PASEN 1968 TEXTIEL SUPER gebruikte caravans poley fO vo xa Meijer Fj Axel GOED MODEMEIWt Chsmolto: FOTO-SEIZOEN ink. CAMPING - CARAVANS Goede Vrijdag gesloten 1 Pa A toch I da flets! Stork Seahorse baddoekenbadlakens HALVE PRIJZEN dogen voor TC „B Lanj Is h< TeL Détls c hetl P. de Grayter ea Zr N.V. Bedieade ASSELBERG’S IJzerindustrie M Handelmaatschappij N.V. 1 GO» H'S» lx 1O AUTO RIJLESSEN 171 Jeremiasse In «Ie luren leggen f ..DE BEVELANDER" ba I KOALA draagt hij graag Mm th veal betalen, komt het In VIOLA halon Tuc wenst gaarne inlichtingen omtrent lonen e.d. in uw bedrijf. Boerenleenbank „De Bevelenden' Lewedorp - Goes HBNKKNSZAND f „DE CENTRALE 1 1 .1 1 1 .1 1 Gezond en toch niet duur 1 1 Enorme sortering sportkoueen vanaf 1,4® Firms J. Boor &Zoon 'JZERHANDEL GOES Ds aMsra kantoren zullen normaal geopend zijn. Op woensdag 17 april geen zitting te M Wilt U niet te Telefoon (01155)-1795-1916: Donderdag 11 april 1988 TUIN-ARTIKELEN Laat U nlet ;tGavd- j biï 1tte0*1 i j Nch* «om» I Te koop: - I I km 1<^5 in staat van GARAGE WALHOUT VLISSINGEN Op onze Supermarkt Lange Zelke hebben wij plaatsingsmogelijkheid voor: (leerling-herkoopsters Leeftijd vanaf 15 jaar. Ervaring is niet vereist, daar voor volle dige opleiding en inwerking wordt gezorgd. Leeftijd vanaf 18 jaar.- J| Wij bieden in deze Super een prettige, M afwisselende en GOEDBETAALDE BAAN. fl Reiskosten zullen worden vergoed en fiwR gemeakte vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Voor aanmelden en nadere inlichtingen kunt U dagelijks tussen 9.00 on 18.00 uur terecht op onze Supers: Lsg0O Korfcstraot - Goee en i ZsttcR VHbbIimmm de bedrijfsleiders. 7^1$ a. Begin I I It MM f NACHTKLEDING ONDERJURKEN DUSTERS J JUPON8 HAAL EEN FILM! FOUNDATION SETS f TJCBA Astmia Ganzopeertetraat 21, Goee 1 CORSETTERM/LINQSRK SPECIAALZAAK Nogeekste I 1 «A DE ROECK mat vaartaat gabraikte TENTWAGENS V 3,90 - 2.S0 2JO /-s’ I ALLE DAMN MOPEND OOK la PAASDAG <D> Ondergetekende Adres: 4 r (Handtekening) Lange VaiataSaaS 47 ■i 4 GOES poley Mm i 1 Go««. st. Adrtaaaatraai 0. Tete/oea SMS Allerfijnste nylon kwaliteiten on strijkvrij. Saüat te sieowo tere ttatea. Ia klas steunkouoen Van 10,95 voor Panty nylons de grote mode n t e vawoLG- on voost ueaea rus* KMOUSaUM vjw e Vele nieuwe modaSon camera's Zie ook onze nieuwe Zeias-ikon VoigtlOnder camera's in do etalage Op Don bale Mai mar aan tie vt P'«» Vraag naar onze nieuwe gratie FOTO CATALOGUS Grote partij prachtige badstofeokkan In vale kleuren on alle maten 1JS-1JSIA0 Prachtig wit herenondergoed- Door geheel nieuwe vorm van Inkoop op internationaal niveau vindt u bij „Ppley" oen exclusieve fantasierijke collectie voor aaatrakkaHAe prijzen. DortUt NIET ZOMAAR EEN RING Maar oen briljant/entou rage ring Naar zoiets moois vorlsngt elke vrouw. Er ta keus genoeg in onze coUectia. In prijzen vanaf - a SHOWROOM TENTEN EN CARAVANS Kijkswsg Axel-Mulet vanaf 110.SO Bs Steeds meer mensen stappen weer op de flets, t la Iraram gmmüw, ontspannend on sportief I Gist a ook weer fietsen? Kom dan