SINKE-DE GRAAG BERCO f L C5EHO 3 PA AS SHOW 1968 «MUWW'MUWMtaMWWaWMMWMMWMNWWMMaaMtaMWW<A*MUW*aA*MMMMA*AMMmMM* d I n i 8 i ■ai o 325,- PUK IS EEN WAARSCHUWING -> Z •F fa* KLASSE APART L? na VLOERBEBEKKMG: f£ ».-■ om lt) »es 105 1 u m- >e- g. i VLOTTE JURKJES KINKRSNORTS Aanstaande maandag 2e Paasdag houden wij in onze zaken een PAASSHOW Bergmeubels I Bankstel, salontafel, eethoek totaal J KIRRERBLMSES LEUKE KINUERPULLOVERS Originele lange PARTALONS Apart badstof KINDERJURKJE ii 62,50 voor 10 volle urou rijtej Autorysdiool „ATLAS” LEUKE BLAZERS MEISJESROKJES 5U,- 59,- 75,- f I *1 JiL 4 30 4 80 B J FESTI, Nr. 750 Hollostolle.n.v. Donderdag 11 april 1968 „DE BEVELANDER" 1968 T I R 4 NU zaaien an planten. .r 3 EXTRA PAA8AAN BIEDINGEN Geldig na 1141 E IMS Deeeo ngtontop#t .1 amêmad J. 4 J i 33 MODEHUIS LANGEVORST 80 82 GOES ALLES VOOR UW TUIN V 128 9,78 O«ro Zild uro 116 8,90 o.»e Z 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ■4 4 - 4 ‘4 „De Klokken winkel” prima nylofrtapljt, kamerbreed p. m. mooi nylon pooltapójt- rn. >r>lii HiliIrtM. 158 18,10 Beeoek daarom ctae own mAmk LANGE VOR8TMRAAT 8, TEL. 01100^861 LANGE VORST8TRAAT 31-83, TEL. 81100 8B8I 'C' KLOKWTRAAT 7,1WL 01108-7108 STRAKSaan tuin om trots op te zijn I - 73b lide Firma CM Jen •n Zn. HurtSL i ■smi Bijzonder grote keuze. 122 128 134 140 146 152 cm "ÏL9Ö 978 9,78 1Ó,7GTflO,78 10,76 Marine, rood, bleu en beige. 92-116 122-152 "T58 2.48 Gaarne wWon wij U onze mooie kollektia tonen. Wij zijn geopend van 2 tot 5 uur. Wij presenteren U dan vela nieuwe modellen in „modem” en klassiek"" v Tijdens deze opening tonen wij U speciale aanbiedingen die - wij hebben o.a. 1 200 cm. 2-delig, uitvoering teak keuze uit 3 modellen, slechts Speciale aanbieding. 104 116 128 140 152 164 cm Turquolad, telt en rood. k 116 128 140 182 164 176 cri^^ "I3ö OÖ 5jo 87ö 9,30 T“■", 104 116 128 140 152 164 176 cm Tbö OÖ OÖ 67Ö 6^0 6^0 ê^ö- B F ria dessin. s 116 122 128 134 140 146 152 9.78 10,28 10,76 11,28 11,78 12,28 ÏÏTb 188 164 167 cm 13,78 l4JG 14,78 Grijs, marine, rood en groen. 104 110 116 122 128 134 140 146 24,80 26,66 28,60 27,68 28,70 29,TB 3Ó.8Ö 31 >6 152 158- 164 cm 32,90 33.05 15,— Mooie kwaliteit katoen met kopergamering. 116 122 128 134 140 146 152 11,25 11,80 12,36 12,90 13,45 14,— 14,55 164 cm 18,68 H. S. Drijfhout ,A Speetjene” Naeet deze en vele andere soorten, brengen wij ook bet DEMO „DRALONTAPMT f inaerKieamg 5 i i I V to kunstgebit aSex F’ t k •f e :ast- V /rij- X' oei* 'ng ter -I ■- par peaeeea kan veracht Hen. '2 KUNaTGaamaN- UPA1ATIKS lonie >mpl. iten en >atra e. aten Jud- f rnet 'on- ené f 1.21 z 1.10 ..Unimet” prima gazonmaaier sntjbreedte 10 toch, nu >7.00 snij breedte 12 inch, nu SO M met rubberbanden Snonn ia onze sortering tuinmeubelen zoal» stoelen, tafels en parasols. Komt U erust eens kijken. Ook voor imping art zoals slaap zakken. luchtbedden, stret- 'hers enz., zult U vast en —ver bil ons kunnen dazen VMT irs haM Fa. C. Harinck De meeste groente- en bloem zaden kunnen nu gezaaid worden Tuinzaden 68 cent per pakje met extra zware vulling Bloemzaden 48 et per pakje Vetter gezondheidspofe veer kamerplanten van plastic met sierrand en hinnenpct, •Jeuren: rood en geel koper van MO nu voor K— leis» api- alc- Ri i Lange V ‘straat 35 Goes GOES l»lfOteHotM W.OngQ-5540 tl 6905 van 8M6. Cerk- efooa >1106- -> Uw oude scbeerapparaat is nog f 13,— tot f 28.