Radio VAN DEN BROEK ft vergkOOPSH°w IN DORPSHUIS TE WEMELDINGE veöpead donderdag 4 - van 18 - 22, vrijdag 5 - van 14*32 en zaterdag 6 april van 14-18 uur. Toegang vrij- ‘1 FIRMA P1ETERSE GOES-TEL. 7635 Voor en Kloosterman Aatomobielbedriif DE GROENE N.V. Eigen sérvice-dienst - KLO KST RAAT 17 I FIRMA FLORUSSE M. J. GELUK panty nylons nyioRS i DE JONGE J KINDERKLEDINGSPECIALISfJ Vaneen zuinige wagen mocht je niet veel verwachten. J het komende Jaar? Donderdag 28 maa.j 9M O Wat draagt de vlotte, hippe twiener va - •i Goes r r BELLAIR zonwering scherpe prijzen 't vin :*Wjk - - ,.ÖE BEVELANDER" BIJVERDIENSTE PMlishave 3, het betere scheerapparaat it- •- Is- I F Hengelsporthula Fa. Geljon en Zn. BELLAIR V I, 4 /EROSOL zonwerende gordijn» K fe’-- U zit als moeder erg aan huis gebonden Boekenweek 1968 ,De Bevotandor* Is hot enige advertentieblad dat op Noord- en Zuid Beveland gratis wordt verspreid rand kan worden ingeschoven. Volkomen veilig. Philips haar- droogkappen I pas in Drys ver- k laagd. Nu vanaf |1 BELLAIR jaiouzie ia -i« aorung 1 [Venster Ganzepoortstraat 19, :ortlng tl Goes. Telefoon 7916. op de gewenste temperatuur. Neemt bjj het opbergen weinig ruimte in, want de Pantastisch geschenk dat veel plezier en gemak geeft: een Philips haardroog- kap. Droogt overal mooi en gelükmatig op de gewenste temperatuur. Neemt bjj Hengelaars 3 Hoeraatjes voor al die mannen die hun „geliefden" met een mixer verbly- den. Natuurlek een Philips. Kies uit dbie modellen, nu ook met kneedhaken den. Natuurljjk een Philips. Kies uit lekker glad. Nooit een schrale huid. drie modellen, nu ook met kneedhaken enophangbeugelincadeaadooe(45D5) flTT,. als complete set Voor mannén geen fijner cadeau dan een Philips Philishave 3. Scheert aUgd met 0.0. groente- H snjjder (72.50). Ssnelheden mixermet stevige garden voor kloppen, roeren, klutsen LA WONINGINRICHTING iwiinintfi Gotd ideal SS Breda. F» Komt maar kijken, u slaagt altijd. 1». Goes. Telefoon 7916. Prima kwaliteit Voor persoonlijke lening ->• Te koop: Ford Antlia, Bath f. LANGE rttKST«AATS7 GOtS zaardstraat. Goes Patljnwec M. tal W. '&f8££| sf’ROC U aan huls.-met collectie. En, natuur- Nu voldoende keuze uit onze voorraad gebruikte automobielen, thane voorradig. Daar komt voran- daring in dankzij Goes. Brieven onder na 10- 10 bureau van dit blad -►Steunzolen naar maat, ook op doktersadvies. Alle voet- correctors in voorraad Vpet- Te koop: z-Jin. modem dames mantelpakje llcht- ->■ Modehuis Gracia”, Kloe- ->■ Te koop motor BSA 500 inge. U kunt nu bij ons te- sche gummiwaren irtlcu- 1 1968 Ravioli liter 138 conserven delicatessen verzorgd. A. Boonman Ove- zande, tel. 01195-395. Oostsingel 1, teL 01100- 7915, Goes. Korte Noordstraat 15, Mid delburg, tel. 3793. -> Te koop: 1 herenrtjwielen Gazelle en Locomotief l.pr. st., damesrijwiel Ift. 10 jaar.l kinderrijwiel Ift. 5-6 jaar Te koop -mooie en ig-st l„ Flat 000 bj. *M A. Mln- Voor HU1G-AAN-HUM verspreiding DEBEVKAMMR -► Wij bieden U het gehele jaar vast en goed betaald werk op ons atelier als naai ster of leerlingnaalster. Am berg N.V., Industriestraat 7. Goes, telefoon 7606. Dubbelbloemige begon) a's, ook hangbegonla’s voor bakken. Lelies en gladiolen Zaadhandel - Boomkwekerij i- H. S. Drijfhout, Wijngaard platen uit de jaren 30 o.a Gordijnen per kilo f. 3/ VBI1 U7411'v ri—-l»’' A-o-rln Riarlmrla 9 1a1 VMR na 6 uur. Koninginneweg 10 Goes J 1 Da De de Del Sta: 1.10 stor ven bij De mot ven 63 1 -► Te koop: broeiramen. S van Gurp, Molenweg 20, Le- wedorp, teL 01196-306. -► 't Is zo t «ras van Gurp voor tulndersglas. van Gurp, Molenweg 30, Lewe- dorp. Goes - Anjelierstraat 5-7, Kapalle - Biezelingsestr. 