e Uw kans ANKER PRIJSVRAAG ’68 wn DE VLIJT Win een Anker - Dit is 9 7'1 I at rxsst I K4R ttssa?.? Fa. 1 V» der Graaf - Goes 71 i NU is het oe... MODERNE BR LLEN ”**"1 Wakmlnw Gebn.De Jongh Naaimachinehan leoAai&rt KRIJGER TOURS EVIT6 t LI’ 16.95 25.25: h is! If I I' if I If ■J 911 h i X k r- j Sty 7*0^* Jtli I7 - S» WIU.Y DMSLFMI dew Omit. WMaaaM*- meeeeeeBeeBêeBeteeeeèeeeesee 7 iKm r!r 1"l5Uw“«ü2 From van Vrede Jï 41 j II tl gezellls winkelen BI RaadtiutopMn 4. Oostburg, t«L 2012 Noordstnurt 07, Temmen, teL 2005 Lange Delft 59, Middelburg, teL 2127 - Opril Grote Markt 9, Goes, tel. 7982 J.77\.7.^- ••IT ;evita ,.DE BEVEl^NDER’ U IBM f |ag| t. ND i 4*1 I r o i 5. Goes-Noord J 7f 4 w om Uw ent toriHi t> I ■J Lte Kwafcteits b Ifc&i »s»a>»»»»s»s»e>»»»a0aeaaa»a,a»»aaaa»»aa»a»aeaaa»a»»aa^ Dondsrdso 4 april 1968 1'7 I .1 La JBEDGARNTTUUR Ie zwRserse broderie I gehele breedte 150x250 cm - 16.75 ;2pem 180x250 cm »2Nq 2 dopes o’- 'fVTTA BEDGARNI- ruUR-GRANADA’ I t| eK H. Madsreae^m M. Mae.wt opoe. feXnSmTwTT"auT stkuTm Hastte —Mi war Qa* adae.a.A- i res, mm te«Mts4 «m*td»r IHMt Speciale aanbiedingen: achrijfkassa's 198,— met 25% korting Elektrische telmachines, nieuw 398,— NU 298.— HandtolmaChines, nieuw 296,— NU 248.— Nieuwe handtelmachines, diverse merken nu met 10 torting Geldladen 196,— Stalen bureau met 1 ladeblok 2 laden bladmaat 125 x 75 cm tegen epeciale prijs Citizen olektr. telmachine 478, kofferochrijfmachlnee, nieuw vanaf Door Inrull verkregen: Gestotner (app. voor fotografische stencils) koopje diverse tel-rekenmachines schrijfmachines elektrische schrijfmachines dicteerapparaten ,00’7*e7 «ft «m. mtfiw» remto beter bü ZuMweg. Mrilmme1» lenaatr. IX Gees. ML CAN* M< JjJ2**£** A taMm BMOtedM ,ooeeoeoooeeo9oooo90900ooooooooo*»»4 ifïëeeeeeeeiTiaoidgleisagaebaooaaeoee» Wtr al ÜW relxen ^Ibadeaeaaeeaeaaeeaasoaa—aateMae—ggaB U aiaaet bat teri daer de grote sortering te asm zaak KIJKERS ZONNEBRILLEN I; MET PASEN 7. i ER OP UIT? Flmo B. TK I 9 8« eNte Malta «8, Boes. ’■ft.' WB V -.4 KEft i.. -: .S' 8 Z Nadrvfr f i i I ikel zon - jK t? £-■* ■- 71 09 r 00000000080098890900090000900090999 i I F’ 17 ■i reast- P V. '1 t 1 MBS MM F'.'W.W^ V»WVSUSW.V W^WUW I iiirtMKiai ’«MU i i.h t ii cl) 1.1' naaimachines <10 I.If I I Ml I J 7 5 JI 1 ehine mot’verwennh ■T-ixo^iT'iaL1 A 1 3W ir II I" I' iH -Ji pen. Ijzerwaren, boorm.chi nes nieuw brandblue appa- r**L voor caravan, auto. naar J straat i •4 •a V’ - a -■ Hi 11 iMtuuriUk bij: j an vaerde op aUe artlko- krtj«t .«ma. Tart- OPM. Q»OTI MAMT GOES ■i i Katzaratraat 7, Goat, tatafaoa 5706 KAMFaDmNMN •LAAnMOUM LUCNTVUNMDI mouDon 1MMVMMN nNNPAAAMLS CAMPMA «AZ M WAFA rrwi te— JBNTVCAm atz, SPORTHUIS PIETERSE .UN NML VAN FOCUS IS UN SIOtAAD' J-■Jurm-TTkl->1— 'ii. -U ."T*? ••swarm wet soua wuwr >iww Hf<« •«’.JMvenwaA^Zuldwe» 1 5-.- I - - Hdoop -.180x250 -Jetopen 23.25 njnan brooO and brood. aan baarlip mat amanda Braad aa Sa i i •naMiiFBOMimv i 1- 1 290 gram sprttslas SO cast an 250 gram bankat aHdr handa 108 cant. Fi|m aortaring koakjas an getmkjaa. Zaterdag reclame: 5 rum I cakes 115 cant. 4 slagroom maarkappan 135 cant an 6 krentevllnders 09 cant. |M0 btsad.r &k0*B11 Voor schitterende vrSatalan paanen on tl| opbouwservtae. a etas o< ooa hutm. mt BsataaMa. Ma. 1 Araagal. DaaMar 7P laearsn wS MMaNand de - «aotean ma. service Ml tuidwea I - Kinderemtraat A Goes. M *-!» Kim*renet reet 1 mm ye g* ml mee 1 H9:—. Voor al UW peroodachap- oieuw brandbius appa- W- «vv* vmdmweoao, 0MLM>, keuken on* slechts ».7», -Zuidwep. e-H. H. K. L Goes, tel. OM -> Door Inrull te koop 2 Batavue mot-o-mat, 1 Spar ta automatic, 1 Mobyletlc, super, dlv. Solexen v.e. #0.