Radio VAN DEN BROEK iimiinm BEHANG 11 tl srümtL-s bmta sporttev* pantalca* «Uk du* aerst tn 1 See*. hui*. Lange Vorst M Dit is het beste wasnieuws van de laatste tijd. A.M.Z. L ritssluiting a Fly mo Op zijn Pusbest met nieuwe schoenen van FAASE SCHOENSERVICE Korte Voretetraat 12, Goee, t*L 8709. „SPEEDWASH DELTA fit. VERFWINKEL noord ►Heer Hendrikekinderen*tra*t 37. Goee, telefoon 011080473 „SPEEDWASH DELTA PEELS PEELS, de meest gesorteerde zeek voor HUSH. RURFtaS AlAIIDt: ia aw klediag (mmmI M. Werstelle, beter en praktischer wassen a de man die het weten kan: K «TS passen meteen, zitten lekker en lopen licht, zegt Donderdag 4 april 1968 “1 zonnebrillen A.LKAMPMAN Klokstraat 17 - Telefoon 7635 - Goes 0, u n I 't Tvï. 2VÏ. Clarijs £??w!*ï 3 1968 i! U adverteert toch ook In de De Bevelander TERMINUS 1 ind i S B Plouvler’s schoenhandel le m d n it k UW VAKANTIE de gras ma ai- niacli i ne die zweeft TERMINUS row RECEPTIES on DINERS Astralon - Trevlra 2000 *t Kleiitorhulo Rapegaaiatraat 14, Goee Tel. 7988 H. S. Drijfhout EversdUk-Schrtyver ,DE VLIJT* „DE BEVELANDER" verkoopster leerling-verkoopster Plouvler’s Schoenhandel Mee eensT Det vakantie VAKANTIE mrwt >a.t Qenleten-en-verwand worden- on-’t gowoldls hebben en aleeT Zoals HOTKLPLAN-vakantieT K Bdl of «chrlR ons dm wn. of f)- beter nog. kom sail tangs on kiee uit liefst zos grads wr- schillende Hotoiptan-Vskantio programma’s boordsvsl wr- fBssoncfo IdsolHo vliogreisvakanttas per extra vliegtuig o Hotelplan-Expres, treinreizen per eigen auto, Autoplan bungalows, appartementen e ité-vUegrelzen per lljndlenstvllegtulg o Hotelplan werekMiegrelzon zomer 1968 en folder speciale smblotflng Canarische Eilanden Hongalssrs AUTO MU. ZEELAND Hu8li IhappiMf GELDIG TOT 31 MEI 1968 ALS U ÉÉN KEER WEET WAT RALSTONNEREN IS WILT U NOOIT MEER SCHILDEREN OP DE OUDE MANIER MET GEWONE VERF! Ervaar zelf hoé mooi u schilderen kunt. Het la verbazend wat u zelf tot atand brengt als u ge- brulk maakt van RALSTON BON-TON VERF. Keukens, kemera, gangen worden fonkelglanzend onder uw handen met deze wonderlijk licht strijkende verf. Neem nu voordelig de proef. Knip deze waardebon uit en haal een proefbus RALSTON BON-TON: waarde f 6.tijdelijk met f 1,50 VOORDEEL voor f 4,50 bij uw Ralston-winkeller. U ralstonneert er 7 vierkante meter mee. Dan wéét u het wel: U gebruikt nooit meer leta anders dan RALSTON BON-TON RALSTON VERF N.V. UTRECHT TEL (OSp) E 98 44-AFD. VOORLICHTING Fa. Geljon •n Zn» De Philips IncE-matic heeft een schuin ge- Philin? Tnc.H-matic voor plaatste wastrommel, waardoor uw was beter r nilipS inCH mailC yUUr beweegt met een beter was- en spoelresultaat. Laden en leegmaken is nu nóg gemakkelijker i door het extra grote, schuingeplaatste venster. Philips wasautonaat Indi-matic QQ Q. Voorwassen, wassen, spoelen en centrifugeren Het is de moeite waard om er bij ons geschieden geheel automatisch. De Incli-matic naar te komen kijken. Praat dan met- wast twee tot vijf kg droog wasgoed van elke een eens over f soort en heeft zelfs een speciaal wolwaspro- gramma! ■■BHMnMmsMnHMMRMnmnMwssMMMMMMMSBMRm I eoeoeeeoeeoeeeeeeeeeeeeeoeeeeeeeooj LUCHTKUSSEN TERMINUS TERMINUS H. S. Drijfhout G. Hoogstrato BS O CAFE i'. c o. O tr <i (GRATIS R1NGZKGCLS) EMw wee wordt apert gaweaeen. i». 