— waard als u het Inruilt tegen *n Remington, Braun of Philips scbeerapparaat Stroom N.V., Lange Kerk straat 11-17, Goes, tel. 01100- 5658, na 6 uur 01108-674 slot ta >4 4 >4 en afel- 1 en ranaf g Modehuis .Gracia” JO dekking, kamerbreed met de -ABe merker- W Ukelen aytontapjjt en vele W andere soorten. U zult zien V dat U bij ons zeer vele voor dstel hete Iedere dag verse planten van wem—w,j1, savoye- --- - en Vergeetmljnietjes Tevens mooie vaste planton 5& v r kropsla, bloemkool, kool, rode kw' Violen, anjers, - Voorjaarsbollen mogen in uw tuin niet ontbreken soals: Anemonen, Ranonkels Pree r a ws Wij hebben nog restanten pootgoed van: Eigenheimers Meerla- diers en Koopmans blauwe, klasse A 38-S3 Jaar orvurtao. Lanta Voratetraat M Gone. tai. M24 b.g.g. 6247 Vernieuw uw foto, plaat, •ta EmmI teteKllslmmed, K, 1 Jantje W vrtjbüj- en Zilver- gdstraat 15. Dahlia pracht sortering f 0.65 per stuk Uw kinderen genieten op eeh schommel, wipplank of rlijbaan. Wy kunnen deee leveren; ook in combinatie, en de prijs valt best mee Schommels vanaf f 46JS 'tneembaar et», tegel, schilderstuk of borduurwerk aaet so*n dense oaaUjsttag i vms ADes. Tra* vend prijsopgnaf zegels. Korte Moe Middelburg, tel. ■w êëoüehuis ,uncii De mooiste vaste vloerbo- meeste De belevenis oen ptn ueracMk mus wmm M UMM Pijn is een gewaarwording; dte we teten ->nen en over bet algemeen zal ieder een het een onaangename gewaarwording vinden. Reeds als kind worden we er mee geconfronteerd. Het doorkomen van da tandjes en kiesjee bezorgt de meeste kinderen flinke pijnen en dan zijn er nog diverse andere ptjnbelevenissen in het prflle kinderleven, zoals ouikpljn, een schrale bibs, een speld van de luier die ttGGkt BISBOTOOrt. Als mens weten we, dat de ptjn onze vas te metgezsl is to het leven. Het Is be grijpelijk. dat men wel eens kan ver- ■uehtan: was het maar nunjMslijk om ptte «a hsMtan De maim, dte geen ptjn sou kvmaen voe- len. sou echter niet te benijden zijn, want aaar aBe waarschijnlijkheid zou hij slechts L ^Hzondsr bsiaa<rtjke functie, het is het dat er en wanneer wtj dat zouden missen, dan soudsa we osw ernstig schadsn. Keu klein voorbeted toont dit reeds aan. Wanneer we esme^kend uitstrekken naar een brandende kaeW. dan ondervinden we bij aanraking eea fikse pfls^ die oas in oen oogwesdi de hand doet terugtrek ken. De pita was een uitstekend nood signaal, want te sofe geval Is de sskede dikwijls L r •en blaar. Maar wanneer we nu eens niet ia staat warea_ een pijn te voelen, dan zouden de gevolgen efrehuwefljk zijn •»- woest Zonder dat wa ptjn voelden sou ■ewoon een daal ven ons Itateaam van- brand zijn. Kortom, wasnsaer we er owe i daa begrijpen we dat de tnanr nün kan ges o si en aasmaerkaT kaas hoeft om oud te woiteM -fle wet pijn haa vasfate x zichockkêm aRn, h^kn Mades aaMtag teak Art kgg „Meste vernsvelsputr gaat plastic reservoir voor 8 liter vloeistof, onmisbaar voor iedere tuinier van >1,78 nu slechte «to Wtedirheld Xto |- I- B - I m, dat wij dese natuurlijke waarschu-' mg eigenlijk niet to de wind mogea ilaan. Wanneer we pijn gevoelen dan te «1st een teken dat er fots biet in orde fej- rx" -t-.. het organism*. weer volkomen normaal en goed lune-' tloneren. 