fNK4 m ROOVERS Lederwaren 0 PE NIRG! Ktuhtef keukens te Middelbars I van den EEN BEGRIP LC F». Hoonrick, Middelbars, Fa. F. Verbiest, Sas van Geit, op de Bears Garage Vai Striei N.V. BB INRUIL op Philips strijkijzers 7AG of 5,OU teug ,JdéT „De Bevelaader -Fin Goede handen pi MARTIN WUDEMANS .1^ - KS y' .JOE BEVELANDER** Donderdag 4 april 1MI i J ;s- "S Vert OLD A tt 7/1 'L UW SC KOEK EU LAKSS 90-60E SCNOEMEPAIANaSMF f w,w Wl*. L. Vorstgfraat 80 GOES TaLOIIOO-Mie. ,DE GAPER* 3 -► n u Papes te Dond J. SCHRIK, toenta triton* 1!” rismon r - h?-' voor Uw ouda atrijk||Mr WETEN S W A A RD I G HE D EN Nucleaire straling tegen tp—ïrfen tori «A M 1 ww O.V. aai to^r to Itoiislrilais Hoer. i»»i o. Ué(hr riRtiiri Boopoto wortoa „Do Ktokkonwlnkol” H. S. Drijfhout Wijngaardstraat. Goea. wordt Eratis (huls aan hul*) ■dnsgM* Bm manto* Mototot- ginri eg tot gn* - - - - - Tr* Tk.-tor Si' J' - j b. T Ksm Kjkss b T vm< tot 11 aai slo. i- f-1 T ü.-wi - f TANT CONI ■I .J -ii- Inrui] t B in tot too rd. «.H nHb OLDA 21,95 lichte Langt a.whti M4» m. tOMeu Cosmetics DA Drogisterij Voorstad 7a, Gom Korte K voor ti Ou»p, dorp Van MO uur 'e-avonto zuNan wij p Orasg da handgemaakte kimeMjver- toidsartikalan tonen Nog nooit hadden w<| zo'n grote sortering I In SKAY ANTIEK vanaf In LEER ANTIEK vanaf Honderden verschillende modellen Mectrieetrar ‘s-QraveapoMer TaiefoM 0110*478 -■ v Telefoon 01180-3904 i ,S' On weken Mffs ovsrnr seshti aston TIENER TASSEN droomkeukens I, Jfe', L"- Iedere koper ontvangt bij aankoop van oen kuneV nifvertoidaprodukt, oen aardig geschenkje »«e*oooeooooeoeeoeeeeweeoe<eoooooo •••ooeowge en in alle dessins Verkrijgbaar bij Telefoon 01158-1262 I HANDTASSEN In het klassieke genre van het beste merk Blok van Heyst, vele exotische leersoorten - - - Handschoenen In da bijpassende tinton In nappa on vlstram Auto handschoenen vanaf 14,95 Auto handschoenen vlstram vanaf 7,50 LANGE VORSTSTRAAT 77, GOES Ford Cons. VI. Fiat 1100 M Flat 1888 B Opel 17 R 4L 1962, Renault bestel 4L 1963, BMW 700 1003, Ford Zephyr ISO, Ford. Anglia 1985, Fiat 000 D 1986, atroCri Azam 0 1008. Inruil en financierins T A.s. weekend speciale stow van ge bruikte wagens tegen speciale prijzen. Wilhelmlnaetraat 74, Goes, 01100-6646. vf delljk btj da proefnemingen op dieren B8 neder onderzoek bleek, dat er zich in dtt serum oen substantie bevindt die meewerkt aan da vernietiging van Aspa- ragin. Men beschrijft deze stof als een enzxm en noemt tot Asparaginase. Ken doel van onze dannbacterita produ ceert ook Asparaginase en de ontdekking I daarvan biedt nu nieuwe mogelijkheden 1 Agaat off wi en essenda. dot vor^. en wol om <H enzym te grote hoeveel- i.*totZt^£leltendê toed Mkt g«nakfelifr"h^ ^^^^Sheden te kweken an se bestaat de mogelijkheid om tot een flinke produktie van Aspetek ginaas te komen die weer gebruikt kan worden bij de bestrijding van de leukea- toto Kortgeleden werden in een Amerikaans tudachrfft de eerste resultaten geapen- tautl ven het gebruik van Asparaginase ioön' jo'fêirauoa gêea si safdtneëuofipecta dêrdaed was er sprake van' een ggnmer- --van deaè stof, maar tot blijkt dat er zeer «rote hoeveelheden nodig «Un om de strijd te kunnen volhouden. Rii de proef- J aan- te rijn en men I r Hg zieke pcUln- taw Met van to toed redden. et IMwMew reoultahat it echter, def men I heeft moflen ^etrtelelen. «let de hoop die I men Jitoeeterde mi de dierproevenniet I s»d eras en dat Asnaraetkase ook iiifc on mensen een reer evnetlee 'nvÜieA boe** loon* A<a heeliat <4e' noelte aan on de 1n»e»la-on wee verder te gaan en mlaerhien is de dag niet ver mees, dot men ook tegen deee ernstige ziekte een medletfn beeft. Men h te «Br Volkswagen Bestelwa gens met en zonder ruiten bj. 1M1-1WI vanaf 1000 tot 4780. Inruil an financiering mogelijk. DO strfjd tegen to ineekten, die om voed- eekteneoorten paart tot vrouwtje alechts eei m onze gezondheid belagen wordt-'u“ u"»-* reoto tterrtaflon jaren intensief gevoerd. Br zijn veradrfHonde radenen