7 gratis verstrekt. Martin Wii demans medisch gedl voet- kundige Schoen: IvJs. va* Unen. roll Ook rieu les tend zijn grer „bot In e de een bem De mot bori geer kom Veri De i hem vert uitsl ultei van De opg« het zijn dubl le«ki Wiel 12 b stan Radio VAN DEN BROEK KAMPnRTENTEN WATERSPORT ARTIKELEN x seessozsupc v, r«c» vosore ovrseoru met de 3 ronde scheerhoofden. ELEKTRISCHE HUISHOUDELIJKE APPARATEN Divers* dammwtrattoa. Spedaie prijzen. Th Foi de! glü mo det ten w® art om gin In wai zijn cor 1 1 - I 1 1 1 1 1 1 1 ■SMOOOHOOOOOOOOO in vele breedtes. Merktapijt franko toegezonden met schriftelijke garantie, fantastisch mooie kleuren. Het Is de moeite waard om eens te komen kijken iBoul. de Ruyter M, telefoon 1322, Vlissingen. Agent voor Fit, Eurotours, Centouri, Airtour, Railtour. Hotelplan, Nespanda, etc. Een ANVR- reisbureau. Ook op de week markt te Goes -► Voor sfeer en gezelligheid „De Ganzebar** Grote Markt 18, Goes. -> Alle elektr installaties Postbus 93, Middelburg Wie ruilt eigen woning in Goes «oor grotere met 3 of 6 slaapkamers. Brieven j vindt U steeds tegen billijke senstraat 2, Ovezande, tel.i prijs een moderne omlijsting 01195-395. voor uw foto, plaat, ets .te gel, schilderstuk of borduur werk. Vraagt vrijblijvend ■onwerende gordijnen Venster Ganzepoortstraat Goes. Telefoon 7916. irtstraat 19 Ijalouzlë 15 korting 7916. 1t- - Gazonmest en gazonzaad Modehuis „Gracia”, Kloe- VEROSOL f.44 4— a XInvzs _At_s_ az straat Tevens voorradig boïbego- nia’s en een uitgebreide sor tering groente en bloemzaden Verzekeringsmaatschappij vraagt aktieve personen die Lange Vorststraat 62, Goes Tel. 6823. 't Venster Ganzepoc Goes. Telefoon\ jalouzië 15 Verkoop en reparatie ra- wand rekje mei haakjes, bad- dip^F». van^yriri, Moet inge M. Raas, Dijkstraat 14, I^e- ->■ Huur nieuwe televisie mat alle programma’s voor 'n gering bedrag per maand Altijd recht van koop, geen vooruitbetaling. Altijd gratis reparatie en onderhoud. Vandaag besteld, morgen kijken. Inlichtingen (ook 'a avonds) Suyver Roosen N.V.. Middelburg: 01180-3973 of Goes 01100-5397. Venster Ganzepoortsl Goes. Telefoon 791) -> Zelfbouw centrale ver warming. Jac. Koppejan, Kamperfoeliestraat 31. Goes Klaaysenatraat 3L Goes Tel. 01100-6257 - 7979. erkend CV.-installateur. Vraagt onze uitgebreide documen tatie. ringen willen sluiten. Br. onder no. 12-1 b.v.d. blad >•- i Tomatestraat 5, Goes, na 18 uur -V -- - - ICU rDWUUlK. kèrij H. Drijfhout Wtjn- Te koop: Opel Kadett 1965 programmat "ct—ci. Cicj. en Daffodil 1963, moei enltrein. scMp, I goed en Daf 606 1969, me-|wm MOBi chanisch goed, koopje. r Inruil financieren. E. J. da maandblad tfeue mode BankerUtgasri 36. Gaaa Voorjaar—, dan je eigen kleding kunnen maken, al onze melsjea doen het Wtj kunnen nog enkele meisjes dit mooie vakkenen, tegen een goed toen an reiakoe- tenvergpeding Damesregen- of financiering per post in 12, Natuurlijk willen wij U desgewenst ook ophalen, balt u dan even: 011006810 of 01102-1267. (Onze vertegenwoordiger des