meuhpls, klassiek I axel PTT YOUNG LADY i berg of salon- I of modem en 200 modellen.... GASKACHELS I Lente mede 1968 d'na Faase Schoensenriee r HAMMOND was, is en blijft eerste de beste! fNK4 jongelui van 15 t/m 17jaar "ST knolselderijplanteR 4 Firma W. vaa Geest Za. Plantenkwekerij „DE POEL”, Poelkade 32. Naaldwijk. nis a Jdschmcdinu F (te rijksoverheid vraagt h 8 DE BEVELANDEN 495,- tal. OHM-1224 of 1525 Donderdag 28 maart 1968 DE BEVELANDER" voor f'l COUPON SAI Dealer voor VAN WEEGHEL producten - PONY 68 PRINCE PAREL p - ’ANTE ING.. 'i rl GOES Ganzepoortstraat 6 Telefoon 6714 r Som kan zo verschrikkelijk ravotten met Pim, de hond. Maar vaak lijkt ze al net een dame. Gaat naar echte partijtjes Bata noemt zo'n meisje oen Young Lady. Bata heeft fantastische TELEFOON- DISTRICT BREDA LATEN fooooeeeeeeee e e boeooe o o oe eeoeee Vanaf ÖÖ5,- ..acht U niet tot vlak vóór uw vacantia Art. a takte Wreefbandechoontte Btadteril Bouwman een belangrijke zorg minder in uw vakantie I Ijl ---r-rvr Arta/ate htateta|MMOU| Met sterke onttolip nieuwe modellen 1968 Bocal, D.R.U., Peetere, Benraad enz. Bestel nu uw - in elk gewenst soort 4 Onze meer dan 40-jarige ervaring staat borg voor de beate kwaliteit. Telefoon 01740-4572. b.g.g. 5913. Bevelanden rijscholen Vamor gediplomeerd Opleiding voor alle rijbewijzen dus: Zeeuwse - Verwarmlngs Unie N.V. typiste vóe. nr. S-3454'0824 11 art i..J VAN DER KLOOSTER kaard. i "o“ sa 5 A - F ■te i V’. i7 s Gaar i» van der Korte Vontetrset 11 Goes, Tot 87W. «••traat rkatraat SS ren. i Herenschoenen - Tlsnintesista 4 Kinderschoenen - Gazoadheldaeaateten etc Leuke snitten Prima pasvorm Koop m bij Uw vakman De stalen laadruimte Is afneembaar en kan ais kast worden oebmlkt AMSTERDAM, Raadhuisstraat 46 - 50 GOES, Lange Kerkstraat 41 f» Cosmetics DA Drogisterij ,DE GAPER* Voorstad 7a, Goes HILVERSUM, Vaartweg 13 HAARLEM - ROTTERDAM hemt a eaae eaa MWa aaama om ai de ftaaio bergmeabetea te hawinéarsa, o setter geen spijt vee bobben. eiken, teak. aetea, 00 tot 900 on breed vee 120 tot 2500 gM. per stak. ww^te^teae' L ma nam »cnooni|G> voor naar. Met proviendruimto on plcnic-keuken 585,- L Ook bq W SdWU- brengen oaenatiaL wert^rd. nmoösvsn Mm an H seed aril gratis do epftetorato •eem: wtoMMaaeawaw ■dros (wrosaammewaswe staar sm de lagevaMo eeapea. op brWhaart e( kt on-' vetep. wij staren a oaei do katafogM. K> Tel. 01130-1441 Tel. 01100-5571 Art. 54 -mm Annette Wit leer mot donkerblauw wreefbandio. Of helemaal root beige suèdo. Maat 19-20 1195 Maat 21-23 11.95 Maat 24-27 1195 AOW-^n>wki^ ww HfkwsksnlasD« nl.rtas» rij. «tataf Een bijzonder elegante bagagewagen. Fraai ven I lijn en kleur. Marconistraat 1, telèfMB MM pot Moot 32-36 1195 Gevraagd MEISJE voor winkel on huishouding zo spoedig mogelijk. Kortgono, Kaaietrsat 14, tol. 01106-238. J. Franke, Kloetinge J. d. Herder, s Gravenpolder 