v.a. f 648, paasinkopen voor ’tuurlijk Jamin TOTO 70/0 M. J. GEUR VERVE ALTIJl GOED '4 TE WEMELDINGE .1 volkorenblscults waalarblscults petit beu rre melkhazelnootjes 150 gram vu 109 voor 95 pinty-ayioRs VERKOOPSHOW IN DORPSHUIS gesorteerde choc, eitjes passoitjes-as dwW4-olijes Neemt u dan een CANDY wasmachine ISO gram 109 Goes f ga méér naar FIRMA PIETERSE choc, fondanteitjes 200 gram 89 roomfondanteltjes 250 gram 109 fraltoHjo» 250 gram 85 ^»"r«SAssj fcenwraattTbUk 300 gram 69 pensée gebak 139 met gratis kwartjesreep nimgebak 139 met gratis kwartjesreep boterkoek 129 met gratis kwartjesreep en Voor nylons GEBOÖRTEKAARTJES in grote verecheidenheid drukkerii ,.L Phoenix" Voorsted 24, Goeo, tel. 5915 I a n s i. niet duur we/ heerlijk 14 7j"- van M-22 MM zaterdag 6 april van 14-18 uur. Toegang vrij. o te fn E gfc Geopend donderdag 4 - van 1822, vrtldmg 5 FIRMA FLORUSSE KAMFtumniN VERFWINKEL NOORD” 's-Heer Hendrikakindemnatraat 37. SVlc O'-.. DE BEVELANDER” Donderdag 4 aprl! 1900 Dond r t n r.lti -44- woninginrichting Ki Polderman N.V. J u g« Te m Di Tr dt I E g< L k< A v< P ei T< kl A al Te aj F< lo „TIMMERHUIS” Fa. Muk Ra. JMMA" Techn. Bur. Verburg Fa. van Wlllegen- van Strien Zn. reowi iriaU wa 4 t/M e a»rH paastulband van 95 voor 85 van Oeveren N.V. BIJVERDIENSTE WATUSFONT AimKOLKN Er zUn vele verschillende merken wasmachines in de handel, zoveel dat het U moeilijk wordt ge maakt Candy wasmachine Is de BESTE kous als U van vrije wasdagen droomt ri nnri <5# MOMWUUDAAIMBHMNr i AaatoekkaiJkeprUzaa. - -• ■i derne omlijsting van ’t Jan- bagagerek r nu Telefoon 01100-0473 QOU HU Gore. tel.01100-8141 stra wandelwagen, met zak. kerke. KLMXTR1SCHE HU1OHOUDELMU AFFARATKN Wvwm OiwisilieMes. Opaetate prijzea. atewettirtw aaaptajactar - Aperte rirtrthigsMMig Lange Kerkstraat l’l-lf, Gom, Tel 01100-5856, aa 6 uur 0110S474 Kanaalstraat 18. Hanaweait, Tal. 01130-1477 Veer graüa Maurttslie aa ecMMartipe vraagt ■4.m«.aa4e ndmpeoa lil i CT ta AL rot CANDY VOLAUTOMAAT VOO* 848,— VOOR UW OUDK WAO- MACHWR KRIMT U NOG KKN HOOG INRUO. BEDRAG TERUG. |s DJLU- olie- 0 kcaL met Voorstad -te Lente Zelf 'n nieuw -te Vernieuw uw foto, plaat, i ets, tegel, schilderstuk of fa. Fknaotoilag awgeOBt BR D^Ganzebar" Grote Martri IA Ooee F HISTOR ■soMmigOba tams voor MSTM SSSCUAL ZAKSN Zaaiende meeat dee 'tzeH zaak ZMStaretrMt 2. Telefoon 011004382 GOEO Alle Ceed» typea werkee vataMeuMtïach Levering door ge- d- en Zuid Beve- lout en -te Te koop; eikenhouten le dikant met prima bed, 2-p. en aardgascomfoor i.pr.st. spotprijs. Schengestraat 18, Goes - •te" Te koop: broeiramen van Gurp, Molenweg 30, Le- jvedorp, tel. 01100-306 te Alle elektr. installaties worden door ons deskundig verzorgd. A. Boonman Ove- zande, tel. 01195-305 -te Reeds voor f ’47 M v-oot WBhelmlnastraat 21-23, Wemeldlngo. Tel. 01132-333 - -iv -te Te koop: wegens aan- SJriL* ^^STaA V£esU‘" te Ongelooflijk. Een echte vouwfiets compleet met ver lichting en standi: rd voor slechts f 129.50. Heen bij de fletsenspecialist