking met de huid zwart worden, dan to er lets aan Gw V -- ---W. --w - vel een rol speelt «vravel die op de het'zlivêr aantast'Dt «xweaak hiervan parfuraTof rnadictjnen dia u gebruikt, meer de ooraaak niet weg Ito halen is. dan doet u er goed zilveren sieraden bfj u te gaan, want hij «danigs bewerking geven, dat meer zwart worde i. lopen. wat gezette even vrouwen mi zij die rugklachten hebben. ving. -7

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11