- De Regt, Goes, 's-H. H. Kln- dereaslnmt M, tel tui -► Door inrull te koop 1 Zundapp. 1 Betavus Whip pet Sparta's vanaf l MS.—, 1 Batavus tourist t 1 Batavus Comfort» t IM^-. - Goes, 'S-H. H. K. tei. nae -► Dè nieuwste pannen van LaaoeUna, BJC., Kdy. Alho. Tefal Skuhuna enx. vindt steeds bij Zuldweg en Zll- venegete, 's-H. H Kindereo- «traat X Ooee, ML MM -> Motorrijders WIJ hebben de echte CremweD on Manxman valhelmen in alls mated in voorraad en goed gekaurd. De Regt, Goes s-H. U. K. straat fe. tel. 8MS -> Voor al uw tuin art o-a. grasmachines, spaden, schoffels, herken, bladhar- ken, tuinslang enx. met ZU- verxegels naar Zuldweg, 'S-H H Kinderenstraat X Goes .tel M Gaat U aardgas stoken. Laat U rich dan deakundir voorlichten door een erkend gasfitter. In ome showroom staan 00 modellen gashaar den, eigen pleatsing en re paratie en W* service. Zuldweg. 'S-M. H. Kinderen straat X Goes, teL 91199- «900 -> Kies nu Uw tuinstoel, zonnebed enz. uit de nieuw ste sortering stoelen vanaf *.M su Zihrenégete Zuldweg 's-H. H. KinliaroMiaat X Goes, tel. 0ao< -► Spaart U ZUverseg Koopt dan uw koelkast Msrijnen, Bosch, Zahuas vanaf M7.— bij Zuidw» •s-H. H. Kinderenstraat X Goes, ML OHM MM v DM is pas goedkoop Bse- mM*.«uirdntM 11 .in i;m< hil o< i )i-.in(| •-K H. Kfnderenetraet •toen, tei. 911M iMS -te Tv koop AJLO. wmante te --- •Mor- -te Voor Tornado Sd BsteM» l7*-— U* art met ZihrernaeoM Frons naar F.uidwea. •o-H. B. Mp. >999999»d999999999»» O o Sla. worteltje, spinazie. soMerll. bteten. doperwten peulen M zaaien. I Verschiltoflde aoorten bloemzaden kunt u nu reede in de vdto grand zedlen. wij hebben aan enorm J assortiment i DaMe’e, liWiginU'a. sMWan, Mm. amawneé. 3 I'freeeb*e. renenkek kaM a en reeds pleMia. JDe vroege aerdeppelen kunt u nu poten, ztj ziit nog voorradig eveneM 0 letere eoorten. 7 OMegraernsd kunt u nu ook zeeien voor oen gazon ato een bNJertiekett zeelt men Jeweel e« Mjdrt voor oen mooi en toch Sterk gazon BBe Et SpPCiMis .JAlle soorten gereedschappen zoete: harten, echel- fels, spaden, krabbertjes, btedhariton enz tot ruime 7 sortering voorradig. 7 Alto ABBF artteslis om. compost, stalmest, kumt- meet, potgrond, gazonmeit. Graenkeeper. ktesomtedteauteM poeder m stoakaar. I Gazonmaaiers vanaf 41,75 In do wereldbekende merken Quelcaat. Folbato. Unimdt A.B.S.. O Een enorm sssortimont elektrische en motorgazon Jmeriois, OM. TOWO. ATCO. QRAVBLY, OUAL- J CABT, SUFFOLK en onze eigen technische dienst 7 die altijd voor U klaar Haat. 7 Deze enorme collectie en nog mmr vindt U r u" r MateeoBMB. Tuteb lewhate JWt HBNT' Filialen in Zoetend en Brabant. Qrete Kade M. BOBS. Bemtenmarkt 12. Goes. Tel. 01100-7263 ‘■.77" -te Oo wmmaehtoe gohied-k- Voer de eateeeeeeak iXerra w« utteluita— de Lrapy^ toe, wrijven ratt- batore BMriMU ua. Mtoto linwftla, aeaaen, spaman. Krrea. Koemei vanaf M- ■'tastic ream, nieuw tere» tnruQnreteto 8M,-. duo al Migs plastic emmer voer M»Z ItesTacht» sarentte warm ca koud water •lacht» •a-M. H. K. straM X tot ma Horizon Prisma, In Ieders prijsklasse 2-5 Jaar garantie Buchman Polaroid, Zeis* Rodenstock 4 tredm iLTL t treden a,7S, treden M.Tt MIL Gees M BBSTILAKBM ZMN VAN 9999999**00990009 I M— bjtam-j-»^ Poer inrull te hoep «teaM U voet •en krukentafel. krukjea. SU hnia-tebteiankan, Freni ven ide IV. tel hands 108 cent.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 17