anal Hjteen naar onze nieuwste collectie. Let ook op onze prak tische vouw- en nruni- f iotaen I .wntK^A* Het mooiste nachtgoed ia pyama’s 9,M nachthemden 0,90 Treffer weekenders, -overhemden, -puH-polo’e. sweater* extra goed koop S-l—1- 11 OK A - Voor de feestdagsa Raapt natuurlijk ook hsee- »e tegaar Ml Aisra* rlfSiaaran. S1«m vmtiwr Kerkstraat S. Goee Spaden, schoppen, harken, schoffels, gras maaiers, bladharkpn, cultivators, heggescha- ren, waterslang, sproeiartikelen enz. WiNIMSf I nieuw i Eiectrische grasmaaimachine comol grasvanger slechts f TSV*— Vraagt prijscourant !-► Te koop: butegaekachrl met fles. AnjeUerstraat J4 -a- Te koop: J fiets f te.-. Stead tslrate gseaoM t >ags poaajaa: U kr«a aaa pak Feite vi s Ml mar sa aa Beha vaa pop* ast kaatvoarg»- varwde eapa. Mbbde tiaatoanei- ia 0e zljpaadjea pnadeert STREMT beha ad voerge- -^k- vtrade nps vu ayloD-satijn. Scheuderbindjes en rngpandjes via daarzaaw daskMKer*, zo fi js dastistkKfairaiwit, zwart Iaviereapaiia935 on leg er niet bh neer wanneer men u zemaar oen kiedingatuk In da handen wil itsppea Stap naar Frits Gerritsen te Goes. dMr vindt a gaan luren maar alle uren aaa keMektte van ALLURE! Neem 06k aene de proef op de som on kom naar I ---i^. prtma kwaljtatt hygtanl-l -► Te koop: Koelatra kin-1 scha lummiwirtn, ene 1 Prijskourant en gratie baar, hoog jsodeL Ta. bavr. praefinonater worde, op aan I vraag toegesondsa. „Fate”J Heileger dappertje 4 K. Karkstr, 12 t Tel. SOM*. Qaaiepeortsti sat Gaas I Ami 6 Grand Luxe 22000 I nieuw f .2650,- I NSU 1000 1965 f 3750, -1 I Scaldia 1400, 6000 km I 1966 f 2550,— I Taunts 12M 1965, I 58.000 km f 3250,— I VW de luxe 1965, 1966 I 7000 km f 3850,— I 3 stuks NSU Prins 1964, I 1965, 1966 vanaf f 2450,- I 3pel Kedet caravan 1964 58.000 km I Inrull en financiering an onze bakende Bovag ga rantie Fru.tlaan 12-14, tal. 6235 NSU dealer Tervelsa Sa. rinttegi 'n Man wil zijn ondergoed elastisch-an nauwelijks merkbaar. Makkelijk ondergoed, waarin hij zich vrij kan be wegen. Dat aterk ia en plezier voor u Ie pee wip geweaaen. KIES DAARÓM KOALA Hevea ee jeageae eaOergeed aa MIJ Jfdsf* Goee, Lange Kerkstraat 30, tel. 01100-0300 F.S Bezichtig ook regelmatig onze „Paaaage'4 a.h. Kerkplein (Stagolatraat 17) Vrij' parkeren. eew KEMA raat veertsat twen BLEUSIRDS aa oakaie PARALLELWEG 27 BERGEN OP ZOOM. BH de nationale beroepenwedatrijd voor handvormen, gehouden te Utrecht, ie dezer dagen met onderecheiding ais 2e goéindlgd: F. KOENS, PR. WILLEM ALEXANDERSTRAAT 20. OVEZANDE werkzeam in one bedrijf te Borgen op Zoom. Roede 4 maal ié door leerlingen van ons bedrijf mot succes aan deze wedstrijd deelgenomen. i Hebt U jongens die voor dit mooie beroep wensen opgeleid te worden, vul dan pn^prstaande strook in, on hét hoofd van onze. Sociale Dienst zal U nader komen inlichten omtrent lonen en sociale voorzieningen. Ook kunnen geplaatst worden produktio-medewerkors tot 40 jr. Gaazepoortetraat Goee drrwageii i.g.st, uitneem- Jndje de Rondte M.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2