1 z< I 4 MELIO r 05 449 .HERMANS U&SIAG ■s v&a.hOPMANS p II V<| l W w i HBWELIJKS-CIRCUI AIRES HET KOSTHUIS Pik’s Garagebedrijf, WERKSTER ÏERKOOFSTER 5 v r*uw ïoor heel moderne meisjes t •i 'll-. Het Timmerhais Zustersdut 2- -Goes Telefoon 01100-8362 \»3x i 1 i i' Ik p. H Op z’n Paasbest gekleed .'\X- Hier Modelvolksslagery J. de Kok en Zonen - Goes holp.o^kffi 59 I BIEFSTUK z- DOE VOLOP KEUS ,DE BEVELANDER" Donderdag 4 april 1968 tril 1968 z I, .sltnas- XHEI A Ih WALI r. on REGENJASSEN leïne l I öen •.Jï zr IN DE PR'JSSlAGi NETTO PR'JZEN KWARTJES REEP t 1.4S ƒ.1,68 5.80 t MO 1.00 EEN FRAPMNTV VERBETERING M ij t «I 29, MrZ - - X L f n 1 n r’;- -W-P DRUKKERIJ JDC PHOENIX". .„...dank zij SCHOOfiSTEENPLATEN «an xukrare aWeeMMl OM M| groM NB» gaan Ma» et Mbv* ran. QwaMraip aan Ie krangei kaar awaaian ko»toepaan»^naaau Rata» kaeaa aS Op gevarieerd» natuursteen- an bakakaanmaMavaa In artMMi verantwoord» Man aa a>at traaM raftWwarkMg Z a 1 eeo<o»»eoeoooooeeoeooeeoe»»ooeeooeeo I toowsotoéoo.oooood'oooooooooeoooeeeeo» t Christeiljhe NlfrorholdiMh.ul vwr moie^M KOP*^9CV L, [«atioooo^oeeoooeoooooooeeoooeeeoeeoo GEMEENTE GOES AANGIFTE van kinderen voor de openbare kleuterscholen Centrum: „De Duiventil", Beestenmarkt 3 telefoon 8024. Hoofdleidster: me|. Q M. de Dreu, Wijngaardstraat 28, telefoon 7276 Oost: „De Bijenkorf", Leliestraat 22, tel. 8159 Hoofdleidster: mevrouw J. J. Remijn-van Wuijckhuijse, ds. H. Boersmastraat 73, Kloe- tlnge Colbert costuums Sportcomblnatles eea proefrit aanwezig. LJ kCHOUWENAAR J „Aphrodite” V®Sjjöi>' n Keizersdijk 30 1 kilo mager rundvloee 1 kilo mager varkensvlees 1 kilo vet epok .^...L.; Telefoon winkel 5081. hule 7272 on 7522. GEVRAAGD: nette winkeljuffrouw r» Schoenhandel W. Verburg MOCCA KOP MET SCHOTEL. 1 <oo .Ier verzoek loer uuu meer ndeïen op eehool LKQNUN 1 K öniè ëictgör GEVRAAGD: KAPSTER e—kemeed ee leerllnsJupeter Reien „Elegance” A. M. Verbeem, Wijngaardstmet 9. GOES. Telefoon 5726 Na 18.00 uur tel. 8502 ,1f ■d GemuenschapiMlUk» rulnlgliigMdl«ii«t P Oost Zuld-B«v«land Het huisvull-progrwnma wordt I.v.m. Goede Vrijdag 12 april en p I 2e Paasdag 15 april aa. ah volgt gewijzigd J i l.v.m. Geede Vrljcbg t I PAAS- INKOPEN ER IS NU NOG LUXE PAAS^hft BONBONS WSIR00P -wÊ'NendpRusi PeRZIKENllÖ I ocirdlaperxikeri^ D^AZfJH ^VANV t A ’«r .1 J JX I 'r- - t-b- De nieuwste creaties van Bocage ziet U bij: ■/*- •■'.b lil 964 966 :ia. V •O| v'OOr-, r 4 s 'efvgJgSi i- If Goes, Lange Voratetraat 39. tel. 01100-5358 VOOT I V j •H-' •- >3 ainnpARflDE *r ‘t 4 4 ocaAM'MMI FMMA JANMN ft ZN. 963' 962 965 963 VoorModeschoenen Lange Vorststraat 85, r> 0 <.‘5 t- - 965 964 966 967 964 965 r. V- AF N I 4 J 11 c e l» f. I- •k: .'■S 3 MACHINALE LETTERZETTER IJ U Nieuwstraat 54, Goes, tel. 01100-5258 0.. z p p Dubbelbloemlge begonia's, ook hangbegenia'a voor' bekken. Lallee en gladiolen Zaadhandel - Boomkwekers Wij vragen voor vertegenwoordiger van ons bedrijf een te Goes of omgeving. M. A. de Ruyterlaan 35, tel. 0'1100-6588 lichaam* masaage op LOenutlc» Ie hvMadvlae) Vleeer, ged. schoonhei' spadaRato S.T.I.VJLS. Kom aana kykan M|: Chique In wit en pastelkleuren Kom ze den bij; graveur» M. Adriaaaatraat 1L Oaaa. Tatafaaa «OS. KLEDINGMAGAZIJN L KERKSTRAAT 18 GOES TEL 5360 I - HERENMODES Prima gemaakt Prima kwaliteiten- Aantrekkelijke prijzer ^RRukkeujx 19^ 1966 1966 1965 1966 1964 1966 - I Reiskostenvergoeding i p> Sollicitaties te richten een 1 t. o AFDELING ZEELAND I’! DER NEDERLANDSE WOLFEDERATIE GA Papegaaistraat 13, Goes 1964^'1965 WF -► Dame* an haren sweater» da mooie veloura mat ea- klaurda