Pa as b e st sie r tu i n stra ks op z n VAN WUIJCKHUIJSE VAN WUIJCKHUIJSE Dat is het! Uw VAN WUUCKHUIJSE DE WOLFEDERATIE* Uw speciaalzaak WOLFEDERATIE uw Kwekerij M. H. Dekker I Paktaoh de fiets I Voor HEMGELSPORT natuurlijk naar het beste adres VJ o*1 Zoel I 0 KOOPT NATUURLIJK UW. P. MELSE, Moeiende planten zoals: HUISVUILOPHALER leerliRg-aotospoiter M. Baareads-de Visser j FLEURIG ZOMERSPEELGOED wigwamtenten vSegere cowbeypakken zwaarden PiÜ en bogen speren kegelspelen geweren badmintoneete ptoteten springtouwen belten - 1 Kr*!/ fit' Donderdag 4 april 1961 Gezonde beweging brelwol, 2000 m2 tuincentrum - Vrnac uitsla ptenl SNOCSCHAREN HEGQESC HAREN SCHOFFELS HAKKEN enz., enz. AUTO Dondt Uw supermarkt voor bloemen on planton 500 m2 Uniek In Zeeland Plant Uw voorjaars buiten NU! Koop prijsbewust on stel eisen Tuingereedschap Geopend Iedere dag, ook 'o zaterdags de gehele dag". Telefoea 01180-5258 MIDDELBURG. Moor dan 3000 m2 plantenkassen waar U vrij kunt toeven. De Bevelander’ Is het enige advertentieblad dat op Noord- en Zuid Bevelend gratis wordt verspreid IMMURMIBIMIRWl MET OP- EN AFRIT 8——888 88 8688888888—888888 - i GARAGE CENTRUM ZEELAND N.V. J „KOOPT NU, DAN SPAART U” a U tarnt stek ipgsvsa sear «afr- A BEZOEK AAN DE DEUTZPABrA^CEN A. C. ds JongSr Ovezande voor zulvor wollon dekens,, breigoederen VOOR DE KAMER ^ItWDG»9 MHMKKa GEMEENTE GOES Bij de dienst van gemeentewerken kan worden geplaatst een z Het bezit van het rijbewijs B-C-E kan tot aanbeveling strekken. Salaris per maand f 295,47 (18 Jaar) tot 694,65, maximum te bereiken bij 25-jarige leeftijd. Per 1 mei 1968 worden deze bedragen verhoogd met IVi */s. Vakantietoelage 6 °/a van het jaarsalaris. De A.O W./AnV.W.-premie komt voo/ re kening van de gemeente. Van toepassing zijn verplaatsingskosten verordening en premiespaarregeling. Sollicitaties binnen tien dagen na het ver schijnen van dit blad te zenden aan de burgemeester. GEMEENTE GOES Ter gemeentesecretarie afdeling sociale zaken, is gelegenheid tot plaatsing van een VROUWELIJKE KRACHT In tie rano van schrijver. De betrokken functionaris zal worden be last met eenvoudige administratieve arbeid en de bediening van een boekhoudmachine Het bezit van een Ulo-diploma of een daarmee gelijk te stelen opleiding strekt tot aanbeveling. Het salaris afhankelijk van leeftijd én ervaring bêdraagt 362 (18 jaar) en maximaal 684,— per maand. Vakantietoelage 6 °/o van het jaarsalaris. De A.0.W./A.W.W.-premie komt voor re kening van de gemeente. Sollicitaties binnen acht dagen na het ver schijnen van dit blad te zenden aan de burgemeester. GEVRAAGD: Sollicitaties OOSTERLINQ’S EERSTE ZEEUWSE i' SPUmNRICHTING Ooetsingel 112, Goes. Vauxhall Bedford i Ingeruilde automobielen enz., enz., enz., enz. ,J)E BEVELANDER” 'T esn Duitse herder, OK ETALAGE ZM ETALAGE I I* M Franco verzending boven. •i j L? Em zaer mooie sortering TUINVAZEN, ■BEELDEN m -MEUBELEN. lood - wartels - nylon vtsmessen haken - leef netten viapakken - dobbers topbsllen enz., enz’ Eigen besteldienst, dage lijks over geheel Walchs ren. -► Jezus geneest nu nog Gaarne gesprek. Brieven postbus 75, Middelburg Ook een unieke sortering Motornuuders Re Compleet met j B.K.. LageedM m Btadtaaa keekeeOs Thee-, oubQt- ee taMssretoasa Seta-maeodrf sa SoioeMe Fleurigs tfeeobearzee Een gericht groots sea art!ment waaronder vele soorten: Op de markten kunt ons vinden te: HULST BRESKENS GOES OOSTBURG TERNEUZEN MIDDELBURG ZIERIKZEE SLUIS VLISSINGEN Voor SOUBURG: Goes, Lange Vorststraat 60. tel. 5863. GRATIS RINQZEGELS Goes, Lange Verutstraat 50, «ei. 6863 StrifktaMs ea batebeedtrappen RUwM-ee BreuriMriHmdol Middelburgsostraat 16-22 - Goes werphengels In vol- en holglas van do betere fabrieken van 5.75 tot 124,50 werpmolens in een grote verscheidenheid van 6,95 tot 82.50 Pracht zeehengelset met robuuste molen en volglas-zeehengel, I geheel compleet tijdelijk van 47.30 voor 38,78 en