L C. van der Weele MANNEN MAISON j FX/. profijt profijt VOORJAARS- RECLAMEI LANGE Ï0RSTSTRAATJ00-102 GOES Weekend-reclame snijbloemen profijt r ZONEN RUM IEL SE PHILIPS EEN ACCU VAN BE VERENIGDE ACCU- SPECIALIST 1 BETEKENT: GEA< i ZEELAND kas ook, oea betere aces botrekkoa tegen een veel lagere prïs: 30 tot 50 goedkoper! 11 Tl 38,55 Meulbroek L. 3ooo A I 1 lï 1 1 f 8 i IO AUTO RMLESSEN april 199* Donderdag 4 april 1068 1 vumt tot 40 jaar - i I J RD” L-- f 3 3 DE CENTRALE 3 Fabriek Roosendaal plaat* Goes Willem Zelleweg 33, Goes telefoon oitooetao Nette huishoudster gevraad bij beer alleen (rustend landbouwer) op een dorp In Mldden-Zeeland. Brieven onder no. 14-7 b. v. d. bind. 1 M. Goethoor, Zandweg 23, r I vf Ml aankoop f 2,00 plants» prachtige begoaia CADEAU BELLAIR élousie 18* Hotel-café-reet De Landbouw Kruin ing en De Korenbeurs Iedere dinsdagavond van-tot - 19.45-20.30 18.45-19.30 N.V. Philips* Gloeilampenfabrieken 11 i i 11 I JX SeVELAHDOr 42 ’s Maandags- mlddags GEOPEND Vlotte boy In oan vrijbuiter jack Wij zoeken voor onze lampenfabricage Ucht werk Goed loon Gratis bedrijfskleding Gratis busvervoer Goede sociale voorzieningen Inlichtingen: VEROSOL tonwerende gordijnen BELLA» Adrea Markt 38 Markt 6 Rtiland-Bath't Wapen v. Rilland Hooofdweg 40 18.45 19.30 Sollicitatie* schriftelijk aan N.V. PHILIPS’ Gloeilampenfabrieken Fabriek Roosendaal, afd. Personeelszaken, BELLAM jalousie 16* korting 1 Venster, Ganzepoortstr. Goes .telooon 1*16 VERO8OL zonwerende gordijnen t Venster, Ganzepoortste. II Goes, telefoon 7616 -► Te 1003 l.g. van Ua E müa u 1 '■•A* a* 1 V»T«i V MANTUA BLAIBtS JAPONNKN DEUX-MKC88 MAMTKLCOSTUUMS ■b BIjOUMS ROKKEN PULLOVERS a I 0i‘ 4 tiLoVs'.’ c« ‘t; 1 tir 71 SS 37. i Betalingen via: Raiffeisenbank Gom, bank-giro MMS of Codp. Boeran- - 5; ‘3’ I MH A prijs prijs 1 a 1 Geee, «t. Adiieenstreet Telefoon 6S45 bedje t T8,—, rotenwier t 40,- Betavue brommer t SI.—, na 8 uur Deltastraat 31, Hans- den •weert te koop: Geëmailleerde badkuip. veste wastafel met opéagei, plus 2 etel krans* '2 gootstenen, antieke haardplaat enz. Wotfaartsdijk, tol. 01193-21S Suikervrij Jam vruchten - chocola hagel - suiker - limonade - dropzuurtjes koekjes Kloosterman U denkt mogeMJk: zoo’n lage prijs dat kan niets zijn maar vergeet U niet dat tien en tienduizenden prijsbewuste mensen. Rijks- on Gemoentoinstelllngon. industriële ondernemingen, landbouwondernemingen, echeepawerven en scheepvaartmaat schappijen. U tot voüe tevredenheid voorgingen, zij wildon net als U geen fancy prijzen betalen. dtv. te Lprat o. *1. 01100-3685, na uur 11105-474 Te knop: prima Batavue forabi met luchtkooHna dartjkeetraat 47, Goes I Joes .telefoon 7016 Wasmachine, licht be- ichadlgd f 300,— tot f 300.- nedkoper. Stroom N.V., t Venster, Ganzepoortstr. 11 .ange Kertstr. 11-17, Goes. Goes, telefoon 7016 p: Skoda, bouwj *- Te ko Te bevragen L. Brommers, WUhelmlnastr. 2 Rljwlelhan telefoon 01106-411 1 Jsa 1*6 en Dat nancie- nhecN evenals elders In het lend, zoals Amsterdam. Den Haag. Rotterdam, enz. -1»~ I^oel T» koop: Tomo» brw I Imjieoie aetoeten fiets bj. wee LX.ZSL T. be- if A de asMaflaette van Viacen :Dorpestraat 21. -- ^Gravonpoldm. teL 01103- Stoero vent draagt Jas In mMtairylook Lingerie Lange Kerkstraat 23 '■•i. Goo* wnvotA-oh uoom uostrt /aw roMOueouwe wr<« f I Lange Ksrkotreat t4, Tel. 011004003, Oeoe. -*■ Ta koop: kinderwagen m.|-p- Tr koop :1 pMon*ela wiegeleer, I, 3e hands Radio Iroek. Klokstaaat 17, Goes WU ievaren Nb «p* veer la*»-ee wwcbtaMgsne, OraekA dbeeia, bedbamwMcMeea, ecRapea, aes^ ea*. Beit U geruat veer prijs of bezoek ven onze tecimbcho vei1» togenwoordlger, w< komen. Depot Zeeland; DR1CW1QCN Z^8. ToL ei10*47*, tckoondlJkoedUk 8 111 Vsnotir, Ganzepoortstr. Ooee, telaoon 7010 scherpe prijzen Prijs •U8M scherpe prijeee zrte*ef i atmem N.V.. Ummo Keek «SS etmat 1MT. OBOk’ Bevo-bule, L Vorst SS 01100-074 Een kwaliteitobattorij tegen een veel lagere prijs ie aBen V. mogelijk door vakmeneon met tientallon jaren ervaring ..SPECIALISTEN’'. aat 10 Stoer Jack 27,25 Corduroy pantalon 22,25

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 15