boorden taps en UrA Beva-bela, L. VoraTst Ta koop ibuttanveUkr» saheel van ataleo MP ea a» volikregaa* -PX neembaar 308 x M t 10* cm M. de Bat, Zaasnaelenatraat IS. Goea Ta huur gevraagd voor 14 dagen in )M rf eerste waken ta auguetua aan ao- - merhuiije in da otaeavthg van Goea. Brieven nader no 14-S bureau ve*» OB Wn^ -w Bij aankoop van een Re mlMton Meetrta gst ik«p paraat ontvanst u T SS, terug voor uw oud aopara»< Stroom W.V.. Lange Kert- atraat 11-1T, Ooee, telefoon «lilt M I nor mm- •N. «gen TkcMs. Dienet «MbUb^^bl ^ma VmA^ trvwja Kwvwi rliAJI va-* VU ZtUlQ Bevelend Regenjaaean. roeeniaae». nu worm hqt tHd-wweer. Sportieve kleuren aai model len aleeek de klagM» Vk- len tot n.-Bma We IVAdx Lange Vee« M GEVRAAGD voor zo spoedig mogelijk non- J o. Z-Baansinovi owmMwvnvrw meisje voor kantoor, h. s. Drqthout 1 o WijngaardstreaL Goes. ter assistentie van de bedrijfsleiding O o o Ulo- en type-diplorna of een gelijkwaar- dige opleiding noodzekelijk j Geboden wordt een zelfstandige betrekking -net goede beloning en alle'voorzieningen die in de grafische bedrijven zijn ingevoerd Aanmelden Krebbendijke: dinsdag 16 april voormiddag Rilland - Bath: dinsdag 16 april: namiddag WemeMinpe: dinsdag 16 april: voormiddag Waarde: dinsdag 16 april: namiddag Dorp Hansweert en Hansweert-Oost 1 woensdag 17 april: voormiddag Kruiningen: woensdag 17 april: namiddag de Direkteur van de Gemeenacheppelljke Relnigingadienst (J. W. f». de Jonge) X Gees, Westwel 37, telefoon 011064370 t Gevraegd met ingang ven 1 mei a.a. oen voor pim. IS wur per week Beloning volgene RijksregoUng 1Sollicitaties aan do Directeur der eehool Westwel 37 to Goes luxe dun pon mebtoioömi Li GEVRAAGD: h 5-daagse werkweek (om de week zaterdag en maandag vrij West: „Het Mezennest", M. A. de Ruyterlaan 4i telefoon 8269. Hoofdleidster: mej. L. I. =iff. Hoofdstraat 87, Kortgene, tel. 01108-229 Zuid: „De Springplank", Beukenstraat 52, tel. 6707. Hoofdleidster: mej; L. A. Wonder gem, Bramestraat 62, tel. 8039 Inschrijving is mogelijk voor kinderen die in het schooljaar 1968 1969 vier jaar worden Opgave van de kleuters dagelijk, na school tijd (15.45 uur) U vindt wat U zoekt in wol én terlenka GARAG! Goa». WvnflCUiniflr. 42, ML 5302 hHB| WemaWnpa, Dorpiptefu Ml SM per aak X. (bij de Stenen brug) Goes. tel. 7 757 Voor volledige schoonheidsverzorging o.e. gelaats- en decolleté mossegk Wij hebben kwaliteit en voorraad. Rund-, varkens-, kalfs on prima jong paardevlees, alles voor do bekende lage prijzen. Reclame: 1 kilo vet spek 500 gram gehakt 200 gram fijne vleeswaren 0,78 Dinsdag onze welbeekonde gehaktdag 500 gram 1,48 2e 500 gram f,10' Maandag geven wi een VLEESSTUHT -a -jp’’ 5-daagse werkweek Grote Markt 19 - Goes. 4* Simca 1000 Simca 1000, automatic Simca 1000 Simca 1300 L Simca 1500 GL BAA.W. 700 L Trabant 5 stuks Enkele koopjes Scaldia 1.966 Simca Monthelery 196T - Skoda 1962 Def ...:.....A....WO bovenstaande wegens, die door inndl wer den verkregen, worden onder onze vof- ledige garantie verkocht Krahbendijhe: woensdag 10 april: voormiddag p Rilland - Bath woensdag 10 april: namiddag Dorp Hansweert en HemweertOMt s (i donderdag 11 april voormiddag Krulnlngen: donderdag 11 april: namiddag Yer»eke donderdag 11 april: voormiddag l.v.m. 2e Paatdag i' Krabbendilke: dinsdag 16 april voormiddag 250 grx»nn a/v\ t2Ö9gramseak ftaograrnszok trokteeru Lelf eene in Peun<^ üerpoildonq pe© o|6 liber KQmla-CjbrOeinj >T l&,PRU6-6UaG litertifïk ^.olikje& ^ruib yoor cte. pet oankebfcokla «t- M. de Bet, Zaagmelenstraat

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 11