1L 4 r 83 KS-S» Plaatzand e..Trampar I K I WW ZEELAND kan ni ook, een betere aeon betrekken tegen een veel lagere prijs: 30 tot 50 goedkoper! f'- SPEEDWASH DELTA” J g O s „SPEEDWASH DELTA” BI fes-’*8 -;»w” I N ACCU VAN DE VERENIGDE ACCU- SPECIALISTEN BETEKENT: GEACCUMULEERDE ZEKERHEID ws -- -A r-, él p i» 2'i 1 1 7-waakse HENNEN Ml .ril 1968 9. Donderdag 11 april 1968 er 3 W| toveren afl* tp* dtoaato. tondbeuMi >ut ndal Goes het te 1 nette winkeljuffrouw 5-daage* werkweek Schoenhandel W. Vorburg Grote Markt 19 Goes. vrijdag 12 april 1968 (Goed* Vrijdag) en dinsdag 30 april 1968 GESLOTEN ZIJN. TERMINUS TERMINUS TERMINUS TERMINUS TERMINUS voor RECEPTIES en DINERS f-'i' W- ORGELS L4# K iÜR Hf V zTië'.^^raF' >eee—eneeenneeeeneneenneeeeeeeeeeeeeew] Leverbaar 19 april A. van Daom, f? -t Ï.»X»“ '*v evenals aider* in het land, zoal* Amsterdam, Den Haag. Rotterdam, enz. r 126 ■*- *- luya on en techniecho var- bun*». ti«en x». raat 58, en en erlj ider leren O dankt inagaWI' zeeAi lage prik dat kan rdota zin maar vergaat U niet dat tien on tien-Adzenden prijebewueta maaean. Rijk*- en GemeentotoetoiUngea, todueMoto eadenwndaoea. 1. half- hlkt voor woningen «gd voor week, «vond» 7 r. Lange m, talef. llk- n ala 1.SO teper. gekiemd* Bintje., ook on- Ooitvtr. 0 bouwj. l.x.g.et, eldlngeo- WHI 2 uur •‘M ■'•PU en i.g.at opje. t 1>, [e groene maat 42, at 44, 16-1717 ld. band iet en xporen ge Kerk- tel. 01106- 05-674 tering J. Jana- enodigd- raat 8, de leu Ellewoutxdijk. tel. 91104-344 Depot Zeeland DMCWBOCN Z--B. Tel. 01199479, ickoendiJkaodUk 9. Betalingen via: Raiffeieenbenk Goea. bank-giro 64539 of Coöp. Boeren leenbank Driewegen Z.-B. of giro 61064 tn.». VAVO Den Haag. ala U geen fancy prijzen betiiia. Een kweiteftsbatteril tegen aan «oei lagere prij* ia alleen mogaHJk door vakmannen met tientallen jaren ervaring jBKCIAUSïan - -T J 7 On* kantoer zal op (Koninginnedag) HOTEL RESTAURANT CAFE UrrZENDBEDRIJF -kW. -J w. -jir.rw, WlST?! it ben tk.Qged vor'r i Nbg meer maqpen a Buy* Öailotetreet 10. KLOET1NGE. Telefoon 01100-6217. -> Verkoop en reparatie TV ->• Voor .teer en gezelligheid Te koop broeiramen. S. Fa. van DrieL Kloetinge, Patijnweg 84. tel. 7078 M. dj Gun uzelf een gemakkelijke wasdag, U brengt Uw we* en kunt het na afgeepreken tijd weer halon. In alle* een klaaee apart te. Station GOES Tototaea 01100-7991 Bierkade 3, G*e*. tel. 7338. Telefoon 01103-351 's-Oravenpnklar RM te si M M v f 3,10 frank* dtade. «olL J J ..z r p" Z’C^- T L

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 9