1 v. Hese, Goes C. Janae, Helnkenazand S. de Witte, Wolphaartsdijk Hat Telefoondistrict Breda vraagt t.b.v. <fo technische dienst jongelui voor opleiding volgens het leerlingsteteol telecommunicatie techniek. Leeftijd15 t/m 17 jaar. Vereiste: diploma LTS (electrotochnlek). Van bodrijfswogo wordt een theoretische on praktische opleiding voor employé 2e klasse (technische groep) gegeven, waarna mogelijkheid voor promotie bestaat. Gedurende 8e opleiding wordt het volle loon (volgens leeftijd) betaald. Vergoeding van dagelijkae reiskosten of tegemoetkoming in de pensionkosten. Ook degenen, die dit jaar examen doen, worden verzocht nu reeds te solliciteren met opgaaf van leeftijd, studierichting enz. Schriftelijke sollicitatie of een verzoek om Inlichtingen te zenden aan de directeur van het Teiefoondtetrict Breda, Oude Vaat 4» Breda. dis sen etoktronisch orgel wilt aanschaffen, wordt het toch wel moeilijk ge maakt Steeds meer merken dringen zich aan op. EJk met hun eigen karakter, met gstaf wrerhétenria mouaBjkhsdsn. Ais u vertrouwen stelt In het «stapa»- aahap van Goidechmeding, crgafcwvian UI tdtatek sinds 1871 dan piekert M ntet tangw- U komt neer onze nfitasl en 'wgeRkt alle bekende msriwn mot Hammond. OnverocMOg of u Ideeoisk of poputek speelt. Hammond vervult voBsdg uw wensen. WH zijn er zeker van dat mr keuze snel gemaakt ic Hammond, de Mrstedt bostel Art. 91 Morgotis K Wit of zwart lak Ook met open hiel. HH Maat 19-23 7.95 I Maat 24-27 195 Maat 28-349M Tel. 5807 es 7788. Tel. 5807 sa 77M. TeL WO? en 77M Nu ook wltto trouwcoupé nataeriRkl. tsilMrljf Mitotiweesnnutss RBMHMHBHB Tel 5007 se 7700. Taf. 0007 on 7700. TeL 0007 se 7700 zool. In glad bruin loert Maat 28-31 15.95 Maat 32-361195 ta beige suède. Maat 2W1 14J5 Maat 3336 l&M Witte kinderkousje^ %-modoi von 1JB-X73 Grootse schoentjes voor een Young Lady. Schoenen van Bata. 4500 Filialen over de hele wereld. Ondarstasnda zijrrallsn (d« snigsts wsttslijka arkanning voor vak- manschap Rijbewijs A: motor on Stootsr Rljbswijs BE: 'psrsonen(schakol)auto of daf Rijbowijs CE vrachtwagon Rijbswija D^: bus A Bauor, Krulnlngon L. v. Damms, Goss A. Dsss, Kortgens 1 A. de Dekker. s-Gravenpolder Tel. 01103- 303 Tel. 01100-7923 Tel. 01103- 223 Tel. 01100-8132 lel. 01106- 349 Tel. 01108 241 ■Gom 8362 1 Mr. F. J. Haiiatawso 8. Taras—a Taf. 01150-9841*, 811886871, •11064M8 t VOOR UN OCDCGDt C.V.-ADVIES J Goede linancieringemogelijkhedM aanwaaig vete de Mfkswatentaot t.b.v. het Arrondissement Goes Vereist: MULO of gelijkwoordige opleiding en typediploma. Diploma steno strekt tot aanbevelmg. Standplaats Goes. f Safaris, afhankelijk van leeftijd en ervaring, mox. f 674,. per maand. Schriftelijke sollicitaties zenden aan het Arrondissement Goes van de Rijkswaterstaat, Wijngaardstraat 21Goes.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1968 | | pagina 7