zaterdags aanwezig tot 17.30 uur). Sr wordt aan gewarkrt Vanzelfsprekend wordt voor deze pieuwe meisjes tiener -en twenkleding ook een nieuwe afdeling ingerfcht in het filiaal KI urn pers. Lange Vorststraat 14 te Goes, zodat binnen enkele maanden de twie- ners van Goes en omgeving over een unieke en hippe kledingcollectie kunnen beschikken en nog wél door de koopsters zelf samengesteld I cc met racekuip bj. I960 i:2_t 2 i.g.st. H. P. Rijk, West dijk 18 bedekkingen die er bestaat monster worden op Heinkenszand En dat is jammer, want U mist de kans regelmatig eens bij DB JONGE - KINDER KLEDING van al dat moois te komen ge nieten. En juist voor U ia deze zeldzame collectie met zoveel zorg samengesteld. Daarom opent Uw klnderkledlngzaak de volgende service: Laat U ons weten, schriftelijk of tele fonisch, voor welke artikelen U belang stelling hebt. Vergeet niet te vermelden leeftijd en lengte (van top tot teen) van de betreffende kinderen. Dan komen wij de maandag daarop bij de mooist denkbare lijk, geheel vrijblljvendl Deze service kunnen wij alleen realiseren op maandag voor Noord- en Zuld-Beve- land. Probeer het eensl luchtbanden en bergplaats rouwjaar 1963. Voorzien van déctriciteit.' waterleiding en Toekomstige koopsters hebben zelf finger in the pis” De N.V. Combitex te Breda, een filiaal bedrijf in heren -en jongenskleding, waar onder de filialen „Klumpers" ressorteren, Is sinds enkele jaren overgegaan ook de mln of meer beschaafde twienerkleding in haar kollektle op te nemen. De scheiding tussen de speciale kleding voor jongens en meisjes In deze leeftijds groep is in sommige gevallen, wat model kleur betreft, zo klein geworden, of zelfs geheel weggevallen, dat het niet meer dan logisch la, ook voor de meisjes- twiener een kollektie samen te stellen, zodat ook deze aan haar trekken komt. Te koop: transporteurs, vertragings en reduktor- motoren. J. de Visser, ’s-Gra- (30 maart Lm. 6 april) Bij aankoop van f aan NederL boeken GEATU het nieuwe boek van Max Dendermonde ■Wam eens «m eea Kriser* (winkelwaarde 5,90). Alleen gedurende de boekenweek. Algeaa. Boekhandel J. de Jonge N.V., Lange Kerkstraat 33, Telefoon 01100-5300. en 200 tegels. Piccardstraat 33. Goes --T—-s--> Te koop: van pai -> Ons stencilwerk is gelijk Her Opel Rekord 1500 Dorpsstraat 175, Heinkens zand Speedwash „Delta** t 3,50, Deuxpleces t 2.50 Bierkade 3, teL 7333, Goes. Wj <heterbXoer^eeft* lessen, -► wij hebben alle bestrij- speclaal voor moeilijk leren- GRATIS MONSTER van hygUntaebe artikelen en specialiteiten worden U op aanvraag prijscourant DISCRETIE is U Sluit f 6.40 aan post zegels in v portokosten Fa. ,JMMA" Postbus 6319. BOTTERDAM komende jaar zouden willen dragen, op papier te -.etten. Dat deze idee«n beloond worden is duidelijk. De twee inzendsters met de beste ideeën zullen persoonlijk deelnemen aan de inkoop van tvriener- kledlng.1 Zo zullen ze th gezelschap van de afdeling inkoop de konfektie-industrie- en in het land bezoeken om op deze ma nier aan de wensen van de toekomstige- koopsters gevolg te geven. Op zo’n inkoopdag wordt veel gereisd, veel besproken en natuurlijk ook veel gekocht 1 En denk eens in hoe fijn het ia, op zo*n belangrijke dag je invloed en smaak op modegebied te kunnen laten gelden I **s*****y.< golf of bi< f 50.