rv poley 798 i f u ook ver gaat VÉÉL MEER ■ZOR6EL01E ST0FKN GRfms KNIPP/ITMfW I’ MAAK EREEKgcwoontr A u t poley 798 a 798 Poldennia’i weaiaginrichtiaj Moordwt KrabbendUke 798 Mmidratie „De Bevelander” Geeft Uw edverteitie Met uw geld. Htr RPGEMELDE JURKJE iN-TERLENKR,M«r TRICONYL 4E6L0EMB B0VENSTVKJE IN tEUKECDNTRHdT KLEUREN HHBI zelF EeMAftKT -G1UF PM ÊWR MET ÖRATIS KNiPPRTROON 89° kom ReaLMOTia 798 tjÜg aM MK Of, dit voorkomt teleirstdliag ÓTOfTEMddM&TMRRKT t IN ML 6T0FFEN64WMflRKF nieuwen beteren bouwen vangen 41l huizen I VRN-RNDOR. 4 1 1 Donderdag 4 april IM* -T— T S’ A Wd In V c In G 998 4Wr?- i bent van harte wetaom I M8 i f999 ƒ098 I Dat te dan acht waar c k I I fit Go MS i Di\ k- W i MU Ito Na hal 12< CO w« K II A oi «.«o ».rs i i Don De meest ideale AUTOMATISCHE TROMMFI WASCOMBINAilt is de NU NU M«t ton •ptaas van J NU /W« Stroom HaV. "■-■•er I 23.000 ox. J. AMmmm Ma Bstodw«tarte.M macnnmmim ONDERJURKEN leooeeéeoeeeaooeoeooeooooeeeeeeeeeoeeoeeeeeeeaoeaeeeeo» 4. - ..DE BEVEl ANDER*' eet e n tojuijBAee e e»M.».eee ewte eet e MeeêTTs m7 eigenlijk niet - kunnen we zus niet beter zo_? U*moeet er eens De Bevelander het grootste J en hot enige advertentie blad dat op Zuid- en Noord- Bovoland gratis wordt verspreid NEMEN IN HET LICHAAM VOOR AL UW ADVERTENTIES ADVERTUETU NATUURLIJK M ..DE BEVELANDER" 3? c - - - - - - ,:X NU >»»*»»o»oo»oeo»e»»oooooo»»oo»ooo»ooeeoeo «•n-Mrrasgwuta-ide^n san da hand zou kuunM doen. Morgan maar sant gaan praten matx f r d -• Ai ZCoreotterta i. 4 Gees. Lange Kerkstraat 35. tel. 01100-5355 -st. i z? ■t DA DA id .v btodt da MogeWkheid tot Job. fi 't :-■ 4 i MO s e 4 til «M rrvsw, 1 k k GANZEPOORTSTR AAT GOES l ui’,nil n. j Ann al Uw verlangens ken wprdon voldaan die 'de moderne technische ontwikkeling one biedt en die zijn voortreffelijk. Men brengt in dergeltjke lichaamsopeningen - ttsch systeem en j Onderzoekende 14.75 van Cttterstraat 8 Kerkstraat IS Oh Da 4 de Prtjt f SS»,— 1V« Wdelbk 7M. 1B-. i Lange Kerkstr. 11-17 Goes, tel. 01100-1855 na S uur 01105474 Dhr. de Rejt, Pr. Ireneatr. 15, KtoottAge Wfi*n*ro—ad GANZEPOORTSTRAAT GOES Ni bri Dft Wemeldtago WUheimtedat? Triir^nnrteSpff wJjSF A. D. Fortata, Tutadorp 18 Terseko - JUFONt ovtn» FOUNOAnON «cm Êen modebewuste vrouw vindt ia do ..POLEY” collectie zovael charmante modellen -l. Kralie «MM o- ■-•«•r,.- A. •ic.lé’ <M. j P.S. Bezichtig ook onze ..passage" a.h. KerkpNin (Slngelstraat 17) vry parkeren. - i- arts kan in zo'n holte kijken, maar 1 bUk zal niet ver komen, door gebrek aan licht of, doordat dé gang een bocht maakt. Ook bestaat de mogelijkheid van aftasten met hand of vingers, maar ook Dtt sba onze agenten a. bezorgen waar advertenties aa beatolHngen o, druk werk werdén aangenomen. ■an uttgebreM modelboek van familie- drukwerk staat tot hun beschikking. G Mtnnaard. Dorpastreat S ^^nH-n^DorpmtrtetM Mevr. Llndhout, Abdijstraat 41 B**3évr. Weadorp. Weststngel S CeUteaplaat M. Bakker, Havelaarztraat 53 Driewegen o 5^ van Weeto. Nliiiueiraat M ^TwmSwrn; Eosnorstraat 27 Mep. VeMhill n^i. Oostkrulsstr. 7 Phr. Setojver. Oud» Zandweg 4 _Muvr7>Ceras, Prov. weg 1 A|Anthoniste. Burg. Vogelaarstraat S - nanewaart J. P. J. Aertaoen. Nwe Kerkstraat S Bossighetraat M Doordat de medici van dorgettjke utterst dunne buizen gebruik kunnen maken en het materiaal nog steeds fijner en ge- perfectioneerder wordt, zijn de onder zoekers niet meer alleen aangewezen op de normale lichaamsopeningen, doch kan men, wanneer het te observeren orgaan moeilijk op deze wijze te benaderen is, ook overgaan tot bet maücan van aan kleine opening, waardoor dan de buis gestoken kan worden, zonder dat de pa- - tisnt e hot te oBdsnoekuu orgaan daar op de een o andere wijze nadeel van on dervindt. deze mogelijkheid hebben de me- Sinds kort zijn er moderne EMoscopie- -k—.u. buizen, die lexibel zijn en dus ene boch tig traject kunnqp volgen. Op zich is dat niet nieuw, maar bet probleem lag uiteraard In