&5 PAKKET HERMANS MHERMANS A.M.Z MMDKUIKENS ^aSLAMUStW ^s®en79 FRWTMIX DcwRuiwa O’S? ^WNDi MAYONAISE ©3 l DE PRUS! AR^TVa wrr RROOD 6o BRUIN BROOD 04 SiatENTeeoLLETjEs 59 gROOMBOTERCMePES 59 DA66LU KS V6_gS BROOD 'JSC0VPE79 op voet f S|4wjTbier 4Q0 jfvSaebè PtLSOFOUOBRUIH l'400gran»zak AA PINDA'S IN DOP 19.8 S3ST PRÜS 5LA6 KUIKEN I. q jr 1 '•I H |±^2.» 1800^ MALSBRAAD MALSBRAAD KIPPE-SOEP KUIKEN HNDE PR'JS'fllAG^S IStWEERRAAKJ HET IS PE MOEITE IIWMiM POND MALSE ^5^471 BIER61AS0H 3AC.HERMAN6 VRAAGT KOMT U VROEG? M.M. Clarijs d J t Voor r LITERBLIK .MSA I ananasIIP 6ROTE FLES I ^m?^advokaat®B met ved eieren en brandewgri w met Raoen hom ze ertoyj! LITERBLIK 5PERCIEB00NWE8W iad I DUBBELE TUBE D! HET KOMT ELKE DA&TBRUe< VERGELUK l UW VAKANTIE 2 Ml ilkier bellen telefeon 01100-5665-5471 •HdtMwfgsestroct 10, goes 1 familiewee PIET HE1NSTR.3-G0ES GRAAN0E Res 7 >riUMa ..DE BEVELANDER" Donderdag tl april 1ÖÖ8- f :l I •f: |M! •vd» I - X kna y •":’l r- autobanden 4 r i 'I, I ;1 I aannemer» bedrijf uqn rem; •rxokeringen -'-y V iV i cv Öi z i b; i U adverteert toch ook In de De Bevelander ±900tri20Oera»n fStts- zèfttSi rBANKETBAKK6ReKWALITBIT MttarPAAABRnÖnJIM ORGINI append aoefc^uur» norsn z« e-r I VOOR UW SALAOe K Bel of schrijf ons dan even, of ZitoU/> beter nog... kom zelf langs en kies uit liefst zes gratis ver - schillende Hotelplan-Vakantle programma’s boordevol ver- F rassende Ideeën. o vliegreisvakanties per extra vliegtuig e Hotelplan-Expres, treinreizen e per eigen autoAutoplan e bungalows, appartementen e itó>vllegrelzen per lljndlenstvtlegtulg e Hotelplan wereldvHegrsiasn zomer 1968 en folder speciale aanbieding Canarische Eilanden kant ervklaar CAUroRNIBCHB va Ajfc luchtdicht u&npakbge&neden x RK5OL8TTO - -XLi.— -r-^ c.< r rlcr.e <0 eb ii *ei 1 J i trï vlet- uan -ist te kjnner *5 AHjywzukurinjun •1 Ml «T 4 ALLES STAAT f voor u klaar: 4 i k 117 -a ■i l k i, 41 R i ■- 'k ■4 i A i 4 t in vertrouwde handen A r' I* 1 I I I gr kogge- graai bit- HOTEL PLAN '7,; - l ’1 rozijnen paaago- I C"— .f. hopmans I I I 1- krante- tlagroom- boterkoek V» room- - - o 4 AUTOCAnBZBi Cubuto, Roodtour, Europe Expruus. Snel A Co-, Zaaiend Teert, Europobu. VUSOMOIN Hotelplan, Rt, Cantovri naman» Hotelplan, F.T.S. BOOTTOCHTEN op Rijn en Moezel, Rederij Ketel 0.0. EIGEN AUTO Auloplon verzorgt toch uw hotels RIVI AUTO'S to reserveren in uw vakonlieploofs DAGTOCHTEN per autocar door Nederland, Belgi* enz. MSamimN vaar trein, vliegtuig, boet tod 29 39 4QP Wteataingol 1. Som Tol. (01 WO) 7000 RmBir WJWL I V <- kkaf< - gel renotr 33 65. q nen, dul- d. Bliek L-Ooes, 1 Vraag anal gratto en vrijblijvend ecMotowrane uitstekende vakantle-mogelljkheden van Hotel plan IntarnaUonale Reisorganisatie bij ...^wgy [door eieeN iMPtxrr zo voordclig ^AM^^WflNBtöAP^ 4VLEE5KR0KETTEN 70 IQbitterballen 60 tzaod, Reisgidsen op aanvraag verkrijgbaar bij AUTO MU. ZNIAND Mee eens? Dat vakantie VAKANTIE moet zijn? Genleten-en-verwen<f worden- en-’t geweldig hebben en alles? Zoals HOTELPLAN-vakantie? v 65 k^s Zt i -'kr LC.HERMANS VRAAGT raiiT^ •te

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 23