7 Het is duidelijk, dat het gebruik van pijn stillende middelen, hoe nuttig deze stof fen ook kunnen zijn, ook een gevaar in zich bergen, namelijk het iif«srh ah alert van bat alarmsignaal. r c Overt geas i» hef za, dat niet leder meng' pijn op dezelfde wijze ervaart en onder-- gaat We bemerken dat rveda zonder een- speciaal onderzoek op dit gebied, wan/' bat is bekend, dat de een bijvoorbeeld; minder ..kteinggrig" Is dan de ander. Di< betekent, dat de uitwerking van de nt'-k- op de psyche van de een geheel andere* te dan van de ander. Dr. Merabech vaa de untvervftett van Wisconsin to de V S. heeft hieraan een zeer Interessant onderzoek gewfjd- Hit. stelde een groep proefpersonen samen, bestaende uit vrouwen van gelijke leef-, tijd, allen gehuwd men mtaetens een ki»<1 van aehoolgaande leeftijd en allen af-< koauttg uit gelijke mtljeus. doch vaa ver schillende origine, te weten vtjttten wov- wen uit typische Ysnkee-tamiliea, vijf-' tien vrouwen van Ierse, vijftien Mali-* aanaa en igftten vaa Joodse afkomst toli bopevfct, een rode fteA of - - - prw^vn env RecMHka WMrmn cnjgb- middel vaa siectrische srtioMsan. kwam. *4- - - te- »- 4- INJW4.M >ox D^BOROBT lB9êrw8MB6 nimtbistei aa wal, dat de erverteg ,J#' BGlIBGNUftBi^Ub^E^ ÏBDGG tet wfl aagpea dat de vioaswea per beul aaedtg grtflk reagaeMteat dnrh <j£t* da gsoapaa oaifsrlteg pstoe weeahM& tone Ba De 7iteiin:swn iiign^r op lüb haM ausitesu ds teil 7. A V* kW» —Gk |a^ to ~n JBBto ■•BB nabe Het afhalen en thuisbrengen Inbegrepen Elke woensdag theorieles met kteuren- dlo’S liaan. Wanneer we ptjn gevoelen dan LJ: l.L 2j L, De oorzaak vaa de ptjn zal moeten wor den weggenomen ,wil Modehuis „Gracia” De mooiste japonnen voor weinig geld Jumpers to vele kwaliteiten. Btj f 80,— aan kassabonnen een paar ny lons gratis, bij f 106,aan kassabons nu sen watergolf gratis Fijne brood- en banket bakkerij C. P. Verschoore, Voorstad 16, Goes, taL 81» Bestel tijdig uw Paasbrood, Paasmasmetfee. Paistearteu, sa gesorteerde PassgebsMes 2S0 gram alleriumde f 1,— Specialiteit in hize vloer- beodea. Allee vaa Vw wae- im btote» -> Uw oude seheer te nog f 18,— tot - waard art u hte tesufit tegen *n Remington, Broun of Philips scbeerapparaat Strocos N.V„ Laswe Katfc- straag 11-17, Goes, taL 61160- 5668, na 6 uur 01106-674 -► Stroom N.V. adres vuur diapvzteakietan. Laags Kerkstraat M-1T, Goes, tel. OU60-80N 7A* Heaouteporthuta mat rota» 30 ♦♦♦♦OOOOOOOdd»»»»» Hengelaars Koop een betere werphengel. Vraag eea EU«EKA beagefl Keuze uit 300 stuks in Ton kin, volglas en holglas. Wsrpmslaat te 2d seortea. Franse nylon do echte Rho- dia, onzichtbaar in ‘t water, onverwoestbare irekkracht. Duitse vislijn Bayer" een merk met naam: 38/00 100 meter 40/00 100 meter 40/00 ISO motor 36/00 1000 meter 40/00 1000 motor 45/00 1000 meter UT o Julianastroat 24, Hantweert, tol. 01130-1985 Schouderspuitjes tankje 5 liter 30 gld - Wijngaardstraat, Goes •V- Voor aparte bruidsfoto's Lange Vontstraat 86, Oom. telefoon M1SO-7T74 len, sou echter niet te benijden zijn, want tent leven. De pijn heeft namelijk east ■L dat ons er op attent maakt. ■tot in orde fa in ons lichaam

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 13