voor, waar aan aaon om vervanging 1-- C. HARINCK GOES I saga Werasteoat M Op gravorM toa wortoe gewacht au tM gtonto arige Slisten troowt msiWintli op, door to totMtoto addtotoa ntat voidoesMie aftwerktaa hebben en er M. neg tot gevaar van vast to todsm door deae -te Te koop: enkele primn 3e hands radio apparaten Radio v. d. Broek. Kioto- straat 17, Goes Schouderspuitjes tankje 8 liter 30 gld. -te Te koop ibanksteL eta nieuw. Is op nieuw bekleed koopje. VennMrstrMt M. Goes -te Te koop: enkele mooie 2e hands T.V. apparaten NI, N2 en Belgié, M cm, onder garantie. Radio v. d. Broek. Klokstraat 17, Goes -te Te koop z.g.a.n. bunga lowtent, André Jamet 4 pers. J. Rossevoenstraat 41 -te Voor vrijetijda schoeisel naar Fosse schoenaervice Korte Vorwtatraat O, Goee^ -te Te koop: Mobrle*té K»p- teln s.a.ajL an in prima staat. Koninginneweg M, Goes - Nergens zijn de koelkas ten so voordMte'els btj Stroom N.V., Lange Kerk straat 11-17, Goes, telefoon 01100-5838, na 8 uur 81108- 874 -► Te koop ito** kintos- wagen. kleur doiker blauw Geheel ultneembaar. hoog model, ’merk Koeistra. Scheldestraat 117, Goes na 8 uur -te Philips draaitop stofzui ger f 188.— af inruil t 80.— nu f 100,— f 170,— af inruil f f HO,-. Stroom N.V., Lange Kerkstraat 11-17. Goes tel. 01100-0806, na 8 uur 01106- m -te Te koop: 10 maanden kleur f 88.— Geer 8, Ham V Stroom N.V., Lange Keifc straat 11-17. Goes. Uw adres voor Mspinw kisten. Tel. 81106-9866. telef. #1105-874 j M VolMHgens (kevermo- dellen) 1200-1000-1980 bj. 10^907 vanaf 1000 tot Met 000 contant en de rest in maandelijkseter- mijnen koopt U al een ge- garanderde goede VW. Leukemie te een ernstige bloedziekte, die ook wel .bloedkanker" smrdt gssmêmd. De merkwaardige naam dankt daas alek- te aan bot feR dat ae meestal gepaard gaat met een overproduktte van witte bloedlichaampjes en die witte bloed lichaampjes haten officieel laukocyten. Deae overproduktte koot de petitat zo veel voedingestotfM -- gmraig Mte. tottoi tenslotte de deed volgt Natuurlijk zijn de hier genoemde ver- echljneelen niet de enige, er doen er steh door bet ggehele lichaam vele voor en de patltat biedt tot beeld van algbtoel stek gijn. Het bloedonderzoek brengt in to regel dadelijk de oorzaak van de ziektever- schtjneeten aan hst licht. Het aantal rede verminderd, maar tot aantal wttte btoed- itt lichssmpjes is smsttf iosutcïBomsn S0 hst te ernstig ver- Tot de grondstoffen die voor de aanmaak Óp dte BMator newton toto gk lieden te büoort Mk Mn~ëmtaiMiMw7drt’mën ~ü- maak niet groot ■- p^jnMita iiosMt. Amlnonirsn stjn nanrtltylr de tonwotanen ven de etwtttan dte ae*n »ww«4m Mbl toe HgetotoMm ((1 Ov* oral DV**XBg(rQ*v I ui iu slvi ilvsigmii Ken "normale cel kan tot Asparairtn tot nodig is self synthetiseren, maar de too- kaemteehe cel kan tot niet, dte k»r slechts de behoefte oen Aspararin dek ken door dtt aminozuur uit het bloed tr toton. - Uit dtvorae onderzoekingen smet men dat towtonüe enigszins boetreden kan .worden VaMg» gnoRtlk VW-gerantol Do VW-toato toeft om naam te vodtoen. Ddtoxn controleert h|j elke occasion - van weft meric ook - door en door. Pm ais M zskatM brengt hij het geranto nnblsnn op do wagan ton on£nt u zeker 1 Momaal, dus brengt zij na de paring met oen bestraald mannetje geen eitjes voort. Proenemlngen op dtt gebigd hebben roede zoekt voor to tot grote suceecee getold enJto.taterna- ttanaal AtoMabureau en de Wereld Vood oo! OrgMtoeHi hebben bestotan deae methode van inoektanbeetrijding binnen- kort op rmte schaal in to wereld te gaan 1* aoroto inctentte denkt man op dte ma nier de IMtoe vruchtenvlteg te kunnen topMUMt'.Mn inaekt tot dikwijls op .n--u-Q verworgt - i ~I236.- O - ■aar de tijdschrift de eerste resultaten tropen- a a btj drie ernstige teukaemiepatitnten. |n- keltjke verbetering door gebruik «rato toevoeiheton nodig «C.n van wttte bloedlich ampjee nodig zijn nemingen bleken de voorraden en kon helaas to reeds

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 4