flamingo's, waar het BozelBg winketen Wij hebben om mooie koltektie voor U in kleurechte verpakking, O.SJ DAHLIA'S. FREEStA'5, ANEMONEN. QLA DK>LEMLELIE8 ANe soorten bloemzaad met kultuurbeochrij- ving. VIOLEN, MADELIEVEN. CHRYSANTEN. ANJERS, FUEREN. MarceaMtaot Qo^ p. 01 IflMop DAGELIJKS VERSE SNIJBLOEMEN FLEUROP voor uw bloemen- groet een familie en vrienden in bin VOOR UW GAZON 688888686888886 88a—Gazonzaad In verechRtende soorten. Speciale gazoamost met m zonder onkruMvor- dglQgf*. Ve Metejee-m jongeneondergoed, 100% katoenen ribtricot, v.a. f. 046 Dames- on herenonderkleding. 100 katoenen ribtricot «x f 240 Katoenen kinderjurkjes, leeftijd 2% t/m 8 jear f 6,— t/m f II,— Kinder jacks, tsrienka, m. nylon binnenvoerlng, capuchon v.a..’1040 :ïT„. Nylons. 1e kous, 30 deniar, naadloos, slechts Coupons amesstoffan, 2.75 cm 90 cm breed, voor Werkbroeken Werkhemdsn OveraSe (Deutz-deater) tel. 01196-236-383 Fa. H. V. Gljeaol. Womeldlnge Oranjeboomstraat 3, tol. 01192-378 8$ Als goed Nederlander heeft u natuurlijk om fiets. Dat kan niet missen. Maaris die bats nog betrouwbaar en modem genoeg t Kom tone kijken naar onze nieuwe eoOootfa. L I w -r ^rt n'r -^Ttt irtnrnr »n mhV felsen1 Dl WOLFEDERAT1E BRENGT U DE NIEUWE VOORJAAR8COLLECTW oju 3 Badhanddoeken, royale maten. 3 stuks voor f 1046 3 Theedoeken, superdrogers, extra grote maat. 3 stuks voor f 440 f 0,96 f 14,76 14,60 f 1240 19,60 Velours sweaters, leeftijd 4 t/m 14 jear, 9,76 t/m f 16,80 Korte Helanca broekjes, maat 104, 110, 116 646 Tricot klnderpyama's/maat 104, 116. 128: resp. 6.-—. 6,76 748 Grote sortering Azalea's, Cineraria's, Anthuriums (Aamln- go’s). Primula's, Begonia's, Hortensia's, enz. AHe soorten KLIM- en HANQPLANTEN, w.o. vete bloeiende. Onze specialiteit PLANTENBAKKEN. Industrials! iste Prevtectetewog 8n. 'e Qrnveup older, tel. 01103-405 '••eoooeoggeeeoegoggeeewoeeeoeoogoeeeo. Do BEVELANDER u« edvertnettebted I Blosmsnmsgszijn „MARGRItr Kanaalstraat 55 Telefoon 01183-1772 -> Verkoop en reparaUe ra- -► Te koop wielen met as- dlo. Fa. van Driel. Kloetinge «en voor 2-wielige karren Patijnweg M, tel. 7078 Wllgenweg ll.^Krulningen p’; of een van da andere duizenden artikelen uit do enorme sortering bij: Goes, Lange Vorststraat 39. telefoon 5863. GRATIS RINQZEGELS GRATIS RINGZEQELB WIJ bieden U een pracht koflektle SMRHOMTBRS, zowel groonblijvonde als bladverliezends. ROZEN: struik-, klim-, treur- on stamrozen, aowei groot- als kleinbloomlgs soorten. KUMPLANTEN en HAAGBEPLANNNQ, geechlkt voor site Zoouwoe gronden. Groot assortiment VASTE PLAN IBM, nu ook in plastic verpakking. Voor do moestuin allo soorten VRUCHTBOMEN, bramen, ooi- on kruisbessen, sardbelplanten. poot- sardappeten. groontezaad. Vraagt onze prijecourant, welke U op aanvraag gratis wordt verstrekt op de marictetandplaateen on In do supermarkt TURFMOLM voor verbetering van uw grondIn di verts vorpakkingon. STALMEST, gedroogd en gemalen. In handige plas tic verpakking, voor 10. 20, 50 en 150 m2, roede vanaf/ 2.60. KUNSTMEST, voor eter- on mooetain (Aaef-kor Ook RMTMATTIN. COMPOST, POTGROND, enz. Vauxhall Victor 101 super 1966 i Vauxhall Victor stationcar 1962 j Vauxhall Viva 20.000 km., wit 1967 Vauxhall Viva 32.000 km., wit 1966 Vauxhall Vlva 27.000 km., beige 1965 Vauxhall Vlva 83.000 km., blauw 1964 1 Opel Kadett 81.000 tan., rood r Opel Kadett caravan 52.000 km., blauw Opel Rekord 2-d 1700 mot schuifdak, wit Ford Taunue 17M stationcar wlL 70.000 km. Beeeekt a^. aaterdeg eaae epeelgnsdiHiBiig vei steppen - fietsjes skelters... trapauto's poppenwagens - wandelwagentjes STRANDBPEELGOED UN WAAR LUSTOORD VOOR UW JONGENS EN MEMJU GRATIS BALLONNEN Papegaaistraat 13. Gas. 1964 1967 1964 I 1963 Simca 1000 GLS 36.000 km., blauw 1965-1966 Fiat 1100 70.000 km., blauw 1962 VW 1200 69.000km M wit 1964 I Renault R8 major 40.000 tan., rood 1965 INRUIL FBtANCIERINQ

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 12