— een lons gratis -► Jezus geneest nu nog Gaarne gesprek Brieven postbus 7% Middelburg. f. i •lier „FitweU” N.V., 18, 24, 30, of 36 maanden naar Bemlddellngskantoor „Alfa” Scheldestraat 14, Le- wedorp. TeL 01196-385. Stuur houte’n "schuurtje 1 bij X30 deze advertentie aan ons in en U ontvangt nadere gege vens. -► Dahlias,in vele soorten Decoratieve, cactus, Mignon Pompom en Anemoonbloemi- ge. Zaadhandel - Boomkwa- Wij zoeken met ingang van mei 1968 een bezorger voor voor Goes. Goede verdiensta telefoon 7W4 Tel. 04494-7194 of brieven Lienaertstraat 1, Gelesn Loot js invloed gelden Meisje van 17 tot 23 jaar. dit is je kans om de mode volgens jouw smaak te be ïnvloeden. Wil je meedoen, schrijf dan je opinie over kleuren, modellen, rok- lengten en stoffen. Schrijf over jurken en pakjes, blouses en truitjes, pantalons en kousen, en richt je schrijven met vermel ding van je leeftijd, je beroep of school 4 aan Combitex N.V., afd. Twlenermode. Postbus 308, Breda. hoorlijk loon verdienen. Regenkledingindustrie ..Fit- we!F' N.V., Oostsingel 1, telefoon 01100-7915, Goes. uniuio ,,vr*.«8V4ci rvxizxr- Hebt U onze kollektie Te koopBronco kolen :aardstraat 47, Goes. Modehuis „Gracia”, Kloe- tinge. Op heel uw babyuit- zet 16*/a korting. Truitjes, hemdjes, luiers, lakentjes, en sloopjes, onderleggers. worden door ons deskundig verzorgingsaets zoals poeder In hun vrije tijd verzeke- olie, creme, lotion Te koop: broeiramen. S. van Gurp, Molenweg 20, Le sters. Geheïe jaar vast werk wedorp, tel. 01196-366. ->• Welke flinke jongeman venpolder, tel. 01103- 339. tussen 15 en 17 jaar wil een I I 100 mtr 45/100 nu slechts 1.25 Wartel*, lood, haken aan fabriekaprijzen. De fa. Combitex, die voor haar 23 fili alen door het hele land vanuit Breda de Inkoop verzorgt, wil aan de kollekties to de verschillende filialen een persoon lijk en plaatoeltjk ao nt verlenen door de inkoop aan te passen aan de smaak van de toekomstige koopsters. Wie heeft maak om als inkoopster te fungeren 1 1* *1* meisje bijzonder leuk te weten, dat een sortering draagbare en natuur lijk toch hippe kleding, mede dank zij haar toedoen tot stand is gekomen, ter wijl ze nu ook de zekerheid heeft datgene te kunnen aanschaffen, wat ze zoekt I Daarom worden de toekomstige koop sters uitgenodigd, hun ideeën, voor wat betreft de kleding, die ze zelf tn het Koop de betere werphengel vreag dan Eureka. Werpmolene in 25 soorten w.o. de meeste vooraan staande merken. Koop -nu vislijn van het bekende merk Bayer 100 mtr 35/100 nu slechts 0,96 100 mtr 40/100 nu slechts koopt ze n| DIE GOEDE PH I LI PS CADEAUS Diverse DAFFODILS i^rijzen vanaf f 1800,— tot f 4500,— Diverse DAF-600 en DAF-750 in prijzen vanaf 280,— tot f 1250,— DAF-Combinatie wagen1967 DAF Bestelwagen 1967 DAF „44" pers.-wagens in prijzen vanaf sport. Diverse andere personenwagens o.*. Renault Dauphin. Renault Gordini, Vauxhall Victor 4 cyl.. Ford Prefect. DKW F12 in prijzen ».a. 100,— to« f 2280,— exo lA/rnj/tckC ]->■ Te koop: mooie zwart* *t|kinderwagen op hoge wie- lat 19. hen. Br. onder no. 13-2 bur. Ivan dit blad |giëni-|->- Te huur gevraagd door .pong a.s. echtpaar: woon» recht voor de mooiste vloer- Prtjskourant en gratis proef-lruimte met keuken-kookge- aanvraag legenheid in Goes of omg., „Fata”, liefst per 1 juli 1968. IBrieven met prijsopgave Westerscheldestraat 44„ Mid delburg I-»- Te koop wegens aansch. onder no. 13-6 b. v. d. bladlauio Puch Skyrider z.g.ajL ---IDahllalaan 37, Yerseke Kruiden zaden. 