1_ I- i' I. »- HOTEL PLAN UITZENDBEDRUF 0 I' •l'- in vertrouwde honden Weeteinoef 1. doe» Tel. (01100) TWO In allee een klaeee apart to. Station GOES TaMoea 01100-7881 Tertonka. tergal de Ideale vezel*. Pakje* met an zonder mouw Japonnen, ook met jasje* Blouses, jumpers, voeten all** prima paevorm en kwaliteit maten 38 tot 40 Veranderingen vakkundig en gratie Turfmolm In zakken van 80 Mar. Zaadhandel-Boomkwekerlj Wijngaardstraat Goee. Bierkade 8. Qeee, teL 7*98. Vir»F' Ml uui» FOSLON PLMPLASVMK NEZ0N-KWA8TBN en PRESTO FLUX U ataat zeker met een van onze nieuwe voorjaar*-en waaronder de bekende marken BPEE.K ,^0» o*u „Teert***"’ One* SJAALS en IIAMB0CII0BMPI herawnMren itwi ww gstuofi/us. SpectaaMaasaabeedeaaaak Lange Voretetraat 73, Goee. Spastal* aM. Coraatt KG. Tl Negerin OgrU Gnta Markt 11 Oee* AUTOCAttflZEN Cobuto, toodtour, Europa Expraa, Snel Co., Zealand Tours, VUEGMTZM HoUpien, RL QaMari TZEINHIZSt HoMplaa, F.TX BOOTTOCHT» op H|a a* Mooed, *udM Mel e*u EIGEN AUTO Aatoptoa voraorgt toch UW iMc HUVE AUTO'S te rasarvaraa In uw vakanUoploats DAGTOCHTEN por autocar door Nederland, Mei* ene. BBSatUtmN voor trein, vüeeteig, boot 4 heeft plaatk voor MEISJE voor licht magazijnwerk tl a» «ik goed uit u* *gen Bij ■l*>M U ka cootuum* febnekaprtje regenjaoaen M— colbert* SE—, tarleaka pan- talons 23,M. Geen eadaëg. u moet aa tech betalon ow misochien hebt u a* niet nodig. Koop ae du* ia de vertrouwd* snok Bova-huls Lang* Vent Btj aaaheep vaas eaa Philip* M1»ni echaenp- paraat de kin ootmagt V f SS,— terug voor uw oud scheerapperaat Stroom N.V. Lange Kerkstraat 11-17. Goa* tel. *11*1 MM. aa uur SUM •74. Eigen Tochn. Diemt door geheel Noord- en Zuid Ganzapoortstraat 21, Goe* Lang* Voratatraat 57-83 Go*», tal. 7251 Koop da beter* werphengel vraag dan Eureka. Werpmolen* In 25 aoorten w.o. de meeste vooraan staande merken. Koop nu vltlljn van het bekende merk Baysf 100 mtr 35/100 nu slecht* S.9S 100 mtr 40/100 nu slecht* Reisgidsen op aanvraag verkrijgbaar bij kwaliteit hvgUfaiachë il rmr-»ni. Prtjskot». ^fmonater «ag traotap -Htnw.M, M!Ólta»; SCHOENEN 'Gun uzelf een gemakkeflfk* waedeg. U brengt Uw wee en kunt het n* efgeeproken tyd weer helen. J S kg asdume BJS 8 kg seumeeee gedseegd f ATS Want heeft ze Lange Vor*t*traat hoek Papegaaietraat 100 mtr 45/100 nü slecht* ƒ14* Wart*l«, lood. h«k*n aan fabrieksprijzen. Hot juiste adre* voor uw •port, Hengelaporthul* Lange Vor»t*°traat 62. Goe* - Ge*M uw O—M*etu BMlg eoto om «plll Tel. 6823. Enig* wollen Smyrna I VLOKKKUDBN I door Groothandel op Jaarbeurs gebruikt 180,-pw stuk Grote maten. Niet van nieuw te onderscheiden. Evt thuis te bezichtigen. I Brieven no 14-1 bur v4. blad I Wegen* enorm sukso* geen wij door met onza «peciale wasmachine aan bieding: de AEG Tumamat van f Mg,- nu f ne,-. j Stroom N.VEigen Techn. I Dienst. Lange Kertstr. 11-17 Goes, tel. eilOO-MM, na 0 u. I I 01100-074. Levering door ge- I I heel Noord- an Zuid Beve- I land I Ui Volgende week Dieedeg 9 agsi Al* u op dez* dag uw Ml om kt de zeek koopt wordt deao mits de eventuele oude rtta ar h uitgehaald. U amg ook meerdere eOuka awebreagea. Nsib*ilklashg*(1gi Goe*. Opril Grot* Markt 9 teL 7981 HOTEL RESTAURANT Rekenen ea tellen, niet verder lopen, bij Drijfhout kopen. Zeedhondel - Boomkwekerij Wijngaardstraat. Gees Buy* BaNoMVaat 10. KLOETINGE Tetefoea 81100-8217. Kagebewag M, RliiSage. IklaN— OUM gin. Fietsen van kiasae Vele modellen Prijzen vanaf ITSz— Kloeting*. tal. 8813. Erkend elgMrtech SCHOORCTUNYBMR Vegen bij a lie weereometandigheden.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 13