Jereml- isae, Goes te Ook na 0 uur ia Stroom - -• --j OH 05-674 Ook VOOl service -te Te koop motor cirkel- maaier, merk Grevllie, WUgenweg 11, Kruiningen te- Hét is nu hoog tijd uw zomervacantié te reserveren Bel 01184-2322 voor pro gramma's. Neem geen risico neem een ANVR-reiSbureau WW H. Muller Co., Boul. de Ruyter 14, Vlissingen en op de weekmarkt te Goes -► Alle soorten ameublement ■__^_-_“sn. salon tafels. boekenkasten, dree- soirs, mahonie kasten, kabi netten. T.V.'s enz koopt voordeligst In het Vendu i,8L Ibcobsstmat 52. -*■ Wegens enorm silkies gaan w« door met onze speciale wasmachine aan- oiedlng: de AEG Turnamat van f 988.— nu f 798.-. Stroom N.V Eigen Techn. Dienst. Lange Kerkstr. 11-17 Goee, teL 01100-5856, na 8 u. 01165-074. Levering door ge heel Noord- en Zuid Beve lend De eervtee vm 8e Candy wnemacHnee wordt door ene behartigd met een door Candy erkende Technleche Oienet en een gegarendeerde 24 uur. eerstee. Onderstaande bedrijven hebben de alleon verkoop voor Noord/Zuid-Bevelend. 1B v. pertokoaten. Ppsébne <899 •ÓliaUkAM Voorstraat 22, Colnnsplaat. Tel. 01188-294 te.g.g. 01100-343-396 Kerkplein 67. Kapelle. Tel. 01102-1335 Oude Torenstreat 27. Yereelu». TaLOII31l348 ~i> if ->■ "t Is zo 't was van Gurp voortuindersglas. S, van Gurp, Molenweg 20. Lewe- dorp. Te koop: 2_ wielige^mo- oêitttjding. WHgenweg Tl, slaapkamer enz. voor de prijs van f 10.—. Vraag niet hoe het kan. maar pro fiteert ér van. Het Vendu Huis, St. Jacobstraat 52. Ooee Het Vendu huls brengt U van allee. No* een week pudding van 22 et per pakje Nu 2 pakjes voor M et St. Jacobsstraet 68, Goes U kunt er van allee kopen. Deze week cecao, U weet wat het koet docht ia het Vendu huls kost de cacao maar 26 cent per 166 gram- -► Gereedschap in grote verecheldc -held, scherpe prijzen bij Jetemiaeee, Goes koop: 2 zitsbank en ek Ford FK 1600- 1250, zeer stevig. Speciaal geschikt voor aannemers Naalmachlnehendel Bogaert, Opril Gr. Markt 9 Goee, tel, nu -> Te koop: kinderwagen Rembrandtlaan 84. Goes I door ge ilid Beve- büjvend prijsopgaaf en gra tis Zllverzegels 1 Korte Noords trast 15, Mil- delburg, teL 2723 Verzekeringsmaatschappij vraagt aktieve personen die in hun vrije tijd veneice- ringen willen sluiten Br onder no. 12-1 b. v. d. blad g HoURn3se imorifletg ■4e Te koop broeiramen. S. van Gurp, Molenweg 20. Le- wedorp, teL 01196-388 W.lii.l^i M..W I - >- Te koop: tekentafelcom- binatie, bestaande uit ver- 100 x 150, parallelgelèiding afleggoot en bergkastie. De gelijke konstruktie. zeer 1 goedkoop. Tevens electrische - dompelaar. Appelstraat 143 na 19.00 uur ->< Té koop convector II rnuurtank f 280, 20, Goes. teL ->- Op reis Plotseling I. Alle biljetten voor vliegtuig, trein of boot kunnen wij direct voor U klaarmaken. Voor al Uw reizen; Wm H. Müller 81 C.. Boul. de Ruy ter 14, tel. 2322, Vllsalngen - St. Kruiaer 7.5 meter f 4590,—, Al. Kruiser 6.5 m. week houten- en (talen ta- 2000,—. Diverse motoren D. en Ptr. Oer. Sommetjer, teL 823. Oveaande -*• Welke dame wU »™cn~ Tevens platenspeler f 26.