ions PHILIPPE t kaal uttzien ft Brehmerheren-haarwerk in Nederland geïmporteerd doos Z*XSXe A.TTI FLORENCE GOES I - B.S.C. I I DENSER BARGER I DAMES-, HEREN- ea KINDERKLEDING GEZELLIG DANSEN bij kaarslicht Hotel ,De Korenbeurs* te Kortgene DANSEN mirt tier tamsM PARFUMERIE VANBIEMEN 43 Christa Jk DANSEN Et-FH n i CVS c_ I I 1 „The New Blaak and White” ind* Ël JaugdhoavG f! OPTICIEN -N 1968 •a t - T ZATERDAG 13 APRIL met medewerking van MAANDAG IS APRIL 3a r ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID- F N’ NOORD-BEVELAND Hl telefoon 01100-mm 8RMWSOURIEIRAAT3, GONE BETER ZIEN •n «r beter uitzien Advertenties worden tot woensdagmiddag 12 u. aangenomen. Moderne brilmonturen The Rhytme Stars 2e Paasdag zeer belangrijke voetbalwedstrijd (2e Paeedog) Zonnebrillen Contactlenzen UHgave en druk.: Fa. Drukkerij „De Phoenix**, Goes Voorstad.24, Postbus 5. Telefoon 01100-5915, b.g.g. 8399—6034. Giro: 326 37. -'.tf BESTEL TIJDIG rood - blauw - wit ■w - Den speek het danoorkest gezellige moderne denenMOdek voor U Beide dagen aanvang 7.30 uur The Everly Stars Peter and hls Rising Four lM H. S. Drijfhout Wijngaardstraat Geen. POSTDUIVKNVERKOOF 99 -am «Ma, Mm. aM. ui idiiMSn b bot iloNeasetoh hssbt mot da dam nMdwMNbs „LES COULEURS TRICOLORES” 20e Jaargang No. 15 11 april 19RB Oplaag v. d. bi. 22.886 axempla „D0 Prins van Oranjs” GOES M >e o ee eeee e asa e e o e e s 6e hwwniwsi' - ma ii oooooooooeoaeooooeooaeoaoooeaeooooi KERMIS TE HANSWEERT 2ePaaadag DANSEN zaal Zeelandla - Aanvang 8.00 uur met medewerking van de VAriAtivan JJckuttukmiA I DANSEN zaal Thalia -HRCEVRU o e o oeoeeoaooooo eo ee o oooooooooooeot The New Black and White The Different Ages In onze vernieuwde zaak een geheel nieuwe kèllektle Zoadeg 21 april o-Heereakoek ‘J| CABARET met Gerard WaMea - B Ganry Ktadts-. .W’ Hen bekend van de* K.RO.-revue om 7.30 uur. 1.~-8/X- ler^/4.- g PbMNwimkmtop:! as^as 14 april •ea 10—11 aw. 2 JT^ndag 21 april W 3—12 bw. B VOOR AL UW OKaCHÏNKgN Laage Vorgtatraat 48-Gooe - TaMooa 811004888 TT (BLViltZIGMLS) MET GLAZEN OP STERKTE ***’’*-**-* I Aangesloten MJ de Noderiandoe w Huls-aan-Huleblad Pers. 1 Advertentieprijs 20 et W AM Voorpagina dubbel tarief. Contracttarleven op aanvraag.1 Voor fouten in tel. opgP0«van advert, aanvaarden wij gaen enkele verantwoordelijkheid. k o Kmhihq 2.30 uur. UO COMNTKX N.V. ELEGANT Zaterdag 13 april i ’.i Oak wear fete dn Mm Sfeer an gezelligheid o 1 deii! tot 11M •9 p cver'entieblad" X4hX \trz ”00 - 7251 Geen hei Geede Md Leden ea donateurs erfje toegang op vertoon van Hdmeater hapfcaart CHARMANT Lease Veretetmet 14, Goes. Telefoon 6213. te veie kwaStohea, deeetoe, atoopen, rahaa TRICOLORES Drotoe 140 cm breed 1140 2e Paasdag OOGMARMN» EN STERK Een grote keuze in onze moderne zaak, met de beste service en snelle levering. met do nieuwe Polaroid collectie 1968 J —kV TRICOLORES CaataSraara 90 cm brood 640 TRICOLORES Coeoo-hnprimk 90 cm breed 44e TRICOLORES Vtoa terienka 4 140 cm brood 640 5’, I a.l.v. TRICOLORES 140 cm breed 2440 A.a. zaterdag m.m.v. SCHOUWBURG .JULIANA" TEL. 72S3 - GOES 6.96 4.06 «.76 S4S Kloketraat 10. Goee Een btaondere goede kwal» ML au eek In Nederland verkrijgbaar. gaan Wij deer met van nu lijdelijk t NS.