1 r de magneet r ERVEN JIJD ode ’68 I \\d Voor tieners en twieners... I - 11 Shamporal 11 I aiH o Pui*O|bren9^ in de huid gezondheid en zuiveftieid 7M 798 798 798 798 798 J I ERMENRS ;I::T I Origineel palissander V Vx Vxlib houten kast voor I 1 HolMtUa n.K 4 3 tapijten gioec^\NEEP' KI EUR door Huur de elektrische Hoover shampoo-polisher voor f.2.50 per dag I „DE BEVELANDER" Donderdag 11 april 1968 im f z KM BE f L\ Tal. 5907 M 7766. Tal. 1007 en 7766. W. 0007 en 7700 i*. 1 r. OOK VERHUUR MOGELUK A II 32a 1 I 'i 4 1 NU NU NU NU NU l NU De meest ideale AUTOMATISCHE TROMMEL WASCOMBINATIE is de effektvoDe details uit de dertiger jaren r/'we k /T stand getaiwn. Origineel psRssaaddriMtn kast (das feea paHssanderdrak of andere mot f" plaat» veer uw tv. acktar /M leverbaar net draakavA Isa dtarbMlfbaar U-pUML' F - tapijtsliampoo Oft Is M voordooi na aw MwUrriag NNlr. Door hst lascbakaloRna algn oatwavyira n ooa vm do nto fabrioksa wasr btastorriag rmo sanonworkt, is dou anModag tot hooi wol borgraiorta, I kasdos. S Men, royale opoa bookonborgiaa aot v tv. acktar ooa srhnlfdoar. Makt afgewerkt OwatoMIjks prfa JL pot Tel. 5997 es 7706. Tel. 6007 en 776a. TeL 0007 M 7700 Nu ook witte trouwcoupé __a-.OM, O gpTIMMEraUlS" Zusterstraat 2. Telefoon 01100-6362 DJkDROOirrCTU.DtQArCT", VmMW n. Om» Baby - i Stroom ii.Vn VERFWINKKL NOORD” 'e-Hoer Hondrikakinderonstraat 37. sk- 9M tof o r c 4 f t tiilteOI|f i Geeft uw advertentie t|fdl( aan eau epll! t <4 r A IQekatrnnt 6 - Qene 1 I i '•7 *0 ■z in de nieuwe, auaai—IQfc ver- OM A t JU*L_ 1 M ito or 41 71 03 23 23 32 49 41 Voor het ultdeuknn. spuiten en moffelen van uw auto en totale verzorging van de carrosserie t:; Ook spuiten wij het beroemde Amerikaan se TOP VINYL op het dak van Uw wagen Kloetingseweg 5. Goes, tel. 01100-7383 fl >t •tr w DA. DROQI8TKRU „DE GAPER” Voorstad 7a. Goes, tol. 6462 Alg. ueraehadhfM Fteanctertag auto'a bramAoteeu, MebaadaNko arttatoa. z Laca renten. Bil overlijden schuldvrlj. Tetotoea 11064M. >er >9- ld, ».-r HISTOR Voor gratia Hauratatoa ea aeNMertipa vraagt oedorataande ndraooen J M 7 JAAR VCRANDIRT ON MBN8 VOUJQtQ Kn nuanante aaan ouder wordt, graait da kaas op rimpels. Laat kraaiepootjee, lijnen ea rlsspeis onmld- dellijk verdrwtinen met behulp van de MARCHAL RIMPEL-CORÉCTOR in de nieuwe, aaaatealRk ver beterde eaaaaaotentag ,die voel langer houdbaar U. b"w«t u «Mandenlang een gave. Vraagt folder aaa btj: Prg. f Ml/- J Ru tVdeWk fWz- WIJ leverae U reeds een hstraiirfiraitnr ven ISO trap. voor f 47*,— llagafmetig gebruikte opgereten Vraagt U vrij blijvend InHchtingen aan Zaagmolenstraat I - Goes Tei. (01190) W46-49W Afe AeaoraadelMtem HaMmnennd ïl UNIEK MUSTEK DEEL bijzondere prijs novuunijN i HMTOR SPRCIAAL ZAKRN Zaetande meest gèaarteerde dan ’t aaN 5 1 De kragen, de strikken en de zwier zijn van de dertiger' Jaren. Maar in 1968 brengt „da Magneet" ze in da practieche en elegante stoffen van nu. Lauke modelletjes In de stijl van de illustratie, vervaar digd uit aynthetlsch tricot, b.v. Trevira 2000 en Diolen- loft, zijn er al voor 39,75. HMI lieve jurkjea In Dacron/cotton, mot zwierige rokken an grappige mouwtjes, koeten bij „do Magneet1* 49,75. - - Sl—B SRI HORT WKKSWUZKRf Ook Uw baar kan sjjn oor- •pronkelende kleur herkrij- ganl Borstal even mot Crème Marchal «R U bent klaar.— ronder desasn of verven! Grote tube Ook ver krijgbaar in diepzwart. Gratis folder bij: POEDEA - CAEME OME - ZU7 MtooHsusMssnMies Róeramtem >999»»969»»»9»»90066»969»9»96»969»9 U Als*meen HandGlsburwau o C. J. HUISSOON - KapGllG Van der Blltiaan 43. Telefoon 01102-1294 tnricMteg, controle aa MJbendea Soekheedteg, bebandeRug betaatiu** RICAMO IN INFORMATICS Lange Karkstr. 1HT h Goes. tel. Oligt-Mb I na uur OllOS-m Toieloeu 01100-6471' t

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 21