— en die is om self in te -► Verkoop en reparatie alle elektr. epp. Fa. van Driel, Patljnweg 94. Kloetinge. tel. 7070 -> Te koop een kolenhaard Beckers, West Kanaalweg 87 Wemeldinge -*■ Huu met all 'n gerin Altijd» voeruK r «pa ra ti' Vandaal kijken. ’s avond N.V-, M of Goes B.l.a aankomt onder n toreputt ook' vpor onkruid - - - ££tten Go^Jg bereiken. T.1 weg 10, Kloetinge Te koop aangeboden Fiat 600. bouwjaar 1800 rz.g3t., vraagprijs f 96A— -- 4.- en ktnderiedikantje met bel f 30, -> Ruime keus van voert» in- rUilmachinea. Electr Zig- Zag vrije arm f 220.—Gritz ner electr. t 00.—. Singer n koffer i 85,—. Necchi op meubel f 50,—; Naumann op n«iM 2. v bedje f 45,—. Kastanjeatr. 05 machine f 45,—, Kayeer handmachine f 45.—, Singer IlBIldMMChinB t •0.— Te koop t.g.stz. Koel-Naaimachinehandel Bogaert. >ril Grote Markt 0. Goes, ;foon 7082 -► Chroom mandje, met schutten -trager voor de fieta, rtü al laten. f 0.00 per set bij de rijwiel- Koopjes In electrische kookfomulzen. oliebaarden, heteluchtkachels, kantoor kachels enz. In hét Vendu- huls. St. Jacobsstraat 52. Goes -► Wij hebben koopjes in kasten. U kunt deze week «u uitzoeken. Keuze uit 120 stuks voor spotprijzen in het - Vendu huls. St. Jacobsstraet 52. Goes I' ---- Deze week een kast 100 -> Te koop: bromfiets, koop je Berin! de Luxe. Wilgenweg 11, Kruiningen ->- Te koop wegena ophef fing melkwagentje. J.L.O. motor, koelkast 1000 liter, gasgeiser z.g.a.n., dulven- klok. Te bevr. B. Wagenaar, Stationsweg 34 Krabbendljke -► Te koop voorgekiemde gele Eerstelingen, Bintjes en Meerlanders 28-26. Ook on gekiemd. C. Geluk Oost- straat 16, Kapelle. Z.B. 1 -► Te koop: 7 kg witte prin- seaeenbonen. Zanddijk 1, Heinkensund. tel. 81106-515 Te koop: Koelstre kin derwagen ï.g.st., hoog model van Cittersstraat 16. Heln- kenszand x 60 x 50 cm voor de keuken -> Wegens enorm sukses gaan wij door met onze speciale wasmachine aan bieding: de AEG Tumamai S. yan f 908,— nu f 706.—. Stroom N.V. Eigen Techn. Dienst. Lange Kerkstr. 11-17 Goes, teL 01100-8886. na 8 u. 01106-674. Leverl heel Noord- en land jurkja maken Als je bij ons ets, tegel, schilderstuk of naaister wordt, leer je bo- borduurwerk met zo’n mo lt vendlen dit ook nog. o.l.v. derne 'omlijsting van ’t Jan- gedipL lerares coupeuse. In tje van Alles. Vraagt vrij- ons atelier heerst !n pret- tiae sfeer, zodat je je da delijk .thuis'’ voelt >amec regenkledlngatelier TitweH" N.V., Oostsingel 1, Goes; tal. 01100-7815 -► Gummi waren zenden wij franko onder strikte gebaitn- houding. Drog. .De Vijzel". hoofdweg Bellingwold*. Gr. telefoon 05873-2M met verliehtin? jasbescher- •ner en slot b'i de Rüwlei- «riectalist .leree'fayse Goes Te koop: klelaardappelen P. Boonman. Schionerswée SR ^rt|.32. Nieu^orp. tel. 01196-4M 1 An -er 1M. nnrallnil trolairiirin on doktersadvies Alle net- -o'rrectnrs in voorraad Vnet- M>ndi»e adviezen w -rdcr —atis ve-rtvkvt Mar’ m Wii- '■«i’ voet- ’>h. -van Vnen ’'nertstr.' -► Speciaal voor kleder- J_utje van Alles De nieuwste Wildebras poepen met lang, donker haar en sla ogen, f 9.25 en f 14,96. Lat, snoer tót. bloedkoralen t 2,75. zwarte schoentjes vanaf f 0.75, voet steunen ‘f 0,75. Korte Noord- str. J5, Middelburg, tel. 3738 -> Voor ’t vegen der schoor stenen gelieve u zich te wen- •sieenveaersbedr. Goes ‘s-H. den tot H man’s schoor- H kinderenstr. 