y I 1 I PEELS poley I l^ebia BEHANG 1 ll Zl/N BETER.' M. v. d. Kreeke Kóm possen hoe mooi en hoe licht h korselef orkleedt EEN MOLUN-PRODUKT ERMERINS Antospnitbassen en kleine kasjes Gets Bever-prodnkten I L k Schildergereedschappen Minerva zig-zag lichtgewicht vrije-arm machine „MAGNOLIA” Plakplastiek enz. Perma-jalonzieën i as |jgl9.90 LS hout i I i I ƒ»,- „D€ BEVELANDER" Donderdag 4 april 1968 rM 1M8 I 11 I 4 t •S- - 1 j y i I f CORSETTERIE SPECIAALZAAK 1 I Ft •I o i. •I I I 1 y irdon m j ihandol Ml no mc. t Fl I|t4 I GANZEPOORTSTRAAT - BOET^ oeoeeeeeeeeeeeoeoeeeeeeéeeeeéeêeöëee— J eokeeeeeek «oor OM»» 0M81MKM A -X IX" V 9H. «fMWKD OF «VAR»» i 7Ï 1 /I 4 h. t •T S' war t i •i XKUU Wllime 'to Si I. •T i i 4 «Ti n Thuya- i - r >rtan ozon Goat Daza voorkchting wordt to a pee pilei op aanleg ea onderhoud van gazone an op het oorttaMRt. ZOMKRBLDCMCN rokerij onder Indoran keren ontweer 1-12 uur MA ■•■■WW’ OataLDmi bdzondor eeertea en fnedeMoaR - - Laaae VeaotetrooilMdk Pepeoaaietraat ,De Goese Verfhal WIJNGAARDSTRAAT 37 (Mast H. S. Drijfhout) toeft weer een voorlichtingsavond v op aMModee tt april IBM la fM Ootoede to Oeoe. BtnaMaetAdMttiMtaNÉ» I pedaal nep* aüa 'aorpaad ras aytaeafljn ari kaat Voor japeuaaten 44-S& Deana: wit, iwart. kvtercafmMt?^ j A o EL-ES VERVEN M- Gratie kaarten verkrijgbaar aan hot Tuincentnan: M. A. de Rvytoriaan Ie eaae KLMA epeciaatraak vindt U ook andere merken NAAIMACHINES Lange Yoretatraat 104. Goot, telefoon 8221 aoeeaaop—eeeoeooopaepoooeoeaoeaeooaa. Tuincentrum tr. OedomAMAe* SMoar oMdk rand ad AroeA /M OmMte metariia/ ver- teaM een aMM» SMOe prent en h door a|k> aeepeihe/d po- amAMR A» ‘t dagen. -\ Kdaetetvaa Amnamdaaie- ■wT, vorubehoudende kaaten cape aet platte beugd;ayk>n- A MtQMa vearpaad met aterka rite. EXTRA ttgaarkorrek tie door MkMdaatoaMr op de joiate plaak Vo« Japeóiataa 4M& Ktam: wKxwart. - lariHeufamtai4d48 ‘J.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 19