het optische sxsteem. waar door het beeld meeat wooden overge bracht De Japanner, hebbek hiervoor een unieke oplossing gevonden en wel door, de lenzen de vorm van kleine kogeltjes te gevetf, die het beeld aan elkaar door geven. ongeacht in welke stand ag ten --- opzichte van elkaar staan. Hierdoor is diepte die men kan bereiken en wordt er de ieXibele buis een bruikbare realiteit arftezsmAl nlaé. maa.MnM.o„ gCWUSMvU. i Nog verder is men gekomen door de mo- deme technische ontwikkeling die het moguüjk heeft gemaakt dat mendia die buizen uiterst kleine fpin rsm»ra’s soon- teerde, waanioor het zelfs mogelijk werd, dat de medici foto's te swart-wtt of kleur maken van organen in het lichaam. Voor de Enoscopie ligt er een belangrijk terrein op het gebied van het vroegtijdig ontdekken van kankergezwellen. Man kan dan via ingenieus gebouwde buizen zelfs een klein monstertje van het vasdaebte weefsel afnemen, dat later in het labora torium nader onderzocht kan werden. Sa men met andere hulpmiddelen worden de medici op die manier in staat gesteld zo -igelijk hun diagnose te stellen, waaidoor tijdig operatief ingrijpen moge- ‘1 en da pattent veel lijden wordt bespaard Aan verdere verbetering van deze prachtige diagnostische hulpmiddelen wordt nog gewerkt 'i statte enige tientallen jaren beschikt de ihliltoshs wetaneehsp over een bijzonder IfltewMsmto mugstijkhi d om tot exacter dtagntwM te komen vta de Endoscopie. Dg leek tul dtt woord „ïndoscopie” wai- nta .eggen en daarom te het goed hter iets meer ever te vertellen. Oh. lichaam heet diverse openlngen en vta die openlngen bestaat do mogelijkheid om ta bet lichaam zelf door te dringen. dtai door de eeuwen heen gebruik ge maakt. maar ds middelen die hen ten dtansto stonden waren van dien aard, dat de reoultetondikwijls bescheiden bleven. SW t_ maakt Ook bestaat de mogelijkheid van r T nr.i —I i.m v< wa. in dat geval is men afhankelijk van de -1- visueel niets wasrgenomen. De Endoscopfe brengt hier uitkomst. Fen maakt dan gebruik van de mogelijkheden dié de moderne technische ontwikkeling ons biedt en die zijn voortreffelijk. Man brengt' in dergelijke lichaamsopeningen een lange, zeer dunpe buis, een buis die is voorzien van een optisch systeem en een piepklein lampje. De onderzoekende medicus kijkt aan het einde van dé buis dat bulten het llcahém uitsteekt, het lampje verlicht het inwendige van het lichaam en doormiddel van bet in. de buis gemonteerde lenzensystessn is de arts in staat tot diep in het lichaam te kijken en daar rijn waarnemingen te •“''•m. wanne het gaat om het onder zoek ven een bepaald orgaan waarover de patiënt klachten heeft. vr°eg_ mo. Dergelijke buizen met een doorsnede Van ifjk wordt slechts enkele millimeters zijn een won- v der van vakmanschap en modem tech nisch kunnen. Batist nachthemdje g,7B Nylon ontarjurk. ronde hals 3.M Nylon jupons l.M Ttenor Beha in kleuren l.M o Lovable Stretch Bsha 3.7t j Beha met tango maagband Poplin, met kanten cupe Panty (Step-in met kruiejo) Luxe Lycra, merk Step-in Step-in voor extra rugsteun Zware Gaine, extra extra rugsteun Gaine met rite0,75 J Meisjes camisoles vanaf O.gg J Meiajoe ebpe vanal 0.M Meisjes nylon nachthemdje 3,71 Heren Anktate. wol mot nylon 1,7* J Nlase OoatdUk Ood< J. Oeta, Diirpsetrnsl M Ovezando Küis^d?fi2MM' Mataw*’ M. Nteuwosttniysa, VMMntaoeotr. 0 D. Wsetvoer, HaveastreM 17 Mevr, tomper. Dorpsstraat 30 WsethavendlJk 74 Kapelle Dhr. Langenberg, Wstneldingsezand- weg 7 Kate Mevr. Kortaknie-de Wild, Dorps straat 10 Kxtteadtjke F. van Stee, Dm peet»ea» 64 Mevr, de Laat-de Fouw, Kerkplein U Kertgene D. Blok, Oostetraat 1 .LjSihke L. F. waterman, Oostweg 43 Kruiningen Mevr. C. Nieuwenhuyze-lavooy, Nieuwstraat S7 Kwadendamnse J. de Jonge, Korfcaboomgaardrtr. 38 Xwwedwp Mevr, dé Kok, Schoolstraat 8 ^"mJTm. Vader. Dorpsstraat M - te«dl M h£do BaL »e Vltotweg 31 Ovezande KOtand-l

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 2