— N V KI gun Teehn. I Lange Kerkstraat 11-17 tel. 01100-5066, na uur Noord- es» SMd Memel Turfmolm In rakken vso W liter. Oogschaduw Eye-liner Mascara Mascara-roller Wenkbreuwpotloden f 2.96 Penselen f 240 steha, van de le. rende werden verkocht. i SoOeataroa alt Bteeahergoa Oeea weeeOM maar Bodem van eea clubje maar ven de .toe Bernd met stjn ISAM ledea wnarta rijk ew asm geeeepoeM. te*Keam|l<y£&.Tr ~rn*“ niiiniKii a.«. Vraag vrijblijvend deskundig advies bij erkend Pelattti-dépositairo: Molendijk 12a-14 I 'e-Hee renheek Tel. 01165-402. Lest deae kano atet veerMI eaan am ha het baalt vaa bet GoaSea Beert te koeten. Votfcoop vindt plaats In Ctfd t OSiimn weg ‘>4>roveneslrt(r naar Ooeaando vaa bentobUaen. daarna wrkoep. -► Wegens enorm sukaee gaan wij door met onze spe ciale wasmachine aanbieding van Tumamat S van f Mt,- nu ttJdelljk t TM,—Stroom N.V. (Eigen Techn. ÏXenst) Lange Kerkstraat 11-17 Goee teL #1160-8006, na uur 81tM «74. Levering door geheel Noord- en Zuid Bevelend -► Reinig Uw »uède ja« met Jeka suède reiniger f J.4« per fles. P-A. Drogisterij de Gaper, Goes, Voorstad Ta Voor zakolijk drukwerk Drukkerij ,gDe Phoenix" Knippatronen: Burda, Vogue. Simpliticy en Herbillen(met de wMse, pratis knipvomhorteg) - ------- is de gestorvene, wat moer N. de opgewekte, die ter rechterhand Gods Ie, die ook voor ons pleit. Wie (of wat) zal one scheiden van do liefde ven Christue? Rom 8 34 e.v. Inzending V.E.Z.A. Voomaerstraat 4. Goee» Wegena enorm eukaeg U. dale OPTIEK FOTO FHM .O/itica^^AlKumpman IN TI4ADUE VAN DE LVODSTSTD. GOEG Lange Vorststraat 57-63 - T Kapsalon Rentmeester -u--- ^oo>oo6oeeaoo»ee»+»oeoeooooo SCHUTTERSHOF - GOES Tel. 6260 bg.g. 7108 Zotordae 13 opril as. -Ml Msriek: N 8 XT I 2»Paeodae UNIVERSAL - DELIGHT en MOOCH Aanvang 7.30 uer. Geeft uw advertentie tSMg aaa 2ei paasdag Paaabal m.m.v. 3e paasdag Gezellig Noord-Bevelando 3o Paeen vieren m.m;V. ah eet eate PwbmW terMMe/ Een zorgeloos, zonnig gezicht Elke donkere bril is nog geen goede zonnebril I Vergelijkt U maar. En ontdek, hoe een echte zonnebril U een zorgeloze kRk op do zomer geeft Een voMgo bril. Veilig In de auto. Aange naam in alle omstandigheden. En ook Uw omgeving ziet U I anders... aantrokkelijkec. Oetdok deze modtoeao etefloa (omt veSesNge keMRWMaeraMto) Ie aar n opqenomen het Ven soa SMMtM aNt 4e lolfda ennigerendo gtoeen eb Uw gernoM M aufc U erg veel pioder hebben. De levered ie eehftr wet tenger. Doaromw het goed doos eeaaeW sta Ml het hMsto moment uk te stoiton. UW ZONNEBRIL oosd «eemmow u met de gedochte speek een ahaom Se «eerja

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 1