67. Tulpstr. 44 elefoon 5357 -»■ Te koop: Z-g.a.n. Koel- st ra wandelwagen en een *st z. Solex, koopie Jull- -cstraat '5. ’s-G’üvée’no’rter .-► Te kor transporteurs, vertragtngs en reduktor- notoren J. de Viseer. sGra- yenpolder. .tel. 01103-339 -► Wij vragen flinke meta les om aancesteld te worden als strijkster Hoog loon, vast'werk ’’«‘•koatenver- '’oe/Jin? atelier ..Fjtwell’’ N;V- Oogtain-el SJ Goes, telefoon 01190-7015 -► Upper Ten ntiptebak Alle soorim- in diverse orijs Vlassen Fnorme sortering niipen. Stem. Centrum". L. Kerkstrart 9, Goes Wegens enorm sukses gaan wij door met onze speciale wasmachine aan bieding: de AEG Turnamat vaa t 966, au t 796.—. Stroom N.V. Eigen Techn. Dienst. Lange Ksrkstr. ‘11-17 Goes, teL 01100-5855, na 6 u. 01106-074. I- beet Noord- lend Sensattonle aanbieding 160% nylon taptittagele Een kamer 3.90 bij 4.|6 lang koet U minimaal f 380.—. Nu door ona vakkundig gelegd, gt. Jacebettraat 62. Odes alles Inbegrepen f 236.—- de Koning, Lewedorp, telet 01196-470 tafels, bankstellen. ■4K Uw huiskamer, sli mer. gang of hal kunt door ons laten beleggen met 160% nylon tegels voor een prfjs oogróenkomonif i Jabo tapijt, de Kooning. wado^. teL 01196-470 -► Onze tegels worden onder volledige NJ.C garentie ver kocht Keuae uit vele dees'r. Gaarne komen wit U aebr»’ Vrijblijvend met de con*r«‘r aan huls bezoeken. 9ehrtf’»- Itike of telefbntochr ..nvr..,. te richten aan de ««•"‘ie lewedorp tel. 61108-470 -te Te koop: Zundapn hw(.i fiets, kleur blauw, sieehis 7ntm km eelooen. f 7W ’errrniasse ri/u.» het i huis. -te Aan goedkope orijaen brengt het Vendu huls deze l. *- 'els en stoelen. Partil banken overrordijnen en matten enz. Neem eens een fcRkie In St. Jacobsstraat 82. Goes -te Aan komen lopen lang harig hondle. wft-rwsrt te- -ug te halen In "teHeer --- ArendMerkr. Zaadwee 1 OLwonen. 1 ---~4hfc4 bu te WU hebben enkele ba- schadigde koelkasten binnen ^^ys gekregen, deze gaan de deur druKwe: uit 'egen zeer aantrekkelijke prijzen. Stroom N.V.. Lange Kerkstraat 11-17, Goae. teL 01100-5668, na I uur 61106-474 »03 4 OmvW KamMaR -te. Taunus 12 M Luxe I960 dracht heeft t Janij f 500.—, Glas 700 Luxe i860 f 500.—Peugeot D 1002 f 2000,—: Gar. Sommeijer, jvezande, tel. 01195-223 -te Penna jalouzieén. recht streeks af fabriek. Te be vragen. Verbeem, Kapelle. irk. Laat Uw stencil- wert vertorgen door de Hond's Copteerinricht. Goes Te koop Schengestraat 41. tel. 01100-deuren en ramen platen. 7044 Wllgenweg 11,. Krulningan Ispecialist Jeremiasse, Goes wonen met een heer die a.o.w. t ook ..„Brieven onder no. bureau va, dit blad

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 22