30 social-- - ten H. S. Drijfhout Wijn-[*- Wm H. Muller Có„ Te koop een uitneembaar gaardstraaL Goes bij Drijfhout in de Wijngaard tinge. Wij zijn nu ook ruim gesorteerd in cadeau artike len zoals krulseta, kettingen, ringen, smeedijzer, kralen, ---- kettingen, portemonnales, groen met afneembare bont- auto schoonmaaksets, bad- 7*- - zout, toiletpoeder, poederdo -P*k *-g-*-n- paevprm, mt 42, zen, watten potjes, kluwen- Venster Ganzepoortstraat 19 Go<rter«chelde«traat M houders, speelgoed. Te veel om op te noemen. Te koop: mooi en t.g.sLz. Ford Anglia bj. ’59, koopje Wemeldingsewe* la. Kapelle -> Speedwaah .JJalta** Chemisch Reinigen I--e- --Mantel - Jas L-3^5, Regen-1-*- Te koop: aalonwagen Te koop: 20 langspeel- j*s f- 3,75, Peignoir f. 2,25llengte 11 meter met dubbel* Wliïy Derby.Avonds Bierkade 3.' tel. 7338, Goès '1 -1--L Wij repareren televisie enl 'aste wastafel. Groenendijk ---- radio deskundig en snel. A.I142. Kloosterzande, telefoon -*• Bij *t Jantje van Alles Boonman. Burgm. Andries-r>l 148-487 Te koop: bankstel LmLk len rotanvrleg z.x.a.n. Zaag- -► Te koop: i.g.sLz. wan-holerwtraat 34. Gom delwagen, hoekbox en ledl-| prijsopgaaf en Zilverzegels kantje. Iranestraat 8, Rilland J*. *22? T ’Jé Vort. Nnnrdatraat IS MM- n-th Flat 600 bj. *56. A. Mln- derhoutstraat M, WilhMml- - -*■ Ta koop: l.gjt.z. Opal|nadort> Record stationcar 1969. Inl en lU hebt vaaaHtte. WacM niet met r wem aren, voortrom te leurstelling. Vraagt ona* voor vfiagMg bua «te er A Cb.. Borf. de Baytar M. teL IBS. VBes -*• Echouderspurtje* tankte s liter 30 0d. W. 8 Drijf- l’-mrt. Wlfiigaaidetiaat. Goes dingsmiddelen voor Uw tuin, de kinderen en gehandicap- Tevena voorradig pootaard- ten. Ook lessen speciaal voor appelen Asefkorrels, Pot- volwassenen in leren lezen, grond. Compost, koemest enz. schrijven en taaL Omgeving Fa. Serrarons, Brouwers- gang 1, Goea. -> Koopjes: wandmeubel. KUiCLKUUVVUWI, zeilboot 7 Mj U9 m. Jac. kraag maat 43-46, damesbad- □osterscheldestr*»t 36, Krabbendijke -e- Te koop: i.g.stz. Typhoon Super Sport. Meidam 6a. Kruiningen -*• Gazongraszaad bij Drijf hout in de Wijngaardstraat Modehuis „Gracia”. Kloe- tinge. Vóór Uw baby de schattigste pakjes en jurkjes en trevira en badstof tuimel bekers, pluche-dlertjes, rol- bellen. boxballen. boxbroe- ken. boxnaktes van badstof muziekklokjes 7 95. tuimel- l-elrefs met motief, bekert ie '■n hondje en tandenborstel- Vorotatr.ltharmoaMtars drukwerk. Laat Uw stencil werk verzorgen door de - Hond’s CopieerinrichL Goes Schengestraat 41. tel. 61100- kolenconvecter, schrtjfbure«u|7044 -► Voor een pracht collectie - dahlia's naar de Fa. Serra- renz, Brouwersgang 1, Goes straat. Goes Rijksw. 1, 'a-H. H. Kinderen Gevraagd leeriingnaai- Arnberg N.V., Industriestr. 7, Goes, tel. 7686. -»■ *t Is zo *t was van Gurp goed vak Ieren 'en een be voer tulndersglas. S. van Gurp, Molenweg 30, Lewe- dorp. -*■ Modehuis „Gzacla", Kloe- - tlnga I -^-2L-- _T japonnen al eens gezien, uit- haard. Billijke prijs. Wijn- muntend mooi. Ook voor de grote maten en als U tot mei voor f 106,— gekocht hebt, de kassabon* bewaren intvanrt U rrntis een water- kundige adviezen worden gratis verstrekt.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 8